U kabinetu  načelnika općine Olovo, Đemala Memagića, održan je sastanak pred početak izgradnje zgrade Odjeljenja Općinskog suda u Visokom sa sjedištem u Olovu, na kojem su definisani posljednji detalji pred izgradnju zgrade suda. Sastanku su pored općinskog načelnika Đemala Memagića sa saradnicima, prisustvovali predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV), ministar za pravosuđe i upravu u Vladi ZDK Mirnes Bašić, predsjednik Općinskog suda u Visokom Enes Behlulović , predstavnici firme „Kolinvest“ Sarajevo koja je izvođač radova i predstavnici firme „Safege Bosnia“ Sarajevo, koja će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova.

Zahvaljujući inovativnom pristupu unaprjeđenja rada pravosuđa i kontinuiranim zalaganjima VSTV-a BiH u ovom domenu, međunarodni donatori, a posebno Vlada Norveške, prepoznali su Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH kao ključnog partnera u izgradnji i očuvanju efikasnog, transparentnog, nezavisnog i modernog pravosuđa u BiH.

Na osnovu analize stanja i potreba svih objekata pravosudnih institucija u BiH, VSTV BiH je napravilo listu prioritetnih objekata za renoviranje i izgradnju te je na osnovu navedene analize zgrada suda u Olovu  označena kao objekat u najlošijem stanju. Građevinske radove za izgradnju nove zgrade u iznosu od 550.000,00 KM u potpunosti finansira Vlada Norveške uz podršku Vlade ZDK. Očekuje se da će radovi biti završeni do aprila 2018. godine. Učesnici sastanka obišli su i lokaciju gdje će uskoro početi gradnja.

Izgradnjom nove zgrade osigurat će se bolji uslovi za efikasniji rad suda, te pružanje boljih i efikasnijih usluga građanima općine Olovo.

 

Press služba

U ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona, ministar za pravosuđe i upravu Mirnes Bašić, juče je u Sarajevu, prisustvovao ceremoniji potpisivanja Memoranduma o razumijevanju za izgradnju nove zgrade Odjeljenja Općinskog suda u Visokom smještenog u Olovu, u vrijednosti od 300.000 eura, između Ambasade Kraljevine Norveške u BiH, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-Dobojskog kantona, Općinskog suda u Visokom i Općine Visoko.

Pored ministra Bašića, na ceremoniji su se prisutnima obratili predsjednik VSTV-a BiH Milan Tegeltija, predstavnik Ambasade Kraljevine Norveške u BiH Ognjen Grujić, direktor Sekretarijata VSTV-a BiH  Admir Suljagić, predsjednik Općinskog suda u Visokom Enes Behlulović i načelnik Općine Olovo Đemal Memagić.

Učestvujući i u ovom projektu Vlada Zeničko-dobojskog kantona daje punu podršku i dokazaje spremnost da sufinansiranjem sa odgovarajućim sredstvima, želi stvoriti uslove za rad pravosudnih institucija na području Zeničko-dobojskog kantona i time stvoriti pretpostavke stvaranju neovisnog i efikasnog pravosudnog sistema. 

Zahvaljujući inovativnom pristupu unaprjeđenja rada pravosuđa i kontinuiranim zalaganjima VSTV-a BiH u ovom domenu, međunarodni donatori, a posebno Vlada Norveške prepoznali su VSTV BiH kao ključnog partnera u izgradnji i očuvanju efikasnog, transparentnog, nezavisnog i modernog pravosuđa u BiH.

Izgradnjom nove zgrade osigurat će se bolji uslovi za efikasniji rad suda te pružanje boljih i efikasnijih usluga građanima.

 

 

Ministarstvo za pravosuđe i upravu

U sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona, dana 30.03.2017. godine, održana je zvanična prezentacija usvojenog Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona 2017-2019, kao polaznog, planskog i koordinacijskog dokumenta u borbi protiv korupcije, svih organa uprave, institucija i ustanova sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

U uvodnom obraćanju premijera Zeničko-dobojskog kantona Miralema Galijaševića, naglašeno je jasno opredjeljenje Vlade Kantona, kao i svih institucija i ustanova, da se putem realizacije mjera i aktivnosti iz Akcionog plana, našoj javnosti uputi poruka o važnosti i potrebi kontiunirane borbe protiv korupcije sa konačnim ciljem mijenjanja društvene svijesti o neprihvatljivosti koruptivnih ponašanja i aktuelnoj društvenoj praksi.

Ovakva opredjeljenja Vlade Kantona, podržao je i direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinacije borbe protiv korupcije BiH, Hasim Šabotić, kao i Eldin Karić, direktor projekta “ACCOUNT” u Bosni i Hercegovini, pri čemu je posebno naglašena neophodna povezanost vladinog i nevladinog sektora u zajedničkoj borbi protiv korupcije, a koju posebno naglašava i usvojeni Akcioni plan za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona 2017-2019.

U drugom dijelu prezentacije Akcionog plana, prisutnim koordinatorima kao imenovanim predstavnicima organa uprave i institucija Zeničko-dobojskog kantona, predsjednica Tima Meliha Omerspahić, kao i službenici Agencije za prevenciju korupcije i koordinacije borbe protiv korupcije BiH, dali su dodatna pojašnjenja u smislu metoda rada kontakt osoba po svim obavezama iz Akcionog plana sa naglaskom na obavezu izrade pojedinačnih planova integriteta, kao polazne osnove za prepoznavanje svih specifičnosti organa uprave i institucija u prepoznavanju, prevenciji i borbi protiv korupcije u okviru svojih nadležnosti.

Također su najavljene i dodatne obuke koje će se relizovati u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinacije borbe protiv korupcije BiH, odnosno Agencije za državnu službu u F BiH.   

U cilju provođenja mjera štednje budžetskih sredstava u smislu racionalizacije troškova za PTT usluge koji nastaju u radu sudova, i zbog povećanog obima poslova koje imaju sudovi posebno kad su u pitanju komunalni predmeti, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, odobrila je općinskim sudovima na području Zeničko-dobojskog kantona upošljavanje kurira-dostavljača na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci.  

Vlada je na 75. sjednici održanoj 27.10.2016. godine razmatrala Informaciju o ostvarenim uštedama troškova pružanja PTT usluga u Općinskom sudu u Zenici, Općinskom sudu u Kaknju i Općinskom sudu u Tešnju i konstatovala da su, realizacijom ove mjere štednje Vlade Zeničko-dobojskog kantona, ostvarene uštede u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za šet mjeseci u iznosu od 54.071,79 KM.

Kako je ovo mjera koju Vlada  Zeničko-dobojskog kantona kontiunirano provodi od 22.07.2015. godine, ostvarene uštede u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za ovaj protekli period su u iznosu od 109.920,92 KM.

 

 

Ministarstvo za pravosuđe i upravu                                                                  

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 75. sjednici održanoj 27.10.2016. godine, donijela Odluku o davanju suglasnosti na Kolektivni ugovor o izmjenam i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i ovlaštenje za potpisivanje istog.

Ovim je Vlada Zeničko-dobojskog kantona jasno izrazila opredjeljenje za socijalni dijaloga sa reprezentativnim predstavnicima granskih sindikata po pitanju zaključivanja kolektivnih ugovora.

Potpisivanje navedenog Kolektivno ugovora očekuje se u narednim danima u Vladi FBiH.

 

 

Ministarstvo za pravosuđe i upravu

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je donijela Zaključak o prihvatanju Informacije o implementaciji alternativne sankcije rad za opće dobro na slobodi, na prijedlog Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona koje nadležno za izvršavanje alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi, na području Zeničko dobojskog Kantona.

Rad za opće dobro na slobodi je alternativna krivična sankcija,  kojom se počiniocima krivičnih djela za koja je zaprijećena kazna zatvora u trajanju do jedne godine, uz dobrovoljni pristanak osuđenog, zamjenjuje društveno korisnim radom – rad za opće dobro na slobodi, u trajanju od najmanje deset, do najviše devedeset radnih dana.

U toku 2015. godine Ministarstvu za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona dostavljene su 72 presude općinskih sudova sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Najveći broj izrečenih presuda  kojima je uz pristanak osuđenog, kazna zatvora zamjenjena alternativnom sankcijom rad za oće dobro na slobodi, dostavio je  Općinski sud u Zenici – ukupno 63. Od 72  izrečene  presude,  izvršeno je  28  presuda, a  44 presude su vraćene  sudovima, i to: 28 presuda zbog  nedostatka poslodavaca  kod kojih bi se izvršavala izrečena sankcija, 6  iz razloga promjena adrese osuđenog, 2 presude  zbog  odustanka/prekida ,  5 presuda  zbog neodazivanja osuđenih, 2 presude zbog finansijske nemogućnosti  osuđenih da izvade ljekarsko uvjerenje i 1 presuda  je vraćena jer osuđena osoba ima prebivalište u drugom kantonu.

Implementiranjem svih 72 izrečene presude , Federacija BiH  bi ostvarila uštedu od 1.755.000,00 KM (izrečenih 17.500 dana, a cijena dana zatvora je 100,00 KM). Međutim iz gore navedenih razloga implementirano je 28 presuda, te su ostvarene   uštede za Federaciju BiH,  po osnovu izrečenih presuda sa područja Zeničko-dobojskog kantona u visini od  591.000 KM.

Izvršavanjem alternativne sankcije rada za opće dobro na slobodi, pored navedenih ušteda, postižu se i ekonomski efekti za poslodavce kod kojih se izvršava sankcija rada za opće dobro na slobodi, s obzirom da dobivaju radnu snagu koju ne plaćaju iz svojih sredstava. Za 28 implementiranih presuda  u 2015. godini,  poslodavcima su obezbjeđena 11.752 besplatna radna sata, što po utvrđenoj vrijednosti satnice od 2,05 KM,  iznosi 24.091,00 KM.

Alternativna sankcija rada za opće dobro na slobodi, u prvom redu, je posebno važna i ima posebnu korist za zajednicu i osuđenu osobu  iz sljedećih  razloga: osuđena osoba se  ne isključuje iz društva i porodice (očuvanje porodice kao nukleusa zdravog društva u svim segmentima), dobrovoljnim izvršavanjem besplatnog rada u korist šire zajednice,  pod nadzorom države podstiče se razmišljanje o štetnosti određenih oblika ponašanja i razvija osjećaj odgovornosti za štetne posljedice, dolazi do sprječavanja  međusobnog lošeg uticaja u zatvoru odnosno kriminalne zaraze, sprječava se pretrpanost zatvora i postižu se uštede troškova zatvorskog izdržavanja kazni, koje bi pale na teret države.

U narednom periodu Ministarstvo za pravosuđe i upravu planira povećati broj potencijalnih poslodavaca kod kojih bi se izvršavala navedena sankcija, vršiti obuku novih povjerenika, voditi podatke o svim presudama, raditi analize na osnovu  postojeće baze podataka,  izrađivati brošure i priručnike za obuku,  nastaviti i uvećati aktivnosti na podizanju svijesti stručne i opće javnosti o značaju ove sankcije, te vršiti medijsku promociju.

Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona je potpisalo  i primjenjuje ugovore o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi sa više javnih preduzeća sa područja Zeničko-dobojskog kantona, ali posebno intenzivna saradnja je ostvarena sa  JP „Vodovod i kanalizacija“  d.o.o. Zenica,  „ Alba“ d.o.o.Zenica,   JU Dom za stara lica Zenica,   JKP „Gradska groblja“ Visoko  i ŠPD Zavidovići - „Šumarija“ Visoko, koji su iskazali maksimalno povjerenje ovoj alternativnoj sankciji  i pružili podršku osuđenim licima.  

 

Ministarstvo za pravosuđe i upravu

U organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj, od 1. do 2. juna 2016. godine u Bijeljini je održana Konferencija pod nazivom „Kako unaprijediti sistem odbrane po službenoj dužnosti“. 

Konferenciji je prisustvovala pomoćnica ministra za pravosuđe. Tokom konferencije prezentovan je policy document koji sadrži pregled osnovnih preporuka za unaprijeđenje i uspostavljanje transparentnog sistema odbrane po službenoj dužnosti u oblastima imenovanja, plaćanja i kompetencija advokata po službenoj dužnosti, koji predstavlja rezultat sprovedenog istraživanja u regionu.

Izuzetan doprinos u procesu izrade policy documenta i učešća u realizaciji Konferencije dali su predsjednik Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnici Ministarstva pravde u BiH, kao i predstavnici pravosudnih institucija te advokati koji svojim doprinosom i radom utiču na jačanje i unaprjeđenje sistema odbrane po službenoj dužnosti. 

Konferencija je realizovan uz podršku American Bar Association Rule of Low Initiative kao i u saradnji sa partnerskim organizacijama u Srbiji, Makedoniji, Albaniji i Kosovu“.

 

Ministarstvo za pravosuđe i upravu

U organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona dana, 30.05.2016.godine u zgradi Vlade Zeničko-dobojskog kantona održan je sastanak sa predstavnicima javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite i humanitarnih organizacija, s ciljem unaprijeđenja saradnje na implementaciji alternativne sankcije rad za opšte dobro na slobodi.

Pomoćnica ministra za pravosuđe upoznala je prisutne sa svrhom i koristima koje provođenje ove alternativne sankcije ima za pojedinca i širu društvenu zajednicu te prezentirala dosadašnja  iskustva Ministarstva za pravosuđe i upravu u njenoj implementaciji. Za efikasniju implementaciju rada za opće dobro na slobodi na području Zeničko-dobojskog kantona Ministarstvu je neophodna bolja saradnja i podrška šire društvene zajednice, privrednih subjekata, javnih ustanova i organizacija koje se bave humanitarnim radom, kao i nevladinog sektora, što je i jedan od zaključaka sa ovog sastanka.   

U tom smislu, postignut je dogovor da učesnici sastanka potpišu ugovore sa Ministarstvom za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, i time stvore pretpostavke za dalju saradnju u implementaciji alternativne sankcije rad za opće dobro na slobodi.

 

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i
Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona

S ciljem provođenja mjera štednje budžetskih sredstava u smislu racionalizacije troškova za PTT usluge, koji nastaju u radu sudova te zbog povećanog obima poslova koje imaju sudovi posebno kad su u pitanju komunalni predmeti, Vlada Zeničko-dobojskog kantona Zaključkom od 22.07.2015.godine, odobrila je općinskim sudovima na području Zeničko-dobojskog kantona upošljavanje kurira-dostavljača na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci.  

Vlada je na 50. sjednici održanoj 07.04.2016. godine razmatrala Informaciju o ostvarenim uštedama troškova pružanja PTT usluga u Općinskom sudu u Zenici, Općinskom sudu u Kaknju i Općinskom sudu u Tešnju i konstatovala da su, realizacijom ove mjere štednje Vlade Zeničko-dobojskog kantona, ostvarene uštede u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za šet mjeseci u iznosu od 55.849,13 KM. Pojedinačne uštede sudova su: Općinskog suda u Zenici 35.216,03 KM (uposlena četiri dostavljača), Općinskog suda u Kaknju 10.741,07 KM i Općiskog suda u Tešnju  9.892,03 KM (uposlen po jedan dostavljač) . 

Kako je ušteda koja se u Budžetu postiže na ovaj način neupitna i izvjesna, Vlada je odlučila da se odobri ponovno upošljavanje dostavljača na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci.

                                              

 

Ministarstvo za pravosuđe i upravu                                           

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 49. sjednici, održanoj 29.03.2016. godine, donijela slijedeće programe potrošnje iz nadležnosti Ministrstva za pravosuđe i upravu.

  1. Program utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2016. godinu „Nabavka građevina“ Ministarstva za pravosuđe i upravu, u ukupnom iznosu od 585.000,00 KM koje će se utrošiti prema projektu „Nabavka građevina “, u okviru planiranih sredstava, i to kupovinu poslovnog prostora za  potrebe Općinskog suda u Visokom i finansiranje dodatnih aktivnosti na gradnji zgrade Kantonalnog tužilaštva.
  1. Program utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2016. godinu „Nabavka opreme“ Ministarstva za pravosuđe i upravu, u ukupnom iznosu od 226.635,00 KM koja će se utrošiti prema projektu „Nabavka opreme“ za budžetske korisnike u okviru planiranih sredstava, i to za  kancelarijski namještaj, računarska i informatička oprema, oprema za prenos podataka i glasa, klima uređaji, mašine, uređaji i aparati i ostala kancelarijska oprema.
  1. Program utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2016. godinu „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ Ministarstva za pravosuđe i upravu, u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM koja će se utrošiti prema projektu „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ u okviru planiranih sredstava, i to za rekonstrukciju i investiciono održavanje zgrade Općinskog suda u Zenici (prema zahtjevu i potrebama suda).

 

 

Ministarstvo za pravosuđe i upravu

Stranica 1 od 2

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma