Članak je filtriran: Januar 2017

Tim za nabavke Svjetske banke danas je posjetio Zeničko-dobojski kanton i sastao se s Miralemom Galijaševićem, premijerom Zeničko-dobojskog kantona i ministrima u čijoj je nadležnosti provođenje javnih nabavki te direktorom Službe za zajedničke poslove.

Vođa tima i specijalista za javne nabavke Minjola Malo se zanimala za sve postupke i procedure javnih nabavki koje se provode u Zeničko-dobojskom kantonu. Gospođa Malo je naglasila da je cilj posjete našem Kantonu razgovor o razvoju centraliziranih tijela za javne nabavke na kantonalnom nivou i prikupljanje podataka o godišnjem obimu nabavki za Kanton.

Premijer je predstavnike Svjetske banke upoznao sa procedurama javnih nabavki na osnovu kojih Služba za zajedničke poslove i resorna ministrastva nabavljaju opremu i sklapaju ugovore sa dobavljačima odnosno firmama koje pružaju usluge ili održavaju putnu infrastrukturu.

Dogovorena je saradnja na izradi nacrta dokumenta u vezi sa formiranjem centralizovane jedinice za javne nabavke za ministarstava i druga tijela kantonalne uprave, te izrada strukturiranih procedura za javne nabvke kao i obuka članova komisija koje provode procedure javnih nabavki.

 

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti
Utorak, 31 Januar 2017 14:04

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST-"PLAVA VODA"

Obavještavamo javnost da je Draženka Subašić, predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, povodom šeste tačke dnevnog reda sa 37. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koja se odnosila na „Razmatranje mogućnosti za iznalaženje načina za obezbjeđivanje dodatnih novčanih sredstva od strane Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje Projekta Regionalnog vodovoda “Plava voda” d.o.o. Travnik“, a u skladu sa Zaključkom Skupštine koji je proizišao iz obimne i dugotrajne diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, postupila po Zaključku Skupštine i uputila poziv za zajednički sastanak sa predstavnicima Vlade Zeničko-dobojskog kantona, gradske uprave Zenica, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), JP Regionalni Vodovod "Plava voda" d.o.o. Travnik i Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.

U prilogu ovog obavještenja Vam dostavljamo upućeni poziv za sastanak i Zaključak Skupštine.

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Nakon otklanjanja kvara na postrojenjima za proizvodnju toplinske energije za daljinsko zagrijavanje školskih objekata u Gradu Zenica i početka isporuke toplinske energije, resorno ministarstvo je razmotrilo sve relevantne okolnosti za nesmetani nastavak planirane nastave, te Vas  postupajući u skladu sa članom 32. stav 1., Zakona o osnovnoj školi,(“Službene novine ZDK-a”, broj: 5/04, 20/07, 19/09, i 4/14), kao i članom 33. stav 1., Zakona o srednjoj školi, (“Službene novine ZDK-a”, broj: 5/04, 20/07, 19/09, 9/11 i 4/14), ovim putem obavještava da se početak nastave, za sve osnovne i srednje škole na području Grada Zenice koje koriste usluge gradskog daljinskog grijanja, planira u ponedjeljak, 06.02.2017. godine. 

S tim u vezi neophodno je obavijestiti sve učenike i roditelje kao i nastavno osoblje, kako bi se blagovremeno postupilo po ovoj instrukciji.

Objavljeno u Vijesti
Utorak, 31 Januar 2017 11:55

SAOPŠTENJE SA 37. SJEDNICE SKUPŠTINE

Dana 30.01.2017. godine zasjedala je Skupština Zeničko-dobojskog kantona. Prije samog usvajanja dnevnog reda poslanici u Skupštini su prihvatili da Prijedlog Zakona o radu Zeničko-dobojskog kantona bude razmatran i donesen po skraćenom postupku. Nakon obimne rasprave o dnevnom redu, dnevni red kojeg je predložio Kolegij Skupštine nije dobio potrebnu podršku većine poslanika u Skupštini. Predsjedavajuća je potom stavila na izjašnjavanje Skupštini dnevni red sa izmjenom koja se odnosila na „Razmatranje mogućnosti za iznalaženje načina za obezbjeđivanje dodatnih novčanih sredstva od strane Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje Projekta Regionalnog vodovoda “Plava voda” d.o.o. Travnik“. Skupština je potom usvojila ovako izmijenjeni dnevni red 37. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za koji je utvrđeno razmatranje devet tačaka.

Na svom 37. zasjedanju Skupština je prihvatila Nacrt Zakona o osnovnoj školi i Nacrt zakona o srednjoj školi. Prihvatanju ova dva Nacrta Zakona je predhodila obimna rasprava poslanika u Skupštini. Oba Nacrta Zakona se upućuju u javnu raspravu u Grad Zenicu i sve općine Zeničko-dobojskog kantona sa rokom za provođenje javne rasprave od 30 dana.

Na ovoj sjednici Skupština je utvrdila dva mišljenja u okviru procedure za donošenje zakona na nivou Federacije Bosne i Hercegovine koja će biti proslijeđena nadležnom federalnom ministarstvu radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Skupština je prvo utvrdila mišljenje povodom dostavljenog Prednacrta Zakona o štrajku u Federaciji Bosne i Hercegovine, a potom i mišljenje povodom Prednacrta Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova. Mišljenja Skupštine Kantona u vezi ovih prednacrta zakona su utvrđena uvažavajući, predhodno data mišljenja resornog kantonalnog ministarstava koja je prihvatila Vlada Kantona, a koja su i sastavni dijelovi mišljenja koja je uvtrdila i Skupština Kantona.

U nastavku rada Skupština je u skraćenom postupku donijela i Zakon o radu Zeničko-dobojskog kantona, a potom je razmatrana šesta tačka dnevnog reda, koja se odnosila na „Razmatranje mogućnosti za iznalaženje načina za obezbjeđivanje dodatnih novčanih sredstva od strane Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje Projekta Regionalnog vodovoda “Plava voda” d.o.o. Travnik“. Diskusija i rasprava po ovoj tački je bila dugotrajna i obimna, a svi diskutanti su bezrezervno dali podršku za iznalaženje mogućnosti nastavka realizacije projekta „Plava voda“. U konačnici je usvojen i Zaključak kojim se obavezuje rukovodstvo Skupštine da u što kraćem roku organizuje zajednički sastanak sa predstavnicima Vlade Zeničko-dobojskog kantona,  gradske uprave Zenica, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), JP Regionalni Vodovod "Plava voda" d.o.o. Travnik i Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, na kome treba da iznađu zakonito rješenje za nastavak realizacije već podržanog  Projekta  “Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“ i shodno tome predlože rješenja Skupštini. Nakon ove tačke zasjedanje sjednica je prekinuta, a Kolegij Skupštine će u skladu sa Poslovnikom donijeti odluku o datumu  nastavka 37. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je osigurala i izvršila  isplatu šeste rate stipendije za 1555 korisnika stipendija, studenata - branilaca i članova njihovih porodica redovnog i samofinansirajućeg studija prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja za studijsku 2015./2016. godinu u iznosu od 206.050,00 KM.

Raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama je slijedeća:

 • Grad Zenica - 47.550,00 KM,
 • Općina Breza - 8.500,00 KM,
 • Općina Doboj Jug - 8.050,00 KM,
 • Općina Kakanj - 17.500,00 KM,
 • Općina Maglaj - 17.200,00 KM,
 • Općina Olovo - 9.750,00 KM,
 • Općina Tešanj - 17.050,00 KM,
 • Općina Usora - 5.150,00 KM,
 • Općina Vareš - 9.450,00 KM,
 • Općina Visoko - 22.200,00 KM,
 • Općina Zavidovići - 24.950,00 KM,
 • Općina Žepče - 18.700,00 KM.

Vlada Kantona u kontinuitetu na kraju mjeseca vrši isplatu rate stipendija za studente - djecu branilaca. Vlada će nastojati obezbijediti sredstva za isplatu sedme i osme rate boračkih stipendija u naredna dva mjeseca i na taj način okončati konkursnu procedure dodjeljenih stipendija u studijskoj 2015. / 2016. godini.

Inače u Budžetu Kantona za 2016. godinu za ovu namjenu planiran je iznos od 1.650.000,00 KM  kojim se stipendira  najviši broj odobrenih stipendija u dugogodišnjoj aktivnosti Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona.

Ministarstvo za boračka pitanja

Objavljeno u Vijesti

Zbog nastalog kvara na postrojenjima za proizvodnju toplinske energije za daljinsko zagrijavanje školskih objekata u Gradu Zenica, resorno ministarstvo, postupajući u skladu sa članom 31. stav 3., Zakona o osnovnoj školi,(“Službene novine ZDK-a”, broj: 5/04, 20/07, 19/09, i 4/14), kao i članom 34. stav 2., Zakona o srednjoj školi, (“Službene novine ZDK-a”, broj: 5/04, 20/07, 19/09, 9/11 i 4/14), ovim putem Vas obavještava da se početak nastave, za sve osnovne i srednje škole na području Grada Zenice koje koriste usluge gradskog daljinskog grijanja, odgađa do srijede, 01.02.2017. godine, kada će se ponovo razmotriti sve relevantne okolnosti za eventualni nastavak planirane nastave. S tim u vezi neophodno je obavijestiti sve učenike i roditelje kao i nastavno osoblje, (a posebno učenike u drugoj smjeni), kako bi se blagovremeno postupilo po ovoj instrukciji.

Objavljeno u Vijesti

Danas je Zeničko-dobojski kanton završio proces odgovaranja na Upitnik evropske komisije. Pripremljeno je i u Informacioni sistem za davanje odgovora uneseno ukupno 1086 odgovora na 849 pitanja iz nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona. Posebna pažnja u Zeničko-dobojskom kantonu je data ne samo na formalno poštivanje zadanih rokova i tehničke kriterije usklađene sa propisanim smjernica, nego istovremno i na sadržaj dostavljenih odgovora i njihov visok kvalitet.

Naime, BiH je zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji predala 15.2.2016. Naš zahtjev je Vijeće EU razmatralo 20.9.2016. i dalo nalog Evropksoj komisijii da pripremi Upitnik koji je uručen bosanskohercegovačkim vlastima 9.12.2016. godine. Upitnik je dostavljen na enegleskom jeziku, te je nakon prevođenja naš kanton intenzivno radio na preciznom utvrđivanju nadležnosti, kako kantonalnog nivoa, tako i nadležnosti pojedinih kantonalnih organa uprave. Upitnik Evropske komisije je analitički instrument politike proširenja EU sa ciljem da se ocijeni spremnost države koja je podnijela zahtjev za članstvo da stekne status kandidata i otvori pregovore o pristupanju.

Sam proces pripreme odgovora je bio izuzetno zahtjevan jer se radi o velikom broju pitanja iz brojnih sektora, poput slobode kretanja, javnih nabavki, informacionog društva i medija, poljoprivrede i ruralnog razvoja, sigurnosti hrane, transport, energija, socijalna politika i zapošljavanje, industrijska politika i mala i srednja poreduzeća, regionalna politika, pravda, sloboda i sigurnost, nauka i istraživanje, obrazovanje i kultura, životna sredina, zaštita potrošača i zdravlja i finansijska kontrola. Pored ovih 33 poglavlja, dodatni izazov su bila i dva kriterija, odnosno poglavlja, i to politički i ekonomski kriteriji jer je poglavlje Politički kriterij sadržavalo najveći broj pitanja koja su sadržajno vrlo kompleksna pitanja iz oblasti civilnog nadzora nad sigurnosnim snagama, pravosuđa, borbe protiv korupcije, demokracije, osnovnih prava i reforme javne uprave.

Davanje odgovora na pitanja Evropske komisije je najizazovniji zadatak koji je do sada imala državna služba u BiH na svim nivoima vlasti.

Press služba

Objavljeno u Vijesti

U sjedištu Zeničko-dobojskog kantona, održana je javna rasprava o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, u organizaciji  kantonalnog Ministarstva zdravstva.

Javnoj raspravi su prisustvovali predstavnici Kantonalne bolnice Zenica, doktori specijalisti za određene oblasti medicine, a čiji poslovi su vezani za navedenu oblast, predstavnici primarne zdravstvene zaštite, predstavnici nevladinog  sektora - kantonalno i federalno udruženje  dijaliziranih i transplatiranih bolesnika i određeni broj građana kojima je uspješno izvršena transplatacija.

U uvodnom dijelu javne rasprave prisutnima se obratila Indira Krujeziu, sekretar Ministarstva zdravstva, koja je upoznala prisutne sa pravnim okvirom za donošenje navedenog Zakona i novim predloženim zakonskim rješenjem „pretpostavljenog pristanka„ prema kojem je dozvoljeno uzimati organe i tkiva sa umrle osobe, radi presađivanja u svrhu liječenja, pod uvjetom da se darivalac za života nije tome protivio u pisanom obliku.

Zakon propisuje da pisanu izjavu o nedarivanju organa i tkiva poslije smrti u svrhu liječenja, punoljetna osoba sposobna za rasuđivanje daje izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite ili nadležnom kantonalnom ministarstvu zdravstva.

Predloženim izmjenama propisuje se uspostavljanje registra osoba koje nisu saglasne sa darivanjem organa i tkiva poslije smrti, s tim da je do uspostavljanja navedenog registra dozvoljeno uzimati organe i tkiva sa umrle osobe radi presađivanja u svrhu liječenja samo uz pismeni pristanak bračnog ili vanbračnog druga, punoljtnog djeteta, punoljetnog brata ili sestre umrle osobe.

Ministar Ministarstva zdravstva dr. Dragoljub Brenjo, u uvodnom obraćanju je istako da oblast transplantacije zahtijeva multidisciplinarni pristup sa aspekta pravnog, zdravstvenog socijalno-ekonomskog i duhovnog pristupa, a pri tom se posebno osvrnuo na  psihološki pristup transplantiranih pacijenata.

 Dr. Nermina Rizvanović, specijalista anesteziolog i reanimatolog, koordinator za uzimanje i presađivanje organa i tkiva, u Kantonalnoj bolnici Zenica, u uvodnom dijelu je govorila o postupku multidisciplinarnog utvrđivanja moždane smrti i daljim aktivnostima koje se poduzimaju ako postoji saglasnost za eksplantaciju organa umrle osobe i posebno istakla da predloženi zakon nema alternativu i da treba biti usvojen i da su doktori Kantonalne bolnice Zenica praktično dokazali da posjeduju znanje u oblasti eksplantacije organa.

Na javnoj raspravi su učešće uzeli predstavnici nevladnog sektora i zdravstveni radnici, a na kraju javne rasprave su sačinjeni sljedeći zaključci:

 • Podržano je donošenje ovog Zakona,
 • Da se nakon usvajanja Zakona provede kampanja na promociji istog, kako bi profesionalna stručna javnost bila upoznata sa navedenim zakonom kao i svaki građanin,
 • Preporučeno je Federalnom ministarstvu zdravstva da što hitnije donese podzakonske propise koji će omogućiti praktičnu primjenu zakona.

 

Ministar zdravstva

Objavljeno u Vijesti

Povodom aktuelne meteorološke situacije na području našeg kantona izazavane nastalim klimatskim zahlađenjem i pratećim obilnim snježnim padavinama, kao i aktuelnim stanjem energetske infrastukture i otežanim snabdijevanjem energentima, te pristiglim izvještajima od strane škola kao i zahtjevima i inicijativama školskog menadžmenta u općinama Kantona o produženju zimskog raspusta za još jednu sedmicu, resorno ministarstvo, postupajući u skladu sa članom 31. stav 3., Zakona o osnovnoj školi,(“Službene novine ZDK-a”, broj: 5/04, 20/07, 19/09, i 4/14), kao i članom 34. stav 2., Zakona o srednjoj školi, (“Službene novine ZDK-a”, broj: 5/04, 20/07, 19/09, 9/11 i 4/14), a na osnovu izvršene procjene ukupnih aktuelnih klimatskih prilika na području Zeničko-dobojskog kantona, ovim putem obavještava javnost kao i učenike, roditelje/staratelje i nastavno osoblje, da se zimski raspust produžava za još jednu radnu sedmicu, tako da nastava u drugom polugodištu počinje 30.01.2017. godine.

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Objavljeno u Vijesti

Danas je ministar privrede Zlatko Jelić, primio i obavio razgovor sa predstavnicima radnika Metalno d.o.o. Zenica.

Predstavnici radnika upoznali su ministra Jelića sa tokom stečajnog postupka ovog preduzeća.

Metalno d.o.o. Zenica je privatizirano 2003. godine, od strane ortačke grupe, koju čine radnici i fondovi ZIF BIG, MIG GROUP, BONUS, BOSFIN.

Kada su ispunjene ugovorne obaveze Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona je 2007. godine, izdala Uvjerenje da je privatizacija uspješno okončana i  preduzeće od tada posluje u privatnom vlasništvu.

Predstavnici radnika su izrazili svoje nezadovoljstvo načinom i tokom stečaja, tražeći od stečajnog upravnika pokretanje proizvodnje kao i pokretanje krivične odgovornosti vlasnika.

Obzirom da se radi o privatnom preduzeću Ministarstvo privrede Zeničko-dobojskog kantona poziva sve relevantne institucije da u skladu sa svojim nadležnostima poduzmu odgovarajuće mjere!

 

Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 2

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma