U organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona dana, 30.05.2016.godine u zgradi Vlade Zeničko-dobojskog kantona održan je sastanak sa predstavnicima javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite i humanitarnih organizacija, s ciljem unaprijeđenja saradnje na implementaciji alternativne sankcije rad za opšte dobro na slobodi.

Pomoćnica ministra za pravosuđe upoznala je prisutne sa svrhom i koristima koje provođenje ove alternativne sankcije ima za pojedinca i širu društvenu zajednicu te prezentirala dosadašnja  iskustva Ministarstva za pravosuđe i upravu u njenoj implementaciji. Za efikasniju implementaciju rada za opće dobro na slobodi na području Zeničko-dobojskog kantona Ministarstvu je neophodna bolja saradnja i podrška šire društvene zajednice, privrednih subjekata, javnih ustanova i organizacija koje se bave humanitarnim radom, kao i nevladinog sektora, što je i jedan od zaključaka sa ovog sastanka.   

U tom smislu, postignut je dogovor da učesnici sastanka potpišu ugovore sa Ministarstvom za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, i time stvore pretpostavke za dalju saradnju u implementaciji alternativne sankcije rad za opće dobro na slobodi.

 

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i
Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona

S ciljem provođenja mjera štednje budžetskih sredstava u smislu racionalizacije troškova za PTT usluge, koji nastaju u radu sudova te zbog povećanog obima poslova koje imaju sudovi posebno kad su u pitanju komunalni predmeti, Vlada Zeničko-dobojskog kantona Zaključkom od 22.07.2015.godine, odobrila je općinskim sudovima na području Zeničko-dobojskog kantona upošljavanje kurira-dostavljača na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci.  

Vlada je na 50. sjednici održanoj 07.04.2016. godine razmatrala Informaciju o ostvarenim uštedama troškova pružanja PTT usluga u Općinskom sudu u Zenici, Općinskom sudu u Kaknju i Općinskom sudu u Tešnju i konstatovala da su, realizacijom ove mjere štednje Vlade Zeničko-dobojskog kantona, ostvarene uštede u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za šet mjeseci u iznosu od 55.849,13 KM. Pojedinačne uštede sudova su: Općinskog suda u Zenici 35.216,03 KM (uposlena četiri dostavljača), Općinskog suda u Kaknju 10.741,07 KM i Općiskog suda u Tešnju  9.892,03 KM (uposlen po jedan dostavljač) . 

Kako je ušteda koja se u Budžetu postiže na ovaj način neupitna i izvjesna, Vlada je odlučila da se odobri ponovno upošljavanje dostavljača na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci.

                                              

 

Ministarstvo za pravosuđe i upravu                                           

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 49. sjednici, održanoj 29.03.2016. godine, donijela slijedeće programe potrošnje iz nadležnosti Ministrstva za pravosuđe i upravu.

  1. Program utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2016. godinu „Nabavka građevina“ Ministarstva za pravosuđe i upravu, u ukupnom iznosu od 585.000,00 KM koje će se utrošiti prema projektu „Nabavka građevina “, u okviru planiranih sredstava, i to kupovinu poslovnog prostora za  potrebe Općinskog suda u Visokom i finansiranje dodatnih aktivnosti na gradnji zgrade Kantonalnog tužilaštva.
  1. Program utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2016. godinu „Nabavka opreme“ Ministarstva za pravosuđe i upravu, u ukupnom iznosu od 226.635,00 KM koja će se utrošiti prema projektu „Nabavka opreme“ za budžetske korisnike u okviru planiranih sredstava, i to za  kancelarijski namještaj, računarska i informatička oprema, oprema za prenos podataka i glasa, klima uređaji, mašine, uređaji i aparati i ostala kancelarijska oprema.
  1. Program utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2016. godinu „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ Ministarstva za pravosuđe i upravu, u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM koja će se utrošiti prema projektu „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ u okviru planiranih sredstava, i to za rekonstrukciju i investiciono održavanje zgrade Općinskog suda u Zenici (prema zahtjevu i potrebama suda).

 

 

Ministarstvo za pravosuđe i upravu

Zajednički program Evropske unije i Vijeća Evrope “Usklađivanje kaznene  politike i prakse u BiH sa evropskim standardima” je 18. marta 2016.  organizovao Treći okrugli sto o uvođenju probacijskih službi u BiH u Banja Luci.

Okruglom stolu su prisustvovali ključni akteri po pitanju izricanja probacijskih odluka i nadzora njihove implementacije u praksi, prvenstveno  predstavnici kantonalnih sudova te kantonalnih ministarstava pravde.

Ostali  učesnici su bili predstavnici ministarstava pravde sa sva tri nivoa u BiH, članovi Radne grupe te predstavnici probacijsko-zatvorskih timova iz KPZ  Banja Luka i KPZ Zenica. Sesiju je otvorila međunarodna ekspertica Vijeća Evrope sa prezentacijom o trenutnom prednacrtu Zakona o probaciji.

Pomoćnice ministra Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona su predstavile institucionalno iskustvo te statističke podatke u vezi sa provedbom rada za opće dobro na slobodi u ova dva kantona.

Predstavnik Univerziteta u Banjoj Luci  je predstavio doprinos koji bi akademska zajednica mogla imati u vezi sa kadrovskim i obrazovnim pitanjima ove službe. Okrugli sto je završen prezentacijom međunarodnog eksperta o Akcionom planu te koracima potrebnim za uspostavljanje probacije kao profesionalne službe.Svi učesnici, a posebno predstavnici pravosudnih organa koji su učestvovali na okruglom stolu, su izrazili mišljenje da profesionalna zajednica mora biti bolje informisana o probaciji te da naša zemlja može imati koristi od ovakve službe.

Ministarsvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona je, u smislu podrške implementaciji ove sankcije, najbolju saradnju ostvarilo je sa Općinskim sudom u Zenici, dok su JP “Vodovod i kanalizacija” Zenica i “Alba “d.o.o Zenica poslodavci sa kojima je ostvarena vrlo uspješna saradnja, a broj implementiranih presuda 28. Kako je nedostatak poslodavaca kod kojih ova lica treba da izvrše rad za opće dobro na slobodi direktno uticao na broj implementiranih presuda, Ministarstvo će u narednom periodu pokrenuti aktivnosti kako bi upoznalo širu društvenu zajednicu o višestrukoj koristi koju primjena ove sankcije ima za postizanje svrhe kažnjavanja  ali i ekonomskoj koristi koja se time postiže. Ilustracije radi, Ministarstvo je implemtacijom 28 presuda ostvarilo uštedu od 591.000 KM za Budžet Federacije BiH.

 

 

Ministrstvo za pravosuđe i upravu

Jučer (29. 01. 2015.) je u prostorijama Ministarstva pravosuđa i uprave Zeničko-dobojskog kantona održan sastanak predstavnika donatora, zatim korisnika i koordinatora projekta „IPA 2012“ kojim se realizuje izgradnja zgrade Kantonalnog tužilaštva u Zenici.

Sastanku su, osim Rifata Delića, v.d. ministra pravosuđa i Melihe Omerspahić, pomoćnice ministra za poslove pravosuđa prisustvovali ispred Evropske delegacije Elma Prcić – Bilić, a ispred Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Admir Suljagić. O potrebama Kantonalnog tužilaštva koje već godinama radi u neuslovnim prostorijama govorili su predstavnici Kantonalnog tužilaštva na čelu sa Vesnom Kaknjo, glavnom kantonalnom tužiteljicom. Sastanku su prisustvovali i predstavnici preduzeća Aksa koje će vršiti nadzor radova,a radove će izvoditi zenička „Almy Gradnja“ .

Kantonalno ministarstvo pravosuđa i uprave obezbijedilo je svu neophodnu dokumentaciju za realizaciju ovog opsežnog projekta, pa je na sastanku zaključeno da su se stekli svi uslovi da radovi počnu u martu ove godine. Inače, zgrada novog Kantonalnog tužilaštva će koštati oko 2,5 miliona KM, finansira se iz IPA fondova, a u njoj će biti izgrađen i odjel za procesuiranje ratnih zločina na teritoriji BiH.

Još jedna faza rekonstrukcije i adaptacije zgrade Općinskog suda u Kaknju privodi se kraju. Nakon što je u decembru prošle godine završena rekonstrukcija kompletnog prizemlja zgrade Suda, te svih mokrih čvorova, elektroinstalacija i telekomunikacionog sistema, u protekla dva mjeseca je urađen četverovodni krov zgrade, adaptiran ulaz i uređen parking prostor. Ova faza rekonstrukcije vrijedna je skoro 80.000 KM, a novčana sredstva obezbjedila je Vlada ZDK, odnosno Ministarstvo za pravosuđe i upravu. Ono što slijedi u narednim danima je obnova fasade, koju finansira Općina Kakanj, čime će zgrada ovog Suda biti kompletno adaptirana.

Ministar Rifat Delić, koji trenutno obavlja i dužnost ministra pravosuđa i uprave Zeničko-dobojskog kantona, dogovorio je sa predstavnicima Općine Kakanj uređenje još jednog parking prostora koji bi zajedno koristili Općinski sud i Policijska stanica Kakanj.

Vršilac dužnosti ministra Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona Rifat Delić razgovarao je u utorak, 2. septembra 2014. godine, sa načelnikom Općine Kakanj Nerminom Mandrom o već započetoj rekonstrukciji Općinskog suda Kakanj.

Mandra je izrazio spremnost da Općina Kakanj učestvuje u finansiranju djela ovog projekta, tačnije da finansira obnovu fasade na zgradi suda. Sredstva će biti obezbjeđena iz Fonda za zaštitu okoliša jer, osim estetskog dojma, rezultat će biti manja potrošnja energije, odnosno povećanje energetske efikasnosti.

Nakon što su počeli radovi koje finansira Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona i kojima će biti obuhvaćena rekonstrukcija ulaza, krova i parking prostora, ovim bi zgrada Općinskog suda Kakanj bila kompletno adaptirana.

U ponedjeljak, 01. septembra, počinje nova faza rekonstrukcije i adaptacije zgrade Općinskog suda u Kaknju. Detalje su sa predstavnicima izvođača radova, Damirom Begićem i Mevludinom Hodžićem, usaglasili ministar Rifat Delić, koji trenutno obavlja i dužnost ministra pravosuđa i uprave Zeničko-dobojskog kantona, i predsjednik Općinskog suda Kakanj Perica Krišto.

Nakon što je u decembru prošle godine završena rekonstrukcija kompletnog prizemlja zgrade Suda, te svih mokrih čvorova, elektroinstalacija i telekomunikacionog sistema, u narednoj fazi bit će urađen četverovodni krov zgrade, adaptiran ulaz i uređen parking prostor. Ova faza rekonstrukcije vrijedna je skoro 80.000 KM, a novčana sredstva obezbjedila je Vlada ZDK, odnosno Ministarstvo za pravosuđe i upravu.

Radove izvodi Almy Gradnja d.o.o. Zenica na osnovu projekta Društva za projektovanje i inženjering „Stilprojekt“ d.o.o. Zavidovići. Rok za završetak radova je 30 dana.

Stranica 2 od 2

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma