66. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 16.08.2016.godine

09 Sep 2016
13096 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Zapisnik sa 62. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 14.07.2016. godine;
 2. Zapisnik sa 63. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 21.07.2016. godine;
 3. Zapisnik sa 11. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 25.07.2016.g;
 4. Zapisnik sa 64. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 29.07.2016. godine;
 5. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1;
 6. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2;
 7. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 8. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2016.godinu“ za period I-VI 2016.godine;
 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa o izmjeni Programa utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2016. godinu“-pozicija „Nabavka opreme“ i „Rekonstrukcije i investiciono održavanje“ – namjenska sredstva;
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2016.godinu – namjenska sredstva;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Obrtničkoj komori Zeničko-dobojskog kantona na ime troškova finansiranje projekta “Vareška peka zlata vrijedi - brendiranje Vareške peke”;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Vareš na ime sufinansiranja manifestacije „PEKIJADA-OĆEVIJA 2016“ - Prvog internacionalnog natjecanja u pripremi jela ispod peke, koja će se održati 06.08.2016. godine u Varešu, MZ Oćevija;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za provođenje postupaka javnih nabavki “Izrada projekata detaljnih hidrogeoloških istraživanja na području općina Olovo i Usora” i “Izrada Studije opravdanosti Toplifikacije Pousorja (općine Tešanj, Usora i Doboj Jug) obnovljivim izvorima energije”;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku dva terenska motorna vozila za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku uniformi za čuvarsku službu Kantonalne uprave za šumarstvo;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju “Spektar” Žepče za potrebe pomoći organiziranja Bajramskog šahovskog turnira, s ciljem potpore održivom povratku na područje općine Žepče;
 17. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu Radne grupe za realizaciju Prijedloga mjera za provedbu dokumenta Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u FBiH (2006-2016) na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2014-2016.godine;
 18. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016.godinu;
 19. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za period januar-juni 2016. godine sa transfera u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 20. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Nabavka građevina“;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovne škole „Enver Čolaković“ Janjići, Zenica;
 22. Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava za period januar-juni 2016. godine sa razdjela 21- Ministarstvo zdravstva, pozicija „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti – za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja broj: 01-100-2-18/16 od 28.07.2016.godine; 23-01-Informacija o stanju u Kantonalnoj bolnici Zenica;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Olovo u svrhu sufinansiranja završetka uređenja kompleksa Centralnog šehidskog mezarja u Solunu;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Žepče u svrhu sufinansiranja izgradnje spomen obilježja poginulim braniteljima HVO u mjestu Branković;
 26. Izvještaj o utrošenim sredstvima po programima sa razdjela 11 Ured premijera, sa pozicije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“ za period 01.01.-30.06.2016. godine, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 27. Izvještaj o realizaciji akata iz Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za period 01.01.-30.06.2016. godine;
 28. Prijedlog Odluke o usvajanju Akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.-2018. godina;
 29. Prijedlog Rješenja o formiranju i imenovanju Kantonalnog odbora za razvoj (KOR);
 30. Rješenje o razrješenju direktora Službe za zajedničke poslove ZDK;
 31. Rješenje o privremenom imenovanju direktora Službe za zajedničke poslove ZDK;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma