Dokumenti

„Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/17) i Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 74/19 i 2/21) je propisana obaveza trogodišnjeg i godišnjeg planiranja rada, odnosno izrade trogodišnjih i godišnjih planova rada.

Trogodišnji plan rada Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona je implementacioni dokument koji operacionalizira strateške ciljeve, prioritete i mjere iz relevantnih strateških dokumenata, te operacionalizira nadležnosti Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona i predstavlja osnovu za izradu DOB-a i PJI-a. Trogodišnji plan rada izrađuje se svake godine, u godini prije početka perioda na koji se odnosi, a njime se definira jedan glavni program Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu strateških ciljeva i prioriteta iz Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina i nadležnosti Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona.

Osnova za izradu Trogodišnjeg plana rada Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona za period 2024.-2026. godina bile su Smjernice za trogodišnje planiranje rada Zeničko-dobojskog kantona za period 2024. – 2026. godinu, čiji je prilog Akcioni plan za implementaciju Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2024. – 2026. godina (Zaključak Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-30-2120/23 od 09.02.2023. godine).

Radna verzija trogodišnjeg plana rada se, u skladu sa članom 11. stav (10) Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje na web stranici Kantona i služi kao osnova za izradu zahtjeva za finansijska sredstva za DOB, u cilju konsultacija sa socioekonomskim partnerima, širom javnosti i dobijanja komentara i preporuka.

Komentari i preporuke dostavljaju se na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. u roku od deset dana od dana objave na web stranici.

Trogodišnji plan rada Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona za period 2024.-2026. godine možete preuzeti u prilogu.“

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma