Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak održao je radni sastanak sa predsjednikom Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH prim.dr. Harunom Drljevićem. Tokom sastanka razgovarano je o problemima u zdravstvenom sistemu, organizaciji zdravstva na kantonalnom i federalnom nivou, te o zaštiti interesa osiguranika - pacijenata. Posebno su naglasili potrebu jasnijeg definisanja pozicije javnog i privatnog zdravstvenog sektora i potrebu unaprijeđenja socijalno-statusnih pitanja svih zdravstvenih radnika (plate, uslovi rada, edukacije i sl.), posebno ljekara.

 

 

Stručna služba Skupštine

Povodom učešća u međunarodnom europskom rukometnom  kupu „Challenge Cup“ predsjedavajući Skupštine Jasmin Duvnjak i Mensur Sinanović ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona ugostili su predstavnike Ženskog rukometnog kluba „KrivajaZavidovići (ŽRK Krivaja). Ovom prilikom su im čestitali na dosada ostvarenim rezultatima te izrazili punu podršku u daljim aktivnostima i zaželjeli im uspjeh u domaćem prvenstvu i europskim takmičenjima.

Predstavnici ŽRK Krivaja su izrazili zahvalnost na podršci i razumijevanju problematike ženskog sporta koja ostvarenim  rezultatima daje dimenziju više.

 

Stručna služba Skupštine

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak u Neumu je prisustvovao okruglom stolu koji je održan s ciljem jačanja koordinacije svih nivoa vlasti u procesu evropskih integracija BiH, kao i informisanja o svim aspektima tog procesa, te njegove promocije i populariziranja među institucijama vlasti i građanima.

Okrugli sto je realiziran u organizaciji Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i uz podršku Misije OSCE-a u BiH, a tema ovog, šestog po redu, okruglog stola je bila „Informaciono društvo i mediji“, što je jedno od otvorenih pitanja primjene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između naše zemlje i Evropske unije (EU) i jedno od poglavlja budućih pregovora o članstvu BiH u EU.

 

Stručna služba Skupštine

Nakon detaljnog razmatranja mogućnosti i načina zloupotrebe društvenih mreža i uticaja takvih radnji na sigurnost građana, kao i postojanja pravnog osnova i odgovarajućih mehanizama, te kadrovskih, materijalno-tehničkih i drugih resursa za sprječavanje, otkrivanje i procesuiranje počinilaca istih, Komisija za nadzor rada policije Zeničko-dobojskog kantona JEDNOGLASNO je donijela slijedeće

ZAKLJUČKE:

 1. Komisija za nadzor rada policije zahtjeva od Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona da u saradnji sa Upravom policije Zeničko-dobojskog kantona, u roku od 30 dana, pripremi cjelovitu Informaciju o pojavi zloupotrebe društvenih mreža i njenom uticaju na sigurnost građana, koja treba da sadrži: pregled dosad evidentiranih prijavljivanih i obrađenih slučajeva zloupotrebe društvenih mreža s naglaskom na pojave društveno-štetnih ponašanja i protivpravnih djelovanja koja se ogledaju kroz upućivanje prijetnji po život i imovinu, širenje govora mržnje, šovinizam, ksenofobiju, te laži i vrijeđanja koja mogu urušiti integritet, dignitet i sigurnost svakog građanina. Također, Komisija za nadzor rada policije traži od nadležnih policijsko- pravosudnih organa da predlože odgovarajući set mjera vezanih za osiguranje materijalno-tehničkih i kadrovskih resursa koji će omogućiti kvalitetno obavljanje svih poslova vezanih za sprječavanje zloupotreba društvenih mreža i otkrivanje počinilaca takvih djela kojima se vrši navedena zloupotreba.
 2. Komisija za nadzor rada policije poziva nadležne organe da ispitaju eventualnu krivičnu ili prekršajnu odgovornost svih onih lica koji su i dosad zloupotrebljavali društvene mreže i da poduzmu odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti.
 3. Komisija za nadzor rada policije podržava slobodu izražavanja, slobodu govora, slobodu štampe i pravo na demokratsko izražavanje mišljenja, uz ograničenja koja štite moralni i ljudski integritet drugih i preveniraju svaku vrstu javnih uvreda i nasilja.
 4. Komisija za nadzor rada policije poziva nadležne organe i institucije (policiju, pravosudne organe, organe uprave, školske i druge obrazovne ustanove, nevladine organizacije, medije i dr.) da kroz određenu saradnju i edukativno-preventivne programe utiču na suzbijanje svake vrste zloupotrebe društvenih mreža.

Komisija za nadzor rada policije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona obavijestit će javnost o svim daljnjim aktivnostima vezano za zloupotrebe društvenih mreža i ugrožavanje sigurnosti građana, nakon dostavljanja tražene Informacije od kantonalnog MUP-a.

Sa poštovanjem,

Predsjedavajući
Duvnjak Jasmin
                        

Na 47. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koja je održana 20.09.2017. godine je donesen Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti. Ovaj Zakon je usklađen sa zakonodavstvom u Evropskoj uniji i omogućiti će kvalitetniju saradnju sa institucijama koje se bave naučnoistraživačkim radom. Sada je Zakonom precizno regulisano, koji su to prije svega pravni subjekti koji se mogu baviti naučnoistraživačkim radom i uslovi koje oni trebaju ispunjavati, ali i pitanje izdvajanja finansijskih sredstava za naučnoistraživački rad iz Budžeta Kantona. Ovaj Zakon će omogućiti podsticanje naučoistraživačke djelatnosti u okviru visokoškolskih ustanova u Zeničko-dobojskom kantonu, regulisati pitanja izbora u naučna i istraživačka zvanja, riješiti pitanje nadzora u ovoj oblasti i druga neophodna pitanja za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti na području Zeničko-dobojskog kantona.

Na 47 sjednici, Skupština je dala svoja mišljenja u okviru procedura za donošenje federalnih zakona i to, Novog (izmjenjenog) Nacrta federalnog Zakona o štrajku i Nacrta federalnog Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje. Oba utvrđena Mišljenja Skupštine Kantona, u okviru ove procedure, su data uvažavajući predhodno data mišljenja resornih kantonalnih ministarstava i drugih kantonalnih organa uprave koja je prihvatila Vlada Kantona. Sva predhodno utvrđena mišljenja postaju sastavni dijelovi mišljenja Skupštine Kantona koja će biti dostavljena Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji BiH. Takođe i sve primjedbe, prijedlozi i sugestije poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave, kao i mišljenje nadležne skupštinske Komisije sadržano u njenom izvještaju, će biti dostavljeni Domu naroda Parlamenta Federacije BiH. U nastavku rada Skupština je prihvatila Nacrt Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona. Peta tačka dnevnog reda je bila Inicijativa Amira Ganića, poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, za promjenu datuma obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona, koju su poslanici u Skupštini prihvatili. U daljem radu poslanici su donijeli tri odluke i to:

 • Odluka o imenovanju predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona,
 • Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Kluba poslanika Bošnjaka 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
 • Odluka o izmjeni Odluke o izboru stalnih radnih tijela 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Na koncu rada u okviru 47. sjednice, poslanici u Skupštini su prihvatili Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2017. godinu, za period I-VI 2017. godine, a Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, nije dobio potrebnu većinu glasova poslanika za donošenje, nakon čega je donesen drugi zaključak kojim su data određena zaduženja Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvu za privredu .

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas je Jasmin Duvnjak predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održao radni sastanak sa predstavnicima Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Tema razgovora je bila prevencija korupcije i borba protiv korupcije sa aspekta nadležnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Na sastanku se razgovaralo o izazovima, načinima i modalitetima u prevenciji korupcije i borbe protiv korupcije. Sagovornici su zajednički ocijenili postojanje potrebe za dosljednom primjenom  seta antikoruptivnih zakona na federalnom nivou, a u konačnici suština  strateške borbe protiv korupcije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona treba da bude uređenje sistema i integracija institucija koje će omogućiti prevenciju korupcije. Također istaknuta je potreba da se godišnje Skupštini Zeničko-dobojskog kantona dostavlja na razmatranje i usvajanje informacija o stanju korupcije sa konkretno poduzetim antikoruptivnim mjerama i aktivnostima.

Danas je u okviru obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona delegacija Kantona na spomeniku Kameni spavač položila cvijeće i odala počast poginulim braniocima Armije Republike Bosne i Hercegovine i svim civilnim žrtvama rata. Nakon toga je u sjedištu Kantona održan svečani prijem za predstavnike boračkih organizacija, civilnih žrtava rata i za predstavnike Univerziteta u Zenici.

Povodom Dana Zeničko-dobojskog kantona 29.08.2017. godine je održana i svečana sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Prije same sjednice ispred sjedišta Kantona svečano su podignute zastave Bosne i Hercegovine i Zeničko-dobojskog kantona uz intoniranje Himne Bosne i Hercegovine.

Sjednica je započela pozdravnim obraćanjem predsjedavajućeg Skupštine Jasmina Duvnjaka, a premijer Kantona Miralem Galijašević je održao prigodan govor. U drugom dijelu svečane sjednice dodijeljena su javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona i to „Plaketa Zeničko-dobojskog kantona“ ovogodišnjim dobitnicima Muharemović Ahmi i Savezu izviđača Grada Zenica. Sjednica je završena umjetničkim programom koji su izveli članovi Kamernog simfonijskog orkestra Zenica.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Dana 28.07.2017. godine, održana je 45. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sa utvrđenim dnevnim redom od dvanaest tačaka. Prva razmatrana tačka je Prijedlog Zakona o osnovnoj školi. Zbog velikog broja podnesenih amandmana rasprava i diskusija je bila obimna. Prije zaključenja rasprave, Vlada Kantona je iskoristila mogućnost propisanu odredbom člana 132. stav 3. Poslovnika Skupštine i povukla Prijedlog Zakona o osnovnoj školi. Potom je u okviru druge tačke dnevnog reda Skupština donijela Zakon o srednjoj školi. I ovdje je vođena obimna rasprava i diskusija u kojoj Skupština nije prihvatila podnesene amandmane od strane poslanika. Isti amandmani, predhodno nisu prihvaćeni niti od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Na sjednici je dalje, Skupština donijela Odluku o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj za realizaciju Projekta Svjetske banke „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju BiH u 2017. godini. Kreditna sredstva u iznosu do 1.800.000,00 KM su namijenjena za finansiranje unaprijeđenja energetske efikasnosti na školskim objektima na području Kantona, kroz mjere koje mogu uključivati sanaciju omotača zgrade, prozora, krova, unaprijeđenje sistema grijanja/hlađenja, osvjetljenja i druge mjere za unaprijeđenje energetske efikasnosti.

Skupšina je donijela Odluku o verifikaciji Odluke Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Savezu izviđača Grada Zenica. Navedeno je da Savez izviđača Grada Zenica postoji 65 godina i da je riječ o najvećoj omladinskoj organizaciji u Bosni i Hercegovini. Skupština je donijela i Odluku o  verifikaciji Odluke Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Muharemović  Ahmi. Kao obrazloženje za pomenutu Odluku navedeno je da Muharemović Ahmo preko 40 godina radi u pedagoško-umjetničkom radu, te da je pri tome ostvario zavidne rezultate, kao i da je tokom četiri decenije rada bio na čelu svih upravnih i stručnih organa muzičke škole u Zenici, a dobitnik je nekoliko nagrada. Profesor Muharemović je direktor i menadžer u kamernom simfonijskom orkestru i Kamernom mješovitom horu Zenica. Plakete Zeničko-dobojskog kantona biće dodijeljene Savezu izviđača Grada Zenica i Muharemović Ahmi na svečanoj sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona povodom Dana Kantona. U daljem radu poslanici u Skupštini su razmatrali i prihvatili 4 informacije i 3 izvještaja. Na sjednici su zaključcima koje je donijela Skupština prihvaćene slijedeće informacije:

 • Informacija o srednjoškolskom obrazovanju po nastavnim planovima i programima izrađenim po modularnoj metodologiji na području Zeničko-dobojskog kantona-obuhvat i izazovi u implementaciji.
 • Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Kantona u 2016. godini (Program utroška budžetskih sredstava u 2016. godini – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima).
 • Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu.
 • Informacija o koncesijama na vodama za 2016. godinu.

Izvještaji koje je zaključcima prihvatila Skupština Zeničko-dobojskog kantona su slijedeći:

 • Izvještaj o realizaciji “Strategije kulturne politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period -2020. godina”, za 2016. godinu.
 • Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja sporta na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2013-2015. godina.
 • Izvještaj o poslovanju JU Kantonalna bolnica Zenica za 2016. godinu.

                                                                                                         

Stručna služba Skupštine ZDK

U današnjem nastavku 44. sjednice Skupštine razmatrane su preostale tri tačke ranije usvojenog dnevnog reda. Podsjećanja radi, 44. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je na dnevnom redu imala osam tačaka, od čega je prvih pet razmatrano 18.07.2017. godine, a preostale tri tačke danas. U današnjem nastavku poslanici su razmatrali tri izvještaja kantonalnih javnih ustanova.

Danas je Skupština Zeničko-dobojskog kantona dala saglasnost na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, koji je finansijsku 2016. godinu završio suficitom u iznosu 1.401.587 KM. Bez značajnije diskusije i rasprave poslanici u Skupštini su prihvatili Izvještaj o radu JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu. U konačnici bez značajnije rasprave i diskusije Skupština je prihvatila Izvještaj o radu JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za period januar-decembar 2016. godine, zajedno sa Finansijskim izvještajem Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za period januar-decembar 2016. godine.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Kantonalni ministar rada, socijalne politike i izbjeglica Nurđehan Šahinović i predsjedavajući Skupštine Kantona Jasmin Duvnjak učestvovali su na radnom sastanku i okruglom stolu na temu: „Modaliteti rješavanja statusa porodilja i isplate dječijeg doplatka u Federaciji Bosne i Hercegovine“, koji je inicirala potpredsjednica Federacije BiH Melika Mahmutbegović. Osnovni razlog pokretanja ove inicijative je unapređenje zaštite porodilja, harmoniziranje i ujednačavanje porodiljskih naknada i dječjih doplataka u cijeloj FBiH.

Na sastanku su utvrđeni slijedeći Zaključci:

 1. Uz koordinaciju na svim nivoima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, potrebno je osigurati jedinstvena zakonska rješenja koja će omogućiti adekvatne pravne mehanizme zaštite i podrške porodicama s djecom na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine.
 2. Dati podršku donošenju novog Zakona o podršci porodicama s djecom na nivou Federacije BiH, koji bi na jedinstven način, na načelima socijalne pravičnosti, trebao urediti ostvarivanje osnovnih prava iz ove oblasti (dječiji dodatak i novčana pomoć nezaposlenim porodiljama) na teritoriji cijele Federacije Bosne i Hercegovine.
 3. Nužno je promijeniti formalno - pravni status žena porodilja u radnom odnosu, na način da se njihova prava iz sistema socijalne zaštite vrate u sistem prava iz radnog odnosa i zdravstvenog osiguranja.
 4. U dugoročnom periodu nužno je nastojati stvoriti pravne, finansijske i političke pretpostavke za osnivanje Fonda za zaštitu porodice i djece, koji bi kao institucija u ovoj oblasti, na jedinstven način, djelovao na području  cijele Federacije BiH, te zadužiti Federalno ministarstvo finansija da sačini finasijsku projekciju za provedbu ovog zaključka
 5. Preispitati vertikalnu raspodjelu javnih prihoda po nivoima vlasti, pri čemu osnovni kriteriji za raspodjelu sredstava treba da budu prava građana, uz jedinstvenu metodologiju i kriterije.

 

Stručna služba Skupštine

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma