36. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 19.12.2019. godine

10 Feb 2020
16572 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 35. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 12.12.2019. godine;
 2. Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
 5. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
 6. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Nacrt Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 5 za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini i stavljanju van snage Odluke, broj: 02-14-16241/19 od 31.10.2019. godine;
 9. Prijedlog Odluke o odbacivanju ponude i poništenju dijela postupka javne nabavke za LOT 7 otvorenog postupaka javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Maglaj za sufinansiranje izrade idejnog rješenja i glavnog projekta regulacije i uređenja korita rijeke Jablanice i rijeke Liješnice;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Visoko za sufinansiranje projekata „Odvodnja bujičnog potoka Luke uz prikupljanje oborinskih voda u naselju Željeznička stanica – Poriječani“;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za registrovane farme goveda;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za uzgoj brojlera;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranja potvrde o provedenim dijagnostičkim mjerama;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške otkupljivačima jagodičastog voća sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za proizvodnju plantažne borovnice i aronije;
 17. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za pravosuđe i upravu – Kantonalno tužilaštvo Zenica, sredstva uplaćena od strane IPA fonda;
 18. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Pedagoški zavod Zenica, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Maglaj, sredstva uplaćena od strane općine Maglaj;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Osnovna škola „Kovači“ Zavidovići, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 21. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Olovo, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke škola će utrošiti za opremanje multimedijalne učionice;
 22. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Radnog tijela za pripremu prijedloga JPP projekta;
 23. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Nordbat-2“ Vareš, iz reda roditelja;
 24. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre Visoko, iz reda lokalne zajednice;
 25. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre Visoko, iz reda lokalne zajednice;
 26. Prijedlog Zaključka o oglašavanju upražnjenog mjesta člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda osnivača;
 27. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Hamza Humo“ Zenica;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Muzeju grada Zenice, za sufinansiranje projekta “Skulpture na otvorenom u Zenici”;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju “Moda M-Fashion M” iz Žepča, za sufinansiranje projekta Izbor fotomodela Bosne i Hercegovine;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona za organizovane akcije dobrovoljnog darivanja krvi u 2019. godini;
 31. Prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 32. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Kantonalnom tužilaštvu i Kantonalnom sudu za nabavku Microsoft Office licenci;
 33. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dupunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ureda premijera Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 34. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“, iz Visokog, na ime finansijske pomoći za realizaciju Međunarodnog festivala muzike i folklora „Ljeto u Bosni i Hercegovini“;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod Vareš“, iz Vareša, na ime finansijske pomoći za realizaciju programskih aktivnosti;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hrvatskom kulturnom društvu „Napredak“ Podružnica Žepče, na ime finansijske pomoći za realizaciju Božičnog koncerta u Žepču;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju žena „Dukat“, iz Visokog, na ime finansijske pomoći za odlazak na 8. sajam obrta, podutzetništva i turizma Srednjobosanskog kantona;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Skijaškom klubu „Ze-2010“, iz Zenice, na ime finansijske pomoći za odlazak na takmičenja skijašice Muzaferija Elvedine.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma