Danas je Zvonimir Anđelić, ministar za privredu u Vladi ZDK, primio predstavnike grupe radnika privrednog društva “Metalno” d.d. Zenica.

Razlog dolaska pred zgradu Vlade Kantona je 8-10 neisplaćenih plaća, neuplaćeni doprinosi duži niz godina i druge naknade, te sumnje u mnoge nezakonitosti u ovom privrednom subjektu, kako su istakli radnici.

U toku razgovora radnici su istakli sljedeće zahtjeve:

  • Angažiranje svih relevantnih faktora na rješavanju statusa radnika, posebno nadzornih organa na nivou Kantona i Federacije BIH;
  • Revizija privatizacije;
  • Isplata dijela plaće u minimalnom iznosu od 1.000,00 KM, do stvaranja uslova za isplatu dugujućih 8-10 plaća.

Na molbu predstavnika radnika, dogovoreno je da Ministarstvo za privredu uputi informaciju nadležnom federalnom ministarstvu i isto upozna sa istaknutim zahtjevima tokom razgovora, premda su ograničene mogućnosti samom činjenicom, što je “Metalno” d.d. Zenica privatno preduzeće.          

 

 

Mnistrstvo za privredu                                                                              

Na održanoj 38. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona donesen je niz odluka o dodjeli poticaja privrednim subjektima, prema prethodno usvojenim programima poticaja Ministarstva za privredu.

Na osnovu javnih poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundiranje) finansijskih sredstava- poticaja, Ministarstvo za privredu provelo je propisanu proceduru na osnovu koje je Vlada Kantona donijela odluke o realizaciji istih, kako slijedi:

  • Za subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata obratilo se 28 pravnih lica sa zahtjevima za dodjelu poticaja. Na osnovu detaljnog uvida u podneske, 16 investitora dostavilo je uredne zahtjeve, a 12 zahtjeva je bilo neuredno. Investitorima je odobreno subvencija u ukupnom iznosu od 394.000,00 KM za novoizgrađenih 21.777,30 m2 proizvodnog industrijskog prostora.
  • Za subvencioniranje realizacije patenata inovatora sa područja Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvu za privredu obratila su se 2 lica - Inovatora zahtjevima za dodjelu poticaja. Mačković Armina iz Maglaja, je obezbjedila urednu dokumentaciju na osnovu koje je odobreno subvencioniranje troškova realizacije patenta u ukupnom iznosu od 5.000,00KM.
  • Za subvencioniranje investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti i obavljanje djelatnosti tradicionalnih i starih zanata Ministarstvu za privredu obratilo se 11 poslovnih subjekata - obrtnika, od kojih je 6 obrtnika obezbijedilo urednu dokumentaciju, na osnovu koje je odobreno subvencioniranje u ukupnom iznosu od 42.853,93 KM.
  • Za subvencioniranje troškova organizacije poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvu za privredu obratile su se 2 općine zahtjevima za dodjelu poticaja. Ovim poticajem podržana je izrada projektne dokumentacije za poslovne zone “Glinište” u općini Tešanj i “Misurići” u općini Maglaj, sa ukupnim iznosom od 12.731,00KM.

Također, na prijedlog Ministarstva za privredu, doneseni su zaključci o subvencioniranju troškova jačanja konkurentnosti. Ministarstvu se obratilo 16 privrednih subjekata za dodjelu poticaja te je na osnovu detaljnog uvida u podnesene zahtjeve utvrđeno da je 13 privrednih subjekata dostavilo uredne zahtjeve, dok su zaprimljena tri neuredna zahtjeva. Po ovom poticaju odobrena je subvencija u ukupnom iznosu od 289.432,80 KM za izvezenu robu u iznosu od 16.679.583,25 KM.

  • Za subvencioniranje troškova uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima i dijela marketinških troškova za proizvode nagrađene na sajamskim manifestacijama, Ministarstvu za privredu obratilo se 12 privrednih subjekata za dodjelu poticaja, od kojih je sedam privrednih subjekata dostavilo urednu dokumentaciju na osnovu koje je odobreno subvencioniranje u ukupnom iznosu od 82.000,00 KM.
  • Za subvencioniranje troškova povećanja iskorištavanja kapaciteta u ugostiteljskim objektima skupine “Hoteli”, Ministarstvu za privredu obratila su se tri privredna subjekata za dodjelu poticaja i sva tri su dostavila urednu dokumentaciju na osnovu koje je odobreno subvencioniranje u ukupnom iznosu od 9.218,00 KM.
  • Za subvencioniranje administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata, Ministarstvu za privredu obratilo se osam potencijalnih poduzetnika za dodjelu poticaja, od čega je šest potencijalnih poduzetnika dostavilo urednu dokumentaciju o plaćenim troškovima izrade Poslovnog plana, na osnovu koje je odobreno subvencioniranje u ukupnom iznosu od 11.741,00 KM.

 

 

Ministarstvo za privredu

Obavještavamo javnost da je danas na sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, razmatran i usvojen Prijedlog Izmjena Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu u kome su, između ostalog, predviđena sredstva za penzionisanje 33 radnika RK “Vema“ Visoko.

Kako je prodajom RK „Vema“ Visoko u kantonalni budžet raspoređeno 780.992,00 KM prihoda, svorili su se uslovi da se ta sredstva opredijele za uvezivanje staža uposlenika Velepromet-Maloprodaja d.o.o. Visoko.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je odlučila da izdvoji 245.000,00 KM, na ime uvezivanja staža za penzionisanje 33 radnika.

Po usvajanju rebalansa budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, premijer Kantona Miralem Galijašević je izrazio zadovoljstvo što je donesena ova odluka, čime se dugogodišnji problem uposlenika konačno rješava.

 

 

 

Press služba

Na današnjoj sjednici Vlade Kantona razmatrana je i usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju mineralne sirovine – krečnjaka na lokalitetu “Nedići”, općina Breza, privrednom društvu “Rudnik krečnjaka Breza” d.o.o. Breza.

Ovom odlukom izvršeno je usaglašavanje katastarskih čestica starog i novog premjera, čime su stvoreni preduslovi za upis ranije potpisanog Koncesionog ugovora u zemljišne knjige.

Pored toga, a u skladu sa Zakonom o rudarstvu, utvrđena je koncesiona naknada u KM po metru kubnom čvrste mase, čime je proširena mogućnost nadzora ovog koncesionog projekta.

Navedene izmjene i dopune bit će pretočene u Anex Ugovora o koncesiji koji će potpisati Ministarstvo za privredu i Koncesionar.

 

 

Minstarstvo za privredu

Danas (19.10.2015. godine) su premijer Zeničko-dobojskog kantona, Miralem Galijašević i ministar Ministarstva za privredu, Zvonimir Anđelić i ministar Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Goran Bulajić obavili razgovor sa predstavnicima Udruženja poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona i Saveza udruženja poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona. Sastanak je odraz ranijih dogovora, a na dnevnom redu je bila rasprava o realizaciji zaključaka sa prethodnog sastanka, formiranje Socio-ekonomskog vijeća Zeničko-dobojskog kantona i komentar na zakonsku regulativu.

Tokom uvodnih obraćanja, premijer Kantona i ministri izrazili su spremnost za intenziviranje kontakata i spremnost za rješavanje otvorenih pitanja, što su podržali predsjednici oba udruženja poslodavaca.

U daljnjem toku rasprave posebno su naglašeni stavovi za svaku od tema utvrđenih Dnevnim redom.

Tako su predstavnici Kantona istakli da je nakon posljednjeg sastanka pokrenuto rješavanje mnogih pitanja, kao što su: raspodjela javnih prihoda, ishodovanje dozvola iz oblasti građenja, obavljanje deratizacije i druga. Konstatirano je da su neke od pomenutih tema uređene ili su u nadležnosti Federacije BiH, odnosno lokalne zajednice.

Tokom Rasprave o formiranje Socio-ekonomskog vijeća, data je načelna podrška Vladi uz naglašavanje potrebe dostavljanja konkretnih zahtjeva prema udruženjima, kako bi oni mogli delegirati svoje predstavnike u Vijeće.

Rasprava o primjedbama na zakonsku regulativu rezultirala je zaključkom da je neophodno pravovremeno uključiti poslodavce u izradu zakonskih rješenja, a prije donošenja odluke o javnoj raspravi.

Posebno zanimljiva rasprava vođena je o javno-privatnom partnerstvu, energijskoj efikasnosti, sivoj ekonomiji i radu inspekcija. Poslodavci su ponudili svaku vrstu pomoći kod realizacije ovih projekata.

 

 

Press služba

U četvrtak 27.08.2015. godine upriličen je radni sastanak Vlade Zeničko-dobojskog kantona na temu „Javno-privatno partnerstvo kao model ekonomskog razvoja u Zeničko-dobojskom kantonu“. Sastanak je realizovan uz podršku Komisije za javno-privatno partnerstvo Zeničko-dobojskog kantona i USAID Sida GOLD projekta za unapređenje lokalnog razvoja.

Cilj sastanka je bio upoznavanje Vlade sa trenutnom situacijom oko praktične primjene modela javno-privatnog partnerstva u Bosni i Hercegovini i Zeničko-dobojskom kantonu, kao i određivanje daljih koraka ka primjeni ovog modela u svrhu energičnijeg ekonomskog razvoja Kantona kroz unapređenje postojećih javnih usluga. Istaknuto je da je Zeničko-dobojski kanton odmah po donošenju Zakona o javno-privatnom partnerstvu 2013. godine počeo stvarati pretpostavke za njegovu punu primjenu uspostavljanjem Komisije za javno-privatno partnerstvo i pružanjem konkretne podrške u zahtjevnoj pripremi ovih projekata. Zaključeno je da će u narednom periodu Zeničko-dobojski kanton dodatno prilagoditi Zakon o javno-privatnom partnerstvu europskom zakonodavstvu te olakšati njegovu primjenu na lokalnom nivou. Kanton će nastaviti pružati podršku prvim projektima javno-privatnog partnerstva – toplifikacija u Tešnju i banjsko-rekreativni turizam u Olovo te intenzivno raditi na identifikaciji i pripremi novih projekata iz svoje nadležnosti koji se mogu implementirati ovim modelom.

Dana 01.07.2015. godine, u radnoj posjeti općini Usora, bili su kantonalni ministri Goran Bulajić, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikaciju i zaštitu okolice i Zvonimir Anđelić, Ministarstvo za privredu/gospodarstvo.

Tijekom posjete razgovaralo se o mogućnostima institucionalne pomoći i potpore općini Usora u rješavanju određenih infrastrukturnih pitanja i potreba, a posebice o izradi izvedbenog projekta za novi most na rijeci Usora.

Razgovaralo se o usaglašenosti Prostornog plana općine Usora sa Prostornim planom Zeničko-dobojskog Kantona, o mogućnosti pomoći u uređenju gospodarske zone i drugim pitanjima od interesa za općinu Usora.

Više informacija na:

http://www.usora.com/index.php/naslovna/40-vijesti/839-radna-posjeta-opini-usora.html

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma