Danas je u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, nakon provedenih postupaka javnih nabavki, upriličeno potpisivanje ugovora o pružanju usluga televizijskog snimanja sjednica Skupštine i sačinjavanja reportaža sa sjednica, te pružanja usluga reemitovanja sa sjednica na lokalnim TV stanicama koje imaju sjedište na području Zeničko-dobojskog kantona.

Ove aktivnosti se sprovode u cilju transparentnosti rada Skupštine i podizanja kvaliteta informisanja javnosti o radu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

 

Stručna služba Skupštine

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak bio je domaćin sastanku koji je iniciran od strane Inicijativnog odbora za osnivanje "Centra civilnog sektora". Sastanku su prisustvovali predstavnici nevladinog sektora koji su okupljeni u inicijativni odbor, ministri u Vladi Kantona Mensur Sinanović i Dragoljub Brenjo, te predstavnici drugih ministarstava Zeničko-dobojskog Kantona.

Na sastanku su prisutni informisani o aktivnostima OCD (Organizacije civilnog društva) iz skoro svih lokalnih zajednica našeg kantona. Cilj sastanka je jačanje partnerstva između nevladinog i vladinog sektora, povećanje efikasnosti rada NVO u Zeničko-dobojskom kantonu i stavljanje u fokus nevladinih organizacija kojima je prvenstveni cilj društveno korisni rad i poboljšanje kvaliteta života građana našeg kantona, te ekonomski rast kroz korištenje pretpristupnih i pristupnih fondova Evropske unije.

Ova inicijativa je naišla je na odobravanje skoro svih zastupnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, a podržana je i od strane svih prisutnih na ovom sastanku sa nadom da će organizovanje nevladinog sektora na ovaj način doprinijeti transparentnijem, organizovanijem, uređenijem, kvalitetnijem i efikasnijem djelovanju nevladinog sektora u Zeničko-dobojskom kantonu.

 

Stručna služba Skupštine

U Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak predsjedavajući Skupštine primio je predstavnike Sindikata „Željezare“ Zenica. Tom prilikom predstavnici Sindikata su informisali predsjedavajućeg Duvnjaka o aktivnostima koje sprovode sa ciljem realizacije postignutih dogovora i Sporazuma sa Vladom Federacije BiH, te su izrazili zahvalnost na pruženoj podršci od strane institucija Zeničko-dobojskog kantona u rješavanju problema sa kojima se susreću uposlenici „Željezare“ Zenica.

Predsjedavajući Duvnjak je dao punu podršku opravdanim zahtjevima radnika sa nadom da će problem „Željezare“ Zenica biti u cjelosti riješen, te naglasio značaj ispitivanja odgovornosti svih onih koji su doveli ovu kompaniju u sadašnje stanje kroz loše poslovanje i urušavanje vrijednosti imovine u zemlji i inostranstvu.

Stručna služba Skupštine

U sjedištu Kantona Jasmin Duvnjak predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je bio domaćin radnom sastanku koji je održan povodom inicijative kantonalnog zastupnika Kemala Mušinbegovića o proglašenju Arheološko-turističkog parka „Ravne 2“, parkom od kantonalnog značaja.

Sastanku su prisustvovali premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević, dr. Semir Osmanagić,  ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Fahrudin Brkić, te zastupnik u Skupštini Kemal Mušinbegović. 

Svi prisutni su podržali ideju i inicijativu sa ciljem iznalaska modaliteteta za proglašenje parka „Ravne 2“ u Visokom za park od posebnog interesa za Zeničko-dobojski kanton.

 

Stručna služba Skupštine

U sjedištu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održan je sastanak kojem su prisustvovali predsjedavajući Skupštine Jasmin Duvnjak, premijer Miralem Galijašević, ministar unutrašnjih poslova Nikola Arsenić, policijski komesar Semir Šut, te delegacija Ureda visokog predstavnika (OHR).

Na sastanku se razgovaralo o potrebi donošenja novog Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona. Odredbe pomenutog zakona će omogućiti finansijsku i punu operativnu samostalnost policije u našem kantonu. Novi zakon će dati doprinos jačanju vladavine prava i povećanom stepenu sigurnosti i povjerenja građana u policiju. Dogovoreni su i konkretni koraci u pravcu ostvarenja ovih ciljeva. Premijer Kantona Miralem Galijašević je obećao da će Vlada kantonalnoj Skupštini dostaviti tekst nacrta novog Zakona o unutrašnjim poslovima u roku od 30 dana.

Predsjedavajući Skupštine Jasmin Duvnjak je izrazio punu spremnost Skupštine Zeničko-dobojskog kantona da, najkasnije do juna ove godine, Skupština Kantona usvoji ovaj reformski zakon i realizuje postignuti dogovor koji, osim OHR-a, ima i podršku  kancelarije Specijalnog predstavnika Europske unije u BiH (EU SR) i Ambasade SAD u BiH.

 

Stručna služba Skupštine

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak i sekretar Skupštine Ibrahim Avdagić primili su danas u radnu posjetu delegaciju Mirovnih snaga EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, koju je predvodio komandant mirovnih snaga EUFOR-a generalmajor Anton Waldner.

"Zahvaljujem se glavnokomandujućem mirovnih snaga za današnju posjetu i da smo bili u prilici da ga informišemo o aktuelnoj situaciji u Kantonu, kao i uputimo zahvalnost za njihov dosadašnji doprinos u očuvanju mira i stabilnosti", kazao je predsjedavajući Jasmin Duvnjak.

Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnoj ekonomskoj, socijalnoj i bezbjedonosnoj situaciji u Zeničko-dobojskom kantonu. Generalu Waldneru su prezentirani relevantni službeni podaci svih policijskih struktura o stanju sigurnosti u ZDK, koje se ocjenjuje kao zadovoljavajuće i to kroz analize i presjeke stanja kriminaliteta, sigurnosti u saobraćaju i oblasti javnog reda i mira.

U svim ovim segmentima bilježi se značajno unapređenje stanja, iako određene situacije uzrokovane socijalno-ekonomskim problemima i političkim tenzijama, koje se dešavaju i u drugim dijelovima BiH, znaju uznemiriti širu javnost.

"Naša današnja posjeta ZDK je planirana u okviru obilaska Euforovih LOT kuća na ovom području i da se više upoznamo o sigurnosti na ovom području kroz saradnju sa lokalnim vlastima u kantonu i općinama", istakao je generalmajor Anton Waldner.

Konstatovano je da je Zeničko-dobojski kanton jedno mirno područje u kojem nema neuralgičnih tačaka, u smislu problema povratnika ili vjerske i etničke netrpeljivosti, u kojem postoje jake institucije i odgovorna vlast, ali da se ukupna društveno-ekonomska i sigurnosna situacija uvijek može dodatno poboljšavati.

 

Stručna služba Skupštine

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na svojoj 55. sjednici održanoj 31.01.2017. godine donijela Bužet Kantona za 2018. godinu u iznosu od 318.995.430 KM. Budžet je za cca 8 mil. KM veći u odnosu na Plan Budžeta za 2017. godinu. Donošenju Budžeta predhodila je procedura u kojoj je Skupština prihvatila 4 od ukupno 20 podnesena amandmana, koji su time postali sastavni dio Budžeta za 2018. godinu. Skupština je potom donijela i Zakon o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, bez kojeg realizacija donesenog Budžeta za 2018. godinu nije moguća.

Skupština je donijela Odluku o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj za realizaciju Projekta Svjetske banke „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju BiH u 2018. godini. Riječ je o kreditnom zaduženju u iznosu od 940.847,11 KM, a sredstva su namijenjena za finansiranje unaprijeđenja energetske efikasnosti na školskirn objektima na području Zeničko-dobojskog kantona, kroz mjere energetske efikasnosti koje mogu uključivati sanaciju omotača zgrade, prozora, krova, unaprijeđenje sisterna grijanja/hlađenja, osvjetljenja i druge rnjere za  unaprijeđenje energetske efikasnosti.

Skupština je na ovoj sjednici prihvatila i dvije inicijative i to:

  • Inicijativu Amila Buljubašića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09 i 6/13) i
  • Inicijativu Midhata Delića, poslanika u Skupštini Kantona za pripremu i donošenje Odluke o osnivanju Fonda solidarnosti za sufinansiranje troškova liječenja građana Zeničko-dobojskog kantona koji su prinuđeni liječenje nastaviti izvan države Bosne i Hercegovine.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

U nastavku 54. sjednice Skupštine koja je održana 17.01.2018. godine razmatrane su preostale četiri tačke ranije usvojenog dnevnog reda. Podsjećanja radi, 54. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je na dnevnom redu imala šest tačaka, od kojih su prve dvije razmatrane 17.01.2018. godine.

U nastavku sjednice Skupština je donijela Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona. U okviru procedure donošenja Zakona, Skupština se predhodno izjašnjavala o 38 amandmana koje su podnijeli poslanici i Klubovi poslanika, (od njih ukupno 39-pošto se o jednom nisu izjašnjavali zbog stava Zakonodavno-pravne komisije po kojem isti nije u skladu sa Ustavom FBiH i Izbornim zakonom).  Amandmane je predhodno razmatrala Vlada, te ih nije prihvatila iz razloga navedenih u obrazloženjima njenih zaključaka. Skupština je prihvatila 16 od 38 amandmana koji su postali sastavni dio donesenog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona, dok je i Vlada Kantona, u svojstvu predlagača Zakona, podnijela 1 amandman koji je postalo sastavni dio istog Zakona.

U okviru četvrte tačke, Skupština je utvrdila svoje mišljenje u okviru procedure za donošenje federalnog zakona i to, Prednacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Utvrđeno Mišljenje Skupštine Kantona, u okviru ove procedure je dato uvažavajući predhodno dato mišljenje resornog kantonalnog ministarstava koje je prihvatila Vlada Kantona, te mišljenje nadležne skupštinske komisije. Sva predhodno utvrđena mišljenja postaju sastavni dijelovi mišljenja Skupštine Kantona koja će biti dostavljena Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike na dalji postupak. Sve primjedbe, prijedlozi i sugestije poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, kao i mišljenje nadležne skupštinske Komisije sadržano u njenom izvještaju, će biti dostavljeni Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji BiH.

Na ovoj sjednici poslanici su prihvatili Inicijativu Rifata Delića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za izmjenu člana 28. stav 6. i 8. Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, te zadužili Ministarstvo unutrašnjih poslova i Vladu Kantona da u smislu predložene inicijative, u roku od 15 dana pripreme i u skupštinsku proceduru dostave Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona sa prijedlogom za razmatranje istog po skraćenom postupku.

U konačnici sjednice, Skupština je prihvatila izvještaj o realizaciji Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

U sjedištu Zeničko-dobojskog kantona na inicijativu predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmina Duvnjaka održan je radni sastanak u cilju iznalaženja podrške za sufinansiranje rada Roditeljske kuće za djecu oboljelu od raka i njihove porodice. Radnom sastanku su uz predsjedavajućeg Duvnjaka prisustvovali i ministar Ministarstva za rad socijalnu politiku i izbjeglice Nurđehan Šahinović i Fikret Kubat, direktor Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka u  Federaciji BIH“.

Ovom prilikom gosp. Kubat je upoznao prisutne sa radom i aktivnostima Udruženja koje pruža usluge psiho-socijalne pomoći za djecu oboljelu od raka i njiihove porodice, te o projektu Roditeljske koja je smještena u Sarajevu. Troškovi ovog projekta godišnje iznose oko 150.000 KM, a u okviru Roditeljske kuće borave roditelji i djeca iz cijele zemlje, pa tako i iz Zeničko-dobojskog kantona i imaju mogućnost besplatnog boravka u procesu liječenja i oporavka.

Predsjedavajući Duvnjak je ovom prilikom naglasio: „Zeničko-dobojski kanton ima obavezu da barem malo ublaži teškoće i iskušenja kroz koja prolaze ove porodice. Nadam se da će sistemska podrška institucija Zeničko-dobojskog kantona podstaknuti i institucije na drugim nivoima da podrže ovakve humane i plemenite projekte i inicijative".

Resorni ministar Šahinović je prihvatio inicijativu predsjedavajućeg i kazao da će Vlada Kantona iz socijalnih transfera opredijeliti 20.000 KM godišnje, kroz Program utroška ovog ministarstva, za ove plemenite namjere.

 

Stručna služba Skupštine

Na 54. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona poslanici su u okviru prve tačke dnevnog reda, a nakon obimne diskusije i rasprave, prihvatili Nacrt Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, a potom i Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu. Nacrt Budžeta za 2018. godinu planiran je u iznosu cca 306 mil. KM. Korisnici budžeta i ostali zainteresovani subjekti, primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Budžeta i Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu mogu dostaviti Ministarstvu finansija Zeničko-dobojskog kantona u roku od pet dana od dana održavanja 54. sjednice Skupštine, a navedeni akti će biti dostupni i na web portalu Zeničko-dobojskog kantona i u Ministarstvu finansija. Nakon prelaska na treću tačku dnevnog reda, a prije izjašnjavanja o podnesenim  amandmanima na Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona, sjednica je prekinuta. Termin održavanja nastavka 54. sjednice će utvrditi Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona shodno odredbama Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

 

Stručna služba Skupštine

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma