Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mensur Sinanović upriličio je radni sastanak sa predstavnicama Sportskog saveza invalidnih lica Zeničko-dobojskog kantona. Ispred Sportskog saveza predstavnice su bile Zumra Gušo, Hasna Hamzić, Suvada Mameledžija, Meliha Musaefendić, Mevlida Lemeš i Hamida Sejdić. Tokom sastanka predstavnice Sportskog saveza invalidnih lica prezentirale su svoj rad naglasivši pritom kako često nailaze na nedovoljno razumijevanja i slabu financijsku podršku od strane općinskih struktura i općinskih sportskih savez. Također su naglasile, da  su unatoč poteškoćama ustrajnim radom uspjele ostvariti hvale vrijedne rezultate. Naime, na državnom natjecanju invalidnih osoba, predstavnice Zeničko-dobojskog kantona osvojile su prva mjesta u tri sportske discipline – streljaštvu, pikadu i stolnom tenisu.

Ministar Sinanović je pohvalio rad članica Sportskog saveza invalidnih lica i čestitao im na ostvarenim rezultatima te istakao da će resorno ministarstvo u narednom periodu, u skladu  s vlastitim mogućnostima, nastojati u većoj mjeri podupirati sportske kolektive osoba s invaliditetom i ženske sportske kolektive.

 

 

Press služba

Provodeći redovne aktivnosti iz oblasti kulture, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko –dobojskog kantona je organiziralo radni sastanak sa predstavnicima Organizacije Akcija za kulturu iz Sarajeva koja je jedan od deskova Kreativna Evropa BiH.

Program Kreativna Evropa nudi velike mogućnosti za afirmaciju bosanskohercegovačke kulture u evropskom i međunarodnom kontekstu. Realizacija zajedničkih projekata sa EU institucijama predstavlja važan doprinos promišljanju i stvaranju novih kulturnih sadržaja, a Desk Kreativna Evropa je tehnička potpora bosanskohercegovačkim aplikantima.

Razgovaralo se na temu potrebe uvođenja mehanizama za kofinansiranje projekata u sklopu programa Kreativna Evropa, te podizanja kapaciteta sektora kulture u ovom kantonu za pristupanje evropskim fondovima.

Ministar Mensur Sinanović je izrazio zahvalnost za informacije o šansama koje program Kreativna Evropa nudi za kulturne aktere Zeničko-dobojskog kantona, ističući opredijeljenost Vlade Kantona za razvoj i promociju kulture, te izrazio spremnost da Ministarstvo u narednom periodu preduzme konkretne korake za kreiranje transfera za svrhu kofinansiranja projekata podržanih od strane Kreativne Evrope koji bi služio kao stimulans kulturnjacima na području Kantona da se više prijavljuju na konkurse u sklopu ovog programa.

Na sastanku je dogovorena i organizacija sastanka sa direktorima ustanova kulture kao i predstavnicima lokalnih zajednica kako bi im se približio koncept EU programa Kreativna Evropa.

 

Press služba

U okviru radne posjete Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa sardnicima je obišao dvije zeničke škole na kojim se izvode radovi koji su finansirani sredstvima Budžeta  zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu.

Na ime sanacije školskog objekta centralne škole OŠ "Vladimir Nazor" Zenica od posljedica elementarnih nepogoda, koje su zadesile ovu školu januara 2017. godine, odobreni su radovi u vrijednosti od ukupno 77.200,00 KM. Nakon obilaska pomenute škole konstatovano je da radovi teku po planu.

Za radove na sanaciji krova na fiskulturnoj sali OŠ "Meša Selimović" Zenica, kao i sanaciju krovova u posljednje dvije godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona izdvojilo je ukupno 62.000,00 KM. Također je izvršena i zamjena dijela elektroinstalacija u vrijednosti od 7.000,00 KM. Svi planirani radovi su okočani.

Prisutni su izrazili veliko zadovoljstvo organizacijom i kvalitetom izvedenih radova.

 

 

Press služba

U okviru radne posjete  Tešnju  Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Suad Huskić, načelnik Općine Tešanj, Ismet Bahtić ,direktor OŠ "Gazi Ferhad beg Bašagić" Jablanica, Osmo Hurić, direktor OŠ "Huso Hodžić", predstavnik Izvođača radova i Nadzor, obavili su nadzor i obilazak građevinskih radova na objektima OŠ "Gazi Ferhad-beg" Jablanica, općina Tešanj i OŠ "Huso Hodžić" Tešanj:

Radovi na objektu OŠ "Gazi Ferhad-beg" Jablanica općina Tešanj, finansirani su iz kreditnog zaduženja kod Svjetske banke u okviru projekta "Energijska efikasnost u BiH" za Federaciju BiH  u vrijednosti od 338.525,00 KM.

U toku su radovi na izgradnji nove fiskulturne sale OŠ "Gazi Ferhad-beg" Jablanica, općina Tešanj koji se posljednje dvije godine finansiraju sredstvima Općine Tešanj i sredstvima Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

Za radove u OŠ "Huso Hodžić" Tešanj u 2017. godini Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona izdvojilo je za sanaciju mokrog čvora u fiskulturnoj sali 18.630,00 KM.

Konstatovano je da radovi teku po planu. Prisutni su izrazili zadovoljstvo kvalitetom izvedenih radova.

 

Press služba

U sportskoj dvorani Tehničke škole  na Bilmišću u Zenici, izvršena je svečana primopredaja novog univerzalnog električnog semafora koji je uz finansijsku pomoć Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport osigurao Univerzitetski sportski savez studenata. Radi se multifunkcionalnom električnom semaforu, koji će pomoći pri realizaciji sportskih takmičenja, učenika i studenata, ali i takmičenjima sportskih klubova. Novi električni semafor može pomoći u realizaciji takmičenja u košarci, odbojci, rukometu i malom nogometu.

Svečanoj primopredaji smafora prisustvovao je Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku kulturu i sport i pomoćnik ministra za kulturu i sport Marniko Tokić a ispred Univerzitetskog sportskog saveza predsjednik dr. Aleksa Stanković  i članovi Jasmin Kovačević i Derviš Dervišević te Mujo Zvekić, direktorTehničke škole  u Zenici.

 

 

Press služba

U Privrednoj komori ZDK održana javna prezentacija do sada postignutih rezultata Projekta pod nazivom: ˝Jačanje sistema srednje stručnog obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu, koji Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona implementira u okviru Programa Prilika Plus, a podržava Vlade Švicarske.

Projekat Komore se implementira u dva sektora, sektoru metaloprerade i sektoru tekstila, kože i obuće, a podržan je i od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona i Federalnog zavoda za zapošljavanje, putem sufinasiranja obuka nezaposlenih osoba.

Javnoj prezentaciji su prisustvovali svi ključni akteri Projekta Komore, predstavnik Ambasade Švicarske, gospodin David Kramer, predstavnici Programa Prilika Plus, zatim Nurđehan Šahinović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, Zlatko Jelić, ministar za privredu ZDK,  Anto Pešić, direktor Službe za zapošljavanje ZDK, predstavnica Pedagoškog zavoda, predstavnici Metalurškog instituta Kemal Kapetanović Zenica, direktori Mješovite srednje škole Tešanj, Mješovite srednje škole Kakanj, Mješovite srednje industrijske škole Zenica, Tehničke škole Zenica te predstavnici kompanija Koteks doo Tešanj, RM – LH doo Zenica, BME doo Tešanj i Arel doo Zenica. Implementacija Projekta Komore odvija se veoma uspješno, u skladu sa predviđenim dinamičkim planom, zaključak je prisutnih na javnoj prezentaciji.

Budući da postoji neusklađenost sistema srednjeg stručnog obrazovanja i potreba tržišta rada, Projekat Komore će u značajnoj mjeri doprinijeti poboljšavanju sadašnjeg kvaliteta sistema srednjeg stručnog obrazovanja, primarno u domenu praktične nastave, i to inoviranjem postojećih nastavih planova i programa, obukom nastavnika praktične nastave, umrežavanjem obrazovnih institucija sa kompanijama s ciljem obavljanja praktične nastave te nabavkom opreme za školske radionice u kojima se obavlja praktična nastava.

Projektne aktivnosti, rješavaju i negativne posljedice sadašnjeg sistema srednjeg stručnog obrazovanja, kroz obuke nezaposlenih osoba sa ciljem unaprjeđenja njihovih znanja, vještina i kompetencija neophodnih u savremenim procesima rada, kako bi povećali njihovu konkurentnost i omogući brže zapošljavanje. Na ovaj način, projektnim aktivnostima, stvara se platforma za sistemsko rješavanje problema neusklađenosti sistema srednjeg stručnog obrazovanja i potreba tržišta rada u Zeničko-dobojskom kantonu.

Predstavnici Vlade Zeničko-dobojskog kanton, od početka implementacije ovog Projekta daju puni doprinos za uspješnu realizaciju projektnih aktivnosti.

 

Press služba

Delegacija Svjetske banke u sastavu Kathrin Hofer,Mustafa Čopelj, predstavnik Federalnog ministarstva  prostornog uređenja-koordinator projekta za Federaciju BiH te Mensur Sinanović,ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i predstavnici izvođača radova "ITC"doo Zenica i Nadzorni organ posjetili su  JU Gimnazija "Rizah Odžečkić" u Zavidovićima, na čijem se objektu izvode radovi prema projektu "Energetska efikasnost u BiH" za Federaciju BIH za 2017. godinu, koji će se finansirati iz kredita Svjetske banke preko Međunarodne asocijacije za razvoj.

Konstatovano je da radovi teku po planu .Članovi Delegacije su izrazili zadovoljstvo kvalitetom izvedenih radova.

 

 

Press služba

Nakon prethodno održanih konferencija u Ljubljani i Mostaru, treća međunarodna konferencija „Gradimo mostove u obrazovanju odraslih 2017“ održana je u Skoplju, 25. i 26. oktobra 2017. godine.

U delegaciji Bosne i Hercegovine,  koja je uzela učešće i na ovoj konferenciji, bio je i  Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

 Na konferenciji su predstavljene aktuelnosti na polju obrazovanja odraslih iz svih sedam zemalja učesnica konferencije i to: Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Slovenije. Aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine predstavio je dr.sc. Emir Avdagić, direktor DVV International - Ureda za BiH, prije svega, upoznavši učesnike sa strukturom države i postojećom zakonskom regulativom,  te predstavio i primjere dobre prakse iz rada ministarstava u pogledu usvajanja strateških dokumenata, saradnje sa poslodavcima, djelovanja Vijeća za obrazovanje odraslih itd.

U Evropi je 2017 godina proglašena godinom obrazovanja odraslih, te je tim povodom drugog dana konferencije predstavljen Manifest za obrazovanje odraslih u 21. vijeku na makedonskom jeziku. Manifest za obrazovanje odraslih u 21. vijeku je objavljen 2015. godine od strane Evropske asocijacije za obrazovanje odraslih (EAEA) i postavlja ciljeve za kreiranje Evrope koja uči (Learning Europe) i koja je sposobna da odgovori na izazove budućnosti.

Prezentovane su sljedeće teme:

  1. Podizanje svijesti medija o važnosti obrazovanja odraslih, Bosna i Hercegovina
  2. Priznavanje stranih javnih isprava - certifikata, Crna Gora
  3. Kreiranje politika u obrazovanju odraslih, Makedonija
  4. Uloga promocije u razvoju obrazovanja odraslih, Hrvatska
  5. Priznavanje prethodno stečenih znanja, Kosovo
  6. Alat za planiranje i ostvarivanje ciljeva dugoročnog razvoja obrazovanja odraslih, Slovenija
  7. Univerzitet i cjeloživotno učenje, Srbija.

Zaključci konferencije će biti objedinjeni i objavljeni u formi Deklaracije konferencije, a naredna konferencija će biti održana u maju 2018. godine u Hrvatskoj. Više informacija o ovogodišnjoj konferenciji možete pronaći na web stranici konferencije http://pro.acs.si/gm2017/.

Delegacija Zeničko-dobojskog kantona, koju je predvodio premijer Miralem Galijašević, prisustvovala je ceremoniji svečanog otvorenja vanjskih sportskih terena sa tribinama i svečanoj Akademiji povodom 25 godina osnivanja i rada Medrese "Osman-ef. Redžović" u Visokom.

Premijer Galijašević se, tokom boravka na ceremoniji, susreo i razgovarao sa  reisu-l-ulemom Islamske zajednice u BiH dr. Huseinom ef. Kavazovićem, kojeg je upoznao sa aktuelnim dešavanjima i stanjem u Zeničko-dobojskom kantonu.

Razgovarano je o stanju socijalne zaštite, obrazovanja i privrede u općinama ZDK.

Potom su reis Kavazović i premijer Galijašević sa saradnicima i svečano otvorili izgrađeni teren. Ceremoniji otvaranja stadiona uz reisa Kavazovića i premijera Galijaševića, prisustvovali su, između ostalih, dr. Mustafa ef. Cerić, muftija sarajevski dr. Enes ef. Ljevaković, članovi Vlade ZDK, direktori medresa i drugih osnovnih i srednjih škola, glavni imami, imami, profesori i nastavnici, mnogi privrednici, vakifi, prijatelji, sadašnji i bivši učenici Medrese.

 

Press služba

Povodom učešća u međunarodnom europskom rukometnom  kupu „Challenge Cup“ predsjedavajući Skupštine Jasmin Duvnjak i Mensur Sinanović ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona ugostili su predstavnike Ženskog rukometnog kluba „KrivajaZavidovići (ŽRK Krivaja). Ovom prilikom su im čestitali na dosada ostvarenim rezultatima te izrazili punu podršku u daljim aktivnostima i zaželjeli im uspjeh u domaćem prvenstvu i europskim takmičenjima.

Predstavnici ŽRK Krivaja su izrazili zahvalnost na podršci i razumijevanju problematike ženskog sporta koja ostvarenim  rezultatima daje dimenziju više.

 

Stručna služba Skupštine

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma