Printaj ovu stranu

Održane fokus-grupe u 11. mjesecu

16 Dec 2015
4962 puta

U prethodnom periodu u Zeničko-dobojskom kantonu izvršene su intenzivne konsultacije sa građanima kako bi se utvrdilo njihovo mišljenje o sadržaju, izgledu i načinima distribucije Budžeta za građane Zeničko-dobojskog kantona.

Pored anketiranja i intervjua, posebna pažnja je posvećenja održavanju fokus-grupa u opštinama ovog kantona. Fokus-grupe su održali lokalni koordinatori projekta sa liderima mišljenja, predstavnicima NVO, privrede i građana iz više lokalnih sredina ZD kantona uz podršku Agencije za razvoj Eda iz Banjaluke.

Fokus-grupe su održane po sljedećem rasporedu:

  • Visoko (sa predstavnicima iz opština Visoko i Breza) – 3. 11. 2015.
  • Zenica (sa predstavnicima iz lokalnih zajednica Zenice i Kaknja) – 5. 11. 2015.
  • Žepče (sa predstavnicima iz opština Žepče i Maglaj) –10. 11. 2015.
  • Tešanj (sa predstavnicima iz opština Tešanj i Doboj Jug) – 11. 11. 2015.
  • Usora (sa predstavnicima iz opštine Usora) – 11. 11. 2015.
  • Zavidovići (sa predstavnicima iz opština Zavidovići i Vareš) –12. 11. 2015.

Fokus-grupe su sprovedene u dinamičnoj, radnoj atmosferi i bile su usmjerene ka provjeravanju nalaza rezultata dobijenih iz neposredno sprovedenih anketa kao i za i za njihovu dubinsku analizu.

Ovom prilikom zahvaljujemo lokalnim koordinatorima i svim učesnicima navedenih fokus-grupa.

 

(preuzeto sa budzetzagradjane.edapedia.net)