Vlada Zeničko-dobojskog kantona je osigurala sredstva u iznosu od 463.850,00 KM za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika za školsku 2016./2017.godinu učenicima osnovnih i srednjih škola - djeci branilaca sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

 Sredstva će se uplatiti na račune općina Kantona, a nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu su u obavezi da ista prebace na račune korisnika.

Ovim će se okončati procedura dodjele novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika za djecu branilaca po raspisanom konkursu Ministarstva za boračka pitanja od 04.07.2016.godine i ispoštovati hodogram aktivnosti da se namjenska sredstva nađu na računima korisnika u prvoj sedmici školske 2016./17.godine.  

Na konkurs se prijavilo 3.704 kandidata, od kojih 126 nije ispunjavalo uslove.

Sredstva će biti isplaćena u iznosu od 100,00KM za 1.457 učenika u osnovnim školama, te u iznosu od 150,00 KM za 2.121 učenika srednje škole. 

Broj korisnika i raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama:

OPĆINA

Ukupan broj djece

Ukupno sredstava za PBP općine

Breza

87

10.950,00

Doboj Jug

94

12.200,00

Kakanj

267

34.450,00

Maglaj

311

40.700,00

Olovo

163

21.050,00

Tešanj

389

48.750,00

Usora

57

7.300,00

Vareš

105

13.750,00

Visoko

438

58.600,00

Zavidovići

562

72.800,00

Zenica

817

105.550,00

Žepče

288

37.750,00

Ukupno:

3.578

463.850,00

 

Danas je u  u prostorijama Ministarstva za boračka pitanja izvršena  dodjela elektromotornih invalidskih kolica dobavljača Otto Bock Adria d.o.o. Sarajevo, korisniku Aganović Muji RVI - kvadriparaplegičaru iz Zenice.

Navedeno ortopedsko pomagalo  Ministarstvo za boračka pitanja  je nabavilo provođenjem postupka javne nabavke, a prema zahtjevu i tehničkim specifikacijama korisnika.  Korisnik je izrazio zahvalnost i zadovoljstvo nabavljenim pomagalom.

 

Ministarstvo za boračka pitanja

Na  prijedlog Ministarstva za boračka pitanja Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 53. sjednici, održanoj 27.04.2016. godine, usvojila  Informaciju o medicinskoj rehabilitaciji branilaca i članova njihovih porodica u 2015. godini.

Informacija prikazuje sprovedenu medicinsku rehabilitaciju - fizičku i mentalnu, u  protekloj 2015. godini za pripadnike branilačke populacije: ratne vojne invalide, demobilizirane branioce i članove porodica poginulih branilaca. Istom je naglašena svrha i cilj medicinske rehabilitacije odnosno da se upotrebom savremenih metoda liječenja u medicinskim ustanovama zaustavi proces oboljenja, saniraju nastale patološke promjene i oštećenja, tj. da se poremećene funkcije organizma što je moguće više vrate u normalno stanje kakvo je postojalo prije nastanka povrede ili oboljenja. U 2015. godini ukupno je odobreno 268 zahtjeva  pripadnika branilačke populacije uključujući i 7 pratilaca, a od toga 116 zahtjeva RVI i 7 pratilaca, 98 zahtjeva demobilisanih boraca i 47 zahtjeva  članovi porodica poginulih branilaca.

Ministartsvo je imalo obavezu provođenja tenderske procedure, javnog poziva, za izbor najpovoljnjijih lječilišta  koja je uticala na vrijeme početka korištenja medicinske rehabilitacije kao i na broj upućenih korisnika na medicinsku rehabilitaciju. Nakon sprovedenog javnog poziva u 2015. godini, sklopljeni su  ugovori sa rokom važenja do decembra 2017. godine sa tri banjsko- klimatska lječilišta, i to sa: Banjsko-rekreacionim centrom "Aquaterm" u Olovu, Rekreativno-rehabilitacionim centrom "Fojnica" u Fojnici i Centrom za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" u Gradačcu.

Informacija sadrži i podatke o realizaciji predmetnog dopunskog prava te finansijski prikaz troškova i realizacije banjsko-fizikalnog liječenja u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini koji su iznosili 190.000,00 KM, a realizovano je 188.906 KM, odnosno 99,42% .

 

 

Ministarstvo za boračka pitanja

Danas je u organizaciji nosilaca najviših ratnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona „Zlatni ljiljan“ i „Zlatna policijska značka“ i Ministarstva za boračka pitanja ZDK svečano je obilježen „DANA ARMIJE RBiH-15 APRIL. Obilježavanje je započelo okupljanjem na šehidskom mezarju Prašinice, polaganjem cvijeća na centralnom spomen-obilježju šehidima i poginulim boracima 1992.-1995. uz obraćanje ratnog komadanta 303. brigade Muhameda Begagića. S

večanost je nastavljena na Trgu Alije Izetbegovića uz obraćanje  predsjednika nosilaca najviših ratnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona Nazima Bećirovića, komadanta 3. korpusa i ministra za boračka pitanja ZDK Fahrudina Čolakovića. Svečanost su uveličali nosioci  najviših ratnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona „Zlatni ljiljan“ i „Zlatna policijska značka“, predatavnici Vlade ZDK, žitelji Grada Zenica kao i mnogi drugi gosti.

Ovom prigodom izvršeno je polaganje cvijeća na gradskom Spomen- obilježju “Kameni spavač“, dodjeljene su  nagrada za likovni i literarni rad na temu „I moj otac je bio borac Armije BiH“. Uručenje nagrada izvršio je ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković i predsjednik nosilaca najviših ratnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona Nazim Bećirević, a potom je upriličen obilazak Gradskog muzeja Zenica gdje je organizirana predstava od strane KUD Moščćanica na temu „Pripadnik Armije RBiH nekad i sad“.

U sklopu ovih aktivnosti delegacija Organizacionog odbora je zajedno sa ministrom za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona, dana 14.04.2014.godine posjetila „Dom i porodica“ u Zenici .

Ovom prigodom ministrom za boračka pitanja i sekretar Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja ZDK Muris Fetić uručili su djeci Doma majice sa Grbom Armije R BiH i paketiće sa slatkišima.

 

Ministrstvo za boračka pitanja

Općina Kakanj, 06.04.2016.godine, bila je domaćin održavanja 14.-og tradicionalnog druženja nosilaca najviših ratnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona „Zlatni ljiljan“ i „Zlatna policijska značka“. Druženje su prisustvovali

resorni ministra za boračka pitanja ZDK Fahrudin Čolaković, sa saradnicima, Predsjedavajuća skupštine ZDK Draženka Subašić, ministar za pitanja boraca odbranbeno-oslobodilačkog rata FbiH, Salko Bukvarević, predsjednik nosilaca najviših ratnih priznanja Federacije BiH Šerif Patković, ratni komadanti, predstavnici političkih stranaka i mnogi drugi gosti.

Ovom prigodom izvršeno je polaganje cvijeća na gradskom Spomen obilježju šehida i poginulih boraca te na Spomen obilježju poginulim u NOR-u (1941.-1945.g.), a potom je upriličen obilazak Muzeja Kakanj u kome se nalazi stalna postavka pod nazivom „Kakanj u periodu 1992.-1995.godina“ i zlatni srednjovjekovni pečatni prsten sa ljiljanom. Nakon obilaska Muzeja nastavljeno je druženje u Domu kulture Kakanj uz svečanu akademiju i prigodan kulturno-zabavni program pod nazivom „DA SE NE ZABORAVI I NE PONOVI“. U sklopu ovog programa zaslužnim pojedincima uručene su plakete i zahvalnice. Dobitnici plakete su: premijer Kantona Miralem Galijašević, ministar za boračka pitanja ZDK Fahrudin Čolaković, ministar za pitanja boraca odbranbeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević i predsjednik nosilaca najviših ratnih priznanja FBiH Šerif Patković.

 

 

Ministarstvo za boračka pitanja

Povodom dodjela boračkih stipendija, ministar Ministarstva za boračka pitanja Fahrudin Čolaković u petak, 01.04.2016. godine, uručio je rješenja studentima iz općina Breza, Vareš i Olovo za akademsku 2015./2016. godinu. Ove akademske godine u prvostepenom postupku, (bez žalbenog roka) dodiljeno je 1522 stipedije, što je najveći broj dodijeljenih stipendija od osnivanja Ministarstva za boračka pitanja. Za pomenuti broj stipendija osigurana su sredstva u iznosu od oko 1.610.000 KM.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona nastoji  da  sustigne sva zaostala dugovanja prema korisnicima ovih stipendija. Važno je istaći da je u odnosu na prethodnu godinu, Vlada dodijelila 180 stipendija više za studente iz ove populacije.

Naslijeđeni dugovi za boračke stipendije iz akademske 2013./2014. u iznosu od oko 730.000 KM u potpunosti su izmireni. Dalje, sedam od osam rata stipendija za  akademsku 2014./2015. su uplaćene, što je sa isplatom naslijeđenih dugova iznos od oko 2.060.000 KM za nepunih 13 mjeseci.

Svi studenti koji nisu dobili stipendiju Ministarstva za boračka pitanja, mogu ravnopravno konkurisati za stipendiju koju i ove godine dodjeljuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko – dobojskog kantona.

 

Ministrstvo za boračka pitanja

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je osigurala sredstva za isplatu sedme rate stipendije studentima redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica za studijsku 2014./2015. godinu u iznosu od 190.850,00 KM.

Raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama je slijedeća:

 • Grad Zenica - 46.300,00 KM,
 • Općina Breza - 7.600,00 KM,
 • Općina Doboj Jug - 6.150,00 KM,
 • Općina Kakanj - 16.000,00 KM,
 • Općina Maglaj - 17.100,00 KM,
 • Općina Olovo - 8.950,00 KM,
 • Općina Tešanj - 13.900,00 KM,
 • Općina Usora - 5.950,00 KM,
 • Općina Vareš - 8.400,00 KM,
 • Općina Visoko - 20.450,00 KM,
 • Općina Zavidovići - 23.050,00 KM
 • i Općina Žepče - 17.000,00 KM.

Za isplatu je ostala još samo jedna rata stipendije za studijsku  2014./2015. godinu.

 

Ministrstvo za boračka pitanja

Danas je ministar za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona održao radno- konsultativne sastanke sa pomoćnicima načelnika/gradonačelnika nadležnih općinskih/ gradske službe i predsjednicima kantonalnih branilačkih udruženja. Tema sastanka je upoznavanje istih o prijedlogu Programa poticaja za zapošljavanje i samozapošljavanje pripadnika branilačke populacije koji trebaju biti upućeni Vladi Zeničko- dobojskog kantona na usvajanje. Ministar je prezentirao kriterije, postupak i način realizacije navedenih programa, uz sugerisanje da pomoćnici načelnika svih općina /grada Zeničko- dobojskog kantona i predsjednici kantonalnih udruženja uzmu aktivno učešće da bi se omogućila što bolja i uspješnija realizacija navedenih programa. Prisutni su iskazali krajnje pozitivan stav spram predloženih programa te obećanje da će maksimalno ispratiti kako proceduru tako i realizaciju istih. Sastanak je omogućio i otvaranje drugih tema vezanih za aktivnosti koje provodi Ministarstvo i realizaciju dopunskih prava branilačke populacije.  

           

Ministarstvo za boračka pitanja

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je 46. sjednici, usvojila Program utroška sredstava Ministarstva za boračka pitanja.

Planirane su slijedeće aktivnosti:

 • Medicinska rehabilitacija, odnosno upućivanje pripadnika braniteljske populacije na banjsko-klimatsko liječenje, a prema preporukama medicinske komisije za što je predviđeno 190.000,00 KM.
 • Stipendiranje studenata, već je raspisan javni poziv, a radi povećanog broja zahtjeva povećan je i raspoloživi iznos sredstava na 1.650.000,00 KM
 • Podizanje nišana / nadgrobnih spomenika, planirano 12.000,00 KM.
 • Ortopedska pomagala, za utrošak dijela sredstava od 150.000,00 KM planiranh na ovom transferu raspisati će se otvoreni postupak za javnu nabavku invalidskih kolica, skutera i antidekubitalnih jastuka.
 • Pomoć pri stambenom zbrinjavanju, za što će biti raspisan javni poziv, a za utrošak je planirano 2.000.000,00 KM sredstava.
 • Pomoć u slučaju smrti pripadnika braniteljske populacije, planirano 450.000,00 KM.
 • Vanredna novačana pomoć u iznosu od 715.000,00 KM.
 • Pomoć pri liječenju planiran iznosu od 700.000,00 KM.
 • Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama u iznosu od 10.000,00 KM.
 • Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje, za što je planirano raspisati javni poziv, kako bi se braniteljima pomoglo opremanje djece školskog uzrasta za polazak na nastavu u iznosu od 500.000,00 KM.
 • Zdravstvena zaštita branitelja neosiguranih po drugom osnovu, planirano 180.000,00 KM.
 • Sufinanciranje: rada branilačkih udruga; učešća u takmičenjima invalidskog sporta; manifestacija povodom obilježavanja značajnih datuma; izgradnje spomen obilježja; profesionalna rehabilitacija; te kapitalnih projekata drugih nivoa vlasti u ukupnom iznosu od 748.000,00 KM.
 • Kao posebnu aktivnost, putem dva projekta, Ministarstvo je planiralo utrošak 1.360.000,00 KM sredstava za pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju pripadnika braniteljske populacije. Projekti za ove namjene su u pripremi i očekuje se skoro raspisivanje javnih poziva po istima.

Sveukupno Programom utroška sredstava Ministarstva određen je utrošak 8.665.000,00 KM sredstava Vlade ZDK, koja su kroz navedene namjene stavljena na raspolaganje boračkoj populaciji.

 

Ministrstvo za boračka pitanja

Ministar za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona, Fahrudin Čolaković, 08.03.2016. godine posjetio je sa saradnicima povratnička naselja: Miljkovici kod Doboja, Kamenicu i Komušinu kod Teslića u kojima živi veliki broj pripadnika braniteljske populacije, a koja shodno Zakonu, iako sa prebivalištem u RS, svoja  prava iz braniteljsko-invalidske zaštite ostvaruje na području Zeničko-dobojskog kantona.

Branitelji su na sastancima organiziranim povodom ove posjete upoznati sa svojim pravima, te upućeni na način ostvarivanja istih.

Na nekim od ovih sastanaka prisustvovao je i ministar Ministarstva za privredu, Zvonimir Anđelić koji je predstavio projekte iz svoje nadležnosti.

Poseban naglasak je stavljen na zapošljavanje i samozapošljavanje pripadnika braniteljske populacije, za što su u 2016. godini predviđena značajna sredstva te planirana dva programa poticaja.

Ministri i suradnici su posjetili i spomen obilježja poginulim braniteljima u navedenim mjestima, te i na taj način odali počast onima koji su se borili za našu zemlju.

 

 

Ministarstvo za boračka pitanja

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma