Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak prisustvovao je obilježavanju završetka Twinning light projekta "Podrška administrativnim strukturama za poslove integracija u Europsku uniju parlamenata u BiH" u kojem je učestvovala i Skupština našeg Kantona, koji je finansirala EU, a provodila Narodna skupština Mađarske.

Učesnicima ovog skupa obratili su se predsjedavajuća Predstavničkog doma PSBiH Borjana Krišto, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH Safet Softić, predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Lidija Bradara, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Edin Mušić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedjeljko Čubrilović i predsjednik Skupštine Brčko Distrikta Esed Kadrić.

O projektu i njegovoj implementaciji govorili su također i zamjenik predsjednika Narodne skupštine Mađarske István Jakab, zatim, u ime Delegacije EU u BiH, šef Sekcije za politička i ekonomska pitanja Jan Snaidauf, dok je o postignutim rezultatima Twinning light projekta govorio rukovodilac Projekta Zoltán Horváth.

Potpisana je „Zajednička izjava o potvrđivanju opredijeljenosti parlamenata u Bosni i Hercegovini za integracije u EU“ čime je data potvrda jasne spremnosti i pojačane odgovornosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, u dijelu ustavnih nadležnosti, za ubrzanje procesa europskih integracija naše zemlje.

Nakon službene ceremonije, predsjedavajući Duvnjak neformalno je razgovarao sa zamjenikom predsjednika Narodne skupštine Mađarske gospodinom Istvanom Jakábom.

 

Stručna služba Skupštine

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak prisustvovao je 10. sastanku Parlamentarnog foruma za evropske integracije Bosne i Hercegovine koji je održan u Sarajevu i na kojem se razgovaralo o aktivnostima vezanim za Upitnik Evropske komisije i aktivnostima vezanim za članstvo Bosne i Hercegovine u energetskoj zajednici, te o potrebi jačanja nadzorne uloge parlamenata u procesu integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Na sastanku se razgovaralo i o značaju realizacije Twinning light projekta koji uvodi organe vlasti svih nivoa u Bosni i Hercegovini u aktivnosti uspješne realizacije evropskih projekata u određenim djelatnostima.

Uvažavajući napore svih nivoa vlasti u davanju kredibilnih odgovora na Upitnik Evropske komisije članovi Parlamentarnog foruma su pozvali sve odgovorne u ovom procesu da daju svoj doprinos da se pitanja koja nisu usaglašena najskorije dogovore da bi se ovaj posao uspješno okončao.

 

Stručna služba Skupštine

Učenici devetog razreda Osnovne škole Mak Dizdar u pratnji nastavnika historije Mensura Milaka, u sklopu izučavanja predmeta Građansko obrazovanje, posjetili su Jasmina Duvnjaka predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Realizirajući projekat „Građanin - korak po korak“ učenici su prepoznali da se u školama nedovoljno uči o dešavanjima iz proteklog Odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini 1992-1995, posebno o genocidu u Srebrenici.

Zajedno su se složili da se afirmacijom kulture sjećanja, suočavanjem sa prošlošću, odavanjem počasti žrtvama i posjetama mjestima stradanja stvara mogućnost pozitivnog djelovanja na mlade kroz obrazovni sistem, te da u interesu mira, pravde i suživota svi moraju znati istinu o prošlom ratu. Obrazovne vlasti u Zeničko-dobojskom kantonu već u narednoj školskoj godini kroz izmjene nastavnih programa bi morale uvesti izučavanje dešavanja iz ovog perioda naše historije, racionalno i na naučno utemeljen način, poštujući činjenice utvrđene pravosnažnim sudskim presudama na domaćim i međunarodnim sudovima. Naglašeno je da je nemoguće graditi sigurniju budućnost bez suočavanja s prošlošću i da je djeci potrebno pomoći da kroz bolje razumijevanje prošlosti ruše predrasude i razvijaju svijest o odgovornosti, toleranciji i štetnosti mržnje i ratnih sukoba. Sudionici su se usaglasili da učenje o genocidu treba biti multidisciplinarno u nastavnim planovima i programima što znači da se izučavanje, kojim će se obogatiti i oplemeniti obrazovanje djece, može vršiti kroz više nastavnih predmeta od književnosti, historije, geografije do muzičke i likovne kulture.

Predsjedavajući Duvnjak zahvalio se učenicima na posjeti i obećao im da će u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta predano raditi na realizaciji ove plemenite inicijative.

Stručna služba Skupštine

U Zenici je na inicijativu predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmina Duvnjaka održan prvi zajednički radno-konsultativni sastanak predsjedavajućih/predsjedatelja svih deset kantonalnih skupština u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prisustvo predsjednika svih 10 kantona potvrđuje opravdanost inicijative i dodatno ohrabruje daljnju institucionalnu saradnju. Ovom sastanku su prisustvovali:

 • Nijaz Husić, predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona,
 • Joso Marković, predsjedatelj Skupštine Posavskog kantona,
 • Senad Alić, predsjedavajući Skupštine Tuzlanskog kantona,
 • Jasmin Duvnjak, predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sa zamjenicima Draženkom Subašić i Ivom Tadićem,
 • Aida Obuća, predsjedavajuća Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona,
 • Josip Kvasina, predsjedatelj Skupštine Srednjobosanskog kantona,
 • Šerif Špago, predsjedavajući Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona,
 • Ante Mišetić, predsjedatelj Skupštine Zapadno-hercegovačkog kantona,
 • Ana Babić, predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo,
 • Robert Bagarić, predsjedatelj Skupštine Hercegbosanske županije.

Na sastanku se razgovaralo o unapređenju komunikacije i jačanja sistematične međusobne saradnje svih kantona, te potrebi boljeg i kvalitetnijeg zajedničkog nastupa prema višim nivoima vlasti, smatrajući da jači i jedinstveniji nastup prema Federaciji Bosne i Hercegovine treba biti naročito kada je riječ o propisima koje donosi Federacija BiH, a koji se direktno reflektiraju na sve kantone, poput raspodjele javnih prihoda, zapošljavanja i razvoja, borbe protiv korupcije, zdravstva, sigurnosti, te sva pitanja od značaja za ulogu i poziciju kantona u procesu europskih integracija naše zemlje.

Na sastanku su razmatrana i razmijenjena iskustva i prakse u organiziranju rada i funkcionisanju kantonalnih skupština. Na kraju je zaključeno da će se najmanje svaka četiri mjeseca održavati ovakvi radni sastanci, kako bi modaliteti buduće saradnje i razmjene informacija bili što kvalitetniji. Naredni sastanak predsjedavajućih/predsjedatelja planiran je u sjedištu Posavskog kantona u Orašju.


Stručna služba Skupštine ZDK

Na 50. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koja je održana 29.11.2017. godine razmatrano je osam tačaka dnevnog reda.

U okviru prve tačke razmatran je Amandman LXII Kluba poslanika DF-a u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona na Ustav Zeničko-dobojskog kantona koji nije dobio potrebnu dvotrećinsku podršku poslanika u Skupštini da bi bio prihvaćen, a amandmanom je predloženo da se iza člana 10. Ustava Zeničko-dobojskog kantona, doda novi član koji bi glasio: “Sve osobe na teritoriji Kantona uživaju pravo na pitku vodu kao univerzalno ljudsko pravo. Vodeni resursi su javno dobro kojim upravlja država. Vodeni resursi se primarno i trajno koriste kako bi građani imali pitku vodu i, u tom smislu, nisu tržišna roba, te ne mogu biti predmet privatizacije.”

Poslanici su u nastavku razmatrali i u skraćenom postupku donijeli Izmjene i dopune Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, a u istoj proceduri i Zakon o dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu. U okviru Prijedloga izmjena Budžeta Zeničko-dobojskog kantona ukupni planirani prihodi su 293.379.000,00 KM, a ukupni planirani rashodi iznose 283.205.479,00 KM iz čega proizilazi pozitivan tekući bilans budžeta u iznosu od 10.173.521,00 KM, odnosno planiran je tekući suficit kojim je predviđeno pokriće dijela akumuliranog deficita.

Na ovoj sjednici poslanici su u skraćenom postupku razmatrali i donijeli Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona, a potom i Zakon o izmjeni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici.

Skupština je potom donijela i dvije Odluke i to :

 • Odluku o dopunama Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite i
 • Odluku o izmjeni Odluke o izboru stalnih radnih tijela 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

U konačnici rada prihvaćen je Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u 2016. godini sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2016. godinu.

 

Stručna služba Skupštine

Župan Splitsko-dalmatinske županije u Republici Hrvatskoj Blaženko Boban je, zajedno s pročelnikom Odjela zajedničkih poslova Damirom Gabrićem, u sjedištu županije u Splitu primio izaslanstvo Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na čelu s predsjedavajućim Skupštine, Jasminom Duvnjakom.

Razgovaralo se o mogućnostima saradnje ove dvije regije, s naglaskom na saradnju iz područja korištenja EU fondova, te o poziciji i statusu nacionalnih manjina.

Predsjedavajući Duvnjak naglasio je značaj otvorene i stalne komunikacije među susjedima koji dijele preko 1000 km državne granice, posebno u vremenima u kojima se ponovo oživljavaju demoni rata i podjela. "Zato ovu posjetu doživljavam kao poruku mira i ohrabrenja građanima s obje strane granice i kao početak saradnje u području privrede, turizma, kulture i sporta. Uz prošlost koju pamtimo i iz koje učimo, moramo danas mnogo više raditi za sigurniju budućnost i dobrobit naših naroda!" - zaključio je predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, pozivajući župana Bobana i njegove saradnike u posjetu Zenici i Zeničko-dobojskom kantonu.

Župan Boban je pozdravio unaprijeđenje međuregionalne saradnje i podsjetio je da je u Splitu nedavno organizovan susret županijske razvojne agencije RERA i razvojnih agencija iz Federacije BiH na temu uspješnog regionalnog upravljanja.

Na kraju radnog susreta pohvaljena je saradnja ove županije s predstavnicima, kako bošnjačke tako i svih drugih nacionalnih manjina i obećana je uzvratna posjeta Zeničko-dobojskom kantonu naredne godine.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak u Splitu je prisustvovao Svečanoj akademiji povodom obilježavanja Dana državnosti BiH.

Organizatori manifestacije bili su Koordinacija bošnjačkih organizacija Splita i Splitsko-dalmatinske županije koju čine Vijeće bošnjačke nacionalne manjine, Udruga Bošnjaka branitelja domovinskog rata RH i Kulturno društvo Bošnjaka Preporod Split.

Ceremoniji koja se održala u dvorani Časničkog doma u Lori na Poljudu prisustvovali su između ostalih i izaslanik gradonačelnika Splita, izaslanik župana Splitsko-dalmatinske županije, predstavnici konzularnog zbora i brojni drugi gosti.

Predsjedavajući Duvnjak istakao je značaj dobrosusjedskih odnosa BiH i Republike Hrvatske, te naglasio da su kroz mir, ravnopravnost svih naroda, cjelovitost države, antifašizam i zajednički prosperitet poruke ZAVNOBiH-a iz 25.novembra 1943.godine i danas vrlo aktuelne i životne.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas je u posjeti Skupštini Zeničko-dobojskog kantona boravio Cristiano Barale - šef Terenskog ureda Travnik u okviru Misije OSCE u BiH.

Tom prilikom se sastao sa Jasminom Duvnjakom predsjedavajućim Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, a razgovarali su o brojnim pitanjima za koja je ocijenjeno da mogu biti od zajedničkog interesa, sa akcentom na usvajanje Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018.godinu, Program rada Skupštine za 2018.godinu i borbu protiv korupcije.

Sastanku je prisustvovao i Ibrahim Avdagić, sekretar Skupštine Kantona.

Predsjedavajući Duvnjak se zahvalio Misiji OSCE u BiH na pomoći i podršci za unaprijeđenje uslova rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas je predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak upriličio prijem za članove Udruženja ratnih vojnih invalida – amputiraca iz Zenice. Tom prilikom  su razgovarali o tekućoj problematici ove populacije i prijedlozima njihovog rješenja. Članovi Udruženja su upoznali predsjedavajućeg Duvnjaka o pokretanju inicijativa za izmjenu dviju odluka koje se direktno tiču unapređenja života ove populacije i članova njihovih porodica, a riječ je o Inicijativi za izmjenu Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica i Inicijativi za izmjenu Odluke o proširenom obimu prava na korištenje medicinsko-sanitetskih pomagala, medicinskog materijala i lijekova za ratne vojne invalide  – paraplegičare.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

U nastavku 49. sjednice Skupštine koja je održana 07.11.2017. godine razmatrano je preostalih sedam tačaka ranije usvojenog dnevnog reda. Podsjećanja radi, 49. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je na dnevnom redu imala jedanaest tačaka, od kojih su prve četiri razmatrane 30.10.2017. godine. U održanom nastavku pred poslanicima se našlo sedam inicijativa.

Skupština je prihvatila inicijativu Hasana Handžića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za donošenje Zakona o obilježavanju značajnih datuma i događaja na području Zeničko-dobojskog kantona.

Na ovom zasjedanju slijedeće inicijative nisu imale potrebnu podršku poslanika u Skupštini da bi bile prihvaćene:

 • Inicijative Rifata Delića, poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za izmjene i dopune Zakona o prenošenju nadležnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja na općinu Usora i Zakona o prenošenju nadležnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja na općinu Žepče
 • Inicijativa Meldine Ugarak, poslanice u Skupštini Kantona da Skupština Kantona pokrene inicijativu pred federalnim Parlamentom za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.
 • Inicijativa Općinskog vijeća Maglaj za izmjene i dopune Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite.
 • Inicijativa Ekrema Čosića, vijećnika Gradskog vijeća Zenica, za izmjenu Zakona o prostornom uređenju i građenju.
 • Inicijativa Sportskog saveza Zeničko-dobojskog kantona za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu.
 • Inicijativa grupe građana iz ulice Travnička cesta br. 36 iz Zenice, za izmjene i dopune Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.

 

Stručna služba Skupštine

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma