Dana 09.12.2016.godine ministar Ministarstva za braniteljska pitanja Zeničko-dobojskog kantona, Fahrudin Čolaković, održao je sastanak sa udrugama koje okupljaju braniteljsku populaciju, a vezano za nacrt Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2017.godinu.

Na navedenom sastanku izneseni su podaci o izvršenju razdjela Ministarstva u 2016.godini, te podaci o nacrtom planiranim sredstvima u 2017.godini.

Predstavnici braniteljskih udruga prvenstveno su izrazili svoje zadovoljstvo izvršenjem razdjela u 2016.godini. Naglasili su kako se nakon nekoliko godina zanemarivanja ponovno pridaje važnost ovoj populaciji, što je posebno vidljivo iz samog izvršenja razdjela te iz sustizanja zaostalih neplaćenih odluka.

Izraženo je zadovoljstvo visinom planiranih sredstava za 2017.godinu, jer iako ista nisu na nivou zahtjeva ministarstva, planirana sredstva su u blagom porastu u odnosu na 2016.godinu. Predstavnici braniteljskih udruga posebno su naglasili kako se tendencijom rasta postepeno dostiže obveza planiranja sredstava Ministarstva za braniteljska pitanja na nivou od 4% proračunskih sredstava Kantona.

 

 

Ministarstvo za boračka pitanja

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je osigurala i izvršila  isplatu četvrte rate stipendije za 1555 korisnika stipendija, studenata - branilaca i članova njihovih porodica redovnog i samofinansirajućeg studija prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja za studijsku 2015./2016. godinu u iznosu od 206.050,00 KM.

Raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama je slijedeća:

 • Grad Zenica – 47.550,00 KM,
 • Općina Breza – 8.500,00 KM,
 • Općina Doboj Jug – 8.050,00 KM,
 • Općina Kakanj – 17.500,00 KM,
 • Općina Maglaj - 17.200,00 KM,
 • Općina Olovo – 9.750,00 KM,
 • Općina Tešanj – 17.050,00 KM,
 • Općina Usora - 5.150,00 KM,
 • Općina Vareš – 9.450,00 KM,
 • Općina Visoko – 22.200,00 KM,
 • Općina Zavidovići - 24.950,00 KM
 • i Općina Žepče – 18.700,00 KM.

Dana 28. 11. 2016.godine istekao je rok podnošenja zahtjeva na konkurs za dodjelu stipendija studentima-braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2016./2017. godinu. U toku je bodovanje kandidata i priprema za isticanja preliminarnih lista u općinama Kantona. Uvidom u preliminarnu listu aplikanti imaju mogućnost uvida u broj ostvarenih bodova i mogućnost podnošenja prigovora na uočene greške i nedostatke na istoj.  

Vlada Zeničko-dobojskog kantona će i u narednom periodu pokušati iznaći mogućnost isplate preostalih rata boračkih stipendija svakog narednog mjeseca, tako da će u decembru mjesecu nastojati da osigura i sredstva za isplatu 5 rate stipendije.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je osigurala i izvršila isplatu treće rate stipendije za 1555 korisnika stipendija, studenata - branilaca i članova njihovih porodica redovnog i samofinansirajućeg studija prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja za studijsku 2015./2016. godinu u iznosu od 206.050,00 KM.

Raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama je slijedeća:

 • Grad Zenica – 47.550,00 KM,
 • Općina Breza – 8.500,00 KM,
 • Općina Doboj Jug – 8.050,00 KM,
 • Općina Kakanj – 17.500,00 KM,
 • Općina Maglaj - 17.200,00 KM,
 • Općina Olovo – 9.750,00 KM,
 • Općina Tešanj – 17.050,00 KM,
 • Općina Usora - 5.150,00 KM,
 • Općina Vareš – 9.450,00 KM,
 • Općina Visoko – 22.200,00 KM,
 • Općina Zavidovići - 24.950,00 KM
 • i Općina Žepče – 18.700,00 KM.

U pripremi je konkurs za dodjelu stipendija studentima-braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2016./2017. godinu koji će biti objavljen početkom druge sedmice novembra i trajat će 20 dana. U novembru mjesecu Vlada Zeničko-dobojskog kantona će nastojati da osigura i sredstva za isplatu 4 rate stipendije.

 

Press služba

Dana 20.10.2016. godine Premijer Zeničko - dobojskog kantona Miralem Galijašević i resorni Ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković organizovali su prijem rukovodstva Saveza RVI Zeničko - dobojskog kantona, članova predsjedništva, predsjednika njihovih članica i koordinatora sportskih aktivnosti, a povodom proglašenja Saveza sveukupnim pobjednikom na Sportskim igrama RVI F BiH, održanim u Mostaru 24. i 25.09.2016. godine. Članovi Vlade Zeničko-dobojskog kantona uputili su iskrene čestitke predstavnicima Saveza RVI ZDK, te sa aspekta značaja plasmana kantonalnog Saveza na održanim sportskim igrama u Mostaru dali i obečanje da će za Sportske igre RVI F BiH u 2017. godini obezbjediti svim učesnicima, članovima Saveza RVI ZDK sportsku opremu, kao vid pomoć u daljem ostvarivanju najboljih rezultata.    

 

 

Ministarstvo za boračka pitanja ZDK

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona uspješno je finaliziralo postupak vezan za varijantu B Programa podsticaja samozapošljavanja, dodjelom Ugovora za sufinansiranje.

Ministarstvo je uspjelo u 2015. godini egzistencijalno zbrinuti preko 120 porodica, te preko 50 porodica u 2016. godini, i to kroz projekat zapošljavanja u preduzećima. Današnje potpisivanje Ugovora o sufinansiranju samozapošljavanja-varijanta B je treća faza u kojoj se od strane Ministarstva finansijski podržava najviši nivo, a to je vlastita privatna inicijativa.

Po navedenom Programu, koji je Vlada Zeničko-dobojskog kantona prvi put pokrenula 2016.godine ukupno 82 korisnika, pripadnika branilačke populacije iz svih općina Zeničko-dobojskog Kantona potpisalo je ugovore. Ovim programom podstiče se razvoj male privrede, posebno privrednih subjekata u vlasništvu pripadnika branilačke populacije.

Kroz varijantu B navedenog programa, odnosno okončanjem procedure potpisivanja ugovora za navedene korisnike Ministarstvo je odvojilo 7.000,00 KM po korisniku, što ukupno čini iznos od 574.000,00 KM.

 

 

 

MINISTARTSVO ZA BORAČKA PITANJA ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je osigurala sredstva u iznosu od 463.850,00 KM za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika za školsku 2016./2017.godinu učenicima osnovnih i srednjih škola - djeci branilaca sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

 Sredstva će se uplatiti na račune općina Kantona, a nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu su u obavezi da ista prebace na račune korisnika.

Ovim će se okončati procedura dodjele novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika za djecu branilaca po raspisanom konkursu Ministarstva za boračka pitanja od 04.07.2016.godine i ispoštovati hodogram aktivnosti da se namjenska sredstva nađu na računima korisnika u prvoj sedmici školske 2016./17.godine.  

Na konkurs se prijavilo 3.704 kandidata, od kojih 126 nije ispunjavalo uslove.

Sredstva će biti isplaćena u iznosu od 100,00KM za 1.457 učenika u osnovnim školama, te u iznosu od 150,00 KM za 2.121 učenika srednje škole. 

Broj korisnika i raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama:

OPĆINA

Ukupan broj djece

Ukupno sredstava za PBP općine

Breza

87

10.950,00

Doboj Jug

94

12.200,00

Kakanj

267

34.450,00

Maglaj

311

40.700,00

Olovo

163

21.050,00

Tešanj

389

48.750,00

Usora

57

7.300,00

Vareš

105

13.750,00

Visoko

438

58.600,00

Zavidovići

562

72.800,00

Zenica

817

105.550,00

Žepče

288

37.750,00

Ukupno:

3.578

463.850,00

 

Danas je u  u prostorijama Ministarstva za boračka pitanja izvršena  dodjela elektromotornih invalidskih kolica dobavljača Otto Bock Adria d.o.o. Sarajevo, korisniku Aganović Muji RVI - kvadriparaplegičaru iz Zenice.

Navedeno ortopedsko pomagalo  Ministarstvo za boračka pitanja  je nabavilo provođenjem postupka javne nabavke, a prema zahtjevu i tehničkim specifikacijama korisnika.  Korisnik je izrazio zahvalnost i zadovoljstvo nabavljenim pomagalom.

 

Ministarstvo za boračka pitanja

Na  prijedlog Ministarstva za boračka pitanja Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 53. sjednici, održanoj 27.04.2016. godine, usvojila  Informaciju o medicinskoj rehabilitaciji branilaca i članova njihovih porodica u 2015. godini.

Informacija prikazuje sprovedenu medicinsku rehabilitaciju - fizičku i mentalnu, u  protekloj 2015. godini za pripadnike branilačke populacije: ratne vojne invalide, demobilizirane branioce i članove porodica poginulih branilaca. Istom je naglašena svrha i cilj medicinske rehabilitacije odnosno da se upotrebom savremenih metoda liječenja u medicinskim ustanovama zaustavi proces oboljenja, saniraju nastale patološke promjene i oštećenja, tj. da se poremećene funkcije organizma što je moguće više vrate u normalno stanje kakvo je postojalo prije nastanka povrede ili oboljenja. U 2015. godini ukupno je odobreno 268 zahtjeva  pripadnika branilačke populacije uključujući i 7 pratilaca, a od toga 116 zahtjeva RVI i 7 pratilaca, 98 zahtjeva demobilisanih boraca i 47 zahtjeva  članovi porodica poginulih branilaca.

Ministartsvo je imalo obavezu provođenja tenderske procedure, javnog poziva, za izbor najpovoljnjijih lječilišta  koja je uticala na vrijeme početka korištenja medicinske rehabilitacije kao i na broj upućenih korisnika na medicinsku rehabilitaciju. Nakon sprovedenog javnog poziva u 2015. godini, sklopljeni su  ugovori sa rokom važenja do decembra 2017. godine sa tri banjsko- klimatska lječilišta, i to sa: Banjsko-rekreacionim centrom "Aquaterm" u Olovu, Rekreativno-rehabilitacionim centrom "Fojnica" u Fojnici i Centrom za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" u Gradačcu.

Informacija sadrži i podatke o realizaciji predmetnog dopunskog prava te finansijski prikaz troškova i realizacije banjsko-fizikalnog liječenja u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini koji su iznosili 190.000,00 KM, a realizovano je 188.906 KM, odnosno 99,42% .

 

 

Ministarstvo za boračka pitanja

Danas je u organizaciji nosilaca najviših ratnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona „Zlatni ljiljan“ i „Zlatna policijska značka“ i Ministarstva za boračka pitanja ZDK svečano je obilježen „DANA ARMIJE RBiH-15 APRIL. Obilježavanje je započelo okupljanjem na šehidskom mezarju Prašinice, polaganjem cvijeća na centralnom spomen-obilježju šehidima i poginulim boracima 1992.-1995. uz obraćanje ratnog komadanta 303. brigade Muhameda Begagića. S

večanost je nastavljena na Trgu Alije Izetbegovića uz obraćanje  predsjednika nosilaca najviših ratnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona Nazima Bećirovića, komadanta 3. korpusa i ministra za boračka pitanja ZDK Fahrudina Čolakovića. Svečanost su uveličali nosioci  najviših ratnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona „Zlatni ljiljan“ i „Zlatna policijska značka“, predatavnici Vlade ZDK, žitelji Grada Zenica kao i mnogi drugi gosti.

Ovom prigodom izvršeno je polaganje cvijeća na gradskom Spomen- obilježju “Kameni spavač“, dodjeljene su  nagrada za likovni i literarni rad na temu „I moj otac je bio borac Armije BiH“. Uručenje nagrada izvršio je ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković i predsjednik nosilaca najviših ratnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona Nazim Bećirević, a potom je upriličen obilazak Gradskog muzeja Zenica gdje je organizirana predstava od strane KUD Moščćanica na temu „Pripadnik Armije RBiH nekad i sad“.

U sklopu ovih aktivnosti delegacija Organizacionog odbora je zajedno sa ministrom za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona, dana 14.04.2014.godine posjetila „Dom i porodica“ u Zenici .

Ovom prigodom ministrom za boračka pitanja i sekretar Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja ZDK Muris Fetić uručili su djeci Doma majice sa Grbom Armije R BiH i paketiće sa slatkišima.

 

Ministrstvo za boračka pitanja

Općina Kakanj, 06.04.2016.godine, bila je domaćin održavanja 14.-og tradicionalnog druženja nosilaca najviših ratnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona „Zlatni ljiljan“ i „Zlatna policijska značka“. Druženje su prisustvovali

resorni ministra za boračka pitanja ZDK Fahrudin Čolaković, sa saradnicima, Predsjedavajuća skupštine ZDK Draženka Subašić, ministar za pitanja boraca odbranbeno-oslobodilačkog rata FbiH, Salko Bukvarević, predsjednik nosilaca najviših ratnih priznanja Federacije BiH Šerif Patković, ratni komadanti, predstavnici političkih stranaka i mnogi drugi gosti.

Ovom prigodom izvršeno je polaganje cvijeća na gradskom Spomen obilježju šehida i poginulih boraca te na Spomen obilježju poginulim u NOR-u (1941.-1945.g.), a potom je upriličen obilazak Muzeja Kakanj u kome se nalazi stalna postavka pod nazivom „Kakanj u periodu 1992.-1995.godina“ i zlatni srednjovjekovni pečatni prsten sa ljiljanom. Nakon obilaska Muzeja nastavljeno je druženje u Domu kulture Kakanj uz svečanu akademiju i prigodan kulturno-zabavni program pod nazivom „DA SE NE ZABORAVI I NE PONOVI“. U sklopu ovog programa zaslužnim pojedincima uručene su plakete i zahvalnice. Dobitnici plakete su: premijer Kantona Miralem Galijašević, ministar za boračka pitanja ZDK Fahrudin Čolaković, ministar za pitanja boraca odbranbeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević i predsjednik nosilaca najviših ratnih priznanja FBiH Šerif Patković.

 

 

Ministarstvo za boračka pitanja

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma