Na 189. Sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona usvojen je, između ostalog, izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona za 2013. Godinu sa revizorskim izvještajem.

U cjelosti je pozitivnim ocijenjena djelatnost ovog preduzeća koje je , prema utvrđenim parametrima, izvršilo svoje obaveze za izvještajni period. Hasan Hasić, izvršni direktor za financijske poslove u ŠPD-u je istakao da se i u prošloj, kao i u ovoj godini preduzeće suočava sa problemom koji firmi proizvodi veliki broj invalida rada druge kategorije (trenutno je na neodređeno zaposleno 138 takvih radnika). S obzirom na težinu i zahtjevnost posla kojim se bave šumski radnici, ova kategorija je izvan adekvatne uposlenosti, mada se poštuju pravila isplate plata za radna mjesta na koje su bili svrstani invalidi.

U izvještaju ŠPD-a nalazi se niz zanimljivosti među kojima i podatak da su tokom 2013. Godine, četiri rasadnika ŠPD-a proizvela 883.350 sadnica ukupne vrijednosti od 228.387 maraka (bez PDV-a). Najviše sadnog materijala (308.475) uzgojili su radnici rasadnika u Olovu, zatim u Zavidovićima (307.225), a slijede rasadnik Žepča (245.800) i Tešnja (21.850).

Kada su u pitanju zahtjevi lokalnih zajednica za naknade po osnovu eksploatacije šuma istaknuta je činjenica da je ŠPD od osnivanja (2004. godine) do 2011. Isplatio općinama tek 20.000,00 maraka, a od 2011. Do kraja 2013. godine dva miliona.

Nepostojanjekrovnog Zakona o šumama i nedonošenje rješenja za šumsko-privredne osnove su prepreke za provođenje postupka certificiranja šuma što predstavlja veliki problem za djelatnost ŠPD-a.

Uz ostalo, na ovoj sjednici Vlade ZDK je usvojila zaključak kojim se saglasila sa Planom upisa studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija (doktorski studij) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2014/15. godini.

Vlada Zeničko – dobojskog kantona bila je domaćin sastanka kojim je rukovodio Jasmin Jaganjac, direktor Federalnog fonda za sanaciju posljedica elementarne nepogode u Federaciji BiH.

Sastanku su prisustvovali Marijan Oršolić župan Posavske županije, Bahrija Uminahić premijer Tuzlanskog kantona, Munib Husejnagić premijer ZDK te gradonačelnici Tuzle – Jasmin Imamović i Zenice Husejin Smajlović. Učesnik radnog dogovora bio je i Edis Arifagić voditeljUNDP-ovog programa oporavka. Premijer i gradonačelnici su analizirali stanje na sanaciji posljedica poplava koje su se desile u maju i augustu te razmijenili iskustva u aktivnostima na obnovi objekata stradalih u prirodnoj nesreći.

Ogromne štete su kao najveći problem ostavile velik broj uništenih stambenih objekata. Porodice koje su ostale bez domova treba što prije zbrinuti i zbog toga su predstavnici Fonda i UNDP insistirali na jedinsvenom konceptu obnove objekata, a to je prvenstveno bila namjera prilikom sazivanja ovog sastanka. Naime, želja je da se usklade a u nekim aktivnostima i objedine angažmani UNDP-a i Federalnog fonda.

Jasmin Jaganjac, direktor Federalnog fonda u izjavi medijima kaže:“ Pošto je neophodno kanalisati sredstva, i imati zajednički stav o prioritetima sjeli smo da se dogovorimo i raspodijelimo zadatke. Uspjeli smo iskristalisati da se oštećenim kućama bavi UNDP, a da uništene kuće koje treba ponovo graditi preuzme Federalni fond. Najviše tih kuća je u Tuzlanskom kantonu – 351, u ZDK – 281, u skladu sa onim što smo do sada uradili sa plasiranih 2,5 miliona dogovorili smo dalja ulaganja. Svjesni smo da ne možemo sve kuće napraviti u kratkom roku, ali nastojat ćemo da to bude što prije.“

Premijeri i direktor Fonda su dogovorili da sljedeća uplata iz Fonda bude jednaka za sva tri kantona a prema prispjelim sredstvima u Fond iznosit će po 500 hiljada KM.

Na današnjem sastanku direktor Fonda, premijer ZDK, gradonačelnik Zenice i predstavnik preduzeća Komgrad Muhamed Šibonjić u funkciji izvođača radova su potpisali ugovor o sanaciji klizišta kod sela Kolići. Posao će biti završen za 45 dana, a vrijednost ugovora je 175 hiljada maraka.

Svim muslimanima u Zeničko-dobojskom kantonu i Bosni i Hercegovini upućujem iskrene čestitke povodom velikog muslimanskog praznika Kurban-bajrama.

Neka svima ovaj Bajram prođe u porodičnoj radosti, komšijskom zajedništvu , dobrom zdravlju i dijeljenju radosti sa svojim najbližim ukućanima, rođacima i prijateljima!

Želim vam, u svoje lično ime i u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona da bajramski dani budu vrijeme jačanja svijesti o važnosti međusobnog uvažavanja, razumijevanja i iskrenosti prema ljudima oko nas.

Sa dubokim uvažavanjem, svim muslimanima upućujem iskrenu čestitku:

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!

 

                                                          Premijer Zeničko-dobojskog kantona

                                                                   Munib Husejnagić

Drage učiteljice i učitelji!

Poštovani prosvjetari!

 

U povodu 5. oktobra, Svjetskog dana učitelja, u svoje lično ime i u ime Vlade ZDK, čestitamo vam vaš dan!

Ovo je datum kada naglašeno izražavamo zahvalnost i poštovanje za sve ono što činite za djecu, za znanje koje prenosite i strpljenje s kojim to činite.

Zahvaljujemo vam se na doprinosu u odgoju i obrazovanju svih dosadašnjih, a tako i budućh generacija.

Duboko uvjereni da su učiteljice i učitelji zlatne karike koje u našim životima povezuju djetinjstvo i mladost, da ste svima koje ste učili draga uspomena, a svojim sadašnjim učenicima uzor, izražavamo vam veliko poštovanje za sve što činite kroz svoj rad koji je mnogo više od onog što se naziva poslom.

 

Želimo vam puno zdravlja i uspjeha!

 

S poštovanjem,

 

 

 

MINISTAR OBRAZOVANJA,                                                                  PREMIJER

NAUKE, KULTURE I SPORTA

         Mirko Trifunović                                                                        Munib Husejnagić, dipl.ing.maš.

 

 

Na regionalnom putu R 467 kod mjesta Potkamensko na putu između Zavidovića i Olovau četvrtak , 02.10.2014. godine pušten je u promet novi most.

Ovaj objekt je izgrađen na mjestu gdje je tri godine u funkciji bio montažni most koji je postavljen potkraj 2011. godine kada je stari most srušen.

Kantonalna direkcija za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje , promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona je u kratkom roku izradila projektnu dokumentaciju novog mosta i pokrenula postupak javne nabavke za izbor izvođača radova, u skladu sa važećim propisima iz te oblasti. Žalbeni postupci su, nažalost pomjrili početak, a time i završetak radova.

Nevolje nisu zaobišle graditelje firme «Porobić» d.o.o. Zavidovići posebno za vrijeme prirodne nesreće u maju ove godine kada su bujice rijeke Krivaje , prilikom montaže glavnih nosača mostovske konstrukcije, odnijele privremeni oslonac i montažni most. Ponovo je građen montažni most koji je porušen u poplavama u avgustu.

Ipak, sve je okončano 2.10. kada je izgradnja završena i most stavljenu funkciju.

Novi most na rijeci Krivaji nalazi se na 52. kilometru od Zavidovićas prema Olovu. Dugačak je 60,75 metara, širok 8,88 metara, sa pješačkim stazama na obe strane.

Za potrebe izgradnje, Zeničko-dobojski kanton je izdvojio 819.620,08 KM.

Na skromnoj svečanosti, simboličnim presijecanjem vrpce, most je otvorenim označio Munib Husejnagić, premijer Zeničko-dobojskog kantona

Komisija koju je formirala Vlada Zeničko-dobojskog kantona s ciljem uređivanja Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaća danas je imala tematski sastanak sa predstavnicima svih sindikalnih organizacija budžetskih korisnika u Zeničko-dobojskom kantonu ( Obrazovanje, sudstvo, MUP, državni službenici).

Cilj revidiranja i izmjena u uredbi usmjeren je prije svega na uklanjanje neopravdanog plaćanja naknade za prijevoz na posao i sa posla. U prvom planu nije bilo stvaranje ušteda, kako se to željelo interpretirati, ali su već prve analize pokazale da će sa trenutnih pet miliona koliko se iz budžeta izdvaja za ovu namjenu brojka smanjiti.

Prijedlog uredbe je detaljno usaglašavan na ovom sastanku i, prema dogovoru, ostalo je finalno usaglašavanje ovog akta koji će , poslije odluke Vlade ZDK početi sa primjenom.

Na 184. Sjednici Vlade ZDK (25.9.2014.) usvojen je Izvještaj o izvršenju Budžeta za prvu polovinu 2014. godine.

            Uz konstataciju da je u periodu januar - juni 2014. godine Budžet Zeničko-dobojskog kantona ostvario je ukupne prihode i primitke u iznosu od 103.635.045 KM i ukupne rashode (sa kapitalnim izdacima) u iznosu od 122.426.985 KM, te je ostvaren višak rashoda nad prihodima u iznosu od 18.791.940 KM, zaključeno je da je na ovakav rezultat poseban uticaj imao mjesec maj 2014. godine kada su se desile katastrofalne poplave što je izazvalo pad ostvarivanja mjesečnih prihoda od 70 procenata. Generalno, višak rashoda nad prihodima je rezultat, najvećim dijelom,izuzetno slabog ostvarenja javnih prihoda u odnosu na planirane, kao i stvaranja većih obaveza od strane budžetskih korisnika nego što su bile planirane.

(Kompletan Izvještaj o ostvarenju budžeta možete naći u Prilogu 1.)

            Vlada je donijela i Odluku o odobravanju sredstava za uplatu osnovnog kapitala za osnivanje Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama. Istovremeno, Vlada je za V.D. direktora ove ustanove, o čijem formiranju se pozitivno izjasnila i Skupština ZDK, imenovala Sunu Kovačevića, magistra nauka socijalnog rada.

Imenovano je i nekoliko direktora javnih ustanova: najprije za direktora Srednje mješovite škole „Mladost“ u Zenici imenovana je Aida Begić, za direktora Srednje škole za stručno obrazovanje u Zenici Nadira Polimac, te za direktora Osnovne škole „Meša Selimović“ postavljen je Amir Zukić.

Vlada ZDK je na svojoj 183. sjednci rasporedila jedan milion KM za pomoć u izgradnji porodičnih kuća uništenih u prirodnoj nesreći. Ova sredstva su dodijeljena ZDK iz Federalnog fonda, a raspodjela na Vladi ZDK je napravljena prema općinama po broju objekata uništenih u prirodnoj nesreći tako će Općini Zenica u kojoj je uništeno 28 porodničnih kuća biti dodijeljeno 98 560 KM, Općini Zavidovići gdje je potpuno stradalo 13 kuća dodijelit će se 45 760 KM, Žepču gdje su uništene 84 kuće 295 680 KM, Varešu (dvije kuće) 7 360 KM, Maglaju (88 kuća) 309 760 KM, Olovu (13) 45 760 KM, Visokom (tri kuće) 10 560 KM, Kaknju (45) 158 400 KM i Tešnju za osam uništenih kuća 28 160 maraka. Na sjednici Vlade je naglašeno da su ovo sredstva koja su pomoć u ukupnoj akciji na izgradnji novih domova stanovnicima stradalim u poplavama. (Odluku Vlade o raspodjeli sredstava dajemo u Prilogu 1.)

Na sjednici je, između ostalog, usvojeno uputstvo o postupcima i kriterijima za odobravanje i dodjelu sredstava iz federalnog fonda namijenjenih saniranju dijela direktnih šteta od poplava kod poslovnih subjekata. Radi se o pomoći za poslovne subjekte (i fizička i pravna lica) sa „ne više od tri zaposlena“ ministarstvo za privredu ZDK će po žurnom postupku raspisati javni poziv i utvrditi kriterije na osnovu kojih će raspodijeliti pomoć. Preliminarno, po osnovu privredni subjekti će moći dobiti po dvije hiljade KM.

Vlada ZDK je na svom 183. zasjedanju (18.09.2014.) usvojila i informaciju o provođenju postupka dodjele koncesije za ugalj. Sadržina informacije temlji se na činjenici da je Općina Kakanj tužila ZDK radi neplaćanja naknade za koncesiju i nezaključivanje ugovora o koncesiji sa Rudnikom mrkog uglja Kakanj.

S tim u vezi Ministarstvo za privredu ZDK u informaciji obrazlaže razloge zbog kojih koncesioni ugovori sa rudnicima nisu potpisani niti se realizuju. Kao glavni razlog navodi se nadležnost FBIH za davanje dozvola za eksploataciju uglja, kao i za sve druge obaveze korisnika rudnog blaga prema društvu. (Kompletnu informaciju koja je usvojena možete koristiti iz Priloga 2.)

U petak, 12.9.2014. godine je održana 182. Sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je , između ostalog, usvojen zaključak o izdvajanju 10.000 maraka kao pomoć porodicama pet poginulih rudara u jami Raspotočje zeničkog Rudnika mrkog uglja. Po zaključku će svaka od porodica dobiti po dvije hiljade maraka.

Ministarstvo obrazovanja je predložilo, a Vlada ZDK usvojila izmjene i dopune zaključka o programu utroška sredstava za nabavku udžbenika. Naime, ubuduće će iz Budžeta Kantona biti finansirana nabavka udžbenika za učenike koji su u socijalnoj potrebi - od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, a ne kao do sada samo za učenike drugih razreda iz ove kategorije.

Usvojen je , sa neznatnim izmjenama, i program revitalizacije poljoprivredne proizvodnje nakon stanja prirodne nesreće uz program utroška sredstava Budžeta za poticanje poljoprivredne proizvodnje u 2014. godini. Prijedlog ovog dokumenta je prije nekoliko dana bio predmet razgovora predstavnika udruženja poljoprivrednika Zeničko-dobojskog kantona koji su dali niz korisnih sugestija pomoću kojih je doibio konačnu, usvojenu, formu.

Vlada je usvojila i izmjene Pravilnika o radu Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica po kojima će zbog potrebe pacijenata, biti formiran novi odjel za ranu rehabilitaciju. Ovaj odjel će biti smješten u krugu KB Zenica i pružaće usluge pacijentima koji se liječe na odjelima ove zdravstvene ustanove. U dosadašnjoj praksi, fizijatar je pružao usluge pacijentima jednom sedmično na odjelu Stacionara što se pokazalo nedovoljnim. Izmjene neće povećati broj zaposlenog osoblja , nego će preraspodjelom raspoloživog kadra biti realizovan nov način rada.

Na 181. Sjednici Vlade ZDK (09.09.2014.) usvojen je niz akata iz različitih oblasti. Najprije, prihvaćen je prijedlog smjernica ekonomske i fiskalne politike ZDK za iduću godinu.

Vrijedan pažnje je usvojeni Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom. Ovim dokumentom se osobe sa invaliditetom, bez obzira na dob, stavljaju u jednak položaj po pitanju ostvarivanja prava na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica, ukoliko ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

Istovremeno, prijedlog pravno uređuje način prestanka prava korisnicima, a novina je da se predviđa obaveza organa da vode računa o promjenama koje nastaju kod korisnika. Radi se o prijedlogu izmjena Zakona za koji su vezana 862 korisnika prve grupe i 744 korisnika druge grupe.

Vlada je usvojila i Izvještaj o namjenskoj potrošnji sredstava u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, i izbjeglice za prvo polugodište 2014. godine. (Izvješta j u prilogu)

Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo zaključeno je da se odobre sredstva za hitne mjere zaštite od poplava naselja Meorača i Križevići u Općini Olovo u iznosu od 40.950 maraka. Isti iznos zaključkom je odobren za saniranje posljedica poplave izvorišta Mahmutovića rijeka i Mala rijeka u Općini Breza. Za otklanjanje materijala iz korita rijeke Papratnice u istoimenoj mjesnoj zajednici u Općini Žepče izdvojeno je 60.000 KM, dok je 250.000 KM novca iz vodnih naknada usmjereno na saniranje korita rijeke Bistričak u Općini Zenica.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma