Na 17. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj 21.10.2015. godine donesena je Odluka u usvajanju Strategije razvoja zdravstva Zeničko-dobojskog kantona 2016 – 2025. godina. Zaključeno je da je strategija realno provodiva, a Vlada Kantona je zadužena da formira monitoring tim za praćenje realizacije strategije. Sama strategija podrazumjeva poboljšanje organizacije u oblasti zdravstva, formiranje Medicinskog fakulteta i Univerzitetsko-kliničkog centra. Skupština je donijela i zaključak kojim poziva sve relevantne institucije da se aktivno uključe na obezbjeđenju finansijskih sredstava za implementaciju Strategije razvoja zdravstva Zeničko-dobojskog kantona 2016-2025. godina, a posebno Poresku upravu, u smislu osiguranja redovnosti uplata doprinosa.

U daljem radu Skupština je prihvatila Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2014 godini. U okviru ove tačke dnevnog reda Skupština kantona je zadužila Javnu ustanovu institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, da u 2016. godini uradi Projektni zadatak za istraživanje o uticaju zagađenja okoliša na zdravlje stanovništva Zeničko-dobojskog kantona.

Nakon diskusije koja se vodila po Izvještaju o realizaciji obaveza iz Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2011 – 2015. godine, dva predložena zaključka, (o prihvatanju navedenog izvještaja, odnosno o odlaganju izjašnjavanja po istom radi dorade), nisu dobila potrebnu većinu glasova, a Skupština je zadužila Vladu Zeničko-dobojskog kantona da u Programu rada za 2016. godinu, u prvom kvartalu 2016. godine, planira razmatranje cjelovite Informacije o provedbi obaveza iz Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2011 – 2015. godine.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je primila na znanje Informaciju o stanju prikupljanja i deponovanja otpada na području Zeničko-dobojskog kantona i odvozu na regionalnu deponiju „Mošćanica“ i predložila Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline i Vladi Kantona da se u Programu rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu predvidi Informacija o realizaciji Plana upravljanja otpadom na području Zeničko-dobojskog kantona u periodu 2009 - 2015 godine, a takođe je predložila resornom ministru da prilikom izrade naredne Informacije o stanju prikupljanja i deponovanja otpada na području Zeničko-dobojskog kantona i odvozu na regionalnu deponiju „Mošćanica“ u 2016. godini, ista bude dopunjena sa informacijom o prikupljanju, deponovanju i uništavanju ili skladištenju i medicinskog otpada, te animalnog, elektroničkog i drugog otpada

Na Skupštini je utvrđeno i mišljenje Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u vezi Nacrta zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, a nakon završene pete tačke dnevnog reda utvrđeno je, da broj prisutnih poslanika na Skupštini nije dovoljan da bi, u skladu sa Poslovnikom Skupštine, sjednica Skupštine mogla biti nastavljena, nakon čega je uslijedio prekid, a Kolegij Skupštine će, u skladu sa Poslovnikom, donijeti odluku o datumu nastavka 17. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

U organizaciji koalicija organizacija civilnog društva „Jednakost“ u suradnji sa Ambasadom Holandije u Bosni i Hercegovini sinoć je održana javna tribina pod nazivom „Ustav Zeničko-dobojskog kantona: dijalog o reformi kantonalnih ustava i uklanjanju diskriminacije.“ Cilj projekta koji podržava Ambasada Holandije u Bosni i Hercegovini je otklanjanje diskriminacije iz Ustava Federacije BiH i kantonalnih ustava.

Draženka Subašić, predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je bila panelistica na tribini i ovom prilikom je rekla da u Ustavu Zeničko-dobojskog kantona postoji diskriminacija i da svi građani u njemu nisu jednaki, jer oni koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od tri konstutivna naroda ne mogu biti birani na određene pozicije, a nemaju ni iste mehanizme za zaštitu svojih interesa.

Koalicija Jednakost je u pripremi ove tribine izvršila i analizu Ustava Zeničko-dobojskog kantona i pripremila formu amandmana na Ustav koji bi omogućili i onim građanima koji se ne izjašnjavaju kao jedan od tri konstitutivna naroda da formiraju svoj klub u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, da u njoj mogu biti birani na mjesto presjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg i da imaju mogućnost zaštite vitalnih interesa, kao što je to u Ustavu omogućeno konstitutivnim narodima. Učešće na tribini su uzeli i poslanici u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Lejla Imamović i Samir Lemeš.

 

Stručna služba Skupštine

U Visokom je, dana 05. oktobra 2015. godine, delegacija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, na čelu sa predsjedavajućom Skupštine Draženkom Subašić, prisustvovala otvorenju Trga žrtava genocida u Srebrenici. Delegaciju su još činili zamjenik predsjedavajuće Jasmin Duvnjak i poslanici u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

Riječ je o trgu sa šetnicom koji treba da podsjeća i opominje na genocid u Srebrenici, na najveći zločin koji je u Evropi počinjen nakon Drugog svjetskog rata, sa ciljem da se zločin više nikada i nikome ne ponovi.

Na otvorenju spomen-obilježja se obratila i predsjednica Udruženja ''Majke enklava Srebrenica i Žepa'' Munira Subašić koja se zahvalila na ulaganju truda, kako bi se trajno obilježilo sjećanje na nevine žrtve u Srebrenici, te je pozvala sve općinske načelnike u Bosni i Hercegovini da urade nešto po uzoru na Općinu Visoko, jer to žrtve genocida u Srebrenici zaslužuju.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas, 05. oktobra 2015. godine u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona održana je press-konferencija na temu Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2015. godinu, za period I -VI 2015. godine, na kojoj su govorili predsjedavajuća Skupštine Zeničko–dobojskog kantona gđa. Draženka Subašić i zamjenik predsjedavajuće, gosp. Jasmin Duvnjak.

Predsjedavajuća je upoznala novinare sa radom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u proteklom periodu. U izvještajnom periodu održano je ukupno 8 sjednica Skupštine, 11 sjednica Kolegija Skupštine i jedan nastavak sjednice Kolegija, te 52 sjednice radnih tijela Skupštine. Od razmatrane 52 tačke dnevnog reda 47 tačaka je planirano Programom rada Skupštine za prvih šest mjeseci 2015. godine. Tri tačke koje su razmatrane na sjednicama, prema Programu rada Skupštine planirane su za razmatranje u drugom polugodištu. U ovom izvještajnom periodu razmatrane su i 2 tačke koje nisu planirane u Programu rada Skupštine za 2015. godinu. U skladu sa ovim podacima procenat realizacije Programa rada Skupštine za period I – VI (januar – juni) 2015. godine iznosi 81,03%. Ovakav procenat realizacije Programa rada Skupštine posljednji put je ostvaren 2010. godine.

Skupština je nakon formiranja izvršne vlasti Zeničko-dobojskog kantona usvojila Budžet Zeničko-dobojskog kantona i Zakon o izvršavanju budžeta koji prati njegovu realizaciju, a potom i niz značajnih zakona, te 6 odluka od kojih su najznačajnije odluke o prihvatanju Finansijskih planova za 2015. godinu JU Zavoda zdravstvenog osiguranja i JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona čime je omogućen kontinuitet u pružanju zdravstvene zaštite građanima Zeničko-dobojskog kantona i ostvarivanje prava nezaposlenih lica na evidenciji Službe za zapošljavanje, te obavljanje redovnih aktivnosti ova dva zavoda.

Pored ovoga razmatrani su i izvještaji javnih ustanova čiji je osnivač Zeničko-dobojski kanton. Neki od izvještaja iz 2013. i 2014. godine nisu dobili podršku Skupštine i određene su smjernice za unapređenje poslovanja ovih javnih ustanova. Na sjednicama Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koje su održane u posmatranom periodu poslanici su postavili 122 poslanička pitanja i uputili 37 inicijativa.

Od onoga što bi Skupština do kraja 2015. godine trebala da uradi, predsjedavajuća je, kao najznačajnije istakla donošenje Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu i programe koji će pratiti izvršenje istog, Strategiju zdravstvene zaštite, te Zakon o unutrašnjim poslovima ZDK.

Gospodin Duvnjak se osvrnuo na profesionalan angažman poslanika u drugim kantonima i doprinos koji poslanici u Zeničko-dobojskom kantonu daju samim tim što ne obavljaju poslaničku funkciju kao profesionalni uposlenici, već imaju poslanički paušal koji ne može biti veći od prosječne neto plaće Zeničko-dobojskog kantona. Osvrt je dao i na poslaničku mogućnost korištenja bijelog hljeba od strane poslanika kojima je istekao mandat i još jednom naglasio da u Zeničko-dobojskom kantonu nema poslanika koji koriste ovu privilegiju, kao što je to slučaj u drugim kantonima.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Na 16. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj 01.10.2015. godine Skupština je donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturne baštine. Donošenjem izmjena u ovom Zakonu stvorene su pretpostavke i obaveze za konstantnu uključenost u očuvanje i zaštitu naše kulturne baštine odnosno kulturno-historijskih spomenika Bosne i Hercegovine, od kojih se neki od najznačajnih nalaze na području Zeničko-dobojskog kantona.

Skupština je na 16. Sjednici donijela Zaključak kojim je prihvatila Nacrt zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, koji se dalje upućuje u javnu raspravu u trajanju od 60 dana, koja će biti sprovedena u svim općinama Zeničko-dobojskog kantona i u Gradu Zenici.

Skupština je, takođe, donijela i Zaključak kojim je prihvatila i Nacrt zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave. Kantonalna ministarstva i druga tijela kantonalne uprave, kao i ostali zainteresovani subjekti, primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt ovog zakona mogu dostaviti Ministarstvu za pravosuđe i upravu u roku od 15 dana, od dana održavanja 16. sjednice Skupštine.

Oba nacrta zakona, koje je Skupština prihvatila u formi nacrta će biti objavljeni na web stranici Kantona i dostupni u resornim ministarstvima.

Poslanici su na 16. sjednici skupštine Zeničko dobojskog kantona razmatrali i prihvatili i Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2015. godinu, za period I -VI 2015. godine.

U toku sjednice poslanici su razmatrali i 5 podnesenih inicijativa. Nijedna od razmatranih inicijativa nije dobila potrebnu poslaničku većinu kojima bi podnesene inicijative bile i prihvaćene.

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Na 15. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj 09.09.2015.godine Skupština je na početku sjednice prihvatila prijedlog Vlade Kantona za razmatranje i donošenje po skraćenom postupku Prijedloga Zakona o prestanku primjene Zakona o elektroenergetskoj inspekciji, raspravljajući o istom kao o prethodnom pitanju na sjednici Skupštine tokom rasprave o dnevnom redu.

U daljem toku sjednice, nakon usvajanja dnevnog reda, Skupština je donijela Zakon o prestanku primjene Zakona o elektroenergetskoj inspekciji, te je zatim razmatrala Izvještaj o radu JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu dopunjen aktom JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01-49-3017-1/15 od 03.06.2015. godine, sa tačkom V.: „Efekti provedenih mjera za finansijsku konsolidaciju Službe“, skupa sa Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-34-15071/15 od 24.07.2015. godine o neprihvatanju ovog izvještaja, koji je Skupština primila na znanje.

Skupština Kantona je zatim razmatrala i prihvatila Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za period od 01.01.-30.06.2015. godine, kojom prilikom je, pored prihvatanja istog, donijela i poseban zaključak kojim je obavezala Vladu Kantona da u daljnjem radu uzme u obzir prijedloge i sugestije poslanika iznesene tokom rasprave, a s ciljem poboljšanja rada navedenog Ureda. Razmatrana je i Informacija o aktuelnom stanju i ostvarivanju prava pripadnika branilačke populacije s osvrtom na rad i aktivnosti boračkih udruženja, te Izvještaj o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, Izvještaj o koncesijama na vodama za 2014. godinu i Izvještaj o stanju u oblasti pravosuđa na području Zeničko-dobojskog kantona, koji su, također, prihvaćeni.

                                   Stručna služba Skupštine ZDK

Na 14. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj 31.08.2015.godine u I. dijelu-radne sjednice Skupština je donijela odluke o verifikaciji odluka Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o proglašenju počasnog građanina Kantona za gospodu Renza Daviddija i Ahmeta Kemala Baysaka, kao i Odluku o verifikaciji Odluke Odbora za javna priznanja o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona gospodinu Amelu Tuki.

U II. dijelu svečane sjednice Skupštine u povodu 29. avgusta Dana Zeničko-dobojskog kantona dodijeljena su javna priznanja i izveden je kratak kulturno-umjetnički program u kojem su učestvovali članovi Kamernog simfonijskog orkestra-Duvački trio i Nusmir Muharemović, glumac Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice.

Prigodnim govorom se obratio premijer Kantona Miralem Galijašević.

Gospodin Baysak se zahvalio na dodijeljenom priznanju, a u ime odsutnog gospodina Renza Daviddija nagradu je pruzeo i zahvalio se gospodin Orlando Fusco, šef Odjela za vlade i parlamente pri Delagacije EU u BiH.

Amel Tuka se zahvalio na dodijeljenoj Plaketi za doprinos razvoju sporta u Zeničko-dobojskom kantonu i zamolio zastupnike i Vladu da stvaraju bolji ambijent za buduće generacije.

U Uredu predsjedavajuće Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sastali su se predsjedavajuća Skupštine Draženka Subašić i Orlando Fusco, šef Odjela za vlade i parlamente pri Delegaciji Evropske unije i Ureda specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini.

Predsjedavajuća Subašić je gospodina Fusca upoznala sa sastavom i radom VII. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i planom rada do kraja godine.Naglasila je da Vlada i Skupština kantona izuzetno dobro sarađuju i zahvalila se predstavnicima međunarodne zajednice na dobroj saradnji.

Gospodin Fusko je izrazio zadovoljstvo što mu je pripala čast da prisustvuje svečanoj sjednici Skupštine Kantona i da umjesto odsutnog Renza Daviddija, dobitnika Povelje o proglašenju počasnog građanina Zeničko-dobojskog kantona, primi javno priznanje.

 

Stručna služba Skupštne ZDK

I) 29. (subota) 08.2015. godine

Polaganje cvijeća na spomen obilježje koje je najbliže sjedištu Kantona

Vrijeme: 9:30 sati

Mjesto: U Zenici

Realizator: Predsjedavajuća Skupštine i Ured Premijera

II) 29. (subota) 08.2015. godine

Prijem kod Predsjedavajuće Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i Premijera

Prijem za predstavnike boračkih udruženja, udruženja logoraša, civilnih žrtava rata i drugih udruženja proizašlih iz rata, te predstavnike akademske zajednice, istaknute pojedince iz oblasti kulture, sporta, nevladinog sektora i dr.

 • Mjesto: Sala 109 zgrade Kantona
 • Vrijeme: 10:00 do 10:55 sati
 • Realizator: Ured Premijera

III) Svečana sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

 • Mjesto: Sala 301 anexa zgrade Kantona
 • Vrijeme: 31.08.2015.godine, 13:00 sati
 • Dodjela javnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona
 • Kratak kulturno-umjetnički program

Sadržaj programa:

 • Uvodna riječ voditelja programa,
 • Intoniranje himne Bosne i Hercegovine,
 • Prigodan govor Premijera Kantona,
 • Muzička numera,
 • Prozno-literarna tačka,
 • Muzička numera,
 • Odjava voditelja programa
 • Realizator: Ured Premijera u saradnji sa izvođačima,

 IV) 29.08. (subota ) 2015. godine

 • Kulturno-umjetnički program ( Koncert mladih muzičkih talenata sa teritorije Zeničko-dobojskog kantona, koji ostvaruju zapažene rezultate na muzičkim takmičenjima u regionu)
 • Mjesto: U Zenici
 • U popodnevnim satima
 • Organizator: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvo unutrašnjih poslova

 V) Kulturno-umjetnički program kod spomen-ploče Kulin-banu

 • Mjesto: u Zenici (park- istočna strana Stadion Bilino polje)
 • Vrijeme. 27.08. (četvrtak)
 • Realizator: Udruženje Forum građana Zenice

 VI) Posjeta JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona

 • Mjesto: u Zenici
 • Vrijeme. 29.08. (subota) -31.08.2015. godine (ponedjeljak)
 • Realizator: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

 VII) Posjeta Dnevnom centru za djecu sa posebnim potrebama pri JU Centar za socijalni rad Olovo

 • Mjesto: Olovo
 • Vrijeme. 29.08(subota)-31.08.2015. godine(ponedjeljak)
 • Realizator: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

VIII) Posjeta udruženju “Medica” u Zenici kao podrška djelovanju sigurne kuće o provedbi Protokola o međusobnoj saradnji i radu na prevenciji i zaštiti žrtava nasilja u porodici

 • Mjesto: u Zenici
 • Vrijeme. 29.08. (subota) -31.08.2015. godine (ponedjeljak)
 • Realizator: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

IX) Posjeta starim i iznemoglim licima smještenim u zgradama u Radakovu i Crkvicama u Zenici

 • Mjesto: u Zenici
 • Vrijeme. 29.08. (subota) -31.08.2015. godine (ponedjeljak)
 • Realizator: Ministarstvo za rad, socijalnu politiki i izbjeglice

X) Posjeta lokaciji gradnje 19 stambenih jedinica za stanare ratnim dejstvima unuštenih kasina u naselju Kanal u Zenici

 • Mjesto: u Zenici
 • Vrijeme. 29.08. (subota) -31.08.2015. godine (ponedjeljak)
 • Realizator: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

XI) Posjeta Udruženju roditelja djece sa poteškoćama u razvoju “Mala sirena” u Zavidovićima

 • Mjesto: u Zavidovićima
 • Vrijeme. 29.08. (subota) -31.08.2015. godine (ponedjeljak)
 • Realizator: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

XII) Posjeta Udruženju Roma Općine Kakanj

 • Mjesto: u Kaknju
 • Vrijeme. 29.08. (subota) -31.08.2015. godine (ponedjeljak)
 • Realizator: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

XIII) Prvi školski časovi školske 2015/2016., septembar 2015. godine

Čas istorije o Kulinu Banu

Mjesto: Osnovne i srednje škole na području Zeničko-dobojskog kantona

Vrijeme: Prvi časovi školske 2015.-2016. godine

Organizator: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport (Pedagoški zavod)

Na 13. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj dana 29.07.2015. godine, Skupština je na početku sjednice, prihvatila prijedlog Vlade Kantona za razmatranje i donošenje po skraćenom postupku Prijedloga Zakona o dopuni Zakona o sudskim taksama, raspravljajući o istom kao o prethodnom pitanju na sjednici Skupštine tokom rasprave o dnevnom redu.

Na pomenutoj sjednici Skupštine, donesen je Zakon o dopuni Zakona o sudskim taksama, kojim se vrši usklađivanje Zakona o sudskim taksama Zeničko-dobojskog kantona sa Zakonom o nasljeđivanju u FBiH, u smislu da se notar, kad u ostavinskom postupku postupa kao povjerenik suda, oslobađa plaćanja sudske takse. Ovaj zakon predstavlja realizaciju Zaključaka Skupštine Zeničko-dobojskog kantona donesenih na 11. sjednici održanoj 16.06.2015. godine, kojima se prihvataju Inicijativa Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Inicijativa notara Selima Brkića iz Tešnja.

U daljem toku sjednice, donesene su dvije odluke i to: Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o načinu izvršenja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu i

Odluka o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, koji je donijela Vlada Kantona, a koji sadrži aktivnosti koje će biti organizovane povodom obilježavanja 29. avgusta, kao Dana Zeničko-dobojskog kantona.

- Nakon razmatranja Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići za 2013. godinu, (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem), sa Odlukama Skupštine JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići broj: III-3/14, broj: III-3-1/14, broj: III-3-2/14 od 05.06.2014. godine i broj: IV-2/14 od 15.07.2014. godine, Skupština nije donijela predloženi zaključak o prihvatanju navedenog Izvještaja i o zaduženju uprave JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići da u potpunosti postupi u skladu sa nalazima i preporukama iz Izvještaja nezavisnog revizora Društva za reviziju „ORECONS & AUDIT“ d.o.o. Zenica, Ul. Muftije Šemsekadića 14, Zenica o reviziji finansijskog izvještaja JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2013. godinu.

Nakon razmatranja Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići za 2014. godinu, (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem), sa Odlukama Skupštine   JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići broj: 01-IX-16/15, broj:01-IX-17/15 i broj: 01-IX-18/15 od 18.06.2015. godine, Skupština nije donijela predloženi zaključak o prihvatanju navedenog Izvještaja i o zaduženju uprave JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići da u potpunosti postupi u skladu sa nalazima i preporukama iz Izvještaja nezavisnog revizora Društva za reviziju „ORECONS & AUDIT“ d.o.o. Zenica, Ul. Muftije Šemsekadića 14, Zenica- Podružnica Zavidovići, Naselje „Gaj II“ niz „A“, Zavidovići o reviziji finansijskog izvještaja JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2014. godinu.

Povodom razmatranja navedenog izvještaja, Skupština je donijela dva zaključka i to prvi, koji glasi:

Z A K LJ U Č A K

Skupština Zeničko-dobojskog kantona zadužuje Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, kao resorno kantonalno ministarstvo, da u cilju otklanjanja postojećih dilema i različitih tumačenja, te olakšanja rada i poslovanja JP “ŠPDd.o.o. Zavidovići, od resornog Federalnog ministarstva za poljoprivredu zatraži mišljenje u vezi potrebe pribavljanja vodnog akta od strane JP “ŠPDd.o.o. Zavidovići za obavljanje njegove registrovane djelatnosti, (kako za redovno gazdovanje šumama, tako i za sanitarnu sječu šume), u vodozaštitnom pojasu, odnosno vodozaštitnim zonama.

Zatim je Skupština donijela i drugi zaključak, koji glasi:

Z A K LJ U Č A K

 1. Nalaže se upravi JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići da u Izvještaju o poslovanju uvrštavaju odobrene planove gospodarenja područjem Zeničko-dobojskog kantona, kako bi se vidjela realna realizacija tih planova.
 2. Skupština Zeničko-dobojskog kantona zadužuje JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići da sačini planove rasadničke proizvodnje koja bi pratila proizvodnu djelatnost navedenog preduzeća, sa procjenom potreba četiri rasadnička područja.
 3. Nalaže se upravi JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići da uputi dopis Skupštini JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za raspisivanje konkursa za izbor tehničkih direktora kojima ističe mandat u avgustu 2015. godine, kako ne bi došlo do zasnivanja radnog odnosa, automatizmom.

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma