Na današnjoj sjednici Vlade Kantona razmatrana je i usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju mineralne sirovine – krečnjaka na lokalitetu “Nedići”, općina Breza, privrednom društvu “Rudnik krečnjaka Breza” d.o.o. Breza.

Ovom odlukom izvršeno je usaglašavanje katastarskih čestica starog i novog premjera, čime su stvoreni preduslovi za upis ranije potpisanog Koncesionog ugovora u zemljišne knjige.

Pored toga, a u skladu sa Zakonom o rudarstvu, utvrđena je koncesiona naknada u KM po metru kubnom čvrste mase, čime je proširena mogućnost nadzora ovog koncesionog projekta.

Navedene izmjene i dopune bit će pretočene u Anex Ugovora o koncesiji koji će potpisati Ministarstvo za privredu i Koncesionar.

 

 

Minstarstvo za privredu

Danas (19.10.2015. godine) su premijer Zeničko-dobojskog kantona, Miralem Galijašević i ministar Ministarstva za privredu, Zvonimir Anđelić i ministar Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Goran Bulajić obavili razgovor sa predstavnicima Udruženja poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona i Saveza udruženja poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona. Sastanak je odraz ranijih dogovora, a na dnevnom redu je bila rasprava o realizaciji zaključaka sa prethodnog sastanka, formiranje Socio-ekonomskog vijeća Zeničko-dobojskog kantona i komentar na zakonsku regulativu.

Tokom uvodnih obraćanja, premijer Kantona i ministri izrazili su spremnost za intenziviranje kontakata i spremnost za rješavanje otvorenih pitanja, što su podržali predsjednici oba udruženja poslodavaca.

U daljnjem toku rasprave posebno su naglašeni stavovi za svaku od tema utvrđenih Dnevnim redom.

Tako su predstavnici Kantona istakli da je nakon posljednjeg sastanka pokrenuto rješavanje mnogih pitanja, kao što su: raspodjela javnih prihoda, ishodovanje dozvola iz oblasti građenja, obavljanje deratizacije i druga. Konstatirano je da su neke od pomenutih tema uređene ili su u nadležnosti Federacije BiH, odnosno lokalne zajednice.

Tokom Rasprave o formiranje Socio-ekonomskog vijeća, data je načelna podrška Vladi uz naglašavanje potrebe dostavljanja konkretnih zahtjeva prema udruženjima, kako bi oni mogli delegirati svoje predstavnike u Vijeće.

Rasprava o primjedbama na zakonsku regulativu rezultirala je zaključkom da je neophodno pravovremeno uključiti poslodavce u izradu zakonskih rješenja, a prije donošenja odluke o javnoj raspravi.

Posebno zanimljiva rasprava vođena je o javno-privatnom partnerstvu, energijskoj efikasnosti, sivoj ekonomiji i radu inspekcija. Poslodavci su ponudili svaku vrstu pomoći kod realizacije ovih projekata.

 

 

Press služba

U četvrtak 27.08.2015. godine upriličen je radni sastanak Vlade Zeničko-dobojskog kantona na temu „Javno-privatno partnerstvo kao model ekonomskog razvoja u Zeničko-dobojskom kantonu“. Sastanak je realizovan uz podršku Komisije za javno-privatno partnerstvo Zeničko-dobojskog kantona i USAID Sida GOLD projekta za unapređenje lokalnog razvoja.

Cilj sastanka je bio upoznavanje Vlade sa trenutnom situacijom oko praktične primjene modela javno-privatnog partnerstva u Bosni i Hercegovini i Zeničko-dobojskom kantonu, kao i određivanje daljih koraka ka primjeni ovog modela u svrhu energičnijeg ekonomskog razvoja Kantona kroz unapređenje postojećih javnih usluga. Istaknuto je da je Zeničko-dobojski kanton odmah po donošenju Zakona o javno-privatnom partnerstvu 2013. godine počeo stvarati pretpostavke za njegovu punu primjenu uspostavljanjem Komisije za javno-privatno partnerstvo i pružanjem konkretne podrške u zahtjevnoj pripremi ovih projekata. Zaključeno je da će u narednom periodu Zeničko-dobojski kanton dodatno prilagoditi Zakon o javno-privatnom partnerstvu europskom zakonodavstvu te olakšati njegovu primjenu na lokalnom nivou. Kanton će nastaviti pružati podršku prvim projektima javno-privatnog partnerstva – toplifikacija u Tešnju i banjsko-rekreativni turizam u Olovo te intenzivno raditi na identifikaciji i pripremi novih projekata iz svoje nadležnosti koji se mogu implementirati ovim modelom.

Dana 01.07.2015. godine, u radnoj posjeti općini Usora, bili su kantonalni ministri Goran Bulajić, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikaciju i zaštitu okolice i Zvonimir Anđelić, Ministarstvo za privredu/gospodarstvo.

Tijekom posjete razgovaralo se o mogućnostima institucionalne pomoći i potpore općini Usora u rješavanju određenih infrastrukturnih pitanja i potreba, a posebice o izradi izvedbenog projekta za novi most na rijeci Usora.

Razgovaralo se o usaglašenosti Prostornog plana općine Usora sa Prostornim planom Zeničko-dobojskog Kantona, o mogućnosti pomoći u uređenju gospodarske zone i drugim pitanjima od interesa za općinu Usora.

Više informacija na:

http://www.usora.com/index.php/naslovna/40-vijesti/839-radna-posjeta-opini-usora.html

Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona sa resornim ministrima za privredu, poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,te ministrom finasija, ministrom za prostorno uređenje, promet i komunilacije i minstrom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice se sastao sa predstavnicima Udruženja/Udruge poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona. Delagaciju Udruženja poslodavaca je predvodio predsjednik UO Saveza udruženja/udruga poslodavaca ZDK Mladen Perić koji je premijera i ministre upoznao sa poteškoćama na koje nailaze privrednici u svom poslovanju i sa svakodnevnim problemima koji usporavaju razvoj privrede.

Nakon što su salušali predstavnike Udruženja privrednika, premijer Galijašević i resorni ministari su naglasili da će Vlada Kantona u narednom periodu posbnu pažnju posvetiti stvaranju povoljnijeg ambijenta i okruženja za razvoj poduzetništva, kao i na daljnjem pojednostavljenu administrativnih procedura za dobijanje dozvola za rad i ulaganje u privredu, što će rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta.

 

Press služba ZDK

Ministar Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona Zvonimir Anđelić i predsjednik Komisije za javno-privatno partnerstvo Osman Buza, sastali su se dana 25.03.2015. godine (srijeda) sa predstavnicima USAID Sida Projekta unapređenja lokalnog razvoja (GOLD). Sastanku su prisustvovali Gabriel Abraham - savjetnik direktora Projekta, Vojislav Ivanović - šef za javni sektor Projekta i Šemsa Alić - savjetnica za javno-privatno partnerstvo na Projektu. Nakon predstavljanja ciljeva i aktivnosti USAID Sida GOLD projekta, razgovaralo se o dosadašnjoj i planiranoj saradnji na pripremi projekta toplifikacije u Tešnju po modelu javno-privatnog partnerstva, a u okviru kantonalnog projekta „Toplifikacija Pousorja obnovljivim izvorima energije (Općine Tešanj, Usora i Doboj-jug)“.

S obzirom da se model javno-privatnog partnerstva pokazao uspješnim za privlačenje investicija i unapređenje kvaliteta javnih usluga, Komisija za javno-privatno partnerstvo Zeničko-dobojskog kantona planira, u saradnji sa USAID Sida GOLD Projektom, intenzivirati aktivnosti na pripremi podzakonskih akata u cilju stvaranja pretpostavki za implementaciju Zakona o javno-privatnom partnerstvu i otvaranje dodatnih mogućnosti za investiranje širom Zeničko-dobojskog kantona.

U sjedištu Zeničko-dobojskog kantona danas (17. 12. 2014.) je potpisan koncesioni ugovor između Ministarstva privrede i zeničkog preduzeća „Komgrad-ze“ o istraživanju i eksploataciji mineralnog resursa krečnjaka na lokalitetu Crkvice – Kamenolom Zenica.

Ugovor, kojim se koncesija odobrava na 20 godina, u ime Ministarstva privrede, potpisao je ministar Muhamed Husić, a za preduzeće „Komgrad-ze“ Zenica, potpis je stavio direktor Muhamed Šibonjić. Tom prilikom, ministar Husić kazao je da ova koncesija nije značajna samo za trenutno povećanje poslovanja preduzeća već i zbog predstojeće izgradnje koridora 5c te drugih projekata koji će se u narednom periodu realizovati na području Općine Zenica i Zeničko-dobojskog kantona te samim tim obezbijediti veće poslovne rezultate.

Muhamed Šibonjić, direktor „Komgrad-ze“ istakao je da su prvobitna istraživanja pokazala da se radi o veoma kvalitetnom krečnjaku te da je u planu eksploatacija 41.000 metara kubnih godišnje, a daljnjim razvojem tehnoloških procesa ta količina će biti daleko veća. Za 70.-tak uposlenih radnika ovo je vrlo značajno poslovno proširenje od čega će koristi imati ne samo Komgrad-ze koji očekuje između dva i tri miliona KM godišnjih prihoda, već i općina Zenica kojoj će biti uplaćivana godišnja koncesija u iznosu 100.000 KM.

Premijer Munib Husejnagić pozvao je i ostale privredne subjekte koji se bave ovom vrstom privredne djelatnosti da konkurišu kod nadležnog resornog ministarstva za dobijanje koncesija jer ovo područje ima velika rudna i druga prirodna bogatstva. (J.A.)

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma