Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela Akcioni plan za prevenciju korupcije “COVID-19”

23 Jul 2020
597 puta

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 65. sjednici održanoj 17.07.2020. godine, donijela Akcioni plan za prevenciju korupcije “COVID-19” sa ciljem sistemskog odgovora na pojavu svih koruptivnih rizika za vrijeme trajanja pandemije, a i nakon toga.

Cilj  donošenja Akcionog plana je:

 • jačanje mehanizama koji će eliminirati ili prepoznati mogućnosti zloupotrebe ovlaštenja, posebno u uslovima kriznog odlučivanja,
 • ugrađivanje antikorupcijskih mjera, specifičnih aktivnosti i mjera dobrog upravljanja za sve Covid- 19 procese i uopšte procese povezane sa pandemijom, što uključuje posebno , transparentnost, nadzor i odgovornost.

Akcioni plan sadrži identifikovane rizike za pojavu koruptivnih aktivnosti u različitim oblastima za koje je u okolnostima uzrokovanim pandemijom postoji vjerovatnoća i to:

 1. Prevencija zloupotreba finansijskih i materijalnih donacija međunarodnih i domaćih donatora
 2. Postupci i zapošljavanja u javnom sektoru ZDK
 3. Postupci javne nabavke
 4. Prevencija zloupotreba poticaja i pomoći privrednim društvima, privatnimpreduzećima i poljoprivrednim subjektima
 5. Prevencija zloupotrebe kršenja temeljnih ljudskih prava i sloboda građana
 6. Usmjeravanje finansijskih sredstava iz Budžeta ZDK na niže nivoe vlasti
 7. VII Koordinacija aktivnosti antikorupcijskih tijela
 8. VIII Unapređenje kapaciteta Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije

Svaku rizičnu oblast prate mjere i radnje koje će se provesti od odgovarajućih subjekata radi operacionalizacije svake od njih i postizanja svrhe koju ima donošenje ovog akcionog plana. Nakon usvajanja Akcionog plana za borbu protiv korupcije za vrijeme pandemije COVID-19 i nakon pandemije, Vlada Kantona će putem Tima Vlade pratiti njegovu implementaciju.

Tim Vlade Kantona za borbu protiv korupcije  kontinuirano će provoditi sljedeće aktivnosti:

 • Vršiti prikupljanje podataka o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana od svih institucija zaduženih za njegovu realzaciju,
 • Vršiti objedinjavanje prikupljenih podataka, sačinjavati analize i o tome polugodišnje izvještavati Vladu ZDK,
 • Davati preporuke i smjernice za provedbu Akcionog plana,
 • Vršiti koordinaciju između svih subjekata obuhvaćenih Akcionim planom kao i saradnju i koordinaciju sa APIK-om i ostalim pravnim subjektima, organima i organizacijama koje su nadležne u postupanju u oblasti borbe protiv korupcije, kao i pravosudnim organima,
 • Organizovati aktivnosti u vezi sa prijavljivanjem korupcije i koruptivnih aktivnosti,
 • Redovno koordinirati sve aktivnosti sa APIK-om, OSCE-om .

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma