Vlada ZDK je na svojoj 183. sjednci rasporedila jedan milion KM za pomoć u izgradnji porodičnih kuća uništenih u prirodnoj nesreći. Ova sredstva su dodijeljena ZDK iz Federalnog fonda, a raspodjela na Vladi ZDK je napravljena prema općinama po broju objekata uništenih u prirodnoj nesreći tako će Općini Zenica u kojoj je uništeno 28 porodničnih kuća biti dodijeljeno 98 560 KM, Općini Zavidovići gdje je potpuno stradalo 13 kuća dodijelit će se 45 760 KM, Žepču gdje su uništene 84 kuće 295 680 KM, Varešu (dvije kuće) 7 360 KM, Maglaju (88 kuća) 309 760 KM, Olovu (13) 45 760 KM, Visokom (tri kuće) 10 560 KM, Kaknju (45) 158 400 KM i Tešnju za osam uništenih kuća 28 160 maraka. Na sjednici Vlade je naglašeno da su ovo sredstva koja su pomoć u ukupnoj akciji na izgradnji novih domova stanovnicima stradalim u poplavama. (Odluku Vlade o raspodjeli sredstava dajemo u Prilogu 1.)

Na sjednici je, između ostalog, usvojeno uputstvo o postupcima i kriterijima za odobravanje i dodjelu sredstava iz federalnog fonda namijenjenih saniranju dijela direktnih šteta od poplava kod poslovnih subjekata. Radi se o pomoći za poslovne subjekte (i fizička i pravna lica) sa „ne više od tri zaposlena“ ministarstvo za privredu ZDK će po žurnom postupku raspisati javni poziv i utvrditi kriterije na osnovu kojih će raspodijeliti pomoć. Preliminarno, po osnovu privredni subjekti će moći dobiti po dvije hiljade KM.

Vlada ZDK je na svom 183. zasjedanju (18.09.2014.) usvojila i informaciju o provođenju postupka dodjele koncesije za ugalj. Sadržina informacije temlji se na činjenici da je Općina Kakanj tužila ZDK radi neplaćanja naknade za koncesiju i nezaključivanje ugovora o koncesiji sa Rudnikom mrkog uglja Kakanj.

S tim u vezi Ministarstvo za privredu ZDK u informaciji obrazlaže razloge zbog kojih koncesioni ugovori sa rudnicima nisu potpisani niti se realizuju. Kao glavni razlog navodi se nadležnost FBIH za davanje dozvola za eksploataciju uglja, kao i za sve druge obaveze korisnika rudnog blaga prema društvu. (Kompletnu informaciju koja je usvojena možete koristiti iz Priloga 2.)

U petak, 12.9.2014. godine je održana 182. Sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je , između ostalog, usvojen zaključak o izdvajanju 10.000 maraka kao pomoć porodicama pet poginulih rudara u jami Raspotočje zeničkog Rudnika mrkog uglja. Po zaključku će svaka od porodica dobiti po dvije hiljade maraka.

Ministarstvo obrazovanja je predložilo, a Vlada ZDK usvojila izmjene i dopune zaključka o programu utroška sredstava za nabavku udžbenika. Naime, ubuduće će iz Budžeta Kantona biti finansirana nabavka udžbenika za učenike koji su u socijalnoj potrebi - od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, a ne kao do sada samo za učenike drugih razreda iz ove kategorije.

Usvojen je , sa neznatnim izmjenama, i program revitalizacije poljoprivredne proizvodnje nakon stanja prirodne nesreće uz program utroška sredstava Budžeta za poticanje poljoprivredne proizvodnje u 2014. godini. Prijedlog ovog dokumenta je prije nekoliko dana bio predmet razgovora predstavnika udruženja poljoprivrednika Zeničko-dobojskog kantona koji su dali niz korisnih sugestija pomoću kojih je doibio konačnu, usvojenu, formu.

Vlada je usvojila i izmjene Pravilnika o radu Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica po kojima će zbog potrebe pacijenata, biti formiran novi odjel za ranu rehabilitaciju. Ovaj odjel će biti smješten u krugu KB Zenica i pružaće usluge pacijentima koji se liječe na odjelima ove zdravstvene ustanove. U dosadašnjoj praksi, fizijatar je pružao usluge pacijentima jednom sedmično na odjelu Stacionara što se pokazalo nedovoljnim. Izmjene neće povećati broj zaposlenog osoblja , nego će preraspodjelom raspoloživog kadra biti realizovan nov način rada.

Na 181. Sjednici Vlade ZDK (09.09.2014.) usvojen je niz akata iz različitih oblasti. Najprije, prihvaćen je prijedlog smjernica ekonomske i fiskalne politike ZDK za iduću godinu.

Vrijedan pažnje je usvojeni Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom. Ovim dokumentom se osobe sa invaliditetom, bez obzira na dob, stavljaju u jednak položaj po pitanju ostvarivanja prava na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica, ukoliko ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

Istovremeno, prijedlog pravno uređuje način prestanka prava korisnicima, a novina je da se predviđa obaveza organa da vode računa o promjenama koje nastaju kod korisnika. Radi se o prijedlogu izmjena Zakona za koji su vezana 862 korisnika prve grupe i 744 korisnika druge grupe.

Vlada je usvojila i Izvještaj o namjenskoj potrošnji sredstava u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, i izbjeglice za prvo polugodište 2014. godine. (Izvješta j u prilogu)

Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo zaključeno je da se odobre sredstva za hitne mjere zaštite od poplava naselja Meorača i Križevići u Općini Olovo u iznosu od 40.950 maraka. Isti iznos zaključkom je odobren za saniranje posljedica poplave izvorišta Mahmutovića rijeka i Mala rijeka u Općini Breza. Za otklanjanje materijala iz korita rijeke Papratnice u istoimenoj mjesnoj zajednici u Općini Žepče izdvojeno je 60.000 KM, dok je 250.000 KM novca iz vodnih naknada usmjereno na saniranje korita rijeke Bistričak u Općini Zenica.

Povodom teške rudarske nesreće koja se desila u jami Raspotočje Rudnika mrkog uglja Zenica 5. Septembra i u kojoj je smrtno stradalo pet rudara, na Vanrednoj sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona koja je održana u nedjelju 7.9.2014. godine donesena je odluka da dani žalosti u Zeničko-dobojskom kantonu budu nedjelja i ponedjeljak 7. i 8. septembar.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je porodicama poginulih, rukovodstvu i sindikalnoj organizaciji Rudnika mrkog uglja Zenica uputila izraze saučešća.

Prema Odluci Vlade Federacije BiH donesenoj početkom ovog mjeseca, na ime pomoći kantonima koji su pogođeni majskim i avgustovskim poplavama, Zeničko-dobojskom kantonu dodjeljeno je 1.225.000 KM.

Ova sredstva su Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona od 27.8.2014. godine raspodjeljena na 12 općina i to prema procentualnom iznosu procijenjenih šteta. Tako će Općina Zenica dobiti 350.000 KM, Općina Maglaj – 327.025 KM, Žepče – 176.500 KM, Kakanj – 96.530 KM, Olovo - 86.975 KM, Doboj-Jug – 67.742 KM, Zavidovići – 61.617 KM, Breza – 21.805 KM, Tešanj – 13.475 KM, Vareš – 10.657 KM, Visoko – 6.860 KM i Usora – 5.757 KM.

Ovo su sredstva za urgentne poslove na sanaciji šteta, dok će se sredstva po pojedinačnim projektima odobravati iz drugih izvora.

Kada je riječ o projektima za saniranje posljedica poplava, Vlada je, na zahtjev Općine Žepče, odobrila 150.000 KM za sufinansiranje projekta izgradnje 82 nova stambena objekta i sanaciju 353 oštećene kuće čime bi se zbrinulo 206 porodičnih domacinstava odnosno ukupno 925 osoba. Planirano vrijeme za realizaciju ovog projekta čija realizacija je je 90 dana počev od 15.08.2014. godine. Pored toga, Općini Žepče je danas odobreno i 25.390 KM na ime sufinansiranja troškova izrade projektne dokumentacije za saniranje putnog pravca M17-Lager i uređenje korita rijeka Željeznice i Papratnice. Mjesnoj zajednici Bočinja (Općina Maglaj) odobreno je 19.931 KM za sanacijske radove na dijelu osnovne škole u Bočinji.

Vlada ZDK je usvojila informacije o stanju u oblasti pravosuđa kao i o uvjetima za početak nastave u školskoj 2014/15 godini u školama pogođenim poplavama i klizištima.Iz resora obrazovanja, odobrena je i Odluka o utvrđivanju visine stipendije za akademsku 2013/14. godinu. Prema ovoj odluci, stipendija će iznositi 588 KM i isplatit će se u četiri jednake rate od po 147 KM redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s područja Zeničko-dobojskog kantona. Inače, kriterije Ministarstva obrazovanja je, od 1732 prijavljenih, zadovoljilo 1670 studenata, a Vlada je za ove svrhe izdvojila 985.000 KM .

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja Savezu RVI Kantona za obilježavanje Dana ratnih vojnih invalida odobreno je 6.500 KM. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je predložilo, a Vlada usvojila Zaključak o odobravanju 32.575 KM na ime nadoknade štete nastale zbog provođenja eutanazije nad 18 ovaca, jednog goveda i tri konja. Izvršit će se isplata i vlasnicima 335 pčelinjih društava, ali tek nakon utvrđivanja dodatnih činjenica o provođenju obavezne zaštite pčelinjih društava od strane vlasnika. Pored toga, na zahtjev Udruženja pčelara API-ZE Zenica, odobreno je 1.000 KM za provođenje edukacije pčelara u 2014.godini. Na kraju, Forumu građana Zenice odobreno je 500 KM za organizovanje manifestacije na obilježavanju „Dana Kulina bana“ i „Dana Zeničko-dobojskog kantona“.

U prvih šest mjeseci ove godine Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona usmjerilo je 1.074.970 KM na kapitalne transfere zdravstvenim ustanovama s područja Kantona. Od ove sume za refundaciju troškova finansiranja nabavke opreme Kantonalnoj bolnici od strane dobavljača firme „Siemens“ planirane su dvije tranše duga, u iznosima od 506.517 KM i 498.128 KM. Pored toga, plaćeno je 60.000 KM za opremu Službi za urgentni prijem bolesnika Maglaj, te 10.000 KM Službi za ortopediju i traumatologiju KB-a. Ovo su podaci iz Izvještaja Ministarstva zdravstva o utrošku budžetskih sredstava za prvih šest mjeseci 2014. godine koji je Vlada Kantona usvojila na sjednici u četvrtak 21. 08. 2014.godine. Pored toga, na prijedlog ovog Ministarstva odobreno je 30.000 KM za kupovinu 800 „Verorab“ vakcina protiv bjesnila s obzirom na izraženu pojavu pasa lutalica na području Kantona.

Vlada je dala saglasnost Kantonalnom pravobranilaštvu da zaključi sporazum o vansudskom poravnanju između dužnika „Arcelor Mittal“ Zenica, Federalnog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprvirede i kantonalnog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u predmetu plaćanja naknade za općekorisne funkcije šuma. Prema ovoj zakonskoj obavezi, Arcelor Mittal je dužan uplatiti 2.057.218 KM a ovim sporazumom je regulisan način plaćanja nastale obaveze.

Na sjednici je data i saglasnost za povećanje broja studenata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2014/15. godini. Ovom odlukom za 39 kandidata koji su položili prijemni ispit pa im je odobren je upis na fakultete zeničkog Univerziteta, s obzirom da se radi o kategoriji djece šehida poginulih boraca, umrlih ratnih vojnih invalida i umrlih demobilisanih boraca, ali zbog nedovoljnog broja bodova nisu ostvarili pravo na prijem.

Od odobrenih novčanih transfera treba spomenuti da je na prijedlog Ministarstva boračkih pitanja 40.000 KM opredjeljeno Općini Zenica za sufinansiranje stambenog zbrinjavanja branilaca i članova njihovih porodica iz naselja Šerići. Ovim će pet demobilisanih boraca dobiti po 8.000 KM za sanaciju kuća oštećenih u klizištima tokom majskih poplava. Odobreno je 5.000 KM za sanaciju vodovodne i kanalizacione mreže u Mjesnoj zajednici Želeća (Općina Žepče) te Košarkaškom klubu „Kengur“ Zenica 2.000 KM za organizaciju takmičenja mlađih selekcija košarkaša.

Na 177. sjednici Vlade ZDK (održana u četvrtak 14.08.2014.) između ostalog je donesen je zaključak o saglasnosti sa projektom Općine Žepče pod nazivom „Plan izgradnje novih i sanacije oštećenih stambenih objekata na području Općine Žepče usljed prirodne nesreće“. Ovo je drugi projekt koji putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice podržava Vlada Kantona, a prvi je projekt Općine Zenica vezan za sanaciju posljedica poplava u Topčić Polju.

Predloženim Planom, Općina Žepče će izgraditi 82 nova i rekonstruisati 353 oštećena stambena objekta u kojima je živjelo ili živi 206 porodica sa ukupno 925 članova. (Ovaj Plan možete naći u prilogu teksta).

Kompletan projekt zahtijeva ukupno 4,45 miliona KM, a Kanton će učestvovati sa 150 hiljada maraka u njegovoj realizaciji. Ostatak sredstava obezbjeđuje se od donatora.

Na sjednici Vlade detaljno je razgovarano o aktivnostima na sanaciji poplavljenih područja i naglašenoj potrebi da se putni pravci koji vode do stradalih područja što prije pripreme za zimu kako bi se obezbijedilo uredno saobraćanje .

Za izdvojiti je i Zaključak o raspisivanju novog konkursa za upošljavanje 60 policijskih službenika. Naime, zbog odlaska velikog broja policajaca u penziju i nepopunjenosti sistematizacije, Uprava policije ZDK je pokrenula inicijativu za upošljavanje novih službenika kako bi se ovaj problem uvažio. Vlada je dala saglasnost na predloženi zaključak smatrajući opravdanim popunjavanje, ali i podmlađivanje policijskih struktura u ZDK.

U informaciji o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona koju je na sjednici Vlade ZDK podnio Rifat Delić, ministar unutrašnjih poslova, konstatovano je da je sigurnosna situacija generalno narušena u prvoj polovini 2014. Godine. Temelj za takvu ocjenu nalazi se u nizu događaja koji su obilježili ovaj period, a među niima su svakako najznačajniji protesti građana u februaru tekatastrofalne poplave i klizišta u ZDK koji su značajno doprinjeli nestabilnosti sigurnosne situacije.

Informacija je na sjednici Vlade u petak, 8.8.2014. godine usvojena, a tokom rasprave izraženo je zadovoljstvo značajnim smanjenjem broja prekršaja koji se odnose na omalovažavanje policijskih službenika u odnosu na prethodne godine. Ukazano je na potrebu intenzivnijeg nadzora nad drutvenim dobrima, a posebno šumskim površinama koje su vrlo često meta ilegalne sječe.Porast naplativosti saobraćajnih prekršaja (ponajviše prekoračernja brzine koju bilježe radari) od strane stranih vozača takođe je jedan od pozitivnih pomaka.

(Kompletnu informaciju o bezbjednosti na ZDK u prvih šest mjeseci ove godine objavljujemo u prilogu)

Vlada ZDK je prihvatila i Odluku kojom su odobrena sredstva Općini Zenica a za sufinansiranje projekta „Stambeno zbrinjavanje porodica naselja Topčić Polje čiji su stambeni objekti oštećeni i zatrpani riječnim nanosima i poplavama“. Za ovu namjenu Kanton će izdvojiti80.000 maraka, a na osnovu Protokola koji su donatori potpisali sa Općinom Zernica.

Između ostalog donesen je Plan transformacije JU „Dom-porodica“ Zenica 2014-2016 kao mjera provedbe dokumenta „Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodicom pod rizikom od razdvajanja FBiH“. Ovim Planom JU „Dom-porodica“ će biti razvijana kao multifunkcionalna ustanova za pružanje usluga socijalne zaštite za ranjive kategorije djece i drugih osoba u lokalnoj zajednici , a sa ciljem ostvarivanja općeg interesa države u sferi socijalne zaštite.

Zbog smanjenog priliva sredstava u prvih šest mjeseci ove godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je na današnjoj (25. 07. 2014.) sjednici izmjene i dopune budžeta za 2014. godinu. Rebalansom budžeta planirani prilivi smanjeni su u prosjeku za 3,5 odsto pa je time ukupan budžet za ovu godinu sa 291.331.620 KM smanjen na 284.503.750 KM. Donošenjem rebalansa budžeta koji će biti dostavljen Skupštini na pretresanje po skraćenom postupku bit će omogućena i realizacija odluke Skupštine Kantona o kreditnom zaduženju Kantona u iznosu od 16,1 milion KM. Osim ovog, Vlada je na prijedlog Ministarstva finansija usvojila i Instrukciju o načinu i elementima izrade budžeta Kantona za 2015. godinu.

Na današnjoj sjednici usvojen je Izvještaj o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Kantona u 2013. godini iz koga je vidljivo da je ova zdravstvena institucija ponovno poslovala pozitivno, ostvarivši višak prihoda nad rashodima u iznosu od 274.575 KM. Značajno je istaći da Zavod 46 odsto prihoda ostvaruje na tržištu pa je tako prošle godine dio prihoda u iznosu od 1,4 miliona KM ostvaren davanjem usluga iz svoje djelatnosti ne samo na našem kantonu već i na području Federacije BiH.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, prometa i komuikacija usvojen je Plan zaštite održavanja rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2014. godinu, koji je inače prilagođen odluci vlade o preusmjeravanju sredstava na saniranje šteta nastalih na putnoj infrastrukturi u Kantonu. Time će 1,08 miliona KM biti utrošeno na izgradnju i rekonstrukciju cesta oštećenih tokom majskih poplava na području Kantona. Osim iz ovih, sredstva za saniranje šteta bit će usmjerena i iz Fonda za zaštitu okoline u iznosu od 5,3 miliona KM. Osim milion KM koja će biti alocirana za rad Metalurškog instituta Kemal Kapetanović prema Zakonu o povjeravanju javnih ovlaštenja iz oblasti zaštite okoline, sva preostala sredstva u iznosu od 4,3 miliona KM usmjerit će se na saniranje šteta tako što će se 80 procenata od ove sume usmjeriti na općinske budžete, a 20 odsto prihoda Kantona također će ove godine biti transferirano općinama za saniranje šteta od poplava. S istim ciljem Ministarstvo privrede sačinilo je uputstvo o kriterijima za odobravanje i dodjelu sredstava za saniranje šteta kod privrednih subjekata, a za šta je opredjeljeno 1.166.000 KM iz namjenskih sredstava ovog Ministarstva. Uporedo s tim Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede također je preusmjerilo sredstva iz vodnih naknada za saniranje šteta pa će tako blizu 300.000 KM biti transferirano za vađenje riječnih nanosa i saniranje korita rijeka na području općina Zenica, Olovo i Vareš. Iz Ministarstva za boračka pitanja Općinskoj službi boračko-invalidske zaštite Općine Maglaj opredjeljeno je 3.500 KM za kupovinu uredske opreme, a putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice bit će dodjeljeno 3.000 KM Savezu udruženja penzionera za pomoć penzionerima čija imovina je stradala u poplavama.

Na ovoj sjednici usvojena je i Informacija Ministarstva za boračka pitanja o stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica u 2013. godini, te za iste svrhe na ovoj sjednici odobreno 20.000 KM Melisi Jusufović, djetetu poginulog branioca iz Zavidovića i 8.000 KM Emiru Softiću, demobilisanom braniocu iz Zenice.

Set odluka i izvještaja iz oblasti finansija usvojen je na danas (17. 07. 2014.) održanoj sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Naime, na prijedlog Ministarstva finansija usvojen je Izvještaj o izvršenju budžeta za prva tri mjeseca ove godine i Informacija o osvarenim javnim prilivima u prvih šest mjeseci ove godine. Uz to, odbijene su inicijative Udruženja privrednika Jelah i Udruženja društava za leasing o izmjenama Zakona o porezu na promet nekretninama. Predložene izmjene pristigle od ovih privrednih asocijacija upućene su općinama na izjašnjenje s obzirom na to da se radi o direktnim prihodima općina, poput KGZ-a i drugih tzv. parafiskalnih nameta. Općine su u većini odbile ove prijedloge pa je Vlada shodno tome odbila prihvatanje ovih inicijativa.

Ministarstvo za boračka pitanja sačinilo je Informaciju o stipendiranju branilaca i članova njihovih porodica u 2013/14 godini koju je danas Vlada prihvatila. Iz ove Informacije vidljivo je da je za ovu akademsku godinu konkurisalo 2148 studenata, a kriterije je zadovoljilo 1332 kandidata. Za ove svrhe Vlada je, inače, opredjelila u budžetu za ovu godinu blizu 1,5 miliona KM.

U Informaciji se navodi da su analize iz dosadašnjeg perioda dodjele stipendija pripadnicima boračke populacije pokazale da je među stipendistima najveći broj onih koji su postigli dobar uspjeh u toku školovanja. Istovremeno, radi se često o studentima čije porodice su u stanju socijalne potrebe pa je tim više kontinuirano stipendiranje branilaca i članova njihovih porodica u potpunosti opravdalo svoju svrhu. Naime, od ukupno 1332 odobrene stipendije za prvi i drugi ciklus studija, 770 je studenata - djece demobilisanih boraca, 266 su djeca šehida i poginulih boraca, 189 djece ratnih vojnih invalida, 96 djece umrlih demobilisanih boraca i 11 djece umrlih ratnih vojnih invalida. Evidentno je i to da se svake godine povećava broj onih koji konkurišu za ova sredstva pa se treba imati u vidu i ova činjenica prilikom planiranja budžeta za narednu godinu.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma