Sektor za trezor

Ovaj sektor je organizovan u dva odsjeka:

U okviru Odsjeka za računovodstvo obavljaju se analitički i drugi stručni poslovi, i to:

 • izrada računovodstvenih procedura i politika
 • osiguranje finansijske i računovodstvene kontrole nad poslovnim promjenama u ISFU
 • priprema prijedloga izmjene kontnog plana i budžetske klasifikacije
 • ažuriranje i vođenje registra budžetskih korisnika,
 • koordinacija računovodstvenih poslova i dnevnih operacija sistema sa ostalim operativnim centrima i korisnicima koje Trezor opslužuje,
 • pregled dokumentacije s aspekta potpunosti i zakonitosti,
 • obezbjeđenje poštivanja računovodstvenih standarda u svim segmentima rada odsjeka,
 • unos i knjiženje podataka korisnika nabavke, korisnika obaveze, korisnika glavne knjige i potraživanja,
 • stalna saradnja sa drugim operativnim centrima na kojima su instalisane radne stanice,
 • izrada periodičnih i završnih obračuna,
 • izrada periodičnih izvještaja i godišnjih konsolidovanih izvještaja, kao i izvještaja po zahtjevu Federalnoh ministarstva finansija,
 • praćenje realizacije stambenih kredita i kredita za zapošljavanje iz sredstava privatizacije, saradnja sa bankama na području Zeničko-dobojskog kantona u oblasti kredita, priprema analiza i izvještaja o kreditima.

U okviru Odsjeka za planiranje i izvršenje budžeta obavljaju se upravni, analitički i drugi stručni poslovi, i to:

 • izrada budžeta,
 • izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala na bazi podataka iz oblasti prihoda,
 • izrada periodičnih i godišnjih izvještaja o izvršenju budžeta,
 • predlaganje mjera za ograničenje budžetske potrošnje,
 • priprema procedura za izradu mjesečnih operativnih planova,
 • koordinacija i održavanje odnosa sa bankama,
 • priprema prognoza novčanih tokova u modulu za gotovinsko poravnanje,
 • praćenje priliva i odliva sredstava na i sa JRT,
 • izrada analiza i izvještaja o planiranju i upravljanju gotovinom,
 • izvršavanje pripremljenih i odobrenih registara za plaćanje u skladu sa raspoloživim sredstvima i utvrđenim prioritetima,
 • obavještavanje korisnika o statusu plaćanja,
 • dnevna raspodjela prihoda (RAS datoteka), te povrat pogrešno ili više uplaćenih prihoda.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma