Dana 17.10.2016. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona posjetila je visoka delegacija Ministarstva obrazovanja Republike Turske u sastavu: Celil Gungor, generalni direktor Direkcije za specijalno obrazovanje i usluge savjetovanja pri Ministarstvu obrazovanja Republike Turske, Turgut Bagriacik, šef odjela i Dogan Onur Koksal, ekspert.

Visoka delegacija Ministarstva obrazovanja Republike Turske stigla je u pratnji atašea Ambasade Republike Turske g. Vasi Ete i direktora Fonda „Bošnjaci“ g. Šahina Kerle.

Nakon prijema delegacije od strane ministra Mensura Sinanovića u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, posjećena je Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje djece sa posebnim potrebama u Zenici.

Posjeta je upriličena s ciljem upoznavanja predstavnika oba ministarstva sa stanjem specijalnog obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu i dogovora o daljoj saradnji.

 

 

 

Press služba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je  na 70. sjednici, održanoj 20.09.2016. godine, na prijedlog  Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport donijela Zaključak o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na studijskim programima Lokalni ekonomski razvoj i politika i Poslovne i javne finansije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2016./2017. godini, i to:

30 studenata na studijskom programu Lokalni ekonomski razvoj (10 studenata finsira osnivač i 20 samofinansirajući) i
30 studenta na studijskom programu Poslovne i javne finansije (10 studenata finansira osnivač i 20 samofinansirajući).

 

Press služba

Svečano obilježavanje početka nove školske godine, koja za 43.702 učenika u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona počinje 1.septembra 2016.godine, održat će se u Osnovnoj školi  „Meša Selimović“ u Zenici sa početkom u 12 sati i 45 minuta.

Tom prilikom prisutnima će se obratiti predstavnici Vlade Zeničko-dobojskog kantona i Sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja.

Ove školske godine prvi školski čas u svim školama Zeničko-dobojskog kantona započet će intoniranjem državne himne.

Svim učenicima, nastavnicima i drugim uposlenim u obrazovanju želimo sretnu i uspješnu novu školsku 2016/17.godinu.

 

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je donijela Odluku o utvrđivanju visine stipendije i broja rata za isplatu u akademskoj 2015./2016. godini.

Navedenom Odlukom utvrđeno je da će stipendije biti dodijeljene za 1970 studenata prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona.

Visina stipendije po jednom korisniku iznosi 453,00 KM i isplaćivat će se u tri jednaka bespovratna iznosa po 151,00 KM.

Studentima koji studiraju za deficitarna zanimanja, a imaju prosjek ocjena najmanje 9,00 ili ekvivalent, dodjeljuje se dodatna novčana nagrada u visini stipendije.

Sredstva u iznosu od 900.000,00 KM su obezbijeđena iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu.

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Dana 27.6.2016. godine Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona primio je u radnu posjetu visoku delegaciju  iz Njemačke, gospodina Mihaela Fiebiga, direktora referata za podršku socijalnih struktura i razvoj pri Ministarstvu za privrednu saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), gospodina Cristopha Josta, generalnog direktora DVV International (Deutscher Volkshochschul Verband e.V) u Bonnu i Emira Avdagića, direktora DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu.

Visoki zvaničnici iz Savezne Republike Njemačke posjetit će Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport s ciljem upoznavanja sa postignućima Zeničko-dobojskog kantona na polju obrazovanja odraslih.

Razgovaralo se o planovima u oblasti obrazovanja odraslih, rezultatima dosadašnje saradnje sa DVV International - Uredom u Bosni i Hercegovini, ali i mogućim vidovima saradnje i podrške DVV-a u budućnosti.

Gospodin Fiebig je prenio pozdrave gospodina Gerda Müllera, ministra za privrednu saradnju i razvoj u Vladi Savezne Republike Njemačke, iskazao zadovoljstvo dosadašnjim postignućima Zeničko-dobojskog kantona zbog donošenja Zakona o obrazovanju odraslih i aktivnosti Ministarstva na tom polju, ali i zbog uspješne saradnje sa njemačkom organizacijom DVV International.

Gospodin Jost, također, iskazao je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i rezultatima, ali i zbog uspješnih zajedničkih aktivnosti za DVV International – Uredom za Bosnu i Hercegovinu.

Sastanak je protekao u radnoj i prijatnoj atmosferi, gosti su dobili informacije o dosadašnjim aktivnostima, ali i planovima za budućnost i zainteresiranosti Ministarstva da se saradnja nastavi i intenzivira u budućnosti.

U svojim završnim obraćanjima, gospodin Fiebig, Jost i Avdagić su iskazali spremnost da se saradnja nastavi kroz različite vidove stručne i finasijske podreške, putem DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu, kvalitetnoj provedbi Zakona o obrazovanju odraslih. 

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Treći modul obuke "Menadžment u obrazovanju", koju je pohađalo 20 direktora odgojno-obrazovnih ustanova sa područja Zeničko-dobojskog kantona., realiziran je 30. i 31.5.2016. godine

Prisustvom i aktivnim učešćem i na III. modulu, i izradom praktičnog samostalnog rada, 20 direktora odgojno-obrazovnih ustanova su sa uspjehom okončali obuku koja će u mnogome poboljšati njihovu upravljačku praksu i unaprijediti rad odgojno-obrazovnih ustanova.

Obuku "Menadžment u obrazovanju" pohađali su direktori osnovnih i srednjih škola koji su bili veoma zainteresirani da prisustvuju ovakvom tipu obuke i iskazali spremnost da prisustvuju na sva tri modula i izrade samostalni praktični rad.

Svečanosti uručenja certifikata o uspješno okončanoj obuci prisustvovali su Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, Munevera Selmanović, direktorica Pedagoškog zavoda i dr. sc. Emir Avdagić, direktor DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu.

 Polaznici su iskazali zadovoljstvo zbog prilike da prisustvuju obuci i zahvalili se  kreatorima i realizatorima obuke, prof. dr. Šefiki Alibabić i doc. dr. Jovanu Miljkoviću, sa Odjeljenja za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, za ugodno i korisno utrošeno vrijeme i istakli da se nadaju nastavku ovakve vrste obuke.  

Ministar Sinanović se zahvalio svim prisutnim direktorima na njihovom aktivnom učešću, iskazao zahvalnost DVV International – Uredu za Bosnu i Hercegovinu, koji su pružili stručnu i finansijsku pomoć za realizaciju ove obuke, i izrazio nadu da je ova obuka samo početak dugotrajnije saradnje u realizaciji seminara sa prof. dr. Šefikom Alibabić i doc. dr. Jovanom Miljkovićem.

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona boravio je u Saveznoj Republici Njemačkoj, od 19. do 22.5.2016. godine,  u gradu  Gelsenkirchen na manifestaciji "Dan za Zenicu". Posjeta Gelsenkirchenu, gradu pobratimu grada Zenice, realizirana je na poziv  gradonačelnika Gelsenkirchena, gosp. Franka Baranowskog, a u organizaciju i uz finasijsku podršku Njemačkog saveza visokih narodnih škola, DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu.

U okviru manifestacije "Dani za Zenicu" ministar Sinanović i dr. sci. Emir Avdagić, direktor DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu prisustvovali su konferenciji posvećenoj obrazovanju i svojim učešćem i prigodnim obraćanjem dali doprinos uspješnosti ove manifestacije.

Tokom posjete uspostavljeni su kontakti, razmijenjena iskustva i iskazana spremnost da se dalje jačaju veze između ova dva grada, ali i intenzivira saradnja u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Posebno je razgovarano i dogovorena saradnja sa Medicinskom školom u Zenici, saradnja osnovnih i srednjih škola s ciljem razmjene iskustava u radu sa djecom i mladima s posebnim potrebama, kao i učešće naših mladih sportista na evropskoj manifestaciji "Rurske sportske igre" u Gelsenkirchenu.

  

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Dana 9. i 10.5.2016. godine realiziran je II. modul obuke "Menadžment u obrazovanju" kojim se razvijaju kompetencije menadžera/direktora obrazovnih institucija. Ovo je nastavak obuke 20 direktora odgojno-obrazovnih ustanova sa područja Zeničko-dobojskog kantona koji će, kako je planirano, krajem maja uspješno okončati obuku od tri modula.

U II. modulu polaznici su se bavili pitanjima marketing menadžmenta u obrazovanju, vještinama poslovne komunikacije i liderstvom u obrazovanju.   

Također, polaznici su imali priliku da sa kreatorima i realizatorima obuke, prof. dr. Šefikom Alibabić i doc. dr. Jovanom Miljkovićem, sa Odjeljenja za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, razgovaraju i dobiju refleksiju i konkretne upute za završetak svog praktičnog rada koji je uslov za uspješan završetak obuke.

Svojim prisustvom realizaciju obuke i razvijanje menadžerskih kompetencija direktora odgojno-obrazovnih ustanova sa područja Zeničko-dobojskog kantona podržali su Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona i dr. sc. Emir Avdagić, direktor DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu.

Dana 11.4.2016. godine počelo se sa realizacijom prvog od tri dvodnevna modula obuke "Menadžment u obrazovanju" kojim se razvijaju kompetencije menadžera/direktora obrazovnih institucija. Obuci prisustvuje 20 direktora odgojno-obrazovnih ustanova sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Dizajneri i realizatori obuke su dr. Šefika Alibabić, redovni profesor i docent dr. Jovan Miljković, sa Odjeljenja za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Očekivanja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda su da u saradnji sa DVV International – Uredom u Bosni i Hercegovini  te dizajnerima i realizatorima obuke, bude omogućeno pohađanje obuke svim direktorima odgojno-obrazovnih institucija sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

Realizacija obuke predstavlja dio aktivnosti definiranih Ugovorom o saradnji potpisanog između  Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i  DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu na osnovu koga DVV International pruža stručnu i finasijsku podršku kvalitetnoj implementaciji Zakona o obrazovanju odraslih Zeničko-dobojskog kantona i u 2016. godini.

Svojim prisustvom ovaj značajan događaj podržali su Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, Munevera Selmanović, direktorica Pedagoškog zavoda i Emir Avdagić, direktor DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu.

Obuka “Menadžment u obrazovanju” ima za cilj da doprinese razvoju kompetencija menadžera/direktora obrazovnih institucija, potrebnih za adekvatno upravljanje i na taj način doprinese efektivnijem, efikasnijem i kvalitetnijem obrazovnom procesu i sistemu obrazovanja u cjelini.

 

 

Ministrstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Na  radnom sastanku ministra Ministarstva za obrazovanje, nauku, kultru i sport Mensura Sinanovića i direktora „RMU Zenica“ Nisveta Topalovića, sa saradnicima te rektorom Univerziteta u Zenici, prof. dr. Dževadom  Zečićem, održanom dana 25.03.2016. godine, razmatrana su sva pitanja vezana za mogućnosti nastavka uspješne poslovne saradnje na urednom, kontinuiranom i prioritetnom snabdijevanju javnih obrazovnih ustanova ugljem na području Zeničko-dobojskog kantona.

 Pored toga, na radnom sastanku razgovarano je i o neophodnoj, zajedničkoj saradnji na pripremi Prijedloga Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti organizovanja bivšeg hotela „Rudar“ kao Organizacione jedinice „Studentski centar II“ Univerziteta u Zenici, odnosno budućeg razvoja smještajnih kapaciteta, kao i drugih pratećih pitanja vezanih za povećanje studentskog standarda, što je i predviđeno u Programu rada Vlade Kantona za 2016. godinu.

S tim u vezi dogovoreni su pravci kao i modaliteti buduće saradnje, potvrđeni u Pismu namjere resornog ministarstva, od 28.03.2016. godine, kao i odgovora JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo-Zavisno društvo „Rudnik mrkog uglja Zenica“, od 01.04.2016. godine.

 O svim narednim aktivnostima na implementaciji ovog značajnog projekta javnost će biti blagovremeno informisana.

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma