Povodom teške rudarske nesreće koja se desila u jami Raspotočje Rudnika mrkog uglja Zenica 5. Septembra i u kojoj je smrtno stradalo pet rudara, na Vanrednoj sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona koja je održana u nedjelju 7.9.2014. godine donesena je odluka da dani žalosti u Zeničko-dobojskom kantonu budu nedjelja i ponedjeljak 7. i 8. septembar.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je porodicama poginulih, rukovodstvu i sindikalnoj organizaciji Rudnika mrkog uglja Zenica uputila izraze saučešća.

Prema Odluci Vlade Federacije BiH donesenoj početkom ovog mjeseca, na ime pomoći kantonima koji su pogođeni majskim i avgustovskim poplavama, Zeničko-dobojskom kantonu dodjeljeno je 1.225.000 KM.

Ova sredstva su Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona od 27.8.2014. godine raspodjeljena na 12 općina i to prema procentualnom iznosu procijenjenih šteta. Tako će Općina Zenica dobiti 350.000 KM, Općina Maglaj – 327.025 KM, Žepče – 176.500 KM, Kakanj – 96.530 KM, Olovo - 86.975 KM, Doboj-Jug – 67.742 KM, Zavidovići – 61.617 KM, Breza – 21.805 KM, Tešanj – 13.475 KM, Vareš – 10.657 KM, Visoko – 6.860 KM i Usora – 5.757 KM.

Ovo su sredstva za urgentne poslove na sanaciji šteta, dok će se sredstva po pojedinačnim projektima odobravati iz drugih izvora.

Kada je riječ o projektima za saniranje posljedica poplava, Vlada je, na zahtjev Općine Žepče, odobrila 150.000 KM za sufinansiranje projekta izgradnje 82 nova stambena objekta i sanaciju 353 oštećene kuće čime bi se zbrinulo 206 porodičnih domacinstava odnosno ukupno 925 osoba. Planirano vrijeme za realizaciju ovog projekta čija realizacija je je 90 dana počev od 15.08.2014. godine. Pored toga, Općini Žepče je danas odobreno i 25.390 KM na ime sufinansiranja troškova izrade projektne dokumentacije za saniranje putnog pravca M17-Lager i uređenje korita rijeka Željeznice i Papratnice. Mjesnoj zajednici Bočinja (Općina Maglaj) odobreno je 19.931 KM za sanacijske radove na dijelu osnovne škole u Bočinji.

Vlada ZDK je usvojila informacije o stanju u oblasti pravosuđa kao i o uvjetima za početak nastave u školskoj 2014/15 godini u školama pogođenim poplavama i klizištima.Iz resora obrazovanja, odobrena je i Odluka o utvrđivanju visine stipendije za akademsku 2013/14. godinu. Prema ovoj odluci, stipendija će iznositi 588 KM i isplatit će se u četiri jednake rate od po 147 KM redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s područja Zeničko-dobojskog kantona. Inače, kriterije Ministarstva obrazovanja je, od 1732 prijavljenih, zadovoljilo 1670 studenata, a Vlada je za ove svrhe izdvojila 985.000 KM .

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja Savezu RVI Kantona za obilježavanje Dana ratnih vojnih invalida odobreno je 6.500 KM. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je predložilo, a Vlada usvojila Zaključak o odobravanju 32.575 KM na ime nadoknade štete nastale zbog provođenja eutanazije nad 18 ovaca, jednog goveda i tri konja. Izvršit će se isplata i vlasnicima 335 pčelinjih društava, ali tek nakon utvrđivanja dodatnih činjenica o provođenju obavezne zaštite pčelinjih društava od strane vlasnika. Pored toga, na zahtjev Udruženja pčelara API-ZE Zenica, odobreno je 1.000 KM za provođenje edukacije pčelara u 2014.godini. Na kraju, Forumu građana Zenice odobreno je 500 KM za organizovanje manifestacije na obilježavanju „Dana Kulina bana“ i „Dana Zeničko-dobojskog kantona“.

U prvih šest mjeseci ove godine Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona usmjerilo je 1.074.970 KM na kapitalne transfere zdravstvenim ustanovama s područja Kantona. Od ove sume za refundaciju troškova finansiranja nabavke opreme Kantonalnoj bolnici od strane dobavljača firme „Siemens“ planirane su dvije tranše duga, u iznosima od 506.517 KM i 498.128 KM. Pored toga, plaćeno je 60.000 KM za opremu Službi za urgentni prijem bolesnika Maglaj, te 10.000 KM Službi za ortopediju i traumatologiju KB-a. Ovo su podaci iz Izvještaja Ministarstva zdravstva o utrošku budžetskih sredstava za prvih šest mjeseci 2014. godine koji je Vlada Kantona usvojila na sjednici u četvrtak 21. 08. 2014.godine. Pored toga, na prijedlog ovog Ministarstva odobreno je 30.000 KM za kupovinu 800 „Verorab“ vakcina protiv bjesnila s obzirom na izraženu pojavu pasa lutalica na području Kantona.

Vlada je dala saglasnost Kantonalnom pravobranilaštvu da zaključi sporazum o vansudskom poravnanju između dužnika „Arcelor Mittal“ Zenica, Federalnog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprvirede i kantonalnog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u predmetu plaćanja naknade za općekorisne funkcije šuma. Prema ovoj zakonskoj obavezi, Arcelor Mittal je dužan uplatiti 2.057.218 KM a ovim sporazumom je regulisan način plaćanja nastale obaveze.

Na sjednici je data i saglasnost za povećanje broja studenata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2014/15. godini. Ovom odlukom za 39 kandidata koji su položili prijemni ispit pa im je odobren je upis na fakultete zeničkog Univerziteta, s obzirom da se radi o kategoriji djece šehida poginulih boraca, umrlih ratnih vojnih invalida i umrlih demobilisanih boraca, ali zbog nedovoljnog broja bodova nisu ostvarili pravo na prijem.

Od odobrenih novčanih transfera treba spomenuti da je na prijedlog Ministarstva boračkih pitanja 40.000 KM opredjeljeno Općini Zenica za sufinansiranje stambenog zbrinjavanja branilaca i članova njihovih porodica iz naselja Šerići. Ovim će pet demobilisanih boraca dobiti po 8.000 KM za sanaciju kuća oštećenih u klizištima tokom majskih poplava. Odobreno je 5.000 KM za sanaciju vodovodne i kanalizacione mreže u Mjesnoj zajednici Želeća (Općina Žepče) te Košarkaškom klubu „Kengur“ Zenica 2.000 KM za organizaciju takmičenja mlađih selekcija košarkaša.

Na 177. sjednici Vlade ZDK (održana u četvrtak 14.08.2014.) između ostalog je donesen je zaključak o saglasnosti sa projektom Općine Žepče pod nazivom „Plan izgradnje novih i sanacije oštećenih stambenih objekata na području Općine Žepče usljed prirodne nesreće“. Ovo je drugi projekt koji putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice podržava Vlada Kantona, a prvi je projekt Općine Zenica vezan za sanaciju posljedica poplava u Topčić Polju.

Predloženim Planom, Općina Žepče će izgraditi 82 nova i rekonstruisati 353 oštećena stambena objekta u kojima je živjelo ili živi 206 porodica sa ukupno 925 članova. (Ovaj Plan možete naći u prilogu teksta).

Kompletan projekt zahtijeva ukupno 4,45 miliona KM, a Kanton će učestvovati sa 150 hiljada maraka u njegovoj realizaciji. Ostatak sredstava obezbjeđuje se od donatora.

Na sjednici Vlade detaljno je razgovarano o aktivnostima na sanaciji poplavljenih područja i naglašenoj potrebi da se putni pravci koji vode do stradalih područja što prije pripreme za zimu kako bi se obezbijedilo uredno saobraćanje .

Za izdvojiti je i Zaključak o raspisivanju novog konkursa za upošljavanje 60 policijskih službenika. Naime, zbog odlaska velikog broja policajaca u penziju i nepopunjenosti sistematizacije, Uprava policije ZDK je pokrenula inicijativu za upošljavanje novih službenika kako bi se ovaj problem uvažio. Vlada je dala saglasnost na predloženi zaključak smatrajući opravdanim popunjavanje, ali i podmlađivanje policijskih struktura u ZDK.

U informaciji o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona koju je na sjednici Vlade ZDK podnio Rifat Delić, ministar unutrašnjih poslova, konstatovano je da je sigurnosna situacija generalno narušena u prvoj polovini 2014. Godine. Temelj za takvu ocjenu nalazi se u nizu događaja koji su obilježili ovaj period, a među niima su svakako najznačajniji protesti građana u februaru tekatastrofalne poplave i klizišta u ZDK koji su značajno doprinjeli nestabilnosti sigurnosne situacije.

Informacija je na sjednici Vlade u petak, 8.8.2014. godine usvojena, a tokom rasprave izraženo je zadovoljstvo značajnim smanjenjem broja prekršaja koji se odnose na omalovažavanje policijskih službenika u odnosu na prethodne godine. Ukazano je na potrebu intenzivnijeg nadzora nad drutvenim dobrima, a posebno šumskim površinama koje su vrlo često meta ilegalne sječe.Porast naplativosti saobraćajnih prekršaja (ponajviše prekoračernja brzine koju bilježe radari) od strane stranih vozača takođe je jedan od pozitivnih pomaka.

(Kompletnu informaciju o bezbjednosti na ZDK u prvih šest mjeseci ove godine objavljujemo u prilogu)

Vlada ZDK je prihvatila i Odluku kojom su odobrena sredstva Općini Zenica a za sufinansiranje projekta „Stambeno zbrinjavanje porodica naselja Topčić Polje čiji su stambeni objekti oštećeni i zatrpani riječnim nanosima i poplavama“. Za ovu namjenu Kanton će izdvojiti80.000 maraka, a na osnovu Protokola koji su donatori potpisali sa Općinom Zernica.

Između ostalog donesen je Plan transformacije JU „Dom-porodica“ Zenica 2014-2016 kao mjera provedbe dokumenta „Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodicom pod rizikom od razdvajanja FBiH“. Ovim Planom JU „Dom-porodica“ će biti razvijana kao multifunkcionalna ustanova za pružanje usluga socijalne zaštite za ranjive kategorije djece i drugih osoba u lokalnoj zajednici , a sa ciljem ostvarivanja općeg interesa države u sferi socijalne zaštite.

Zbog smanjenog priliva sredstava u prvih šest mjeseci ove godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je na današnjoj (25. 07. 2014.) sjednici izmjene i dopune budžeta za 2014. godinu. Rebalansom budžeta planirani prilivi smanjeni su u prosjeku za 3,5 odsto pa je time ukupan budžet za ovu godinu sa 291.331.620 KM smanjen na 284.503.750 KM. Donošenjem rebalansa budžeta koji će biti dostavljen Skupštini na pretresanje po skraćenom postupku bit će omogućena i realizacija odluke Skupštine Kantona o kreditnom zaduženju Kantona u iznosu od 16,1 milion KM. Osim ovog, Vlada je na prijedlog Ministarstva finansija usvojila i Instrukciju o načinu i elementima izrade budžeta Kantona za 2015. godinu.

Na današnjoj sjednici usvojen je Izvještaj o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Kantona u 2013. godini iz koga je vidljivo da je ova zdravstvena institucija ponovno poslovala pozitivno, ostvarivši višak prihoda nad rashodima u iznosu od 274.575 KM. Značajno je istaći da Zavod 46 odsto prihoda ostvaruje na tržištu pa je tako prošle godine dio prihoda u iznosu od 1,4 miliona KM ostvaren davanjem usluga iz svoje djelatnosti ne samo na našem kantonu već i na području Federacije BiH.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, prometa i komuikacija usvojen je Plan zaštite održavanja rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2014. godinu, koji je inače prilagođen odluci vlade o preusmjeravanju sredstava na saniranje šteta nastalih na putnoj infrastrukturi u Kantonu. Time će 1,08 miliona KM biti utrošeno na izgradnju i rekonstrukciju cesta oštećenih tokom majskih poplava na području Kantona. Osim iz ovih, sredstva za saniranje šteta bit će usmjerena i iz Fonda za zaštitu okoline u iznosu od 5,3 miliona KM. Osim milion KM koja će biti alocirana za rad Metalurškog instituta Kemal Kapetanović prema Zakonu o povjeravanju javnih ovlaštenja iz oblasti zaštite okoline, sva preostala sredstva u iznosu od 4,3 miliona KM usmjerit će se na saniranje šteta tako što će se 80 procenata od ove sume usmjeriti na općinske budžete, a 20 odsto prihoda Kantona također će ove godine biti transferirano općinama za saniranje šteta od poplava. S istim ciljem Ministarstvo privrede sačinilo je uputstvo o kriterijima za odobravanje i dodjelu sredstava za saniranje šteta kod privrednih subjekata, a za šta je opredjeljeno 1.166.000 KM iz namjenskih sredstava ovog Ministarstva. Uporedo s tim Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede također je preusmjerilo sredstva iz vodnih naknada za saniranje šteta pa će tako blizu 300.000 KM biti transferirano za vađenje riječnih nanosa i saniranje korita rijeka na području općina Zenica, Olovo i Vareš. Iz Ministarstva za boračka pitanja Općinskoj službi boračko-invalidske zaštite Općine Maglaj opredjeljeno je 3.500 KM za kupovinu uredske opreme, a putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice bit će dodjeljeno 3.000 KM Savezu udruženja penzionera za pomoć penzionerima čija imovina je stradala u poplavama.

Na ovoj sjednici usvojena je i Informacija Ministarstva za boračka pitanja o stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica u 2013. godini, te za iste svrhe na ovoj sjednici odobreno 20.000 KM Melisi Jusufović, djetetu poginulog branioca iz Zavidovića i 8.000 KM Emiru Softiću, demobilisanom braniocu iz Zenice.

Set odluka i izvještaja iz oblasti finansija usvojen je na danas (17. 07. 2014.) održanoj sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Naime, na prijedlog Ministarstva finansija usvojen je Izvještaj o izvršenju budžeta za prva tri mjeseca ove godine i Informacija o osvarenim javnim prilivima u prvih šest mjeseci ove godine. Uz to, odbijene su inicijative Udruženja privrednika Jelah i Udruženja društava za leasing o izmjenama Zakona o porezu na promet nekretninama. Predložene izmjene pristigle od ovih privrednih asocijacija upućene su općinama na izjašnjenje s obzirom na to da se radi o direktnim prihodima općina, poput KGZ-a i drugih tzv. parafiskalnih nameta. Općine su u većini odbile ove prijedloge pa je Vlada shodno tome odbila prihvatanje ovih inicijativa.

Ministarstvo za boračka pitanja sačinilo je Informaciju o stipendiranju branilaca i članova njihovih porodica u 2013/14 godini koju je danas Vlada prihvatila. Iz ove Informacije vidljivo je da je za ovu akademsku godinu konkurisalo 2148 studenata, a kriterije je zadovoljilo 1332 kandidata. Za ove svrhe Vlada je, inače, opredjelila u budžetu za ovu godinu blizu 1,5 miliona KM.

U Informaciji se navodi da su analize iz dosadašnjeg perioda dodjele stipendija pripadnicima boračke populacije pokazale da je među stipendistima najveći broj onih koji su postigli dobar uspjeh u toku školovanja. Istovremeno, radi se često o studentima čije porodice su u stanju socijalne potrebe pa je tim više kontinuirano stipendiranje branilaca i članova njihovih porodica u potpunosti opravdalo svoju svrhu. Naime, od ukupno 1332 odobrene stipendije za prvi i drugi ciklus studija, 770 je studenata - djece demobilisanih boraca, 266 su djeca šehida i poginulih boraca, 189 djece ratnih vojnih invalida, 96 djece umrlih demobilisanih boraca i 11 djece umrlih ratnih vojnih invalida. Evidentno je i to da se svake godine povećava broj onih koji konkurišu za ova sredstva pa se treba imati u vidu i ova činjenica prilikom planiranja budžeta za narednu godinu.

Sjednica Vlade Zeničko dobojskog kantona održana je u četvrtak 3.7.2014. godine u Maglaju, sigurno najviše stradalom gradu u nedavnim poplavama. Bio je to tematski skup posvećen prije svega situaciji u Maglaju nakon katastrofalnih poplava koje su, prema informaciji koju je podnio načelnik Općine Mehmed Mustabašić, bez krova nad glavom ostavile više od pet hiljada građana.

U Maglaju su poplavljene 1482 kuće. Totalno su uništene dvije. Poplavljen je 351 stan, a totalno uništeno njih 24.

Sabrano, pod vodom se u Maglaju našao 1781 stambeni objekt.

Štete se uvećavaju kada im se doda istina da je 91 kuća uništena u klizištima. Od odrona zemljišta ugroženo je i dalje 436 kuća za koje je vezano više od 1300 osoba.

Oštećeni su viseći most, regionalne ceste Novi Šeher- Tešanj i Maglaj- Lješnica, lokalni put Jablanica- Rakovac, Liješnica- Bradići, te ceste u nekoliko sela...
Svemu treba dodati štete na 294 privredna objekata među kojima su najizraženije one na pogonima kompanije Natron Hayat, potom na školama, vjerskim i kulturnim i sportskim objektima, dječijem vrtiću, apotekama, trgovinama, ugostiteljskim objektima... I još: na tekućoj poljoprivrednoj proizvodnji procjenjuju se gubici na 167 hektara ratarske proizvodnje, 160 hektara povrtlarske kulture, pet hiljada kvadratnih metara plasteničke proizvodnje, 52 hektara štete na šumskom zemljištu, 78 hektara višegodišnjih nasada voćarskih kultura jabuke, kruške i maline je uništeno. Uginula su 43 grla goveda, 25 svinja, 50 ovaca, 3120 komada peradi...

-Ovo su,-kaže načelnik Mehmed Mustabašić,-preliminarno zbrajanje općinskih službi i gotovo je zastrašujuće. U Maglaju smo najviše zabrinuti za ono sutra koje nam nikako ne obećava dobro. Stagnira se u pomoći , mi nemamo sredstava, do sada smo napravili troškove koje općina sama ne može podnijeti. Zamislite samo koliko je goriva trebalo potrošiti za čišćenje ulica. Sve to treba platiti a novca nema niti dolazi.
Načelnik Mustabašić je posebno govorio o porastu nezadovoljstva građana Maglaja zbog sporosti u priticanju pomoći koju s pravom očekuju. Oni najavljuju blokade saobraćajnica kako bi, tvrdi načelnik, skrenuli pozornost države na probleme koje je ovom gradu ostavila poplava. On je izrazio posebnu zahvalnost Vladi ZDK što je prepoznala aktuelnu situaciju u Maglaju i tematsku sjednicu posvetila upravo ovom gradu.

Premijer ZDK Munib Husejnagić je podnio informaciju o poduzetim radnjama kantonalne vlade od 14. maja do danas. Posebno je istakao potrebu precizne evidencije šteta i utvrđivanje registra pružene pomoći pojedincima i kolektivima kako ne bi došlo do dupliranja pomoći na iste adrese. On je detaljno objasnio uslove pod kojima međunarodni faktori daju pomoć te da je za očekivati da će sredstva priticati tek nakon preciznih procjena koje će biti sačinjene na terenu, ali na temelju međunarodnih propisa.

O poduzetim aktivnostima po resorima u Vladi ZDK referisali su ministri, najprije prostornog uređenja Edin Terzić koji je u funkciji komandanta Štaba CZ ZDK izvjestio o toku aktivnosti na sanaciji šteta sa posebnim osvrtom na kontakte sa predstavnicima međunarodnih organizacija koji se interesuju za načine pomaganja . Zatim je Mirko Trifunović ministar obrazovanja nauke, kulture i sporta govorio o pripremama za narednu školsku godinu koja će morati uvažiti stanje objekata obrazovnih ustanova. Ministrica zdravstva Senka Balorda je istakla da je u teškoj nesreći koja je pogodila Maglaj sreća da nije bilo ljudskih žrtava i epidemija , ali i naglasila da to ne daje razlog za zadovoljstvo jer nikako ne znači da ovih slučajeva neće biti ukoliko se situacija ne bude svakodnevno držala pod kontrolom. Muhamed Husić, ministar privrede je govorio o štetama u privredi Maglaja i načinima njihovog saniranja. U raspravi su učestvovali i ministrica finansija Sabina Heljić , ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Ivica Ćurić.

O potrebi što hitnijeg djelovanja na saniranju šteta govorili su i predstavnici privrednika Maglaja.

Poslije tematske sjednice, članovi Vlade ZDK su obišli pogone najviše stradale firme u poplavama Natron Hayata. Tom prilikom , najuže rukovodstvo Natron Hayata koje je predvodio Mehmet Eraj Nasoz je upoznalo članove Vlade sa trenutnim stanjem u kolektivu, načinjenim štetama čija veličina još nije precizno utvrđena, ali i sa potrebama pomoći preduzeću koje mogu učiniti različiti nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini. Zaključeno je da će se o svim posebnim temama vezanim za razvoj situacije u Natron Hayatu razgovarati u resornim ministarstvima. Predstavnici menadžmenta najvećeg maglajskog kolektiva su naglasili da ne namjeravaju napustiti ovaj grad i da će i dalje pružati sigurno radno mjesto za više od 900 svojih radnika.

Aktuelno stanje u Šumsko-privrednom društvu Zeničko-dobojskog kantona nakon poplava te trenutni problemi u poslovanju bili su temom razgovora koje su jučer (24. 06. 2014.) članovi Vlade Kantona na čelu sa Munibom Husejnagićem, premijerom, imali u sjedištu ovog javnog preduzeća u Zavidovićima. Hasan Hasić, v.d. direktora ŠPD-a obrazložio je situaciju sa finansijskog aspekta kazavši da je višegodišnji gubitak u poslovanju zaustavljen te je tokom 2012. i 2013. godine ostvarena dobit od dva odnosno 2,3 miliona KM, ali je u prvoj polovini 2014. godine taj trend djelimično usporen iz više razloga. Trenutno ŠPD ima dugovanja za penziono i zdravstveno osiguranje, a devastacije od poplava kako na šumskom fundusu tako i u preduzećima sa kojima ŠPD posluje odrazili su se i na tekuću proizvodnju, kazao je između ostalog direktor Hasić.

O ŠPD-u, ali i problemima u stanju šumskog fonda općenito i zakonskog regulisanja ove oblasti nastavljena je rasprava i tokom redovne sjednice Vlade održane u prostorijama Info-punkta Spomenika prirode Tajan. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koje je bilo inicijator razgovora u ŠPD-u, ali i obilaska okolnih terena od strane članova Vlade, pripremilo je opsežan materijal u kome je obrađena sva problematika vezana za šume Zeničko-dobojskog kantona ali i teškoće vezane za nepostojanje krovnog zakona na nivou Federacije BiH koji bi omogućio da se kontrola i očuvanje šuma vrši na sveobuhvatan način. Vlada Kantona i dalje je na stanovištu da, dok se ne usvoje krovni zakoni, mora se učiniti sve da se šume zaštite putem kantonalnog zakona i da se uvede više kontrole u gazdovanje šumskim bogatstvom. Sprečavanje nelegalne sječe šume, obnavljanje šumskog fonda i sistemska rješenja u gazdovanju šumama ostaju kao stalni zadatak ne samo resornog ministarstva već i kantonalne uprave za šumarstvo, inspekcijskih kontrola i svih drugih subjekata zaduženih za ovu oblast. U daljnjem toku sjednice Vlada Kantona usvojila je Prijedlog zakona o obrazovanju odraslih koji je u formi Nacrta Skupština Kantona usvojila u decembru 2013. godine i potom ga uputila u javnu raspravu. Nakon provedenih javnih rasprava u svih 12 opština Kantona i dodatnih konsultacija sa sindikatima, aktivima direktora škola, komorama i poslodavcima izrađen je Prijedlog zakona koji treba u konačnici da uskladi obrazovni sistem sa potrebama tržišta.

Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice usvojena je analiza djelatnosti i usluga socijalne zaštite, kadrovskom,finansijskom i materijalno-tehničkom stanju ustanova na području Kantona. Ova analiza predstavlja detaljan uvid u rad ustanova socijalne zaštite, finansijskih sredstava koja su im na raspolaganju kao i korisnike svih vidova socijalne zaštite.Na prijedlog ovog ministarstva Vlada je donijela odluku da se Crvenom križu ZDK odobri 10.000 KM za programske aktivnosti u funkciji člana Kantonalnog štaba civilne zaštite jer je ova organizacija uveliko doprinijela da se distribucija humanitarne pomoći, lijekova i svega ostalog te evidencija izbjeglih osoba efikasno organizuje i time pruži veliki doprinos u aktivnostima Štaba na saniranju posljedica od poplava. Na ovoj sjednici usvojene su i izmjene Pravilnika o radu Kantonalne bolnice Zenica i izmjene Odluke o obavljanju taksi prijevoza te donesena odluka o odobravanju 4.000 KM Savezu ratnih vojnih invalida ZDK za sportske igre.

Nakon održane sjednice, članovi Vlade Kantona obišli su Mini hidrocentralu „Čardak“na rijeci Gostović gdje su u razgovoru sa direktorom Adnanom Halilovićem upoznati sa kapacitetima i načinom rada ove MHE. Potom, uslijedila je posjeta Spomeniku prirode „Tajan“ gdje je članovima Vlade prezentirana ponuda ovog turističkog centra i potencijali daljnjeg razvoja turizma na ovom području. U sklopu obilaska članovi Vlade posjetili su jezero Mašica i obišli Lukinu i Pećinu Srednje stijene koje zadnjih godina privlače sve veću pažnju kako domaćih tako i stranih turista.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Informaciju o koncesijama na vodama za 2013. godinu. S obzirom na to da se radi o značajnom prirodnom resursu, ali i potencijalno stabilnom izvoru prihoda, Vlada je raspravljala o neophodnim poboljšanjima u ovoj oblasti. Naime, do 2013. godine Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu dodijelilo je osam koncesija za flaširanje vode na području Kantona od čega četiri u Tešnju, dvije u Zenici i po jednu u Maglaju i Olovu. Ove koncesije dodijeljene su na 30 godina. Za izgradnju mini hidroelektrana do 2013. godine dodijeljeno je devet koncesija, a dosad su izgrađene i puštene u pogon tri: MHE Bistričak, Čardak i Čajdraš.

Prošle godine podneseno je 12 samoinicijativnih ponuda za koncesiju za izgradnju malih hidroelektrana, od kojih je odobrena jedna i to firmi EMY Zenica za gradnju MHE na Pepelarskoj rijeci Općina Zenica. Postupci odobrenja su u toku za firme: HARA iz Visokog (koja želi graditi MHE na rijeci Orlji Općina Olovo), „Energonova“ Sarajevo  (podneseni  zahtjevi za gradnju dvije MHE na rijeci Stupčanici (Olovo),Banjsko-rekreativni centar „Aquaterm Olovo“, Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Zenica (zahtjev za korištenje pitke vode na rezervoaru Crkvice za gradnju MHE Kamenolom Zenica), firma „Adria energy“ Zenica (zahtjev za MHE na rijeci Ograini,Općina Zenica), „Higracon“ Sarajevo (MHE na rijeci Tribiji Općina Vareš), dva zahtjeva firme „Eskimo S2“ Kakanj (na rijeci Zgošći, Općina Kakanj i na Šerićkoj rijeci, Općina Zenica), zatim  firma „GTUD DELA“ Kakanj (podnijela  zahtjev za gradnju tri MHE u Općini Kakanj, na rijekama: Žuća, Mala rijeka i Marušićka rijeka), „Berlijeta“ Visoko (zahtjev za gradnju MHE na rijeci Fojnici, Općina Visoko.) Još četiri firme podnijele su zahtjeve za gradnju malih hidroelektrana, ali su odbijeni jer nisu ispunjavale uslove propisane kriterijima i Zakonom o koncesijama ZDK .

Posebna problematika kod koncesija za vode je naplata koncesionih naknada koja je i u 2013. godini bila daleko ispod zadovoljavajuće. Firme koje se bave eksploatacijom mineralne i prirodne vode za piće duguju od momenta potpisivanja ugovora do 31.12. 2013. ukupno 288.380 KM (naplaćeno je samo 61. 016 KM) i pored toga što su iznosi koje je propisalo resorno ministarstvo minimalni u odnosu na zakonske mogućnosti za naplatu koncesija. Za neke od ovih preduzeća već su pokrenuti postupci raskida ugovora ili tužbe za naplatu zaostalih dugovanja, a ovaj proces raskida ugovora i prinudne naplate nastavit će se i u ovoj godini. Inače, od naplaćenih sredstava, prema važećem zakonu, 70 odsto se vraća općinama u kojima se vrši eksploatacija prirodnih resursa, a 30 odsto je prihod Kantona. Kada bi se povećala naplata, to bi automatski značilo veće i brže punjenje kako općinskih tako i kantonalnog budžeta. Stoga je na sjednici Vlade naloženo resornom ministarstvu da u što kraćem roku ažurira naplatu dugovanja i to u direktnom kontaktu sa firmama dužnicima s kojima će dogovoriti protokole izmirenja ovih obaveza.

Osim ovog, Vlada je usvojila i izmjene glavnog projekta mašinskih i elektro-instalacija na zgradi Pravnog i Ekonomskog fakulteta, čime će biti postignuta ušteda od oko 1,5 miliona KM prilikom dovršetka izgradnje zgrade za ovu visokoškolsku instituciju.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma