Pedagoški zavod PDF Ispis E-mail

Pedagoški zavod vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, a naročito poslove koji se odnose na:

  • utvrđivanje prijedloga koncepcija odgojno-obrazovnih ustanova, nastavnih planova i programa, pedagoških standarda, normativa opreme, sredstava i učila za predškolske, specijalne, osnovne, srednje škole i domove učenika koje donosi Ministarstvo,
  • ostvarivanje stručnog nadzora nad organizaciojom rada odgojno-obrazovnih ustanova u izvođenju nastave i drugih oblika organizovanog rada nastavnika, odgojitelja, stručnih saradnika i direktora,
  • donošenje programa stručnog usavršavanja i pružanje stručne pomoći u obliku savjetodavno-instruktivne djelatnosti i izdavačke djelatnosti,
  • utvrđivanje prijedloga plana, kriterija i mjerila upisa u I razred srednje škole,
  • praćenje i vrednovanje nastavnih planova i programa udžbenika i priručnika, pedagoških standarda i normativa,
  • organizovanje jedinstvenog odgojno-obrazovnog informativnog sistema na području Kantona i Federacije Bosne i Hercegovine,
  • informatičko-analitičku djelatnost - izrada informacija, izvještaja i analiza za potrebe Ministarstva i drugih institucija,
  • izdavanje publikacija.

Opširnije o aktivnostima Pedagoškog zavoda na web stranici http://www.pzzdk.gov.ba/.

 

Odsjek za poslove saobraćajne edukacije

Prijave i zahtjevi-Odsjek za poslove saobraćajne edukacije

Baner