Članak je filtriran: Oktobar 2016
ponedjeljak, 31 Oktobar 2016 15:37

OSTVARENE UŠTEDE TROŠKOVA PRUŽANJA PTT USLUGA

U cilju provođenja mjera štednje budžetskih sredstava u smislu racionalizacije troškova za PTT usluge koji nastaju u radu sudova, i zbog povećanog obima poslova koje imaju sudovi posebno kad su u pitanju komunalni predmeti, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, odobrila je općinskim sudovima na području Zeničko-dobojskog kantona upošljavanje kurira-dostavljača na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci.  

Vlada je na 75. sjednici održanoj 27.10.2016. godine razmatrala Informaciju o ostvarenim uštedama troškova pružanja PTT usluga u Općinskom sudu u Zenici, Općinskom sudu u Kaknju i Općinskom sudu u Tešnju i konstatovala da su, realizacijom ove mjere štednje Vlade Zeničko-dobojskog kantona, ostvarene uštede u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za šet mjeseci u iznosu od 54.071,79 KM.

Kako je ovo mjera koju Vlada  Zeničko-dobojskog kantona kontiunirano provodi od 22.07.2015. godine, ostvarene uštede u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za ovaj protekli period su u iznosu od 109.920,92 KM.

 

 

Ministarstvo za pravosuđe i upravu                                                                  

Objavljeno u Vijesti

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona je distribuiralo dokumentarni film o prevenciji vršnjačkog nasilja u sve osnovne i srednje škole na području Zeničko-dobojskog kantona.

Dokumentarni film pod nazivom „Ti nisi sam/a“ nastao je u okviru projekta Udruženja za razvoj društva KAP pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku i predstavlja reprezentativni edukativni materijal u svrhu prevencije vršnjačkog nasilja.

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Objavljeno u Vijesti

Zbog velikog prekoračenja potrošnje planiranih sredstava za lijekove sa esencijalnih listi u 2016 godini, na osnovu zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Ministar zdravstva je formirao stručnu komisiju koja  je  obavila kontrolu pisanja lijekova sa esencijalne liste u domovima zdravlja Tešanj, Maglaj, Kakanj i Poliklinici sa dnevnom bolnicom Doboj Jug, kao najvećim potrošačima sredstava za lijekove.

Komisija je kontrolisala ljekare koji su potrošili najviše planiranih sredstava, na način direktnog uvida u zdravstvene kartone pacijenata, a na osnovu odabranih propisanih i realiziranih recepata koji su slučajnim uzorkom odabrani od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja.

Više od 80 % kontrolisanih ljekara nisu se pridržavali uputstva za pisanje određenih lijekova, naročito  lijekova naziva  Controloc, Zyllt i određenih antibiotika koji zahtjevaju antibiogram.

Komisija je pored detaljnog izvještaja o obavljenoj kontroli predložila mjere za poboljšanje stanja kada je u pitanju prekoračenje potrošnje sredstava za lijekove, od kojih naročito ističemo sljedeću:

"U slučaju enormnog prekoračenja  potrošnje planiranih sredstava za lijekove  razmisliti o eventualnom ponovnom uvođenju procentualnog učešća zdravstvenih ustanova u pokrivanju dijela prekoračenja, što je uostalom sadržano u Jedinstvenoj metodologiji ugovaranja zdravstvene zaštite."

Kontrola pisanja i izdavanja lijekova na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja će se  intenzivirati naročito  nakon početka primjene nove dosta proširene liste lijekova, ali to ne znači osporavanje prava osiguranim licima na lijekove, nego znači samo ispravno postupanje u propisivanju i izdavanju lijekova sa važećih  listi .

 

Ministarstvo zdravstva

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 75. sjednici održanoj 27.10.2016. godine, donijela Odluku o davanju suglasnosti na Kolektivni ugovor o izmjenam i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i ovlaštenje za potpisivanje istog.

Ovim je Vlada Zeničko-dobojskog kantona jasno izrazila opredjeljenje za socijalni dijaloga sa reprezentativnim predstavnicima granskih sindikata po pitanju zaključivanja kolektivnih ugovora.

Potpisivanje navedenog Kolektivno ugovora očekuje se u narednim danima u Vladi FBiH.

 

 

Ministarstvo za pravosuđe i upravu

Objavljeno u Vijesti

Na 75. sjednici  održanoj dana 27.10.2016. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine i ovlastila ministra Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona potpiše Kolektivni ugovor sa Samostalnim sindikatom šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine.

Na istoj sjednici na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je sredstva samostalnim poljoprivrednim proizvođačima i pravnim licima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom u zaštićenom prostoru iznosu od 18.530,00 KM kao podršku za nabavku plastenika.

Na 73. sjednici održanoj dana 13.10.2016. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona proizvođačima povrća i cvijeća sa područja Zeničko-dobojskog kantona odobrila je sredstva u iznosu od 260.567,70 KM kao podršku za proizvodnju povrća i cvijeća u plastenicima i staklenicima.

Na istoj sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu proizvođaču presadnica povrća sa područja Zeničko-dobojskog kantona odobrila sredstva u iznosu od 20.000,00 KM kao podršku za proizvodnju presadnica povrća.

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Objavljeno u Vijesti

Dana 25.10.2016. godine, u sjedištu Kantona održana je 33. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Nakon dijela koji je predviđen za elaboracije dobijenih odgovora i postavljanje novih poslaničkih pitanja i pokretanje inicijativa, utvrđen je dnevni red sjednice sa šest tačaka.

U okviru prve tačke dnevnog reda poslanici su donijeli Odluku o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Obnovljivi izvori energije i okolinski aspekti, drugog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, a potom i Odluku o pokretanju istog studijskog programa.

Poslanici u Skupštini su potom donijeli Odluku kojom je data saglasnost na Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, kao i Zaključak kojim se daju primjedbe na član 65. stav 1. i 2. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, koje je potrebno uskladiti sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o osnivanju Javne ustanove Kantonalni zavod za zdravstveno osiguranje, a odnosi se na odredbe koja regulišu postupak dostavljanja Statuta Vladi i Skupštini Kantona radi davanja saglasnosti na isti.

U okviru dnevnog reda je potom razmatran i Zaključkom Skupštine prihvaćen Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2016. godinu, za period I-VI 2016. godine, a potom je razmatran set izvještaja o poslovanju zdravstvenih ustanova. Skupština je  u konačnici prihvatila slijedeće izvještaje:

  • Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2015. godinu,
  • Izvještaj o poslovanju Zavoda za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu,
  • Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti
srijeda, 26 Oktobar 2016 10:17

POSJETA DELEGACIJE IZ TORINA

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević sastao se juče sa delegacijom bolnice Molineti iz Torina.

Tokom sastanka razgovarano je o daljoj mogućoj saradnji u oblasti zdravstva Zeničko-dobojskog kantona i Regije Piemonte.

Akcenat je stavljen na nastavak saradnje u izgradnji onkološke mreže u BiH i uključivanju u onkološku mrežu Italije, što je Vlada Zeničko-dobojskog kantona podržala.

Tokom boravka u Zenici delegacija bolnice Molineti boravila je u Kantonalnoj bolnici Zenica i obišla odjeljenja onkologije i radioterapije gdje su sagledali status zajedničkih projekata.

Saradnja Zeničko-dobojskog kantona i Regije Piemonte se nastavlja na obostrano zadovoljstvo.

 

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti
srijeda, 26 Oktobar 2016 09:59

OSIGURANA ISPLATA STIPENDIJA

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je osigurala i izvršila isplatu druge rate stipendija za 1.980 korisnika prvog i drugog ciklusa studiranja, 24.10.2016. godine, za studijsku 2015./2016. godinu u iznosu od 298.980,00 KM.

Raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama je slijedeća:

BREZA

8.607,00 KM

KAKANJ

14.496,00 KM

MAGLAJ

14.798,00 KM

OLOVO

1.661,00 KM

TEŠANJ

6.644,00 KM

USORA

2.869,00 KM

VAREŠ

2.869,00 KM

VISOKO

39.562,00 KM

ZAVIDOVIĆI

23.556,00 KM

ZENICA

146.168,00 KM

ŽEPČE

37.750,00 KM

 

 

Ministarstvo za obrazovanje,nauku,kulturu i sport

Objavljeno u Vijesti

Dana 21. i 22.10.2016. godine  u Mostaru je održana Druga međunarodna konferencija „Gradimo mostove u obrazovanju odraslih“, koju je organizirao DVV International — Ured za Bosnu i Hercegovinu, a pod generalnim pokroviteljstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Na konferenciji je učestvovalo više od 80 učesnika iz sedam zemalja, među kojima su vodeći teoretičari, istraživači i praktičari iz oblasti andragogije. Konferenciji je prisustvovao i Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona sa saradnicima. Treba istaći da je konferenciji prisustvovalo šest ministara obrazovanja, kao i predstavnici nadležnih vladinih tijela, nevladinih organizacija, te privatnih providera u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini, koji su sa kolegama iz regiona razmijenili iskustva i pokušali pronaći adekvatne modele za unapređivanje prakse i saradnje u oblasti obrazovanja, učenja i obuke odraslih u Jugoistočnoj Evropi s fokusom na definiranje prioriteta za naredni period.

Konferenciju u Mostaru su otvorili:

  • Adnan Husić, pomoćnik Ministra civilnih poslova BiH
  • dr.sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona
  • dr.sc. Emir Avdagić, direktor DVV International - Ureda za Bosnu i Hercegovinu
  • Susanne Mattis, referat za odnose s javnošću, kulturu i protokol Ambasade SR Njemačke u BiH
  • prof. dr. Katarina Popović, generalni sekretar ICAE (International Council for Adult Education

Učesnici su na konferenciji razgovarali o implementaciji koncepta cjeloživotnog učenja u društvu, vještinama odraslih, standardima u obrazovanju odraslih, te profesionalizaciji andragoških djelatnika.

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 3

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma