Printaj ovu stranu

64. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 29.07.2016.godine

17 Avg 2016
13179 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Informacije o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu za 2015. godinu;
 2. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2016. godine, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje; (DODATNI ZAKLJUČAK 02-1)
 3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na „Program sufinansiranja zapošljavanja VSS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2016./2017. godini iz grant sredstava Vlade Zeničko-dobojskog kantona“;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekata obnove infrastrukturnih objekata u općinama Maglaj, Žepče, Zavidovići i Vareš s ciljem potpore povratku;
 5. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koaliciju političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec juli 2016. godine;
 6. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Informacije o stanju o prirodnoj nepogodi koja je zahvatila područja općina u Zeničko-dobojskom kantonu; (DODATNI ZAKLJUČCI 06-1 , 06-2)
 7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava vodnih naknada za period januar-juni 2016. godine;
 8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava od koncesija za period januar-juni 2016. godine, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za zdravstvenu zaštitu životinja u 2016. godini za period januar-juni 2016. godine;
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja Programa utroška sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini za period januar-juni 2016. godine;
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o utrošku namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za period januar-juni 2016. godine;
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2016. godini, za period januar-juni 2016. godine;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na povećanje broja studenata za upis u prvu godinu PRVOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu integrisanog studija Opće medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu školarine koju plaćaju studenti integrisanog studija Opće medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Adni Bašić i Neri Mešinović iz Zenice na ime finansijske pomoći za učešće u Programu „Putujemo u Evropu 2016“;
 19. Prijedlog Zaključka na ime sufinansiranja nabavke invalidskih pomagala za potrebe RVI paraplegičara sa područja Zeničko-dobojskog kantona.
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekta „Saniranje klizišta u Željeznom Polju općina Žepče, zaštitni zid u mjesnoj zajednici Vranduk Grad Zenica“.
 21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica;
 22. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za Skupštinu privrednog društva “ŽGP Zenica” d.d. Zenica zakazanu za 02.08.2016.godine;
 23. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora privrednog društva “ŽGP Zenica” d.d. Zenica;
 24. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Premijeru Zeničko-dobojskog za potpisivanje Aneksa VI Ugovora o pružanju usluga deponovanja i plasmana dugoročnih kreditnih sredstava za kreditiranje stambenih potreba mladih za područje Zeničko-dobojskog kantona.
 25. Prijedlog Rješenja o izmjenama Rješenja o utvrđivanju liste kandidata za članove komisije radi sprovođenja oglasa za izbor na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Zeničko-dobojskog kantona. (DODATNI ZAKLJUČAK 25-1)