Članak je filtriran: Mart 2018

Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona, danas je u ime Vlade potpisao Kolektivni ugovor za policijske službenike u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Ugovor je potpisao i Almir Salkičević, predsjednik Sindikata policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, koji se u ime Sindikata zahvalio premijeru Galijaševiću i  Vladi Kantona  te  komesaru Šutu i ministru MUP-a Nikoli Arseniću na donošenju Zakona o plaćama policijskih službenika ZDK, materijalnom opremanju policije i dobroj saradnji koja je rezultirala potpisivanjem Kolektivnog ugovora.

Premijer Galijašević je izrazio zadovoljstvo što je postignut sporazum i sa ovim  sindikatom  naglasivši da je na ovaj način Vlada Zeničko-dobojskog kantona  ispunila obećanje da će u mandatnom periodu poboljšati socio-ekonomski status zaposlenih u policiji.

 

 

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je programe zapošljavanja i samozapošljavanja boračke populacije za koje je su  u ove svrhe u Budžetu ZDK planirana sredstva u iznosu od 1.500.000,00 KM.

Donošenjem ovih programa Vlada ZDK je iskazala svoju opredjeljenost za razvoj Kantona, poticanje privrede  te posebnu brigu za boračku populaciju kroz implementaciju projekata koji imaju za cilj poboljšanje statusa najzaslužije kategorije društva.

Navedeni programi predstavljaju nastavak rada Ministarstva za boračka pitanja na zapošljavanju pripadnika braniteljske populacije, pomoću kojih je od 2015.godine egzistencijalno riješeno nekoliko stotina porodica sa svih općina Zeničko – dobojskog kantona.

Priprema javnog poziva po ovim programima je u toku. Kao i prethodnih godina, zapošljavanje će biti omogućeno u postojećim privrednim licima ili pokretanjem vlastite djelatnosti.

Programi su podijeljeni u dva podprograma, i to:

  1. Program zapošljavanja u pravnim licima,
  2. Program samozapošljavanja.

Ministarstvo za boračka pitanja je osiguralo podršku Vlade ZDK u slučaju da se poveća broj zahtjeva što znači da  navedeni iznos sredstava za ovu namjenu nije konačan.

Uz vlastite programe Ministarstvo za boračka pitanja ZDK podržati će i Program zapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja koji provodi Federalni zavod za zapošljavanje.

 

 

Press  služba

Objavljeno u Vijesti

Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona danas  je primio Murata Tahirovića, predsjednika Udruženja žrtava i svjedoka genocida. Sastanku je prisustvovao i   Fahrudin Čolaković, ministra za boračka pitanja. Tema  razgovara je bila  organizacija Međunarodne konferencije „Procesuiranje genocida u BiH“ koja će se održati u Sarajevu od 18. do 19. aprila 2018. godine i na koju će biti pozvani studenti prava sa prostora bivše Jugoslavije. Na konferenciji će učestvovati predsjednik Žalbenog vijeća Haškog tribunala Theodor Meron.

Studenti će učestvovati u simulaciji suđenja kojim će predsjedavati predsjednik Meron.

Nakon simulacije suđenja svi studenti će posjetiti Srebrenicu.

Premijer i ministar su izrazili zadovoljstvo zbog organizacije ove konferenecije i iskazali punu podršku Zeničko-dobojskog kantona svim njenim organizatorima.

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 21. mart/ožujak Međunarodnim danom šuma (IDF) 2012. godine. Time je prvi dan proljeća prilika za podizanje svijesti o značaju šuma.

Sve zemlje članice pozvane su da na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou organizuju različite aktivnosti vezane za šume i drveće izvan šuma.

Tema Međunarodnog dana šuma 2018. godine je: „Šume i održivi gradovi“.

Povodom Međunarodnog dana šuma Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu poziva obrazovne institucije (predškolske, školske i fakultete), kao i druge institucije odgovorne za stanje u društvu, a prije svega u šumarstvu, da narednih dana, u okviru svojih mogućnosti, organizuju aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o značaju šuma.

Pozivamo javnost da 21. mart - Međunarodni dan šuma obilježimo sadnjom sadnica drveća u svojoj okolini, dajući time svoj doprinos svijetlijoj budućnosti sadašnjih, ali i budućih generacija.

S ciljem očuvanja šumskih resursa i poboljšanja njihovog kvaliteta, Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona doo Zavidovići, svake godine, organizuje akcije pošumljavanja novih površina i održavanja već podignutih šuma. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Kantonalna uprava za šumarstvo će se, kao i svake godine, obilježavajući Međunarodni dan šuma, uključiti u akciju pošumljavanja i održavanja novih kultura širom Zeničko-dobojskog kantona.

 

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

U vezi sa Saopćenjem Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove  Grada Zenica koje se odnosi na  utvrđivanje prioritetnih projekata koji se finansiraju iz sredstava vodnih naknada, u skladu sa Zakonom o vodama, navodimo tekst akta koji je Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu uputilo Gradu Zenica, 28.02.2018. godine:

Programom, kojeg je donijela Vlada Zeničko-dobojskog kantona Zaključkom broj: 02-14- 11954/17 od 24.08.2017. godine, utvrđena je obaveza ovom Ministarstvu da za realizaciju projekata od općinskog značaja (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za vodosnabdijevanje i vodni objekti za zaštitu voda od zagađenja) sa gradom Zenica i svim općinama Kantona zaključi sporazum, kojim će biti regulisane međusobne obaveze i način realizacije odobrenih sredstava (u daljem tekstu: Sporazum), a da je Ministarstvo nosilac aktivnosti provođenja tenderskih postupaka. Također je utvrđeno da će raspodjela planiranih sredstava za realizaciju projekata od općinskog značaja biti izvršena na osnovu iskazanih prioriteta od strane općina, u skladu sa Odlukom o kriterijima za utvrđivanje prioritetnih projekata iz oblasti upravljanja vodama od općinskog značaja za Program utroška sredstava vodnih naknada za 2017. godinu („Službene novine Zeničko- dobojskog kantona“, broj: 2/17), a da Ministarstvo može vršiti preraspodjelu planiranih sredstava između pojedinih projekata u okviru ukupno planiranih sredstava za pojedinu općinu/grad.

S tim u vezi, ovo Ministarstvo je zaključilo sporazume sa svim općinama Zeničko-dobojskog kantona, izuzev s Gradom Zenica. Naime, aktom broj: 05-25-637-7/17 od 7.9.2017. godine dostavili smo gradonačelniku Zenice Sporazum na potpisivanje, a aktom broj: 05-25-637-8/17 od 5.10.2017. godine urgirali potpisivanje istog, ali do kraja planskog perioda, tačnije do kraja 2017. godine, Sporazum nije potpisan od strane gradonačelnika (veza: Vaši podnesci broj: 02-49- 16653/17 od 03.10.2017. godine i 02-14-3832/17 od 27.11.2017. godine). Ne treba posebno isticati da je planski period istekao i da su trenutno u toku aktivnosti na pripremi Programa za 2018. godinu, s tim da se kao što Vam je poznato, isključivo ugovorena sredstva prenose za realizaciju u 2018. godinu.

U vašem aktu naveli ste da je Gradsko Vijeće utvrdilo listu prioritetnih projekata za Grad Zenica, i to 22.06.2017. godine. U sadržaju Programa koje je razmatralo Gradsko Vijeće za predviđeni iznos od 1.300.000,00 KM, navedeno je "Budžet Ze-do kantona 1,300.000,00 KM / iznos sredstava opredjeljen je na osnovu procjena o dosadašnjim ulaganjima, a tačan iznos odobrenih sredstava od strane Vlade Ze-do kantona za ulaganja u oblast vodoprivrede bit će poznat nakon donošenja odluke“.

 U okviru raspoloživih sredstava, za Grad Zenicu u Programu za 2017. godinu bio je opredijeljen iznos 882.000,00 KM, uključujući projekat regulacije rijeke Bistričak u iznosu od 350.000,00 KM.“

 

Press  služba

Objavljeno u Vijesti

Jučer je u Zenici  uspješno  realizovana obuka predsjednika komisija/timova za izradu plana integriteta u institucijama Zeničko-dobojskog kantona. Riječ je o nastavku provođenja jedne od  aktivnosti planiranih Akcionim planom za borbu protiv korupcije 2017.-2019. Učesnici su na obuci imali priliku da pokušaju prepoznati pojedine faktore rizika koruptivnog ponašanja i kontrolne mehanizme za njihovo sprječavanje u institucijama gdje rade  te podjele međusobna iskustva i prijedloge za izradu planova integriteta.

Postignut je dogovor da prvi nacrti planova integriteta budu dostavljeni Timu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije do kraja juna,  radi davanja prethodnog mišljenja, kako bi nakon toga rukovodioci institucija donijeli iste čime bi i započela njihova implementacija. Za to vrijeme članovima komisija bit će na raspolaganju stručna i savjetodavna pomoć od strane Tima.

Ovaj projekat podržan je od mreže nevladinih organizacija ACCOUNT, Fondacija Infohouse čime je nastavljena vrlo uspješna saradnja Tima sa ovom nevladinom organizacijom.

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Kantonalna uprava za šumarstvo  upozoravaju stanovništvo da nije dozvoljeno loženje otvorene vatre u šumama i na šumskom  zemjištu, kao i na drugom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 m od šume.

Sa poboljšanjem vremenskih prilika stanovništvo je počelo sa čišćenjem privatnih posjeda, uz koje je uvijek vezano i spaljivanje biljnog otpada i rastinja. Imajući u vidu činjenicu da paljevine, usljed nepažnje, često izmaknu kontroli i pretvore se u požare sa velikim posljedicama, apelujemo na građane da izbjegavaju ovaj način uništavanja korova i čišćenja njiva.

Pozivamo građane na maksimalan oprez kod eventualnog paljenja vatre, kako bi se izbjegle neželjene posljedice.

S ciljem sprječavanja nastajanja i širenja požara, uposlenici Kantonalne uprave za šumarstvo će u narednom periodu pojačati aktivnosti  na  kontroli ovih radnji te u skladu sa zakonom podnositi  prijave protiv lica koja pale vatru na zabranjenim lokalitetima.

 

 

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Mensur Sinanović s pomoćnikom Marinkom Tokićem, upriličio je radni sastanak sa Nadinom Mehmedović, osvajačicom srebrene medalje na Evropskom klupskom prvenstvu koje je održano od 6.do 9. 3. 2018.godine u Instanbulu. Pored Nadine, sastanku je prisustvovao i njen otac i trener Elvin Mehmedović te sekretar Taekwondoo saveza Zeničko-dobojskog kantona Haris Porča. Tokom sastanka gospodin Mehmedović, prezentirao je rad Taekwondo akeademije „Tešanj“, čija je članica i Nadina, dok je gospodin Porča, prezentirao način funkcioniranja samog saveza, ali i klubova, koji su članovi saveza.

Ministar Sinanović je čestitao, Nadini i njenom treneru na ostvarenom rezultatu te pohvalio njihov angažman. U svom izlaganju, ministar je istakao da će resorno ministarstvo u narednom periodu, sukladno vlastitim mogućnostima, nastojati  značajnije podupirijeti aktivnosti same Nadine, kao perspektivne sportašice, kao i rad Taekwondo akademije „Tešanj“ koja je ovim rezultatom pokazala kvalitetu svoga rada.

 

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Danas je u sjedištu Kantona predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak održao radni sastanak sa predstavnicom trudnica ZDK Lanom Jonjić, u vezi realizacije inicijative (zaključka) za osiguranje lijeka "Clexane" koju su jednoglasno usvojili poslanici na sjednici Skupštine koja je održana 22.12.2017. godine  i kojom se zdravstvene institucije obavezuju da pomenuti lijek u potpunosti refundiraju trudnicama sa dijagnozom trombofilije.

Ovom prilikom predsjedavajući Duvnjak je naglasio da se zaključci najvišeg zakonodavnog tijela u Kantonu moraju poštivati i realizovati, te je, shodno zaključku, pozvao Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, da u sklopu stavke Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu „Lijekovi po posebnom odobrenju“ koja je planirana u iznosu od 700.000 maraka, planiraju sredstva za refundiranje trudnicama u iznosu 100% nabavke kako lijeka clexan, tako i lijeka drugog generičkog naziva, ali istog sastava i dejstva kao i clexan, na osnovu izdatog fiskalnog računa za pomenuti lijek, a sve do donošenja nove esencijalne liste i uvrštavanja tog lijeka na „A“ listu lijekova u kantonu.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je u skladu sa Programom utroška sredstava vodnih naknada Budžeta Zeničko-dobojskog kantona krajem prošle godine provela sve procedure za odabir izvođača i potpisivanje ugovora za izvođenje radova za 37 projekata ukupne vrijednosti 2,2 miliona konvertibilnih maraka.

U toku prošle sedmice potpisani su ugovori sa odabranim ponuđačima za izvođenje stručno-tehničkog nadzora za ove projekate. Potpisivanjem ugovora za stručno-tehnički nadzor  stvoreni su uvjeti za početak realizacije odnosno početak radova na odabranim projektima. 

Radi se o projektima  vodne infrastrukture (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za korištenje voda, vodni objekti za zaštitu voda) na području grada Zenice i  drugih općina Zeničko-dobojskog  kantona.

Raspodjela  sredstava za realizaciju projekata  izvršena je na osnovu iskazanih prioriteta od strane općina, u skladu sa Odlukom o kriterijima za utvrđivanje prioritetnih projekata iz oblasti upravljanja vodama.

             

Press  služba

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 2

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma