Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak dana 17.06.2017. godine obišao je povratnike u Srebrenici i u Memorijalnom centru odao počast svim žrtvama genocida.

Predsjedavajući Duvnjak je prisustvovao velikom narodnom iftaru koji je u Potočarima organizovalo udruženje Mostovi prijateljstva BiH iz Zenice.

Tokom ove posjete susreo se i sa herojinom i simbolom povratka u ovaj dio naše zemlje nanom Fatom Orlović

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Dana 14.06.2017. godine, održana je 42. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sa utvrđenim dnevnim redom od šest tačaka. Na ovoj sjednici poslanici su donijeli Odluku o izmjeni  Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora za  izbor i reviziju. Razlog za ovu Odluku  proizilazi iz potrebe popune upražnjene pozicije jednog člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova.  

U okviru druge tačke dnevnog reda Skupština je razmatrala i prihvatila Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u 2015. godini sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2015. godinu. U nastavku rada razmatrani su i zaključkom prihvaćeni izvještaji o poslovanju za 2016. godinu tri javne ustanove iz resora Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona. Ovom prilikom  Skupština je prihvatila slijedeće izvještaje:

  • Izvještaj o poslovanju JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu,
  • Izvještaj o poslovanju JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu,
  • Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za 2016. godinu.

Na 42. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona su razmatrane i prihvaćene i dvije informacije i to Informacija o stanju u boračkoj populaciji na području Zeničko-dobojskog kantona (Ostvarivanje prava branilaca i članova njihovih  porodica na području  Zeničko-dobojskog kantona s osvrtom na rad i aktivnosti kantonalnih  branilačkih udruženja), koja je tiče ostvarivanja prava navedene kategorije građana sa osvrtom na rad i aktivnosti njihovih kantonalnih udruženja. Informacija daje prikaz podataka koji se odnose na period 2015. i 2016. godine,  a cilj Informacije je analitički prikaz problematike pitanja boraca i članova njihovih porodica, sa potrebnim konstatacijama i stavovima, te zaključcima i prijedlozima o budućem radu u ovoj oblasti.

Druga prihvaćena informacija je, Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2016. godini. Ova Informacija je takođe od posebnog značaja jer sadrži zaključke i preporuke resornog Ministarstva definisane na osnovu prezentiranih pokazatelja i potreba, kako lica u stanju socijalne potrebe i šire javnosti, tako i institucija/ ustanova, te organizacija civilnog društva sa naglaskom na nevladine i neprofitne organizacije.

                                                                                   

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas je u kabinetu Jasmina Duvnjaka, predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, održan radni sastanak u sklopu „Twinning Light„  projekta  na kojem je partner  Narodna Skupština Republike Mađarske, a koji se odnosi na pripremu kantonalnih skupština u Federaciji Bosne i Hercegovine za proces evropskih integracija Bosne i Hercegovine.

Sastanku su ispred Twinning Light projekta prisustvovali predstavnici Narodne Skupštine Republike Mađarske, gosp. Csaba Törő i gđa. Csilla Schalbert. Ispred Zeničko-dobojskog kantona pored predsjedavajućeg Skupštine prisutni su bili sekretari Stručne službe Skupštine i Stručne službe Vlade, sekretar Sekreterijata za zakonodavstvo i predsjedavajući Zakonodavno-pravne komisije Skupštine.

Cilj „Twinning Light„ projekta je analizirati kapacitete kantonalnih skupština koji se odnose na aktivnosti vezane za proces integrisanja u Europsku uniju, odnosno jačanje kapaciteta kantonalnih skupština, u smislu uspostavljanja resursa i mehanizama koji predstavljaju preduslov u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine u Europsku Uniju. Pri završetku projekta biti će predstavljene preporuke koje bi se odnosile na unaprijeđenje zakonodavnog procesa.

                                            

Stručna služba Skupštine ZDK

                                                 

Predstavnici Komisije za mlade Zeničko-dobojskog kantona su održali radni sastanak na kojem su prisutni bili i predstavnici Komisije za pitanja mladih i ravnopravnost spolova Općinskog vijeća Maglaj.

Predstavnici komisije Općinskog vijeća Maglaj su informisali kantonalnu Komisiju o aktivnostima koje sprovode na poboljšanju mladih u Općini Maglaj.

Ova prilika je iskorištena kako bi se dala podrška uspostavljanju saradnje sa Komisijom za pitanja mladih i ravnopravnost spolova Općinskog vijeća Maglaj, te su pozvani da daju svoj doprinos u izradi Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2017-2021. godina.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Predsjedavaći Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak je održao radni sastanak i kafu sa predstavnicima medijskih kuća koje prate rad Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Cilj razgovora je bio unaprijeđenje odnosa sa javnošću i uslova rada, a tom prilikom je novinarima predstavljen i Plan komunikacija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sa javnošću.

 

Stručna služba Skupštine

Povodom obilježavanja godišnjice zeničkih brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine u okviru održavanja manifestacije „Majski zov slobode“ Jasmin Duvnjak, predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, položio je cvijeće i odao počast poginulim borcima Narodno oslobodilačkog rata 1941-1945. godine i poginulim borcima i šehidima Odbrambeno oslobodilačkog rata 1992-1995. godine na spomen obilježima na Smetovima.

 

Stručna služba Skupštine

Dana 22.05.2017. godine, u sjedištu Kantona održana je 41. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sa utvrđenim dnevnim redom od osam tačaka. U okviru prve dvije tačke dnevnog reda Skupština je utvrdila svoja mišljenja u okviru procedure za donošenje Nacrta Zakona o štrajku Federacije Bosne i Hercegovine i Nacrta Zakona o prijevozu opasnih materija Federacije Bosne i Hercegovine.

U proceduri donošenja Nacrta Zakona o štrajku Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice je u svom Mišljenju navelo da nakon razmatranja predloženog teksta Nacrta Zakona o štrajku, nema primjedbi na predloženi tekst i da podržava donošenje predloženog Nacrta Zakona. Kada je riječ o donošenju Nacrta Zakona o prijevozu opasnih materija Federacije Bosne i Hercegovine u Mišljenju Vlade Kantona se navodi da bi primjena pojedinih odredaba Zakona mogla dovesti do problema u praktičnoj primjeni, obzirom da u Federaciji Bosne i Hercegovine postoji samo jedan terminal koji ima pristup željezničkom saobraćaju, odnosno da postoji mnogo škola koje se nalaze na udaljenosti manjoj od 200 metara u odnosu na regionalne i magistralne ceste. Oba mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u okviru ove procedure su utvrđena uvažavajući, predhodno data mišljenja resornih kantonalnih ministarstava koja je prihvatila Vlada Kantona, a koja su i sastavni dijelovi mišljenja koja je uvtrdila i Skupština Kantona radi provođenja daljnje propisane procedure na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

U nastavku su razmatrane dvije inicijative koje nisu dobile potreban broj glasova poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona da bi bile prihvaćene. Podršku u Skupštini nije dobila Inicijativa sindikata policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona za izmjene i dopune Zakona o kantonalnim administrativnim taksama. Druga inicijativa koja je nije dobila broj glasova da bi bila prihvaćena je Inicijativa JP „Elektroprivreda Bosne i Hercegovine“ d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica za izmjene Zakona o prostornom uređenju i građenju. Na dnevnom redu 41. sjednice Skupštine našao se i set izvještaja i informacija koji se tiču pravosuđa, pravosudnih institucija u Zeničko-dobojskom kantonu. Skupština je prihvatila, odnosno primila na znanje slijedeće izvještaje:

  • Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2016. godinu,
  • Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva/tužiteljstva Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu,
  • Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Zenica za 2016. godinu,
  • Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć u Zenici za period od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine.

                                                                                   

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas, 10.05.2017. godine, Jasmin Duvnjak, predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je primio u posjetu delegaciju Sindikata obrazovanja Republike Turske (MEMNUR-SEN KONFEDERASYONU, EGITIM-BIR-SEN, EGITIMCILER BIRLIGI SENDIKASI), na čelu  sa predsjednikom, Ali Yalcin.

U delegaciji su bili i Hasan Yalcin Yayla - dopredsjednik, Gazi Dogan - koordinator za međunarodne odnose i Jolinda Rrapaj. 

Sastanku su prisustvovali i Selvedin Šatorović - predsjednik SSOOiO Federacije BiH i Mirnes Isaković-predsjednik SSS BiH za ZDK.

Razgovaralo se o međusobnim iskustvima u vođenju socijalnog dijaloga i razmjeni međusobnih iskustava sa ciljem unapređenja svih segmenata obrazovanja, od podizanja kvaliteta u obrazovanju, ali i boljeg položaja zaposlenih u obrazovnom sistemu.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Dana 08.05.2017. godine održana je 40. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u sedmom sazivu. Prije samog otvaranja rasprave o prijedlogu dnevnog reda od pet tačaka, poslanici u Skupštini su raspravljali o prijedlogu  Vlade Kantona za donošenje po skraćenom postupku Zakona o dopunama zakona o javnom redu. Ovaj prijedlog Vlade Kantona je prihvaćen, a potom je utvrđen dnevni red sjednice od pet tačaka.

Skupština je, bez velike rasprave i diskusije kao prvu tačku dnevnog reda razmatrala i donijela Zakon o dopunama zakona o javnom redu i miru. Navedne dopune se odnose na uređivanje materije oko prikupljanja dobrovoljnih priloga, ko i kada može prikupljati dobrovoljne priloge u humanitarne svrhe, kao i kaznene odredbe za lica koja prekrše odredbe koje definišu način prikupljanja dobrovoljnih priloga, te kazne za lica koja na javnom mjestu vrše fiziološku potrebu ili izlože intimne dijelove tijela pogledu drugih.

Skupština je potom donijela i Plan zaštite od požara Zeničko-dobojskog kantona koji u konačnici ima za cilj i treba da doprinese poboljšanju organizacije i načina provođenja mjera zaštite od požara, određivanje konkretnih zadataka za organe vlasti i druge subjekte, kao i utvrđivanje snaga i sredstava potrebnih za neposredno ostvarivanje predviđenih mjera.

Na svom 40. zasjedanju Skupština je donijela Odluku o usvajanju Elaborata o opravdanosti promjene naziva Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici u Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta u Zenici. U okviru ove tačke donesena je i Odluka o promjeni naziva Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici u Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta u Zenici. Na ovaj način će biti izvršeno usklađivanje sa većinom naziva fakulteta ovog profila u okruženju, koji su ili tehnološko-metalurški ili metalurško-tehnološki, sa istom ili sličnom strukturom studijskih programa. Pored toga omogućava se  proširenje matičnosti Fakulteta osnivanjem novih studijskih programa, kao i jačanje tehnološke (tehničke) komponente na Univerzitetu u Zenici, te omogućava prepoznatljivost koncepta i sadržaja diploma iz samog naziva Fakulteta.

Prije otvaranja rasprave po četvrtoj tački dnevnog reda, poslanik u Skupštini Ibrahim Plančić, predlagač Inicijative u Skupštini za izmjenu Zakona o zaštiti od požara i vatorgastvu, je povukao ovu tačku sa dnevnog reda.

Na kraju rada po dnevnom redu 40. sjednice, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je prihvatila Informaciju o problematici mladih na području Zeničko-dobojskog kantona.

                                                                                 

Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma