48. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 23.03.2016.godine

15 Apr 2016
12187 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Zapisnik sa 46. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 04.03.2016. godine;
 2. Prijedlog Zakona o pozorišnoj djelatnosti, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Informacija o stanju bezbjednosti na području Kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 4. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetske korisnike Ministarstvo za pravosuđe i upravu i Kantonalno tužilaštvo;
 5. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika Kantonalna upravu za inspekcijske poslove;
 6. Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2016. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda zdravstvenog isguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radne grupe za vršenje revizije prvostepenih rješenja o priznavanju prava utvrđenih Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtvava rata i zaštiti porodice sa djecom;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za zaključenje Sporazuma o saradnji na provođenju državnog projekta „Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja“ u okviru projekta CEB II-podprojekat općina Tešanj;
 10. Izvještaj o namjenskoj potrošnji sredstava, odnosno izvršenju budžeta u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 11. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, subanalitika MAD 101, pozicija “Tekući transfer za ustanove kulture” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 12. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija “Transfer za ustanove kulture od općeg značaja za Bosnu i Hercegovinu” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 13. Programa utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 006, pozicija „Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 14. Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 004, pozicija „Tekući transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 15. Program utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001–Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 203, pozicija „Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. g., sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 16. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200 – Tekući transferi pojedincima, subanalitika MAD 206, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, pozicija „Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje“, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 17. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 005, pozicija „Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 18. Program utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 003, pozicija „Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 19. Program utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Ministarstvo za obrazovanje nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614300, subanalitka MAX 002, pozicija “Transfer za sport”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 20. Program utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Ministarstvo za obrazovanje nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614200, subanalitka MAD 204, pozicija “Tekući transfer za naučno-istraživačku djelatnost”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma