Članak je filtriran: Februar 2018

Danas je u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, nakon provedenih postupaka javnih nabavki, upriličeno potpisivanje ugovora o pružanju usluga televizijskog snimanja sjednica Skupštine i sačinjavanja reportaža sa sjednica, te pružanja usluga reemitovanja sa sjednica na lokalnim TV stanicama koje imaju sjedište na području Zeničko-dobojskog kantona.

Ove aktivnosti se sprovode u cilju transparentnosti rada Skupštine i podizanja kvaliteta informisanja javnosti o radu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

 

Stručna služba Skupštine

Objavljeno u Vijesti

U zgradi Općine Zavidovići upriličen je sastanak na kojem se razgovaralo o izgranji sportske dvorane kod JU "Druga osnovna škola" Zavidovići. Sastanku su prisustvovali načelnik Općine Zavidovići, Hašim Mujanović sa saradnicima i Mensur Sinanović,ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa saradnicima te direktori šest osnovnih i tri srednje škole u općini Zavidovići sa kojima se razgovaralo o eventuanom zajedničkom finansiranju novih projekata iz oblasti obrazovanja.

Taj projekat i bi se realizovao od strane bratske općine Gemlik iz Republike Turske.

Općina Gemlik je decembra 2017. godine potvrdila namjeru da se ovaj projekat realizuje putem agencije TIKA u Bosni i Hercegovini.

Na ovom sastanku su obavljene konsultacije i dogovori oko priprema i realizacije pomenutog projekta te utvrđene obaveze Općine i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport potrebne za uspješnu realizaciju ovog projekta.

 

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Miralem Galijašević, premijer Zeničko - dobojskog kantona sa saradnicima je u Kantonalnoj bolnici Zenica prisustvovao prezentaciji Projekta rekonstrukcije KBZ iz sredstava kredita EBERD-a od 10 miliona eura. Stručnom kolegiju KBZ je prezentirano da su dogovoreni svi elementi za realizaciju Projekta energetske efikasnosti i dogradnje 2800 m2, koji će se koristiti za izmještanje bolničkih odjela smještenih u podrumskim prostorima, izgradnju intezivne njege i rekonstrukciju termo bloka sa utopljavanjem svih postojećih objekta, uklanjanje krova sa azbestnim pločama i postavljanje ekološkog krova.

Premijer je izrazio svoje zadovoljstvo što će realizacija ovog projekta uskoro započeti i što će pacijenti sa prostora Zeničko-dobojskog kantona imati bolji nivo usluga a zaposlenici KBZ bolje uvjete za rad i pružanje usluga pacijentima.

Naglasio je da je Vlada koju predvodi bila predana realizaciji ovog projekta koji je od izuzetnog značaja za sve građane Zeničko-dobojskog kantona.

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

U sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana je šesta sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona, na kojoj je predsjedavao Miralem Galijašević predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća.

Na sjednici je u skladu sa usvojenim dnevnim redom razmatrana Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu i Izvještaj o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća za 2017. godinu.

Nakon razmatranja predmetne Informacije, ista je jednoglasno podržana od strane socijalnih partnera uz zaključak da je nužno u što skorije vrijeme započeti sa reformom sadašnjeg sistema organizacije Službi za zapošljavanje, na način da u fokusu rada Službi bude aktivna uloga u posredovanju u zapošljavanju, a da se pravo na zdravstveno osiguranje nezaposlenih osoba izuzme iz nadležnosti Službi za zapošljavanje.

Socijalni partneri su na simboličan način obilježili 20.februar-Svjestki dan socijalne pravde koji se obilježava s ciljem podsjećanja na potrebu osiguranja dostojanstvenog rada, pravične naknade za rad, zaštite posebno osjetljivih socijalnih kategorija, kao i borbe protiv siromaštva i podizanja općeg standarda života.

Nakon razmatranja Izvještaja o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća za 2017. godinu, isti je jednoglasno usvojen, a rad Vijeća ocijenjen dobrim, uz jednoglasan stav da ovakav oblik socijalnog dijaloga treba razvijati u narednom periodu.

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Himzo Smajić, ministar  za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu sa saradnicima održao je sastanak sa predstavnicima Udruženja poljoprivrednika Zeničko-dobojskog kantona.

Na sastanku se razgovaralo o realizaciji Programa poticaja iz 2017.godine i o Programu poticaja u poljoprivredi za 2018.godinu.Predstavnici Udruženja poljoprivrednika ZDK su iskazali zadovoljstvo rezultatima rada u realizaciji Programa poticaja u poljoprivredi iz 2017.godine. Razgovaralo se i o mogućnostima  i smjernicama za budući rad.

Dogovoreno je da će Udruženje poljoprivrednika ZDK svoje sugestije i primjedbe vezane za donošenje Programa poticaja u poljoprivredi za 2018.godinu dostaviti Ministarstvu u pisanoj formi.

Prije donošenja Programa poticaja poticaja u poljoprivredi za 2018.godinu, Ministarstvo će razmotriti sve dostavljene prijedloge i sugestije Udruženja.

         

Press služba

Objavljeno u Vijesti

U organizaciji misije OSCE-a 15.02.2018. godine, održan je peti po redu koordinacijski sastanak o sprečavanju korupcije za predstavnike antikorupcijskih timova Vlade FBiH, Vlade RS, Vlade Brčko Distrikta, Agencije  za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH  i kantonalnih antikorupcijskih timova.

Jačanje koordinacije između različitih antikorupcijskih timova  na svim nivoima vlasti, kao i razmjeni mišljenja o angažmanu budućih timova o sprečavanju korupcije i provedbi inicijativa građanske svijesti, su bili neki od ciljeva ovog sastanka.

 

 

Predsjednica Tima
Meliha Omerspahić

Objavljeno u Vijesti

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak bio je domaćin sastanku koji je iniciran od strane Inicijativnog odbora za osnivanje "Centra civilnog sektora". Sastanku su prisustvovali predstavnici nevladinog sektora koji su okupljeni u inicijativni odbor, ministri u Vladi Kantona Mensur Sinanović i Dragoljub Brenjo, te predstavnici drugih ministarstava Zeničko-dobojskog Kantona.

Na sastanku su prisutni informisani o aktivnostima OCD (Organizacije civilnog društva) iz skoro svih lokalnih zajednica našeg kantona. Cilj sastanka je jačanje partnerstva između nevladinog i vladinog sektora, povećanje efikasnosti rada NVO u Zeničko-dobojskom kantonu i stavljanje u fokus nevladinih organizacija kojima je prvenstveni cilj društveno korisni rad i poboljšanje kvaliteta života građana našeg kantona, te ekonomski rast kroz korištenje pretpristupnih i pristupnih fondova Evropske unije.

Ova inicijativa je naišla je na odobravanje skoro svih zastupnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, a podržana je i od strane svih prisutnih na ovom sastanku sa nadom da će organizovanje nevladinog sektora na ovaj način doprinijeti transparentnijem, organizovanijem, uređenijem, kvalitetnijem i efikasnijem djelovanju nevladinog sektora u Zeničko-dobojskom kantonu.

 

Stručna služba Skupštine

Objavljeno u Vijesti

U sjedištu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održan je sastanak kojem su prisustvovali predsjedavajući Skupštine Jasmin Duvnjak, premijer Miralem Galijašević, ministar unutrašnjih poslova Nikola Arsenić, policijski komesar Semir Šut, te delegacija Ureda visokog predstavnika (OHR).

Na sastanku se razgovaralo o potrebi donošenja novog Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona. Odredbe pomenutog zakona će omogućiti finansijsku i punu operativnu samostalnost policije u našem kantonu. Novi zakon će dati doprinos jačanju vladavine prava i povećanom stepenu sigurnosti i povjerenja građana u policiju. Dogovoreni su i konkretni koraci u pravcu ostvarenja ovih ciljeva. Premijer Kantona Miralem Galijašević je obećao da će Vlada kantonalnoj Skupštini dostaviti tekst nacrta novog Zakona o unutrašnjim poslovima u roku od 30 dana.

Predsjedavajući Skupštine Jasmin Duvnjak je izrazio punu spremnost Skupštine Zeničko-dobojskog kantona da, najkasnije do juna ove godine, Skupština Kantona usvoji ovaj reformski zakon i realizuje postignuti dogovor koji, osim OHR-a, ima i podršku  kancelarije Specijalnog predstavnika Europske unije u BiH (EU SR) i Ambasade SAD u BiH.

 

Stručna služba Skupštine

Objavljeno u Vijesti

Danas je u Uredu Miralema Galijaševića, premijera Zeničko-dobojskog kantona održan sastanak sa predstavnicima Sindikata „Želejezare“ Zenica na kojem se razgovoralo o realizaciji Sporazuma sa Vladom FBiH.

Halilović Avdija je informisao premijera da su radnicima Željezare isplaćene plaće i naknade za otpremnine i izrazio veliku zahvalnost svih uposlenika „Željezare“ Zenica i Sindikata na angažmanu premijera i Vlade ZDK u rješavanju ovog problema.

 

 

Press služba

 

Objavljeno u Vijesti

U Olovu je u četvrtak, 08.02.2018. godine, u kabinetu Općinskog načelnika održan sastanak na kojem je razmatran dinamički plan i program ugovorenih radova i drugih aktivnosti oko izgradnje zgrade Odjeljenja Općinskog suda u Visokom sa sjedištem u Olovu.

Sastanku su pored predstavnika Općine Olovo prisustvovali predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV), ministri u Vladi ZDK Mirnes Bašić i Fahrudin Čolaković, predsjednik Općinskog suda u Visokom Enes Behlulović, predstavnici firme „Kolinvest“ Sarajevo koja je izvođač radova te predstavnici firme „Safege Bosnia“ Sarajevo, koja je nadzor nad izvođenjem radovima. Građevinske radove i druge troškove za izgrdanju nove zgrade finansira Visoko sudsko i tužilačko vijeća BiH iz donatorskih sredstava Vlade Norveške uz podršku Vlade Zeničko-dobojskog Kantona.

Učesnici sastanka su zaključili da izgradnja nove zgrade napreduje ugovorenom dinamikom te da  prije par dana postavljen krov na zgardu. Trenutno se intezivno radi na unutrašnjim radovima, očekuje se da će radovi biti završe do aprilu 2018. godine.

Izgradnjom nove zgrade osigurat će se bolji uvjeti za efikasniji rad suda te pružanje boljih i efikasnijih usluga građanima općine Olovo.

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 3

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma