Članak je filtriran: Decembar 2016
Petak, 30 Decembar 2016 10:40

ČESTITKA POVODOM NASTUPAJUĆE 2017. GODINE

U ime Skupštine i Vlade Zeničko-dobojskog kantona i u naše lično ime upućujemo iskrene i  tople čestitke svim građankama i građanima Zeničko-dobojskog kantona i cijele Bosne i Hercegovine sa željom da praznične dane provedu u miru, veselju i dobrom raspoloženju.

Želimo da 2017. godina svim građanima donese dobrog zdravlja, puno sreće i zadovoljstva sa najmilijima,  puno porodičnih i poslovnih uspjeha i pruži mnogo više dobrog, sa nadom i optimizmom ka vedrijoj sutrašnjici i očekivanjem boljih prilika u odnosu na godinu koja je na izmaku u jedinoj nam domovini Bosni i Hercegovini.

 

PREMIJER
Miralem Galijašević
PREDSJEDAVAJUĆA
Draženka Subašić

 

Objavljeno u Vijesti

Na 84. sjednici  održanoj dana 29.12.2016. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu odobrila je proizvođačima maline i kupine sa područja Zeničko-dobojskog kantona isplatu sredstava u iznosu od 348.985,00 KM na ime poticaja za proizvodnju maline i kupine, a dok je na prethodnoj 83. sjednici, Vlada Zeničko-dobojskog kantona iz sredstava Budžeta odobrila otkupljivačima jagodičastog voća, a  koji vrše zamrzavanje, sredstva u iznosu od 40.000,00 KM na ime poticaja za otkup i zamrzavanje jagodičastog voća, kao i odobrena su sredstva otkupljivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 33.899,00KM na ime poticaja za otkup jagodičastog voća.

Na 84. sjednici, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona iz sredstava Budžeta odobrila je sredstva:

 • proizvođačima sa području Zeničko-dobojskog kantona iznos od 166.000,00 KM za podršku projektima u poljoprivredi na području Zeničko-dobojskog kantona,
 • poljoprivrednim proizvođačima sa području Zeničko-dobojskog kantona iznos od 94.166,76 KM za uređenje poljoprivrednog zemljišta u Zeničko-dobojskom kantonu,
 • udruženjima sa području Zeničko-dobojskog kantona iznos od 12.000,00KM za podršku u razvoju udruženja u poljoprivrednoj proizvodnji u 2016. godini.

 

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Objavljeno u Vijesti
Četvrtak, 29 Decembar 2016 12:14

SAOPŠTENJE SA 36. SJEDNICE SKUPŠTINE

Nakon što je okončana 35. sjednica Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, jučer je održana i 36. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za koju je Kolegij Skupštine utvrdio dnevni red od četiri tačke.  

Na ovoj sjednici Skupština je donijela Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu kojem je predhodila obimna rasprava i diskusija u kojoj Skupština nije prihvatila  podnesene amandmane od strane poslanika. Isti amandmani, predhodno nisu prihvaćeni niti od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona, a razloge za njihovo ne prihvatanje je detaljno obrazložio ministar finansija Andrej Kajić. Vlada Kantona je, takođe, u svojstvu predlagača, podnijela 2 amandmana na Budžet Kantona za 2017. godinu, koji su postali sastavni dio Prijedloga Budžeta. Skupština je potom donijela i Zakon o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, bez kojeg realizacija donesenog Budžeta za 2017. godinu nije moguća.

Na ovom zasjedanju poslanici su razmatrali i donijeli Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda Zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017 godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu. Donošenju ovu odluke predhodila je obimna diskusija i rasprava koja je rezultirala i donošenjem dodatna dva zaključka, vezana za dostavljaje cjelovite informacije u vezi sa implementacijom Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine („Službene novine Federacije BiH”, broj 81/08), sa prijedlogom mjera, posebno u pogledu plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje, te sa iznalaženjem odgovarajućeg načina za izmirivanje velikih dugovanja rudnika u Federaciji BiH po osnovu neuplaćenih doprinosa za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje svojih radnika.

U konačnici zasjedanja, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je donijela i Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2017 godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ za 2017. godinu.

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Program transnacionalne saradnje Interreg Mediteran 2014-2020 (Interreg MED) je zvanično usvojen od strane Evropske komisije dana 03.06.2015. godine s ciljem promocije održivog rasta u mediteranskom području, poticanjem inovativnih koncepata i prakse, te razumnog korištenja resursa podržavajući društvene integracije kroz integrisani teritorijalni pristup koji se temelji na saradnji. U programu učestvuje ukupno 13 zemalja (10 članica EU i 3 IPA zemlje).

Prvi Javni poziv za modularne projektne prijedloge u okviru Interreg MED Programa je objavljen 01.09. 2015. i zatvoren 03.11.2015. Od strane Monitoring komiteta za Interreg MED Program tokom sastanka koji je održan05.04.2016. godine u Marseju odobreno je 108 projekataod ukupno 225 za drugi krug selekcije. Upravni odbor za Interreg MED Program je tokom sastanka koji je održan 27.09.2016. godine u Marseju odobrio 49 modularnih projekata, dok su 32 korigovana projekta izabrana za drugi korak procjene za konačan izbor, od kojih je12 odobreno u okviru konačne selekcije u decembru.

Jedan od odobrenih projekata je i projekat pod nazivom Tools for Energy Efficiencyin mediterranean SCHOOLS – „TEESCHOOLS“ (“Alati za energetsku efikasnost u mediteranskim školama”),odobren u okviru Prvog poziva za modularne projektne prijedloge INTERREG Mediteranskog programa 2014-2020 (MED): Prioritetna osa 2 – Podsticanje nisko-karbonskih strategija i energetske učinkovitosti u specifičnim MED područjima: gradovima, ostrvima i udaljenim područjima, Specifični cilj 2.1 – Ojačati kapacitete za bolje upravljanje energijom u javnim zgradama na transnacionalnom nivo. Vodeći partner u ovom projektu je Italijanska državna agencija za nove tehnologije, energiju i održivi ekonomski razvoj. U projekat je uključeno ukupno 10 partnera sa područja Italije, Španije, Grčke, Hrvatske, Kipra, Francuske i Bosne i Hercegovine.Jedan od partnera na implementaciji projekta je i Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona. Ukupna vrijednost projekta je 2,840,000.00 (€), a vrijednost projekta za ZDK je 210,000.00 (€). Trajanje projekta je 36 mjeseci.

Kako je cilj EU da se do 2020. godine za 20% smanji emisija štetnih plinova, postoji potreba da se pokrenu zajedničke aktivnosti javnog i privatnog sektora. Renoviranje zgrada postaje jedno od najbitnijih pitanja te projekat TEESCHOOLS ima za cilj da pruži nova rješenja za lokalne vlasti kako u tehničkom tako i u finansijskom smisluimplementirajućiaktivnosti renoviranja školskih zgradasa ciljem povećanja energetske efikasnosti. Inovativni pristup se sastoji u uspostavljanju integrisanog skupa pristupačnih naučnihalata koji će biti testirani u svim partnerskim zemljama,usvojeni i usklađeni sa ciljem da se koriste u lokalnim, regionalnim i nacionalnih energetskim planovima. Transnacionalni stručni radni tim će podržati pilot projekte i kombinovane modele učenja koji će pomoći jačanju kapaciteta u javnom sektoru, a transnacionalna i multidisciplinarna stručnost projektnih partnera biće osnovno sredstvo za konsolidaciju znanja o lokalnom upravljanju energijom.

 

Objavljeno u Vijesti
Srijeda, 28 Decembar 2016 15:50

SAOPŠTENJE SA 35. SJEDNICE SKUPŠTINE

Danas, 28.12.2016. godine je okončano zasjedanje 35. sjednice Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, koja je održana u dva dijela, (prvi dio 23.12.2016. godine, te nastavak prekinute sjednice 28.12.2016. godine),  a dnevni red je imao šest tačaka. Na samom početku prvog dijela zasjedanja koje je održano 23.12.2016. godine, Karahasanović Samir je pristupio davanju i potpisivanju svečane izjave i tim činom  preuzeo dužnost poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona. Ovu dužnost je preuzeo nakon što je poslanik Hašim Mujanović zbog imenovanja na poziciju načelnika Općine Zavidovići, koja je nespojiva sa funkcijom poslanika Skupštine, podnio ostavku, nakon čega je Centralna izborna komisija BiH Karahasanović Samiru dodijelila mandat poslanika Skupštine. Poslije davanja i potpisivanja svečane izjave imenovanog, pristupilo se elaboraciji dobijenih odgovora na poslanička pitanja i inicijative, a potom je okonačan rad po prve tri tačke utvrđenog dnevnog reda.

Tako je u svom zasjedanju 23.12.2016. godine Skupština Kantona donijela Program rada Skupštine za 2017 godinu, a nakon toga zaključkom prihvatila i Nacrt Programa rada Vlade za 2017 godinu. U prvom dijelu zasjedanja je donesena i Odluka o statusnoj promjeni pripajanje Ustanove „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ Maglaj, Javnoj ustanovi Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona. Nakon što je započeta i četvrta tačka dnevnog reda, utvrđeno je, da broj prisutnih poslanika na Skupštini nije dovoljan da bi, u skladu sa Poslovnikom Skupštine, sjednica Skupštine mogla biti nastavljena, nakon čega je uslijedio prekid, a Kolegij Skupštine je na sjednici održanoj dana 26.12.2016. godine kao termin nastavka 35. sjednice odredio 28.12.2016. godine u 10,00 sati.

U svom nastavku, odnosno drugom  dijelu rada koji je okončan danas, poslanici su prihvatili Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini. Nakon ove tačke Skupština je razmatrala i prihvatila dvije informacije. Prvo je nakon diskusije i rasprave prihvaćena Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini, sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva, a nakon toga u konačnici, prihvaćena i Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2015. godini.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je osigurala i izvršila  isplatu pete rate stipendije za 1555 korisnika stipendija, studenata - branilaca i članova njihovih porodica redovnog i samofinansirajućeg studija prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja za studijsku 2015./2016. godinu u iznosu od 206.050,00 KM.

Raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama je slijedeća:

 • Grad Zenica – 47.550,00 KM,
 • Općina Breza – 8.500,00 KM,
 • Općina Doboj Jug – 8.050,00 KM,
 • Općina Kakanj – 17.500,00 KM,
 • Općina Maglaj - 17.200,00 KM,
 • Općina Olovo – 9.750,00 KM,
 • Općina Tešanj – 17.050,00 KM,
 • Općina Usora - 5.150,00 KM,
 • Općina Vareš – 9.450,00 KM,
 • Općina Visoko – 22.200,00 KM,
 • Općina Zavidovići - 24.950,00 KM
 • i Općina Žepče – 18.700,00 KM.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona već u kontinuitetu na kraju mjeseca vrši isplatu jedne rate boračkih stipendija pa će tako u prvom tromjesećju 2017.godine pokušati iznaći mogućnost isplate i  preostale tri rate boračkih stipendija.

Objavljeno u Vijesti

Dana 27.12.2016,godine,  poslije višemjesečne aktivnosti, započete tokom godine, te okončane procedure sukladno odredbama Zakona o javnim nabavkama,  konačno smo završili značajnu aktivnost da se za 28 najteža ratna vojna invalida  - paraplegičara i dvostrukim amputircima (koji su stekli pravo da zanove ortopedsko pomagalo-kolica), uruči vrlo kvalitetno ortopedsko pomagalo - invalidska kolica, od kojih su jedna električna za kvadriplegičara i jedan skuter.  

Vlada ZDK, na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja uvjek je imala razumjevanja i bezrezervno je podržavala da se izdvoje sredstva i nabave kvalitetna pomagala od renomiranih proizvođača u svijetu i time, inače težak život ove kategorije RVI, olakša u izvršavanju svakodnevnih životnih potreba i spriječi pogoršavanje zdravstvenog stanja nastajanjem dekubitisa.

U ovu svrhu Vlada ZDK izdvojila je sredstva u visini od oko 90.991,11 KM i uz učešće Kantonalnog zavoda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 16.046,70 KM nabavljena su aktivna invalidska kolica.

Podsjećamo da smo tokom ove godine izvršili i nabavku antidekubitalnih jastuka za 42 RVI paraplegičara u čiju svrhu je Vlada ZDK izdvojila sredstva  u iznosu od 14.064,54 KM i uz učešće Kantonalnog zavoda za zdravstveno osiguranje u iznosu oko 9.424,38 KM.

Sumirano, za nabavku navedenih pomagala u ovoj godini Vlada ZDK je izdvojila 105.055,65 KM i Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja 25.471,08 KM.

Poslije provedene propisane procedure, najpovoljniji ponuđači u oba slučaja su renomirane firme “BAUERFEIND” d.o.o iz Sarajeva i OTO BOCK d.o.o. SARAJEVO koje već duži niz godina sa Zeničko-dobojskim kantonom održavaju uspješnu saradnju i stalno je unapređuje, a što je najvažnije, time su zadovoljni krajnji korisnici - ratni vojni invalidi, čiji se predstavnik prilikom podjele zahvalio ministru i Ministarstvu.

Kroz cijelu tendersku proceduru u odlučivanju u izboru najpovoljnijeg ponuđača, nastoji se zadovoljiti (koliko to propisi dozvoljavaju) volja i želja da RVI dobiju kvalitetno ortopedsko pomagalo koje će im omogućiti lakšu pokretljivost, maksimalnu stabilnost, manje zamaranje, ugodnije i lakše izvršavanje svakodnevnih životnih potreba i pomoći u očuvanju zdravstvenog stanja.

Objavljeno u Vijesti
Nedjelja, 25 Decembar 2016 09:57

ČESTITKA POVODOM KATOLIČKOG BOŽIĆA

Svim građankama i građanima katoličke vjeroispovijesti čestitamo Božić uz želju da ga proslave sa svojim porodicama, susjedima i prijateljima.

Želimo da Božić provedete u radosti, blagoslovu, sreći i dobrom zdravlju, te ispunjeni nadom za bolje sutra u jedinoj nam domovini Bosni i Hercegovini.

 

PREMIJER
Miralem Galijašević
PREDSJEDAVAJUĆA
Draženka Subašić

 

Objavljeno u Vijesti

Dana 22.12.2016. godine u zgradi Vlade ZDK potpisivanjem ugovora o dodjeli jednokratnih, bespovratnih novčanih sredstava za rješavanje stambenog pitnja sa branioce i članove njihovih porodica sa područja Grada i općina Kantona uspješno je okončan još jedan u nizu realizovanih projekata Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona .

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Sl. novine ZE-DO kantona“, broj:1/14), te Uredbom, kao pozakonskim aktom  u mjesecu martu ove godine  raspisalo je Oglas za dodjelu novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica u svrhu rješavanja stambenog pitanja. Prijave na oglas, odnosno podnošenje zahtjeva  bilo je omogućeno u trajanju od 30 dana, s ciljem obuhvata što većeg broja pripadnika branilačke populacije, koji, nažalost nisu iz bilo kojih razloga riješili stambeno pitanje.

Po okončanju propisane procedure sredstva su odobrena za 185 branilaca i članova njihovih porodica  sa ukupnim sredstvima u iznosu od 1.161.780, 79 KM, a koji su podnijeli zahtjev za kupovinu individualnog stambenog objekta ili stana na osnovu ugovora zaključenog u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini, izgradnju, prilagođavanje posebnim potrebama ratnih vojnih invalida i dijelom za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju i sufinansiranje legalizacije stambenog objekta.

Objavljeno u Vijesti

Predsjedavajuća Skupštine Draženka Subašić i njen zamjenik Jasmin Duvnjak, ugostili su u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona predstavnike Ars centra za edukaciju, promociju i afirmaciju djece i omladine. Povod za ovaj prijem je događaj koji će se u februaru dogoditi u Zenici, kada će Baletni studio ARS iz Zenice biti organizator kvalifikacija za Dance world cup zemalja regije (Srbija, Hrvatska, Crna Gorna, Makedonija, Albanija). Zenica će u februaru biti u znaku baleta, a  predstavnice ove škole Elma Šeper - Nadžak i Samira Spahić – Rustempašić, koje svojim zalaganjem i entuzijazmom vode ovu školu, su predstavile dosadašnje uspjehe balerina na mađunarodnim takmičenjima koji su ostvareni u protekle četiri godine. Upravo, odlični rezultati balerina ove škole na svjetskim takmičenjima, osvojene zlatne i srebrne medalje, omogućile su da Bosna i Hercegovina bude organizator kvalifikacija za Dance world cup za zemlje regije.

Naglašavajući da, rezultati koje ostavaruju balerine na takmičenjima su najbolja satisfakcija i motiv za rad, pa i pored mnogih problema od nedostatka finansija, prostora za rad, plaćanja obaveza koja druga udruženja nisu dužni plaćati, odlučni su u namjeri da škola nastavi raditi.

Predsjedavjuća Subašić i zamjenik predsjedavjuće Duvnjak, su čestitali na dosadašnjim rezultatima i upornom radu balerina i rukovodilaca škole, te im zaželjeli puno sreće i uspjeha u daljem radu. Ovom prilikom je dogovorena i saradnja na pomenutom projektu u februaru naredne godine. Inače, ovo međunarodno takmičenje u baletu je prvo takve vrste u Bosni i Hercegovini.

Stručna služba Skupštine

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 3

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma