Danas su Jasmin Duvnjak predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, dopredsjedavajući Skupštine Ivo Tadić i Draženka Subašić održali zajednički sastanak sa predsjedavajućim općinskih i gradskih vijeća u Zeničko-dobojskom kantonu.

Na ovaj sastanak su pozvani i sekretari općinskih vijeća i Gradskog vijeća Zenica. Sastanak je realiziran u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH.

Cilj ovog sastanka je unaprijeđenje komunikacije i jačanje saradnje između vijeća svih jedinica lokalne samouprave u Zeničko-dobojskom kantonu, a riječ je o prvom sastanku ovog tipa od nastanka Kantona i od strane svih učesnika ocijenjen je veoma korisnim, sa obavezom da se održavaju minimalno jednom godišnje.

Ovom prilikom su prisutni upoznati sa  Planom komunikacija Skupštine Kantona, a potom su razmatrana najvažnija pitanja vezana za dvosmjernu komunikaciju i saradnju između Skupštine Kantona i svih općinskih vijeća / gradskog vijeća, te o načinima unaprijeđenja dvosmjerne komunikacije i saradnje na nivoima ovih zakonodavnih organa vlasti.

Predsjedavajući Duvnjak je na kraju pozvao sva općinska i gradska vijeća da svojim prijedlozima i inicijativama aktivno uzmu učešće u kreiranju Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu.

 

Stručna služba Skupštine

Na 48. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koja je održana 24.10.2017. godine, u okviru prve tačke dnevnog reda, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je zauzela stav o Studiji „Modeliranje raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine sa refleksijama na Zeničko-dobojski kanton“, te istu primila na znanje. Zaključak Skupštine skupa sa Zaključkom Vlade Kantona o primanju na znanje navedene Studije, sa samom Studijom kao njegovim sastavnim dijelom, te Izvodom iz transkripta sa 48. sjednice Skupštine u kome su sadržane sve primjedbe, prijedlozi i sugestije poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave o ovoj Studiji, dostaviti će se Federalnom ministarstvu finansija, kao doprinos za izradu novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji bi osiguravao ravnomjeran razvoj Federacije Bosne i Hercegovine i pravedniju raspodjelu javnih prihoda između Federacije Bosne i Hercegovine i kantona. U svom Zaključku Skupština Zeničko-dobojskog kantona traži od Federalnog ministarstva finansija da je obavijesti o daljem postupanju po ovom Zaključku Skupštine i pomenutoj Studiji. U Studiji se kaže da je riječ je o inoviranom modelu raspodjele javnih prihoda od indirektnih u Federaciji BiH, jer je usljed niza nedostataka postojećeg modela, kao i potaknutih inicijativa od protagonista promjena do zagovornika opstanka postojećeg stanja, nameće kao potpuno utemeljen i opravdan zahtjev, ali i veoma kompleksan izazov. Postojeća rješenja koja izviru iz Zakona o pripadnosti javnih prihoda Federacije manjkava su iz čitavog niza razloga, od kojih Studija ističe najvažnije:

 • Obuhvat parametara raspodjele je neprihvatljivo uzak,
 • Principi fiskalnog federalizma praktično uopće nisu uzeti u obzir prilikom definiranja okvira za raspodjelu javnih prihoda od indirektnih poreza,
 • Ne postoji sistem vertikalnog izjednačavanja,
 • Koeficijenti kojim se preferira nekolicina kantona u horizontalnoj raspodjeli nisu utemeljni na vjerodostojnim kriterijima.

Ponuđeni model koji je primljen na znanje polazi od obračuna indeksa resursne snage svih  Kantona u Federaciji na temelju:

 • iskazane vrijednosti imovine pravnih lica u svakom od kantona,
 • iskazane dobiti pravnih lica koja imaju sjedište u respektivnim kantonima (izuzimajući pravna lica koja su po karakteru federalnog karaktera) te
 • oporezivog dohotka građana po kantonima.

Skupština je u daljem radu donijela Odluku o donošenju Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Zeničko-dobojskog kantona za period 2017.–2022.  godina. Programom razvoja Zeničko-dobojskog kantona i drugim planskim dokumentima, osigurat će se neprekidan planski proces razvoja cjelovitog sistema zaštite i spašavanja na području Kantona. Program razvoja Zeničko-dobojskog kantona, Procjena ugroženosti Zeničko-dobojskog kantona od prirodnih i drugih nesreća i Planu zaštite i spašavanja Zeničko-dobojskog kantona od prirodnih i drugih nesreća, predstavljaju osnovne dokumente u kojima se utvrđuje cjelokupna organizacija i način funkcionisanja sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na prostoru koji pokriva Zeničko-dobojski kanton.

Poslanici u Skupštini su u nastavku prihvatili Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2016. godinu, a potom su razmatrane inicijative skupštinskih komisija i poslanika, pa je četvrta tačka dnevnog reda bila Inicijativa Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona kojom se predlaže da mandat Nadzornog Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona traje četiri, umjesto dvije godine. Ova inicijativa je zaključkom Skupštine prihvaćena.

Dalje je razmatrana Inicijativa skupštinskog poslanika Ibrahima Plančića, za izmjene Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, a Skupština je prihvatila ovu Inicijativu.

Inicijativa poslanika Trake Senada, za izmjenu člana 115. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, zbog nedostatka potrebnih budžetskih sredstava, nije imala potrebnu podršku većine poslanika da bi bila prihvaćena. Nakon ove tačke poslanici su odlučili da održe nastavak 48. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojem bi razmatrali preostale tačke dnevnog reda, a Kolegij Skupštine je potom odlučio da nastavak sjednice bude u ponedjeljak  30.10.2017. godine sa početkom u 9 sati.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas je predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak uz prisustvo kantonalnih zastupnica iz svih političkih partija upriličio prijem za članice Udruženja žena oboljelih od karcinoma dojke "Život". Ovu priliku članice Udruženja su iskoristile da upoznaju prisutne sa aktivnostima koje sprovode u okviru Udruženja. Ovo je bila i prilika da se javnost direktno upozna i sa inicijativom zastupnica Skupštine Kantona u vezi sa ranim otkrivanjem ove opake bolesti. Mjesec oktobar, simbolično nazvan ružičasti oktobar, je posvećen aktivnostima borbe protiv karcinoma dojke, a jedna od njih je i današnja posjeta Skupštini Zeničko-dobojskog kantona kojom prilikom su aktivistice Udruženja podijelile roza mašnice svim prisutnim članovima Skupštine i Vlade. Predsjedavajući Duvnjak se zajedno sa zastupnicama zahvalio na posjeti ovom humanom Udruženju i iskazao ljudsku podršku i solidarnost sa svim oboljelim ženama.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Povodom obilježavanja 24. godišnjice zločina nad građanima Stupnog Dola i Vareša predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak položio je cvijeće i odao počast poginulim.

Na današnji dan, 1993. godine, pripadnici specijalne postrojbe "Maturice" iz sastava brigade HVO-a "Josip ban Jelačić" iz Kiseljaka ubili su 38 stanovnika Stupnog Dola, među njima 17 žena i petoro djece, a najmlađa ubijena je bila dvoipogodišnja djevojčica.  U ovom stravičnom zločinu, 11 osoba je živo zapaljeno i izgorjelo u jednoj od kuća, a selo je spaljeno do temelja. Izgorjeli su 58 kuća i mjesna džamija.

 

Stručna služba Skupštine

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak održao je radni sastanak sa predsjednikom Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH prim.dr. Harunom Drljevićem. Tokom sastanka razgovarano je o problemima u zdravstvenom sistemu, organizaciji zdravstva na kantonalnom i federalnom nivou, te o zaštiti interesa osiguranika - pacijenata. Posebno su naglasili potrebu jasnijeg definisanja pozicije javnog i privatnog zdravstvenog sektora i potrebu unaprijeđenja socijalno-statusnih pitanja svih zdravstvenih radnika (plate, uslovi rada, edukacije i sl.), posebno ljekara.

 

 

Stručna služba Skupštine

Povodom učešća u međunarodnom europskom rukometnom  kupu „Challenge Cup“ predsjedavajući Skupštine Jasmin Duvnjak i Mensur Sinanović ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona ugostili su predstavnike Ženskog rukometnog kluba „KrivajaZavidovići (ŽRK Krivaja). Ovom prilikom su im čestitali na dosada ostvarenim rezultatima te izrazili punu podršku u daljim aktivnostima i zaželjeli im uspjeh u domaćem prvenstvu i europskim takmičenjima.

Predstavnici ŽRK Krivaja su izrazili zahvalnost na podršci i razumijevanju problematike ženskog sporta koja ostvarenim  rezultatima daje dimenziju više.

 

Stručna služba Skupštine

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak u Neumu je prisustvovao okruglom stolu koji je održan s ciljem jačanja koordinacije svih nivoa vlasti u procesu evropskih integracija BiH, kao i informisanja o svim aspektima tog procesa, te njegove promocije i populariziranja među institucijama vlasti i građanima.

Okrugli sto je realiziran u organizaciji Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i uz podršku Misije OSCE-a u BiH, a tema ovog, šestog po redu, okruglog stola je bila „Informaciono društvo i mediji“, što je jedno od otvorenih pitanja primjene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između naše zemlje i Evropske unije (EU) i jedno od poglavlja budućih pregovora o članstvu BiH u EU.

 

Stručna služba Skupštine

Nakon detaljnog razmatranja mogućnosti i načina zloupotrebe društvenih mreža i uticaja takvih radnji na sigurnost građana, kao i postojanja pravnog osnova i odgovarajućih mehanizama, te kadrovskih, materijalno-tehničkih i drugih resursa za sprječavanje, otkrivanje i procesuiranje počinilaca istih, Komisija za nadzor rada policije Zeničko-dobojskog kantona JEDNOGLASNO je donijela slijedeće

ZAKLJUČKE:

 1. Komisija za nadzor rada policije zahtjeva od Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona da u saradnji sa Upravom policije Zeničko-dobojskog kantona, u roku od 30 dana, pripremi cjelovitu Informaciju o pojavi zloupotrebe društvenih mreža i njenom uticaju na sigurnost građana, koja treba da sadrži: pregled dosad evidentiranih prijavljivanih i obrađenih slučajeva zloupotrebe društvenih mreža s naglaskom na pojave društveno-štetnih ponašanja i protivpravnih djelovanja koja se ogledaju kroz upućivanje prijetnji po život i imovinu, širenje govora mržnje, šovinizam, ksenofobiju, te laži i vrijeđanja koja mogu urušiti integritet, dignitet i sigurnost svakog građanina. Također, Komisija za nadzor rada policije traži od nadležnih policijsko- pravosudnih organa da predlože odgovarajući set mjera vezanih za osiguranje materijalno-tehničkih i kadrovskih resursa koji će omogućiti kvalitetno obavljanje svih poslova vezanih za sprječavanje zloupotreba društvenih mreža i otkrivanje počinilaca takvih djela kojima se vrši navedena zloupotreba.
 2. Komisija za nadzor rada policije poziva nadležne organe da ispitaju eventualnu krivičnu ili prekršajnu odgovornost svih onih lica koji su i dosad zloupotrebljavali društvene mreže i da poduzmu odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti.
 3. Komisija za nadzor rada policije podržava slobodu izražavanja, slobodu govora, slobodu štampe i pravo na demokratsko izražavanje mišljenja, uz ograničenja koja štite moralni i ljudski integritet drugih i preveniraju svaku vrstu javnih uvreda i nasilja.
 4. Komisija za nadzor rada policije poziva nadležne organe i institucije (policiju, pravosudne organe, organe uprave, školske i druge obrazovne ustanove, nevladine organizacije, medije i dr.) da kroz određenu saradnju i edukativno-preventivne programe utiču na suzbijanje svake vrste zloupotrebe društvenih mreža.

Komisija za nadzor rada policije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona obavijestit će javnost o svim daljnjim aktivnostima vezano za zloupotrebe društvenih mreža i ugrožavanje sigurnosti građana, nakon dostavljanja tražene Informacije od kantonalnog MUP-a.

Sa poštovanjem,

Predsjedavajući
Duvnjak Jasmin
                        

Na 47. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koja je održana 20.09.2017. godine je donesen Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti. Ovaj Zakon je usklađen sa zakonodavstvom u Evropskoj uniji i omogućiti će kvalitetniju saradnju sa institucijama koje se bave naučnoistraživačkim radom. Sada je Zakonom precizno regulisano, koji su to prije svega pravni subjekti koji se mogu baviti naučnoistraživačkim radom i uslovi koje oni trebaju ispunjavati, ali i pitanje izdvajanja finansijskih sredstava za naučnoistraživački rad iz Budžeta Kantona. Ovaj Zakon će omogućiti podsticanje naučoistraživačke djelatnosti u okviru visokoškolskih ustanova u Zeničko-dobojskom kantonu, regulisati pitanja izbora u naučna i istraživačka zvanja, riješiti pitanje nadzora u ovoj oblasti i druga neophodna pitanja za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti na području Zeničko-dobojskog kantona.

Na 47 sjednici, Skupština je dala svoja mišljenja u okviru procedura za donošenje federalnih zakona i to, Novog (izmjenjenog) Nacrta federalnog Zakona o štrajku i Nacrta federalnog Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje. Oba utvrđena Mišljenja Skupštine Kantona, u okviru ove procedure, su data uvažavajući predhodno data mišljenja resornih kantonalnih ministarstava i drugih kantonalnih organa uprave koja je prihvatila Vlada Kantona. Sva predhodno utvrđena mišljenja postaju sastavni dijelovi mišljenja Skupštine Kantona koja će biti dostavljena Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji BiH. Takođe i sve primjedbe, prijedlozi i sugestije poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave, kao i mišljenje nadležne skupštinske Komisije sadržano u njenom izvještaju, će biti dostavljeni Domu naroda Parlamenta Federacije BiH. U nastavku rada Skupština je prihvatila Nacrt Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona. Peta tačka dnevnog reda je bila Inicijativa Amira Ganića, poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, za promjenu datuma obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona, koju su poslanici u Skupštini prihvatili. U daljem radu poslanici su donijeli tri odluke i to:

 • Odluka o imenovanju predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona,
 • Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Kluba poslanika Bošnjaka 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
 • Odluka o izmjeni Odluke o izboru stalnih radnih tijela 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Na koncu rada u okviru 47. sjednice, poslanici u Skupštini su prihvatili Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2017. godinu, za period I-VI 2017. godine, a Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, nije dobio potrebnu većinu glasova poslanika za donošenje, nakon čega je donesen drugi zaključak kojim su data određena zaduženja Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvu za privredu .

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas je Jasmin Duvnjak predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održao radni sastanak sa predstavnicima Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Tema razgovora je bila prevencija korupcije i borba protiv korupcije sa aspekta nadležnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Na sastanku se razgovaralo o izazovima, načinima i modalitetima u prevenciji korupcije i borbe protiv korupcije. Sagovornici su zajednički ocijenili postojanje potrebe za dosljednom primjenom  seta antikoruptivnih zakona na federalnom nivou, a u konačnici suština  strateške borbe protiv korupcije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona treba da bude uređenje sistema i integracija institucija koje će omogućiti prevenciju korupcije. Također istaknuta je potreba da se godišnje Skupštini Zeničko-dobojskog kantona dostavlja na razmatranje i usvajanje informacija o stanju korupcije sa konkretno poduzetim antikoruptivnim mjerama i aktivnostima.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma