Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport  Zeničko-dobojskog kantona održao je  sastanak  s predstavnicima  PH International, direktoricom Nedžadom Faginović, program menagerom, Renée Berrian i koordinatoricom projekta, Beti Čolak. Sastanku su prisustvovali članovi tima za izradu kurikuluma za socijalizaciju s pravom, Selvedin Delić i Rasema Sarić.

Sastanak je održan s ciljem nastavka saradnje u okviru Programa „Socijalizacija s pravom“.

Ministar je, izrazio zadovoljstvo aktivnostima, rezultatima rada tima i kompletom edukativnih materijala za rad sa učenicima na socijalizaciji s pravom u osnovnim školama, a koji su proizvod rada Tima za izradu kurikuluma za socijalizaciju s pravom u okviru projekta. Naglasio je značaj i specifičnost ovog projekta u čijoj  realizaciji  prvi put sa učenicima učestvuju zajedno nastavnik i policajac.

Direktorica programa Nedžada Faginović i gošća, Renée Berrian, su nakon obraćanja ministra i njegove prezentacije rada Ministarstva i konstruktivnih prijedloga za nastavak saradnje u okviru projekta, izrazile veliko zadovoljstvo saradnjom i prijedlozima za njen nastavak, ističući doprinos projekta kao i do sada uloženi trud i rad, koji su ocijenile kao izuzetno uspješan i nadasve koristan, kako za nastavnike, tako i za učenike osnovnih i srednjih škola.

Dogovoren je nastavak  saradnje na ovom projektu kao  i u misiji širenja znanja o pravima i obavezama učenika, pravnim pitanjima i institucijama nadležnim za provođenje zakona, a sve s ciljem da naši učenici budu odgovorni, sigurni i sretni.

 

Press služba

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona donijelo je izmjene i dopune Nastavnog plana za osnovnu školu i gimnaziju. U gimnaziju se uvodi Informaciono komunikaciono izborno područje, za koje je urađena predmetno-planska struktura i  Nastavni program, dok se s ciljem preveniranja tjelesnih deformiteta kod učenika mlađeg školskog uzrasta, u svim osnovnim školama, uvodi treći nastavni sat Tjelesnog i zdravstvenog odgoja za učenike od 1. do 5. razreda.

Kroz navedene izmjene i dopune nastavnih planova i programa za Historiju/Povijest/Istoriju, učenici devetog razreda osnovnih škola u Zeničko-dobojskom kantonu, izučavat će proširene sadržaje iz perioda agresije na našu zemlju (1992.-1995.), uključujući i činjenice navedene u presudama Međunarodnog suda kao i Suda Bosne i Hercegovine donesene u predmetima po optužnicama za etničko čišćenje, ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini kao i genocid u Srebrenici. Kako bi se stvorio prostor za izučavanje navedenih sadržaja, fond sati u osmom razredu je povećan sa jednog na dva sata sedmično. Primjena svih navedenih izmjena počinje od školske 2018./2019. godine uz prethodno provedene dodatne stručne edukacije nastavnog osoblja.

 

 

Press služba

Danas je Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona prisustvovao svečanosti povodom Dana škole Gimnazije "Rizah Odžečkić",  općina Zavidovići i  ozvaničio  završetak radova, u okviru projekta "Energijska efikasnost u BiH" za Federaciju BiH.

Premijer Galijašević je naglasio da će zamjena stolarije, postavljanje termofasade te zamjena kotlovnice omogućiti poboljšane uvjete rada kako za učenike tako i za nastavnike Škole i da će Vlada Zeničko-dobojskog kantona i dalje činiti sve na poboljšanju uvjeta za odvijanje nastavnog procesa u svim školama na području Zeničko-dobojskog kantona.

Vrijednost izvedenih radova na ovoj školi  iznosi 340.00,00 KM.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je u proteklom periodu uložila u školske objekte na području Općine Zavidovići  oko 1.200.000,00 KM.

Pored premijera Galijaševića svečanosti su  prisustvovali: Josip Martić, federalni ministar prostornog uređenja, Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Andrej Kajić, ministar finansija, Hašim Mujanović, načelnik Općine Zavidovići, Mustafa Čopelj, koordinator projekta za Federaciju BiH, Alen Skejić, direktor Gimnazije "Rizah Odžečkić", Zavidovići te direktori škola, roditelji i učenici.

 

 

Press služba

Danas je Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona prisustvovao svečanosti povodom Dana škole "Vareš Majdan", Vareš i  ozvaničio  završetak radova, u okviru projekta "Energijska efikasnost u BiH" za Federaciju BiH.

Premijer Galijašević je naglasio da  će zamjena krova, stolarije, postavljanje termofasade te sanacija fiskulturne sale i zamjena dijela LED rasvjete omogućiti poboljšane uvjete rada kako za učenike tako i za nastavnike.

Vrijednost izvedenih radova iznosi 453.109,83 KM. Vlada Zeničko-dobojskog kantona je u proteklom periodu uložila u školske objekte na području Općine Vareš oko 1 miliom KM. Pored ove škole Vlada Zeničko-dobojskog kantona je izgradila novu školu u naselju Ligatići, Vareš i obnovila krov u Osnovnoj školi Vareš.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona i dalje činiti sve na poboljšanju uvjeta za odvijanje nastavnog procesa u svim školama na području Zeničko-dobojskog kantona.

Pored premijera Galijaševića svečanosti su  prisustvovali Josip Martić, federalni ministar prostornog uređenja, Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Zdravko Marošević, načelnik Općine Vareš, Mustafa Čopelj koordinator projekta za Federaciju BiH, Nehrudin Muftić, direktor OŠ "Vareš Majdan" Vareš, direktori škola, roditelji i učenici.

 

 

Press služba

U općini Zavidovići uspješno je implementiran projekat “Škola školi“, kojim je Mješovita srednja škola iz Zavidovića, na prijedlog nastavnika praktične nastave  zanimanja stolar Ribić Denisa, iz vlastitih sredstava napravila 650 ormarića za sve učenike od 1. do 5. razreda iz  šest osnovnih škola općine Zavidovići.  Izradom ormarića na časovima praktične nastave učenici Mješovite srednje škole zanimanja stolar  su svojim mlađim kolegama u osnovnim školama  omogućili da teške školske torbe budu  rasterećene tako što će učenici dio školskog pribora i udžbenika  moći  ostaviti u školi.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport čestita Mješovitoj srednjoj školi Zavidovići na inovativnosti  i uspješnom završetku ovog projekta na višestruko zadovoljstvo svih aktera.

 

Press služba

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje je krajem 2016. godine, po odobrenju Predsjedništva Bosne i Hercegovine, zaključila Sporazum o sudjelovanju naše države u programu za međunarodno ocjenjivanje učenika – PISA 2018. PISA testiranja su međunarodna istraživanja procjena znanja i vještina petnaestogodišnjih učenika koja provodi OECD. Osnovana su s ciljem ocjenjivanja razina obrazovanja među mladima u glavnim industrijskim zemljama i provode se svake tri godine. Oblasti koje se procjenjuju su čitalačka pismenost, pismenost iz matematike i prirodnih znanosti, a u svakom ciklusu PISA testiranja naglasak se stavlja na ocjenjivanje jedne od navedenih pismenosti.

U PISA 2018 istraživanju koje će se održati u periodu od 2. aprila do 25. maja u etapama od osam sedmica testiranja iz Zeničko-dobojskog kantona učestvuje osam osnovnih i četrnaest srednjih škola, a to su :

Srednja mješovita škola „Mladost“ Zenica, Mješovita srednja škola ,, Stjepana Radića“ Usora, Mješovita srednja škola Kakanj, JU Mješovita srednja škola Tešanj, Mješovita srednja škola „ Hazim Šabanović“ Visoko, Mješovita srednja škola Zenica, JU Mješovita srednja škola „ Musa Ćazim Ćatić“ Olovo, Srednja mješovita škola „Žepče“ Žepče, JU Medicinska škola Zenica, Srednja tehnička škola „Kemal Kapetanović“ Kakanj, Tehnička škola Zenica, medresa „Osman efendija Redžović“ Visoko, gimnazija „Muhsin Rizvić“ Breza, gimnazija „Visoko“ Visoko, Osnovna škola „Ahmed Muratbegović“ Zenica, Osnovna škola „Gazi Ferhad beg“ Tešanj, Osnovna škola „Kulin Ban“ Visoko, Osnovna škola „Hamza Humo“ Zenica, Osnovna škola Prva osnovna škola Zavidovići, Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“ Visoko, Osnovna škola Arnauti Zenica i Osnovna škola „Alija Nametak“ Zenica.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod Zenica svim učesnicima u navedenom istraživanju žele puno uspjeha u postizanju što boljih rezultata.

U zajedničkoj organzaciji Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport  i Pedagoškog zavoda Zeničko-dobojskog kantona, 27.03.2018. godine,  uspješno je realiziran planirani stručni seminar za nastavnike b/h/s jezika i književnosti u osnovnim školama na području Kantona. Tom prilikom predavači Instituta tematski su prezentirali „Važnost historije bosanskog jezika u kontekstu savremenih jezičkih tokova“, (dr.sci.Alen Kalajdžija), „Bosanskohercegovačka dijaleketska slika (Haris Ćatović, MA), „Jezičke norme i metodička praksa“, (Mr.sc.Aida Kršo), i „Nacionalna kjniževnost u funkciji nastave maternjeg jezika“, (Hadžem Hajdarević, književnik).

Realiziranjem ovog stručnog seminara, a nakon nedavno održanog seminara za nastavnike b/h/s jezika i književnosti u srednjim školama, završen je planirani ciklus edukacije za 102 nastavnika, kao dodatni stručni doprinos aktuelnim tematskim raspravama o značaju, ulozi i općoj socijalnoj funkciji  b/h/s jezika u savremenim društvenim tokovima.       

 

Press služba

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Mensur Sinanović s pomoćnikom Marinkom Tokićem, upriličio je radni sastanak sa Nadinom Mehmedović, osvajačicom srebrene medalje na Evropskom klupskom prvenstvu koje je održano od 6.do 9. 3. 2018.godine u Instanbulu. Pored Nadine, sastanku je prisustvovao i njen otac i trener Elvin Mehmedović te sekretar Taekwondoo saveza Zeničko-dobojskog kantona Haris Porča. Tokom sastanka gospodin Mehmedović, prezentirao je rad Taekwondo akeademije „Tešanj“, čija je članica i Nadina, dok je gospodin Porča, prezentirao način funkcioniranja samog saveza, ali i klubova, koji su članovi saveza.

Ministar Sinanović je čestitao, Nadini i njenom treneru na ostvarenom rezultatu te pohvalio njihov angažman. U svom izlaganju, ministar je istakao da će resorno ministarstvo u narednom periodu, sukladno vlastitim mogućnostima, nastojati  značajnije podupirijeti aktivnosti same Nadine, kao perspektivne sportašice, kao i rad Taekwondo akademije „Tešanj“ koja je ovim rezultatom pokazala kvalitetu svoga rada.

 

 

Press služba

Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona, danas je prisustvovao svečanosti otvaranja rekonstuisanog školskog objekta OŠ „Vladimir Nazor“ u Zenici.

Na ime sanacije školskog objekta centralne škole OŠ „Vladimir Nazor" Zenica od posljedica elementarnih nepogoda, koje su zadesile ovu školu u januaru 2017. godine, izvedeni su  radovi u vrijednosti od ukupno 77.200,00 KM.

Premijer je prisutne na svečanosti obavijestio da je za ovu školu potpisan Sporazum o razumjevanju za učestvovanje u Projektu "Energijske efikasnosti u BiH" za Federaciju BiH za 2018. godinu.

Vrijednost ovog projekta procijenjena je na 671.580,00 KM.

 

 

 

Press služba

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma