40. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 28.01.2016.godine

08 Feb 2016
11572 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 39. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 14.01.2016. godine;
 2. Prijedlog Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Prijedlog Zaključka o prihvatanju zahtjeva Obrtničke komore za korištenje dijela poslovnog prostora u poslovnoj zgradi Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje;
 4. Izvještaj o realizaciji Programa preventivne sistematske deratizacije – jesenja faza 2015. godine na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju; (DODATNI ZAKLJUČAK 04-1)
 5. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava pod nazivom “Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2015. godinu”, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 6. Informacija o nelegalnoj eksploataciji uglja, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju; (DODATNI ZAKLJUČAK 06-1)
 7. Informacijao kontroli koncesionihugovoranapodručjuZeničko-dobojskogkantonaoddo 2015. godine, sa Prijedlogom Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČAK 07-1)
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za izgradnju malih hidroelektrana MHE „Tribija“ na rijeci Tribiji, na području općine Vareš;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bošnjaković Ismetu na ime naknade štete na pčelinjaku pričinjenom od divljači;
 11. Prijedog Odluke o izmjenama Odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica;
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica;
 14. Prijedlog Zaključka o zaduženju radi postupanju po Odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o dopustivosti u meritumu, broj AP 2512/15 od 10.11.2015. godine;
 15. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koaliciju političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec januar 2016. godine;
 16. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga rješenja pitanja raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec januar 2016. godine;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec februar 2016. godine;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec mart 2016. godine;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar - mart 2016. godine;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju utroška sredstava Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa pozicije “Tekući transfer za ustanove kulture” za period januar-mart 2016. godine;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hajrić Sedinu iz Vareša, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šarić Mirnasu iz Zenice, za pomoć u rješavanju stambenog pitanja.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma