Vlada Zeničko-dobojskog kantona

NEZIR PIVIĆ
NEZIR PIVIĆPremijer Zeničko-dobojskog kantona
ADNAN SIROVICA
ADNAN SIROVICAMinistar Ministarstva za boračka pitanja
ANTONIO ŠIMUNOVIĆ
ANTONIO ŠIMUNOVIĆMinistar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice
AIDA SALČINOVIĆ
AIDA SALČINOVIĆMinistrica Ministarstva zdravstva
DŽENANA ČIŠIJA
DŽENANA ČIŠIJAMinistrica Ministarstva finansija
NEBOJŠA NIKOLIĆ
NEBOJŠA NIKOLIĆMinistar Ministarstva za pravosuđe i upravu
MIRZA MUŠIJA
MIRZA MUŠIJAMinistar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
ADNAN ŠABANI
ADNAN ŠABANIMinistar Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline
EMIR VRAČO
EMIR VRAČOMinistar Ministarstva unutrašnjih poslova
JASMIN ČAJIĆ
JASMIN ČAJIĆMinistar Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
SAMIR ŠIBONJIĆ
SAMIR ŠIBONJIĆMinistar Ministarstva za privredu
Image
Kontakt forma