Danas je Skupština Zeničko-dobojskog kantona na svojoj 19. (hitnoj) sjednici potvrdila Odluke premijera Zeničko-dobojskog kantona o smjeni tri ministra u Vladi Kantona iz Demokratske fronte i to: Hajrudina Žilića sa dužnosti ministra Ministarstva unutrašnjih poslova u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, Gorana Bulajića sa dužnosti ministra Ministarstva za prostorno uređenje, promet, komunikacije i zaštitu okoliša u Vladi Zeničko-dobojskog kantona i Bojana Gvozdenovića sa dužnosti ministra Ministarstva zdravstva u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, te nakon toga imenovala nove ministre u Vladi Zeničko-dobojskog kantona. Kako je već poznato, nakon raskida postojeće, stvorena je nova koalicija političkih stranaka koje participiraju u vlasti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i Zeničko-dobojskog kantona.

U skladu s tim, pokrenuta je i rekonstrukcija sastava Vlade Zeničko-dobojskog kantona, u kojoj će od danas participirati stranke: SDA, SBB i Koalicija HDZ, HSS, HKDU BIH, HSP HERCEG BOSNA. Na današnjoj sjednici Skupštine svečanu izjavu pred skupštinskim poslanicima dali su: Nikola Arsenić, ministar Ministarstva unutrašnjih poslova (prijedlog SBB-Fahrudin Radončić),  Fahrudin Brkić, ministar Ministarstva za prostorno uređenje, saobraćaj, komunikacije i zaštitu okoliša (prijedlog SBB-Fahrudin Radončić) i Dragoljub Brenjo, ministar Ministarstva zdravstva (prijedlog SBB-Fahrudin Radončić).

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Draženka Subašić je povodom stravičnog ubistva dvojice pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine uputila telegram saučešća ministrici Ministarstva odbrane Bosne i Hercegvine i načelniku ZŠ OS Bosne i Hercegvine:

„Naše misli su sa porodicama poginulih vojnika, te se iskreno i duboko suosjećamo sa vama i dijelimo nadu da ćete brzo prevazići posljedice ove tragedije. Izražavamo doboko saosjećanje sa porodicama tragično poginulih vojnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Molim Vas da moje izraze duboke tuge i iskrenog saučešća, kao i svih poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, prenesete porodicama i kolegama tragično poginulih vojnika“ navedeno je u telegramu saučešća predsjedavajuće, Draženka Subašić.“

 

Stručna služba Skupštine

Dana 17.11.2015 godine (utorak), Draženka Subašić, predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona zaprimila je „Obavjest o formiranju nove parlametarne većine u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona“ u kojoj se tražilo zakazivanje sjednice Skupštine u što kraćem roku, shodno Poslovniku Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Postupajući po dostavljenom dopisu i shodno poslovniku, predsjedavajuća je, dana 18.11.2015 godine (srijeda), zakazala Kolegiji Skupštine koji treba da utvrdi datum održavanja tražene sjednice Skupštine. U međuvremenu je, 18.11.2011 godine (srijeda), dostavljen i novi dopis formi inicijative ¼ poslanika za sazivanje hitne sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, najkasnije do 23.11.2015 godine, a kao razlog se navodi formiranje nove skupštinske većine u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona i brže donošenje Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu.

O podnesenoj inicijativi predsjedavajuća je uputila „Obavjest povodom inicijative za sazivanje hitne sjednice Skupštine“ svim predsjednicima klubova novoformirane skupštinske većine, svim poslanicima i premijeru Zeničko-dobojskog kantona u kojoj je između ostalog rečeno da odredbe Poslovnika Skupštine jasno propisuju okolnosti pod kojima se može sazvati hitna sjednica, a u poslovniku je propisano slijedeće:

Izuzetno, u okolnostima opasnosti po javnu sigurnost i sigurnost građana širih razmjera, elementarnih nepogoda, velikih šteta za imovinu, epidemija i slično, predsjedavajući Skupštine po vlastitoj inicijativi ¼ poslanika može da sazove sjednicu u kraćim rokovima od onih predviđenih poslovnikom, a dnevni red za ovu sjednicu predlaže se na samoj sjednici, koja je hitnog karaktera.“

S obzirom da okolnosti pod kojima se, u skladu sa Poslovnikom Skupštine, može po vlastitoj procjeni predsjedavajuće, a na osnovu inicijative ¼ poslanika, zakazati hitna sjednica Skupštine predsjedavajuća, Draženka Subašić nije prihvatila pomenutu inicijativu za sazivanje hitne sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, s obzirom da niti jedan od uslova propisanih Poslovnikom o radu Skupštine nije ispunjen. Pored toga, zakazivanje hitne sjednice bi moglo dodatno uznemiriti javnost i građane, jer se ovakva sjednica zakazuje u okolnostima opasnosti po javnu sigurnost i sigurnost građana širih razmjera.

Postupajući u skladu sa poslovnikom predsjedavajuća je uputila poziv za održavanje kolegija Skupštine dana 24.11.2015 godine (utorak), sa prijedlogom dnevnog reda naredne Skupštine, a ukoliko Vlada Kantona pripremi odgovarajuće akte do tog datuma, rekonstrukcija Vlade Kantona mogla bi biti stavljena na dnevni red iduće sjednice Skupštine, čiji datum i termin bi utvrdio Kolegij Skupštine.

 

Stručna služba Skupštine

Dana 06.11.2015 godine, Jasmin Duvnjak, zamjenik predsjedavajuće Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, je održao radni sastanak sa Selvedinom Šatorovićem, predsjednikom Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Zeničko-dobojskog kantona i Đevadom Hadžićem predsjednikom Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Zeničko-dobojskog kantona.

Tom prilikom su razgovarali o mogućnostima za uvrštavanje u godišnje nastavne planove i programe u osnovnim i srednjim školama učenje o genocidu u Srebrenici. Zaključeno je, da se ova inicijativa može sprovesti kroz metodologije izrade godišnjih planova rada i obaveza u školama, ali i kroz nastavne planove u nastavnim predmetima u okviru kojih se može učiti o genocidu u Srebrenici.

Na sastanku su razgovarali i o poštivanju prava konstitutivnih naroda u smislu grupe nacionalnih predmeta, sa akcentom da svi učenici imaju pravo da uče i izražavaju se na svom jeziku (Bosanskom, Srpskom, Hrvatskom). Ovdje je zaključeno da se ovo pravo poštuje na području cijelog Zeničko-dobojskog kantona, te da je Zeničko-dobojski kanton lider u Federaciji Bosne i Hercegovine, kada je u pitanju legislativa iz oblasti obrazovanja, a da ovakve inicijative trebaju samo da doprinesu kvalitetnijem obrazovanju.

Zaključeno je da će slijedeći sastanak biti organizovan i sa predstavnicima resornog ministarstva i pedagoškog zavoda kako bi se razmotrile i operacionalizirale aktivnosti u vezi učenja o srebreničkom genocidu, te bi ova inicijativa trebala biti pokrenuta i na federalnom nivou.

 

Stručna služba Skupštine

 

Na 18. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj 03.11.2015. godine donesena je Odluka kojom se daje saglasnost na Prostorni plan općine Visoko (2014.-2034.), kojeg je donijelo općinsko Vijeće Visoko na 29. sjednici održanoj 25.07.2015. godine.

U nastavku sjednice vođena je raprava po dvije tačke dnevnog reda, odnosno dvije inicijative. Riječ je o Inicijativi Udruženja poslodavaca Zenica za izmjenu Zakona o komunalnim djelatnostima i Inicijativi Meldine Ugarak, poslanice u Skupštini Kantona za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Nijedna od ove dvije inicijative nije dobila potreban broj glasova poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona da bi bile prihvaćene ali je u vezi prve navedene inicijative Skupština donijela i zaključak kojim sugeriše Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, da razmotri potrebu eventualnih izmjena i dopuna Zakona o komunalnim djelatnostima («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj:17/08), ili donošenja novog zakona, te da u tom cilju prethodno obavi konsultacije sa svim relevantnim subjektima, udruženjima poslodavaca na području Zeničko-dobojskog kantona, općinama na području Zeničko-dobojskog kantona i Gradu Zenica, kao i da u slučaju opravdanosti izmjena i dopuna istog, odnosno donošenja novog zakona, isti planira u Programu rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na svojoj 18. sjednici donijela Zaključak kojim prihvata Informaciju o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2014. godini.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Dana 03. Novembra 2015 godine nastavljena je 17. sjednica Skupštine, nakon što je 21.10.2015 godine uslijedio prekid zbog nedostatka kvoruma odnosno nedovoljnog broja prisutnih poslanika. Skupština je u nastavku razmatrala preostale 3 tačke ranije usvojenog dnevnog reda 17. sjednice Skupštine.

Dvije tačke po kojima se vodila raprava su dvije Inicijative poslanika Midhata Delića, koje su u svom sadržaju podrazumijevale donošenje Zakona o izmjenama Zakona o osnovnoj školi i Zakona o izmjenama Zakona o srednjoj školi. Prvom inicijativom se predlaže ukidanje proljetnog raspusta, a inicijativa za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o srednjoj školi se odnosi na izbor direktora u srednjoj školi. Ove dvije inicijative nisu dobile potreban broj glasova poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona da bi bile prihvaćene.

U nastavku sjednice Skupština Zeničko-dobojskog kantona je prihvatila Inicijativu poslanika Hašima Mujanovića, koja se odnosi na izmjene i dopune Zakona o javnom redu i miru Zeničko-dobojskog kantona, te je zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova i Vladu Kantona, u smislu predložene inicijative, da u roku od 30 dana pripreme i u skupštinsku proceduru dostave Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru Zeničko-dobojskog kantona.

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Na 17. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj 21.10.2015. godine donesena je Odluka u usvajanju Strategije razvoja zdravstva Zeničko-dobojskog kantona 2016 – 2025. godina. Zaključeno je da je strategija realno provodiva, a Vlada Kantona je zadužena da formira monitoring tim za praćenje realizacije strategije. Sama strategija podrazumjeva poboljšanje organizacije u oblasti zdravstva, formiranje Medicinskog fakulteta i Univerzitetsko-kliničkog centra. Skupština je donijela i zaključak kojim poziva sve relevantne institucije da se aktivno uključe na obezbjeđenju finansijskih sredstava za implementaciju Strategije razvoja zdravstva Zeničko-dobojskog kantona 2016-2025. godina, a posebno Poresku upravu, u smislu osiguranja redovnosti uplata doprinosa.

U daljem radu Skupština je prihvatila Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2014 godini. U okviru ove tačke dnevnog reda Skupština kantona je zadužila Javnu ustanovu institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, da u 2016. godini uradi Projektni zadatak za istraživanje o uticaju zagađenja okoliša na zdravlje stanovništva Zeničko-dobojskog kantona.

Nakon diskusije koja se vodila po Izvještaju o realizaciji obaveza iz Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2011 – 2015. godine, dva predložena zaključka, (o prihvatanju navedenog izvještaja, odnosno o odlaganju izjašnjavanja po istom radi dorade), nisu dobila potrebnu većinu glasova, a Skupština je zadužila Vladu Zeničko-dobojskog kantona da u Programu rada za 2016. godinu, u prvom kvartalu 2016. godine, planira razmatranje cjelovite Informacije o provedbi obaveza iz Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2011 – 2015. godine.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je primila na znanje Informaciju o stanju prikupljanja i deponovanja otpada na području Zeničko-dobojskog kantona i odvozu na regionalnu deponiju „Mošćanica“ i predložila Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline i Vladi Kantona da se u Programu rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu predvidi Informacija o realizaciji Plana upravljanja otpadom na području Zeničko-dobojskog kantona u periodu 2009 - 2015 godine, a takođe je predložila resornom ministru da prilikom izrade naredne Informacije o stanju prikupljanja i deponovanja otpada na području Zeničko-dobojskog kantona i odvozu na regionalnu deponiju „Mošćanica“ u 2016. godini, ista bude dopunjena sa informacijom o prikupljanju, deponovanju i uništavanju ili skladištenju i medicinskog otpada, te animalnog, elektroničkog i drugog otpada

Na Skupštini je utvrđeno i mišljenje Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u vezi Nacrta zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, a nakon završene pete tačke dnevnog reda utvrđeno je, da broj prisutnih poslanika na Skupštini nije dovoljan da bi, u skladu sa Poslovnikom Skupštine, sjednica Skupštine mogla biti nastavljena, nakon čega je uslijedio prekid, a Kolegij Skupštine će, u skladu sa Poslovnikom, donijeti odluku o datumu nastavka 17. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

U organizaciji koalicija organizacija civilnog društva „Jednakost“ u suradnji sa Ambasadom Holandije u Bosni i Hercegovini sinoć je održana javna tribina pod nazivom „Ustav Zeničko-dobojskog kantona: dijalog o reformi kantonalnih ustava i uklanjanju diskriminacije.“ Cilj projekta koji podržava Ambasada Holandije u Bosni i Hercegovini je otklanjanje diskriminacije iz Ustava Federacije BiH i kantonalnih ustava.

Draženka Subašić, predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je bila panelistica na tribini i ovom prilikom je rekla da u Ustavu Zeničko-dobojskog kantona postoji diskriminacija i da svi građani u njemu nisu jednaki, jer oni koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od tri konstutivna naroda ne mogu biti birani na određene pozicije, a nemaju ni iste mehanizme za zaštitu svojih interesa.

Koalicija Jednakost je u pripremi ove tribine izvršila i analizu Ustava Zeničko-dobojskog kantona i pripremila formu amandmana na Ustav koji bi omogućili i onim građanima koji se ne izjašnjavaju kao jedan od tri konstitutivna naroda da formiraju svoj klub u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, da u njoj mogu biti birani na mjesto presjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg i da imaju mogućnost zaštite vitalnih interesa, kao što je to u Ustavu omogućeno konstitutivnim narodima. Učešće na tribini su uzeli i poslanici u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Lejla Imamović i Samir Lemeš.

 

Stručna služba Skupštine

U Visokom je, dana 05. oktobra 2015. godine, delegacija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, na čelu sa predsjedavajućom Skupštine Draženkom Subašić, prisustvovala otvorenju Trga žrtava genocida u Srebrenici. Delegaciju su još činili zamjenik predsjedavajuće Jasmin Duvnjak i poslanici u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

Riječ je o trgu sa šetnicom koji treba da podsjeća i opominje na genocid u Srebrenici, na najveći zločin koji je u Evropi počinjen nakon Drugog svjetskog rata, sa ciljem da se zločin više nikada i nikome ne ponovi.

Na otvorenju spomen-obilježja se obratila i predsjednica Udruženja ''Majke enklava Srebrenica i Žepa'' Munira Subašić koja se zahvalila na ulaganju truda, kako bi se trajno obilježilo sjećanje na nevine žrtve u Srebrenici, te je pozvala sve općinske načelnike u Bosni i Hercegovini da urade nešto po uzoru na Općinu Visoko, jer to žrtve genocida u Srebrenici zaslužuju.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas, 05. oktobra 2015. godine u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona održana je press-konferencija na temu Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2015. godinu, za period I -VI 2015. godine, na kojoj su govorili predsjedavajuća Skupštine Zeničko–dobojskog kantona gđa. Draženka Subašić i zamjenik predsjedavajuće, gosp. Jasmin Duvnjak.

Predsjedavajuća je upoznala novinare sa radom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u proteklom periodu. U izvještajnom periodu održano je ukupno 8 sjednica Skupštine, 11 sjednica Kolegija Skupštine i jedan nastavak sjednice Kolegija, te 52 sjednice radnih tijela Skupštine. Od razmatrane 52 tačke dnevnog reda 47 tačaka je planirano Programom rada Skupštine za prvih šest mjeseci 2015. godine. Tri tačke koje su razmatrane na sjednicama, prema Programu rada Skupštine planirane su za razmatranje u drugom polugodištu. U ovom izvještajnom periodu razmatrane su i 2 tačke koje nisu planirane u Programu rada Skupštine za 2015. godinu. U skladu sa ovim podacima procenat realizacije Programa rada Skupštine za period I – VI (januar – juni) 2015. godine iznosi 81,03%. Ovakav procenat realizacije Programa rada Skupštine posljednji put je ostvaren 2010. godine.

Skupština je nakon formiranja izvršne vlasti Zeničko-dobojskog kantona usvojila Budžet Zeničko-dobojskog kantona i Zakon o izvršavanju budžeta koji prati njegovu realizaciju, a potom i niz značajnih zakona, te 6 odluka od kojih su najznačajnije odluke o prihvatanju Finansijskih planova za 2015. godinu JU Zavoda zdravstvenog osiguranja i JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona čime je omogućen kontinuitet u pružanju zdravstvene zaštite građanima Zeničko-dobojskog kantona i ostvarivanje prava nezaposlenih lica na evidenciji Službe za zapošljavanje, te obavljanje redovnih aktivnosti ova dva zavoda.

Pored ovoga razmatrani su i izvještaji javnih ustanova čiji je osnivač Zeničko-dobojski kanton. Neki od izvještaja iz 2013. i 2014. godine nisu dobili podršku Skupštine i određene su smjernice za unapređenje poslovanja ovih javnih ustanova. Na sjednicama Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koje su održane u posmatranom periodu poslanici su postavili 122 poslanička pitanja i uputili 37 inicijativa.

Od onoga što bi Skupština do kraja 2015. godine trebala da uradi, predsjedavajuća je, kao najznačajnije istakla donošenje Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu i programe koji će pratiti izvršenje istog, Strategiju zdravstvene zaštite, te Zakon o unutrašnjim poslovima ZDK.

Gospodin Duvnjak se osvrnuo na profesionalan angažman poslanika u drugim kantonima i doprinos koji poslanici u Zeničko-dobojskom kantonu daju samim tim što ne obavljaju poslaničku funkciju kao profesionalni uposlenici, već imaju poslanički paušal koji ne može biti veći od prosječne neto plaće Zeničko-dobojskog kantona. Osvrt je dao i na poslaničku mogućnost korištenja bijelog hljeba od strane poslanika kojima je istekao mandat i još jednom naglasio da u Zeničko-dobojskom kantonu nema poslanika koji koriste ovu privilegiju, kao što je to slučaj u drugim kantonima.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma