Članak je filtriran: Novembar 2016

U organizaciji Ureda premijera Zeničko-dobojskog kantona gospodina Miralema Galijaševića 29.11.2016. godine održan je sastanak sa predstavnicima Razvojnog programa Ujedinjenih nacija-UNDP-BiH, Ministarstva zdravstva, Zavoda zdravstvenog osiguranja Zenica i JZU Zavoda za bolesti ovisnosti s ciljem nastavka i unapređenja dalje uspješne saradnje.

Dosadašnja saradnja, kako je istakao premijer Galijašević, rezultirala je nizom pozitivnih aktivnosti, a posebno unapređenju u  oblasti liječenja bolesti ovisnosti, nabavke opreme,  obezbjeđenja terapije, rekonstrukcije i adaptacije prostora stacionarnog dijela Detox-a.

Na sastanku je podržan prijedlog o nastavku dalje saradnje i u okviru tog dogovoreno je da se potpiše Sporazum o sufinansiranju između Razvojnog programa ujedinjenih nacija i Zeničko-dobojskog kantona-Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, čime bi se stvorile pretpostavke za nastavak projekta „Koordinirani i održivi odgovor sa ciljem smanjenja ovisnosti u BiH „ a izvršilac projekta bi bila JZU Zavod za bolesti ovisnosti ZDK.

 

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je osigurala i izvršila  isplatu četvrte rate stipendije za 1555 korisnika stipendija, studenata - branilaca i članova njihovih porodica redovnog i samofinansirajućeg studija prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja za studijsku 2015./2016. godinu u iznosu od 206.050,00 KM.

Raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama je slijedeća:

 • Grad Zenica – 47.550,00 KM,
 • Općina Breza – 8.500,00 KM,
 • Općina Doboj Jug – 8.050,00 KM,
 • Općina Kakanj – 17.500,00 KM,
 • Općina Maglaj - 17.200,00 KM,
 • Općina Olovo – 9.750,00 KM,
 • Općina Tešanj – 17.050,00 KM,
 • Općina Usora - 5.150,00 KM,
 • Općina Vareš – 9.450,00 KM,
 • Općina Visoko – 22.200,00 KM,
 • Općina Zavidovići - 24.950,00 KM
 • i Općina Žepče – 18.700,00 KM.

Dana 28. 11. 2016.godine istekao je rok podnošenja zahtjeva na konkurs za dodjelu stipendija studentima-braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2016./2017. godinu. U toku je bodovanje kandidata i priprema za isticanja preliminarnih lista u općinama Kantona. Uvidom u preliminarnu listu aplikanti imaju mogućnost uvida u broj ostvarenih bodova i mogućnost podnošenja prigovora na uočene greške i nedostatke na istoj.  

Vlada Zeničko-dobojskog kantona će i u narednom periodu pokušati iznaći mogućnost isplate preostalih rata boračkih stipendija svakog narednog mjeseca, tako da će u decembru mjesecu nastojati da osigura i sredstva za isplatu 5 rate stipendije.

Objavljeno u Vijesti
Srijeda, 30 Novembar 2016 07:41

ISPLATA TREĆE RATE STIPENDIJA

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je osigurala i izvršila isplatu treće rate stipendije za 1.980 korisnika prvog i drugog ciklusa studiranja, 24.10.2016. godine, za studijsku 2015./2016. godinu u iznosu od 298.980,00 KM.

Raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama je slijedeća:

BREZA

8.607,00 KM

KAKANJ

14.496,00 KM

MAGLAJ

14.798,00 KM

OLOVO

1.661,00 KM

TEŠANJ

6.644,00 KM

USORA

2.869,00 KM

VAREŠ

2.869,00 KM

VISOKO

39.562,00 KM

ZAVIDOVIĆI

23.556,00 KM

ZENICA

146.168,00 KM

ŽEPČE

37.750,00 KM

 

Ministarstvo za obrazovanje,nauku,kulturu i sport

Objavljeno u Vijesti

Obilježavajući Dan državnosti Bosne i Hercegovine, odajemo počast svima koji su doprinijeli opstanku i razvoju naše jedine domovine.

Zahvaljujući svima njima, danas smo u prilici živjeti u slobodnoj Domovini, sa nadom da su pred nama dani uspjeha i zadovoljstva.

Građanima Zeničko-dobojskog kantona iskreno želimo sretan Dan državnosti Bosne i Hercegovine, sa željom da  bude obilježen ponosom za život u domovini u kojoj se svi trebamo zalagati za pravdu, mir i solidarnost.

 

PREMIJER
Miralem Galijašević
PREDSJEDAVAJUĆA
Draženka Subašić

 

Objavljeno u Vijesti

Dana 23.11.2016. godine - Premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević i zamjenik predsjedavajuće Skupštine Kantona Jasmin Duvnjak upriličili su zajednički prijem za predstavnike Sportskog društva Winner iz Zenice u sastavu prof. Ermin Zukić, prof. Amir Mahmutović i mr. Josip Dujmović.

Tema razgovora je bila upoznavanje sa projektnim aktivnostima i misijom SD Winner, koje okuplja oko 320 članova u okviru univerzalne škole sporta, košarkaškog, odbojkaškog, tenis i gimnastičkog kluba, te manifestacijom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine, kroz 6. Predškolske igre koje će se održati na dan 25. novembar u Areni Zenica.

Premijer Galijašević i zamjenik predsjedavajuće Duvnjak su pohvalili rad profesora tjelesnog odgoja i sporta, te njihovu viziju i strategiju razvoja sporta počev od najmlađeg uzrasta.

Također, na današnjem susretu su obećali i direktnu podršku za organizavoanje      Dana državnosti Bosne i Hercegovine za djecu i mlade.

Objavljeno u Vijesti

U petak, 18.11.2016. godine, potpisan je Memorandum o saradnji između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport,  Pedagoškog zavoda i  Save the Children za sjeverozapadni Balkan u provedbi projektaJačanje socijalnog uključivanja – jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnom razvoju djece sjeverozapadnog Balkana 2016-2018.“ i projekta  „Dostupno i kvalitetno obrazovanje za djevojčice i dječake Rome“.

U ime ugovornih strana, Memorandum o saradnji su potpisali Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, Munevera Selmanović, direktorica Pedagoškog zavoda i Andrea Žeravčić, drektorica Save the Children.

            ProjektJačanje socijalnog uključivanja – jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnom razvoju djece sjeverozapadnog Balkana 2016-2018.“ u svom fokusu ima razvijanje Modela  Ishodi učenja za matematičko područje kako bi se osiguralo da razvijeni nastavni planovi i programi budu  bazirani na ishodima učenja i ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje, da se u nastavi primjenjuju strategije učenja i podučavanja koje potiču kritičko mišljenje i razvoj poduzetničkog duha, a kao krajnji cilj da rezultira većim postignućima učenika kada je u pitanju nastavni predmet matematika.

Saradnja Ministarstva, Pedagoškog zavoda i Save the Children na razvijanju Modela Ishodi učenja za matematičko područje rezultat je uspješne saradnje ovih institucija na razvijanju Modela Ishodi učenja u jezičko-komunikacijskom području u periodu 2012-2015. godine.

Projekt „Dostupno i kvalitetno obrazovanje za djevojčice i dječake Rome“ ima za cilj doprinijeti unapređenju socijalne inkluzije i povećanju životnih mogućnosti za najugroženije grupe djece i njihove porodice, sa fokusom na Rome.

Objavljeno u Vijesti

Dana 14. i 15. 11. 2016. godine, u organizaciji Ureda Premijera i Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona su održane javne konsultacije o pripremi podzakonskih akata iz Zakona o javno-privatnom partnerstvu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/16) s ciljem davanja prijedloga, primjedbi i sugestija predstavnika javnog sektora na:

 • tekst Prijedloga Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekta javno-privatnog partnerstva i
 • tekst Prijedloga Pravilnika o uspostavljanju i vođenju Registra ugovora javno-privatnog partnerstva.

Model JPP-a je prepoznat kao jedan od načina ne samo za unapređenje javnih usluga, već i za podsticanje ekonomskog razvoja kantona u cjelini, a naročito lokalnih zajednica.

Nakon usvajanja i objave Zakona o javno-privatnom partnerstvu nastavljene su aktivnosti na stvaranju pretpostavki za što efikasniju primjenu Zakona, prvenstveno na pripremi podzakonskih akata.

U tu svrhu, a nastavljajući aktivnosti započete sa USAID Sida GOLD projektom, Ured Premijera Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvo za privredu uz podršku USAID SGIP Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini, održali su javne konsultacije o pripremi podzakonskih akata iz Zakona o javno-privatnom partnerstvu sa predstavnicima javnog sektora sa kantonalnog i sa gradskog i općinskog nivoa.

Javnim konsultacijama su prisustvovali predstavnici javnog sektora sa kantonalnog nivoa i predstavnici javnog sektora iz Grada Zenice i svih općina Zeničko-dobojskog kantona.

Obzirom da model javno-privatnog partnerstva predstavlja novinu za državne službenike, učesnici su istakli svoje zadovoljstvo prezentacijom samog modela i zahvalili se kreatorima i realizatorima javne konsultacije na ukazanoj prilici da učestvuju u kreiranju podzakonskih akata iz ove oblasti.

 

Ministarstvo za privredu

Objavljeno u Vijesti

Na 77. sjednici  održanoj dana 15.11.2016. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu  odobrila je uzgajivačima voća sa područja Zeničko-dobojskog kantona isplatu sredstava u iznosu od 211.750,00 KM na ime podrške za zasnivanje novih zasada jagodičastog voća i vinove loze.

Na istoj sjednici, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu odobrila je isplatu sredstava u iznosu od 20.956,00 KM pravnim licima Zeničko-dobojskog kantona kao podrška za izgradnju i nabavku opreme za  hladnjače jagodičastog voća. Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je i uzgajivačima voća sa područja  Zeničko-dobojskog kantona sredstava u iznosu od 1.642,00 KM na ime podrške za proizvodnju plantažne borovnice i aronije.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu donijela je odluku o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za korištenje prirodne izvorske vode sa izvorišta „Radakovica“ MZ Gornja Borovica u općini Vareš, kao i odobravanje sredstava u iznosu od 30.000,00 KM za izradu studijske dokumentacije za MHE Grabovica Olovo i slivno područje rijeke Očevije, općina Vareš.

 

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Objavljeno u Vijesti

Nova obuka za državne službenike na teme iz evropskih integracija

U kontekstu priprema naše zemlje za pristupanje Evropskoj uniji i aktivnosti svih nivoa vlasti za učešće u ovom procesu, u Zenici je održana dvodnevna obuka za državne službenike.

Obuku je organizovala Vanjskopolitička inicijativa BiH u saradnji sa Public Administration International-om iz Londona u sklopu projekta pod nazivom „Podrška procesu evropskih integracija u FBiH“, koji finansijski podržava Vlada Velike Britanije, i na njoj su date smjernice za davanje odgovora na Upitnik Evropske komisije

Davanje odgovora na Upitnik Evropske komisije je naredni korak koji će BiH napraviti u procesu pristupanja Evropskoj uniji  i on predstavlja analitički instrument politike proširenja EU sa ciljem da se ocijeni spremnost države koja je podnijela zahtjev za članstvo da stekne status kandidata i otvori pregovore o pristupanju. Kao takav, Upitnik sadrži listu detaljnih pitanja koju priprema Evropska komisija, a čiji je cilj da se napravi sveobuhvatan uvid u politički, pravni, društveni, ekonomski i administrativni sistem države koja je podnijela zahtjev za članstvo.

Objavljeno u Vijesti
Ponedjeljak, 07 Novembar 2016 09:54

AKTIVNOSTI PO PITANJU IZRADE STRATEGIJE ZA MLADE

Ministar Mensur Sinanović, održao je 02. 11. 2016. godine radni sastanak sa predstavnicima Instituta za razvoj mladih KULT, izvršnim direktorom Jasminom Bešićem i Katarinom Vučković. Sastanku su nazočili i Maid Pračić, tajnik ministarstva, pomoćnik ministra za kulturu i sport Marinko Tokić.

Tema sastanka bila je izrada Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojkog kantona za period 2017-2020.

Svrha sastanka bila je pružanje stručne pomoći glede izrade Strategije. Nakon dvosatne razmjene mišljenja zaključeno je da je potrebno izvršiti detaljnu stručnu analizu stanja problematike mladih na području Zeničko-dobojskog kantona, koju će zajednički provesti Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Institut za razvoj mladih KULT, te će se nakon stručne analize moći pristupiti izradi same Strategije za navedeni period.

Značajno je naglasiti da je Institut učestvovao u izradi strategija prema mladima u FBiH, Kantonu Sarajevo, Unsko-sanskom kantonu kao i u mnogim općinama na teritoriji Bosne i Hercegovine.

 

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 2

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma