96. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 31.12.2012.godine i 24. i 31.01.2013.godine

25 Jan 2013
25313 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 2. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Zapisnika sa tematskog sastanka održanog na temu „raspodjela sredstava po Zakonu o pripadnosti javnih prihoda Kantona“ a u vezi implementacije tačke 2. Odluke o integraciji Općine Žepče;
 3. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Plana novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec januar 2013.godine;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju zaključivanja Ugovora sa preduzećem „Oracle BH“ d.o.o. Sarajevo o pružanju usluga tehničke podrške trezorskom sistemu poslovanja Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za političke stranke i klubove poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2012. godine;
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, broj: 129/12 od 10.08.2012.godine;
 7. Informacija Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline o objavljenom Javnom pozivu i svim aktivnostima koje su vođene u postupku nabavke usluga prijevoza učenika osnovnih škola za prvo polugodište školske 2012/2013.godine, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Gimnazije „Edhem Mulabdić“ u Maglaju;
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Druge gimnazije u Zenici;
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Tekući transfer za nabavku udžbenika“;
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Transfer za ustanove kulture“;
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre
 13. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“;
 14. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Transfer za smještaj studenata u studentske centre“;
 15. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Tekući transfer za naučno-istraživačku djelatnost“;
 16. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Transfer za omladinske projektne aktivnosti“;
 17. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Transfer za podršku vjerskim zajednicama“;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Almiru Huskanoviću za odbranu doktorske disertacije;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Behudinu Bajgoriću za odbranu doktorske disertacije;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nurfetu Aliću za odbranu doktorske disertacije;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Vildani Dubravac za odbranu doktorske disertacije;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dubravku Tadiću za odbranu magistarskog rada;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Medinu Buza za odbranu magistarskog rada;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dženanu Hadžiću za odbranu magistarskog rada;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Armini Babić za odbranu magistarskog rada;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Senaidu Boliću za odbranu magistarskog rada;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mirzi Džananoviću za odbranu magistarskog rada;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Almini Lisičić-Hedžić za odbranu magistarskog rada;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dženanu Kaldžiji za odbranu magistarskog rada;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Aldinu Kajmakoviću za odbranu magistarskog rada;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muniri Šestić za odbranu magistarskog rada;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ajdinu Huseinspahiću za odbranu magistarskog rada;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ferhatu Bradariću za odbranu magistarskog rada;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Emiru Skopljaku za odbranu magistarskog rada;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Editi Vuković Antolović za odbranu magistarskog rada;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nini Hasanici za odbranu magistarskog rada;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mirnesu Šabanoviću za odbranu magistarskog rada;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Murisu Hadžimehiću za odbranu magistarskog rada;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ladi Fejzić za odbranu magistarskog rada;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Asji Fejzić za odbranu magistarskog rada;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ameli Mehanović za odbranu magistarskog rada;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zikretu Mahmutoviću za odbranu magistarskog rada;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fahrudinu Habiboviću za odbranu magistarskog rada;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Adnanu Mešinoviću za odbranu magistarskog rada;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Esmiru Bašiću za odbranu magistarskog rada;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ernadu Bešlagiću za odbranu magistarskog rada;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dženani Isaković za odbranu magistarskog rada;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mehmedu Rahmanoviću za odbranu magistarskog rada;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Draganu Popoviću za odbranu magistarskog rada;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Amiru Uzunoviću za odbranu magistarskog rada;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Aidi Semić za odbranu magistarskog rada;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Amni Semić za odbranu magistarskog rada;
 53. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dervišu Sejdiću za odbranu magistarskog rada;
 54. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ivani Jozinović za odbranu magistarskog rada;
 55. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Medini Smaka za odbranu magistarskog rada;
 56. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasibu Mujiću za odbranu magistarskog rada;
 57. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ismaru Begagiću za odbranu magistarskog rada;
 58. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Suvadu Kesiću za odbranu magistarskog rada;
 59. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nerminu Salkanoviću za odbranu magistarskog rada;
 60. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nairi Jusufović za odbranu magistarskog rada;
 61. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Belmi Softić za odbranu magistarskog rada;
 62. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje Projekta izgradnje jedanaest stambenih jedinica za raseljene osobe, na lokaciji Bravčići, Ulica Prva, Žepče;
 63. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rimokatoličkom župnom uredu Bezgrešno začeće  Crkvice, Zenica, kao pomoć u finansiranju radova na rekonstrukciji i obnovi župne kuće;
 64. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rimokatoličkom župnom uredu Župa Svetog Ivana Krstitelja, općina Tešanj,  kao pomoć u finansiranju radova na uređenju dvorišta župne crkve;
 65. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Humanitarno-kulturnoj udruzi „Kraljica Katarina“  općina Teslić, kao pomoć za socijalno ugrožene povratnike na prostoru općine Teslić, sa ciljem pružanja potpore povratku na ovo područje;
 66. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava KUD „Slovo o Žepču“ iz Žepča u sklopu novogodišnjih praznika, sa ciljem potpore povratku na područje općine Žepče;
 67. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Vareš na ime plaćanja troškova nabavke građevinskog materijala za dovršetak kuće Dreno Mije, povratnika u naselje Gornja Borovica;
 68. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Maglaj na ime plaćanja troškova priključka na elektrodistributivnu mrežu obnovljenog stambenog objekta Fermić Hasije, povratnika u Novi Šeher, općina Maglaj;
 69. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Maglaj na ime plaćanja troškova priključka na elektrodistributivnu mrežu obnovljenog stambenog objekta Merković Duška, povratnika u Bakotiće, općina Maglaj;
 70. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Kakanj na ime subvencioniranja troškova organizacije i izgradnje poslovne zone „Vrtlište“/Faza II-Korak 2.
 71. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava privrednom društvu “Budo-Export“ d.o.o. Žepče na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnog standarda PK FSC CoC;
 72. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava obrtniku Lepir Neziru, vlasniku obrta „Lepir“ iz Zenice na ime subvencioniranja investicija kod obrta;
 73. Informacija Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i stav po aktu IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići u stečaju za finansiranje, sa prijedlogom Zaključaka (napomena: Zahtjevi IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići u stečaju za finansiranje, sa prijedlogom Zaključaka Ministarstva za privredu sadržani u materijalu 95.sjednice Vlade, pod tačkom 12);
 74. Upoznavanje članova Vlade sa:
  • Aktom Načelnika Općine Maglaj kojim se traži pomoć u sanaciji stambenih objekata građana oštećenih usljed djelovanja klizišta;
  • Zahtjevom Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, dostavljen Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom Ministarstvu finansija, vezan za iznalaženje mogućnosti za doznačavanje grant sredstava Zeničko-dobojskog kantonu;
  • Odgovor Federalnog Ministarstva finansija na podneseni zahtjev za odobravanje dijela sredstava Zeničko-dobojskom kantonu po osnovu IV Stand-by aranžmana MMF-a.
 75. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o koncesijama, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 76. Prijedlog Odluke o načinu raspodjele i korištenju finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu kontinuirane i jednokratne naknade od koncesija;
 77. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa dijabaza na ležištu Donji Rakovac, općina Maglaj;
 78. Prijedlog Zaključka o imenovanju Enise Serdarević za punomoćnika državnog kapitala za Skupštinu privrednog društva „Natron“ d.d. Maglaj;
 79. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-27320/12 od 07.12.2012. godine;
 80. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Mandura Ivici koordinatoru u JU „Dom penzionera“ da u pravnom prometu sa trećim licima štiti interese osnivača;
 81. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-24571/12 od 09.11.2012. godine;
 82. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Marinku (Marinka) Jukiću iz Žepča, ratnom vojnom invalidu i licu u stanju socijalne potrebe, na ime pomoći u svrhu izgradnje stambenog objekta i trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 83. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Mehi (Derviša) Burekoviću iz Zenice, ratnom vojnom invalidu i licu u stanju socijalne potrebe, na ime pomoći u svrhu kupovine stana i trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 84. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Nurki (Rasima) Žeriću iz Zenice, udovici poginulog branioca Halida Žerića, na ime pomoći u svrhu kupovine stana i trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 85. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Seadu (Zeira) Popržanoviću, demobiliziranom branitelju iz Tešnja, na ime pomoći u svrhu izgradnje stambenog objekta i trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 86. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Munibu (Ahmeta) Ogriću, demobiliziranom branitelju iz Tešnja, na ime pomoći u svrhu izgradnje stambenog objekta i trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 87. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Đulagi (Avde) Mahmutoviću, 100% ratnom vojnom invalidu iz Breze, na ime pomoći u svrhu prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnog vojnog invalida;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma