39. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održana 29.10.2021. godine

01 Nov 2021
415 puta

Usvojeni  dnevni  red  39.  sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona  održane dana 29.10.2021. godine

D N E V N I    R E D

 

 1. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o korištenju sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
 2. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu
 3. Informacija o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu za 2020. godinu
 4. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu
 5. Informacija o materijalnom, kadrovskom i finansijskom stanju Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona
 6. Izvještaj o poslovanju JU Kantonalna bolnica Zenica za 2019. godinu
 7. Izvještaj o poslovanju JU Kantonalna bolnica Zenica za 2020. godinu
 8. Izvještaj o poslovanju JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine
 9. Izvještaj o poslovanju JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu.

 

AKTI DONESENI NA 39. SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Donesene odluke:

 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o korištenju sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta..

Doneseni zaključci:

 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu za 2020. godinu.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona zadužuje Ministarstvo unutrašnjih poslova i Upravu policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, da u narednom periodu pripreme detaljnu Informaciju o bezbjednosti saobraćaja na području Zeničko-dobojskog kantona s posebnim osvrtom na magistralni put M-17 koji prolazi kroz grad Zenica, te općine Žepče, Maglaj, Tešanj i Doboj-Jug i da naprave detaljan Elaborat kako poboljšati stanje u bezbjednosti saobraćaja s ciljem smanjenja broja ljudskih žrtava u saobraćajnim nesrećama.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o materijalnom, kadrovskom i finansijskom stanju Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2019. godinu..
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2020. godinu.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o poslovanju JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za razdoblje 01.01. - 31.12.2020. godine.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma