28. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 08.11.2019. godine

28 Nov 2019
16684 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 26. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 25.10.2019. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 27. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 31.10.2019. godine;
 3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Informacija Ministarstva zdravstva u vezi sa realizacijom kreditnog zaduženja kod EBRD-a i realizacijom projekata JPP „Interventna kardiologija“, „Projekat hemodijalize“ i „Projekat gama noža“, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Mišljenje Mnistarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu po Inicijativi Jasmina Duvnjaka poslanika u Supštini Zeničko-dobojskog kantona za dopunu člana 13. stav (1) i člana 17. stav (1) Zakona o šumama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 8/13 i 1/15);
 6. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, doneseno po Inicijativi Ahmić Amera, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona vezano za prijedlog izmjene Zakona o osnovnoj školi i prijedlog izmjene Zakona o srednjoj školi, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i drugi tekući rashodi Ministarstva zdravstva“;
 8. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2019. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa pozicije „Nabavka opreme, broj: 02-14-7081/19 od 25.04.2019. godine;
 9. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku opreme, broj: 02-14-7156/19 od 25.04.2019. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/19);
 10. Program utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2019. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa pozicije „Nabavka građevina“, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku građevina u svrhu izgradnje i dogradnje objekata pravosudnih institucija, sa ciljem stvaranja prostornog kapaciteta i fizičkih uvjeta za njihov rad;
 12. Program utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2019. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa pozicije „Nabavka zemljišta“, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za kupovinu zemljišta za izgradnju poslovne zgrade Općinskog suda u Žepču;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za nabavku plastenika;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava „Bonaturi“ d.o.o. Tešanj, na ime podrške za otkup ljekovitog bilja na području Zeničko-dobojskog kantona;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime pomoći za proizvodnju maline iz prethodne budžetske godine zbog administrativnih poteškoća;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ibrahimu Karajbiću iz Zavidovića, na ime naknade štete na pčelinjaku pričinjene od medvjeda na uzgojnom području;
 18. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Hasan Kikić“ Zenica, sredstva uplaćena od strane BH Telecom d.d. Sarajevo;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Kakanj, sredstva uplaćena od strane općine Kakanj;
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Druga gimnazija u Zenici iz reda nastavnika, stručnih saradnika i saradnika škole;
 21. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Druga gimnazija u Zenici iz reda roditelja;
 22. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Skender Kulenović“ Zenica, iz reda roditelja;
 23. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Ahmed Muradbegović“ Zenica, iz reda osnivača;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju “Kreativci” iz Zenice za sufinansiranje projekta “The Cultural Exchange from New York City to Zenica, Sarajevo and Mostar”;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Župi sv. Josipa u Zenici za pokrivanje dijela troškova izrade Mozaika u crkvi sv. Josipa;
 26. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona o imenovanju vršioca dužnosti direktora do okončanja konkursne procedure;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju invalida rada gradskih i općinskih udruženja Zeničko-dobojskog kantona, kao pomoć za prevazilaženje poteškoća u radu udruženja;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje Halać Suvade, udove Halać Bahrudina iz Zenice, bivšeg uposlenika preduzeća „Zmajevac”d.d. Zenica.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma