Članak je filtriran: Novembar 2017

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je, vodeći računa o uslovima za proizvodnju maline na području Kantona,  broju poljoprivrednih proizvođača i ukupnoj ostvarenoj proizvodnji u 2017. godini, iz Budžeta Kantona u 2017. godini povećala  iznos novčane podrške proizvođačima maline sa 0,15 KM  na  0,25 KM po kilogramu.

Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, Himzo Smajić ističe: „U toku je realizacija podrške iz Budžeta Kantona po Programu poticaja poljoprivrednoj proizvodnji za 2017. godinu. Po objavljenom Javnom pozivu za podršku u poljoprivredi za 2017. godinu, u Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ukupno je zaprimljeno 2700 zahtjeva koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva. Procjenjujemo da će ukupna proizvodnja maline biti cca 4.000 tona, tako da će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona isplatiti oko 1 milion konvertibilnih maraka. Uzimajući u obzir navedene podatke, Zeničko-dobojski kanton će potvrditi lidersku poziciju u proizvodnji maline na teritoriji Federacije BiH.

Kao i u 2016. godini, Ministarstvo će voditi računa o blagovremenosti isplate svih  poticaja iz Programa utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi za 2017. godini.“

 

 

Press služba

 

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu, donijela je Zaključak o prihvatanju Informacije o implementaciji alternativne sankcije rada za opće dobro na slobodi u 2016. godini.

Rad za opće dobro na slobodi je alternativna kaznena sankcija kojom se počiniteljima kaznenih djela za koja je zaprijećena kazna zatvora u trajanju do jedne godine, uz dobrovoljni pristanak osuđenog, zamjenjuje radom za opće dobro na slobodi, u trajanju od najmanje deset, do najviše devedeset radnih dana.

Ova sankcija važna je i ima posebnu korist za zajednicu i osuđenu osobu  iz razloga što se na ovaj način  osuđena osoba ne isključuje iz društva i porodice (očuvanje porodice kao nuklesusa zdravog društva), u slučaju da je zaposlena ne ostaje bez posla, dobrovoljnim izvršavanjem besplatnog rada u korist šire zajednice pod nadzorom države podstiče se razmišljanje o štetnosti određenih oblika ponašanja i razvija osjećaj odgovornosti za štetne posljedice, dolazi do sprejčavanje međusobnog lošeg uticaja u zatvoru odnosno kriminalne zaraze, sprječava se pretrpanosti zatvora te postižu uštede troškova zatvorskog izdržavanja kazni koje bi pale na teret države.

Ministarstvu za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, kao organu nadležnom za izvršavanje ove alternativne krivične sankcije na području Zeničko dobojskog kantona, u toku 2016. godine, dostavljene su 23 presude općinskih sudova Zeničko-dobojskog kantona. Najveći broj presuda 12, dostavljen je od Općinskog suda u Visokom, Općinskog suda u Kakanju 8, Općinskog suda u Zenici 2, i 1 od Općinskog suda u Sarajevu.

Od 23 izrečene presude, izvršeno je njih 11, kojima je ukupno izrečeno, 40 mjeseci, odnosno 1320 dana zatvora. S obzirom da je cijena dana zatvora 100,00 KM, za izrečenih 1320 dana zatvora provođenje alternativne sankcije predstavlja uštedu od 132.000,00 KM, koje se plaćaju iz federalnih sredstava.

Poslodavci kod koji je izvršeno  11 presuda  u 2016. godini su dobili  329 besplatnih radnih dana, što je po utvrđenoj vrijednosti satnice od 2,05 KM  iznos od 5.395,60 KM.

Ministarstvo u narednom periodu planira: povećati broj potencijalnih poslodavaca kod kojih bi se izvršavala navedena sankcija; realizirati obuku novih povjerenika, nastaviti sa  podrškom povjerenicima kod provođenja ove mjere, nastaviti aktivnosti na podizanju svijesti stručne i opće javnosti o značaju ove sankcija,medijsku promociju, vođenju podataka i izradi analiza prema postojećoj dadoteci, rad na izradi brošure i priručnika za obuku i upoznavanje šire javnosti sa ovom sankcijom.

Izvršavanje ove sankcije bilo bi nemoguće bez poslodavaca. Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, potpisalo je i primjenjuje ugovore o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi sa više poslodavaca/javnih poduzeća sa područja Zeničko-dobojskog kantona, ali posebno intenzivna saradnja je ostavrena sa  JP „ Alba“ Zenica,  JKP „Gradska groblja“ Visoko i „Šumarija“ Visoko,  JU „Dom za stara lica“ Zenica, JU „Kulturno sportski centar“ Kakanj i JP „Vodokom“d.o.o. Kakanj,  kojima se i posebno zahvaljujemo na saradnji, ukaznom povjerenju i pruženoj podršci osuđenim osobama na izvršavanju sankcije rada za opće dobro na slobodi.

 

Press služba 

Objavljeno u Vijesti

U okviru radne posjete  Tešnju  Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Suad Huskić, načelnik Općine Tešanj, Ismet Bahtić ,direktor OŠ "Gazi Ferhad beg Bašagić" Jablanica, Osmo Hurić, direktor OŠ "Huso Hodžić", predstavnik Izvođača radova i Nadzor, obavili su nadzor i obilazak građevinskih radova na objektima OŠ "Gazi Ferhad-beg" Jablanica, općina Tešanj i OŠ "Huso Hodžić" Tešanj:

Radovi na objektu OŠ "Gazi Ferhad-beg" Jablanica općina Tešanj, finansirani su iz kreditnog zaduženja kod Svjetske banke u okviru projekta "Energijska efikasnost u BiH" za Federaciju BiH  u vrijednosti od 338.525,00 KM.

U toku su radovi na izgradnji nove fiskulturne sale OŠ "Gazi Ferhad-beg" Jablanica, općina Tešanj koji se posljednje dvije godine finansiraju sredstvima Općine Tešanj i sredstvima Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

Za radove u OŠ "Huso Hodžić" Tešanj u 2017. godini Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona izdvojilo je za sanaciju mokrog čvora u fiskulturnoj sali 18.630,00 KM.

Konstatovano je da radovi teku po planu. Prisutni su izrazili zadovoljstvo kvalitetom izvedenih radova.

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona danas  je primio selektora reprezentacije BiH i predsjednika Federalnog kickboxing saveza Salku Zildžića  i reprezentativce u kickboxingu  Bahrudina Mahmića, Ahmeda Krnjića, članove KBV „Isak-Ze“ Zenica, osvajače zlatne i srebrene medalje na Prvenstvu svijeta za seniore održanom u Budimpešti od 3. do 11.11.2017.godine te takmičarku Jasminu Merdić iz Tešnja, članicu KBT „Titanium“ Usora koja je osvojila bronzanu medalju.

Prijemu je  prisustvovao i Kožo Ensar, juniorski balkanski prvak  te treneri Husein Musa Selimović i Elvedin Dubravac.

Premijer Kantona  je uz čestitke i želje za još većim uspjesima izrazio zahvalnost našim sportistima, koji nas iz godine u godinu oduševljavaju svojim podvizima i titulama. Izrazio je spremnost za snažnijom podrškom Kantona razvoju borilačkih vještina i sporta uopće.

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

U sportskoj dvorani Tehničke škole  na Bilmišću u Zenici, izvršena je svečana primopredaja novog univerzalnog električnog semafora koji je uz finansijsku pomoć Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport osigurao Univerzitetski sportski savez studenata. Radi se multifunkcionalnom električnom semaforu, koji će pomoći pri realizaciji sportskih takmičenja, učenika i studenata, ali i takmičenjima sportskih klubova. Novi električni semafor može pomoći u realizaciji takmičenja u košarci, odbojci, rukometu i malom nogometu.

Svečanoj primopredaji smafora prisustvovao je Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku kulturu i sport i pomoćnik ministra za kulturu i sport Marniko Tokić a ispred Univerzitetskog sportskog saveza predsjednik dr. Aleksa Stanković  i članovi Jasmin Kovačević i Derviš Dervišević te Mujo Zvekić, direktorTehničke škole  u Zenici.

 

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Danas je u posjeti Skupštini Zeničko-dobojskog kantona boravio Cristiano Barale - šef Terenskog ureda Travnik u okviru Misije OSCE u BiH.

Tom prilikom se sastao sa Jasminom Duvnjakom predsjedavajućim Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, a razgovarali su o brojnim pitanjima za koja je ocijenjeno da mogu biti od zajedničkog interesa, sa akcentom na usvajanje Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018.godinu, Program rada Skupštine za 2018.godinu i borbu protiv korupcije.

Sastanku je prisustvovao i Ibrahim Avdagić, sekretar Skupštine Kantona.

Predsjedavajući Duvnjak se zahvalio Misiji OSCE u BiH na pomoći i podršci za unaprijeđenje uslova rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada  Zeničko-dobojskog kantona  je na  117. sjednici, održanoj 15.11.2017. godine iz Budžeta za 2017. godinu, pojedničanim zaključcima odobrila  novčana sredstva u iznosu od 66.530,00 KM poljoprivrednim proizvođačima za držanje koka nosilja, iznos od 28.000,00 KM za koziju i ovčarsku proizvodnju, te za proizvodnju plantažne borovnice i aronije iznos od 5.963,00 KM.

Vlada je podržala i udruženja pčelara sa područja Zeničko-dobojskog kantona sa iznosom od 32.500,00 KM za projekte u pčelarstvu u 2017. godini.   

Press služba

Objavljeno u Vijesti

U Privrednoj komori ZDK održana javna prezentacija do sada postignutih rezultata Projekta pod nazivom: ˝Jačanje sistema srednje stručnog obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu, koji Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona implementira u okviru Programa Prilika Plus, a podržava Vlade Švicarske.

Projekat Komore se implementira u dva sektora, sektoru metaloprerade i sektoru tekstila, kože i obuće, a podržan je i od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona i Federalnog zavoda za zapošljavanje, putem sufinasiranja obuka nezaposlenih osoba.

Javnoj prezentaciji su prisustvovali svi ključni akteri Projekta Komore, predstavnik Ambasade Švicarske, gospodin David Kramer, predstavnici Programa Prilika Plus, zatim Nurđehan Šahinović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, Zlatko Jelić, ministar za privredu ZDK,  Anto Pešić, direktor Službe za zapošljavanje ZDK, predstavnica Pedagoškog zavoda, predstavnici Metalurškog instituta Kemal Kapetanović Zenica, direktori Mješovite srednje škole Tešanj, Mješovite srednje škole Kakanj, Mješovite srednje industrijske škole Zenica, Tehničke škole Zenica te predstavnici kompanija Koteks doo Tešanj, RM – LH doo Zenica, BME doo Tešanj i Arel doo Zenica. Implementacija Projekta Komore odvija se veoma uspješno, u skladu sa predviđenim dinamičkim planom, zaključak je prisutnih na javnoj prezentaciji.

Budući da postoji neusklađenost sistema srednjeg stručnog obrazovanja i potreba tržišta rada, Projekat Komore će u značajnoj mjeri doprinijeti poboljšavanju sadašnjeg kvaliteta sistema srednjeg stručnog obrazovanja, primarno u domenu praktične nastave, i to inoviranjem postojećih nastavih planova i programa, obukom nastavnika praktične nastave, umrežavanjem obrazovnih institucija sa kompanijama s ciljem obavljanja praktične nastave te nabavkom opreme za školske radionice u kojima se obavlja praktična nastava.

Projektne aktivnosti, rješavaju i negativne posljedice sadašnjeg sistema srednjeg stručnog obrazovanja, kroz obuke nezaposlenih osoba sa ciljem unaprjeđenja njihovih znanja, vještina i kompetencija neophodnih u savremenim procesima rada, kako bi povećali njihovu konkurentnost i omogući brže zapošljavanje. Na ovaj način, projektnim aktivnostima, stvara se platforma za sistemsko rješavanje problema neusklađenosti sistema srednjeg stručnog obrazovanja i potreba tržišta rada u Zeničko-dobojskom kantonu.

Predstavnici Vlade Zeničko-dobojskog kanton, od početka implementacije ovog Projekta daju puni doprinos za uspješnu realizaciju projektnih aktivnosti.

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

U Uredu Miralema Galijaševića, premijera Zeničko-dobojskog kantona odražan je sastanak sa predstavnicima kantonalnih boračkih udruženja. Sastanku je prisustvovao  i ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković, a udruženja su predstavljali: Fatima Muhmutagić, predsjednica Organizacije porodica šehida i poginulih boraca, Nazim Bečirović, predsjedinik Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona i Vahdet Hajdić, predsjednik Skupštine JOB-a ZDK.

Na sastanku se razgovaralo o rješavanju smještaja  svih ovih udruženja i njihovog izmještanja iz prostora Željezare Zenica. Premijer i ministar su obećali da će vrlo brzo riješiti ovaj problem i naći adekvatan smještaj za navedene boračke organizacije. Predstavnici ovih organizacija su se zahvalili Vladi ZDK na korektnoj saradnji i podršci koju imaju od strane Ministarstva za boračka pitanja.

Naglasili su da pripremaju obilježavanje 25. godišnjice 3. korpusa ARBiH, koje će biti 1.12. 2017. godine u Tešnju. Vlada ZDK će podržati ovu manifestaciju kao i Program obilježavanja Dana zlatnih ljiljana koje je planirano u maju 2018. godine. Vlada ZDK je uvijek podržavala i podržavat će obilježavanje svih značajnih datuma vezanih za odbrambeno –oslobodilački rat 92.-95.

Pored ovih tema, razgovaralo se o donošenju Budžeta za 2018. godinu.

Predstavnici udruženja su informisali domaćine da su kao koordinacija boračkih udruženja ZDK pokrenuli aktivnosti na donošenju novog Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona uspješno je finaliziralo postupak vezan za varijantu A Programa posticaja samozapošljavanja. Dodjelom Ugovora za sufinansiranje Ministarstvo je uspjelo u 2017. godini, egzistencijalno zbrinuti oko 50 porodica kroz projekat zapošljavanja u preduzećima, oko 90 porodica kroz projekat samozapošljavanja varijanta B i 52 djece šehida u zajedničkom projektu Ministarstva i JU Službe za zapošljavanje ZDK .

Po navedenom Programu, koji je Vlada Zeničko- dobojskog kantona prvi put pokrenula 2015. godine, ugovore je potpisalo ukupno  43 korisnika, pripadnika branilačke populacije, iz svih općina Zeničko- dobojskog Kantona. Kroz varijantu A navedenog Programa, odnosno okončanjem procedure potpisivanja ugovora, za ove korisnike Ministarstvo je planiralo iznos od 129.000,00 KM.

 

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 2

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma