Početak školske godine u Zeničko-dobojskom kantonu je odgođen u pojedinim školama do 15.septembra odnosno do završetka neophodnih sanacija na objektima, prije svega u Općini Maglaj - u dvije osnovne i dvije srednje škole i kraćim pomjeranjem nastave u područnim školama u općini Maglaj u Bočinji i Ulišnjaku. Ovo je izjavio Mirko Trifunović, kantonalni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Po njegovim riječima nastava je počela u OŠ Ćamil Sijarić u Nemili. Tamo je oštećena sportska dvorana i ona je ušla u program obnove od poplava. Nastava je odgođena u Kolićima i Šerićima iz bezbjedonosnih razloga. Ukupna investicija Evropske Unije u Program obnove školskih objekata nakon majskih i avgustovskih poplava na prostoru ZDK u ovoj fazi radova je 3,6 miliona KM.

Ministar Trifunović je u Zenici sa Enisom Arifagićem, direktorom za obnovu u UNDP-u razgovarao o trenutnim i novim projektima obnove školskih objekata na području ovog kantona. Naime, UNDP je glavni investitor rekonstrukcije i obnove školskih objekata u ZDK nakon majskih poplava.

-Veliki broj aktivnosti koji smo poduzeli na području ZDK ne bi bilo moguće bez dobre saradnje sa ministarstvom, ali i jedinicama lokalne samouprave gdje se nalaze ovi školski odnosno predškolski objekti. Radi se o 15 objekata na području kantona koje su obuhvaćeni ovom investicijom kroz program EU za oporavak od poplava. Na prostoru cijele BiH je obuhvaćenop 90 školskih i predškolskih ustanova ukupne vrijednosti 16 miliona KM. Nadamo se da će najveći dio programa biti realizovan u narednih tri – četiri mjeseca. Dva objekta će morati biti srušeni i izgrađeni iznova. To su objekti u Bočinji, općina Maglaj i Lovnici - općina Zavidovići,- rekao je Enis Arifagić, šef UNDP programa obnove.

Osim sredstava EU za ovaj program će Zeničko-dobojski kanton izdvojiti 600.000 KM, a fedralno resorno Ministarstvo 490.000 maraka.      

Na press konferenciji (28. 08. 2014.) koja je održana u Vladi ZDK ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Mirko Trifunović i premijer Zeničko-dobojskog kantona Munib Husejnagić su saopštili da će, i pored velikih oštećenja školskih objekata u majskim i avgustovskim poplavama, nastava početi u većini škola 1. Septembra. Premijer i ministar su upoznali javnost sa uvjetima za početak nastave u osnovnim i srednjim školama Zeničko-dobojskog kantona, u kontekstu saniranja posljedica majskih i avgustovskih poplava. Vlada Kantona je putem resornog Ministarstva učinila napore da se za nastavu osposobi većina školskih objekata koji su stradali tokom poplava. Pritom se imala na umu prvenstveno bezbjednost učenika u ugroženim područjima,i to u pogledu osiguranja putnih pravaca do školskih objekata, a onda i osposobljenosti školskih učionica za početak nastave.

Nažalost, zbog velikih devastacija na pojedinim školskim objektima, nastava neće početi 1. septembra kao u većini ostalih škola na području Kantona. Tamo gdje se još uvijek izvode građevinski radovi, nastava će početi kada oni budu završeni, a procjenjuje se da će to biti učinjeno do 15. Septembra. Zato je Vlada nas prošloj sjednici (27.8.2014.) donijela Odluku o odgađanju početka nastave u školskoj 2014/15. godini u pojedinim školama na području Općina Zenica i Maglaj. Sredstva za sanaciju školskih objekata su obezbjeđena, a procijenjeno je da će u obnovu i rekonstrukciju škola biti uloženo oko 10 miliona KM iz više izvora.

Ministar Mirko Trifunović obrazložio je trenutne aktivnosti koje se vode na sanaciji školskih objekata. Tako se nastava do 15. septembra ili do okončanja građevinskih radova odgađa u Osnovnoj školi Maglaj, izuzev područnih škola Tujnica, Liješnica i Bradići, gdje postoje uslovi za izvođenje nastave. Nastava se odgađa i u Prvoj osnovnoj školi Maglaj , izuzev područnih škola Kosova, Moševac, Jablanica i Ravne, te u srednjim maglajskim školama: Gimnazija „Edhem Mulabdić“ i Mješovita srednja škola. Na području Općine Zenica, nastava se odgađa u područnim školama Osnovne škole „Ćamil Sijarić“ Nemila, i to u naseljima Kolići i Šerići kao i za učenike iz Bistrice, Starine koji zbog oštećenih putnih komunikacija ne mogu dolaziti na nastavu u centralnu školu u Nemili. Na području Općine Žepče najteža je situacija u Željeznom Polju u centralnoj školi koja se trenutno obnavlja i do subote, 30. 08. očekuje se da će radovi biti završeni. Kao i u Topčić Polju, gdje su problem putne komunikacije, slična je situacija i u Željeznom Polju odnosno obezbjeđenje putnog pravca do Mjestove Ravni. Osim za osnovce, potrebno je što prije osposobiti i putne pravce kojima više od 300 učenika iz Željeznog Polja putuje u srednje škole. Radi se o dva putna pravca koji nisu do kraja osposobljeni Biljevina - Mjestova Ravan i Jastrebac – Mjestova Ravan.

-Jučer smo sa federalnim premijerom Nikšićem posjetili Željezno Polje i prema izjavama predsjednika kriznog štaba do vikenda će biti završen putni pravac od Biljevine do Mjestove Ravni, a vrlo brzo nakon toga i lokalni put Jastrebac –Mjestova Ravan. Od federalnog premijera smo dobili obećanje da će mašine Autocesta Federacije BiH nastaviti da ubrzano osposobljavaju put od magistralne ceste M-17 do naselja Mjestova Ravan, kazao je premijer Husejnagić.

Na području Zeničko-dobojskog kantona na nastavu u 62 osnovne i 32 srednje škole će u septembru krenuti 30.423 osnovca (od čega 3.450 prvačića) i 17. 006 srednjoškolaca.Za evakuisane učenike, koji se još uvijek nalaze u kolektivnim centrima ili kod rodbine, dogovoreno je da nastavu mogu pohađati u školi najbližoj trenutnom mjestu boravka.

Austrijska firma Novonartik donator je sredstava za rekonstrukciju Osnovne škole „Abdul Vehab Ilhamija“ u Žepču koja je oštećena u majskim poplavama.

Novac je uplaćen Crvenom križu Federacije BiH, a potpisivanjem ugovora sa Ministarstvom obraszovanja, nauke, kulture i sporta ZDK , Općinom Žepče i školom biće usmjeren na realizaciju ovog posla.

Ugovorom je precizirano da se škola osposopbi za redovnu nastavu u roku od 65 dana.

-Svaka donacija je od velike važnosti. Posebno u obrazovanju jer je veliki broj školskih objekata oštećen ili uništen u majskim poplavama. Crveni križ Federacije je , ubjeđen sam, ovu donaciju austrijskih prijatelja usmjerio na pravo mjesto,-kazao je ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Mirko Trifunović prilikom potpisivanja ugovora.

Školu će rekonstruisati Inžinjering d.o.o. Žepče.

Na području Zeničko-dobojskog kantona tokom majskih poplava nastradalo je trinaest centralnih i deset područnih škola, a tri područne u Šerićima, Kolićima i Kovanićima su u lošem stanju. U avgustovskim poplavama nije bilo novih šteta.

- UNDP radi projekte u svim školama koje su nastradale i to u tri faze. Prva je što više uraditi na školama da bi nova školska godina mogla početi na vrijeme. Druga faza je energetska efikasnost školskih objekata koja se provodi zajedno sa Federalnim fondom za zaštitu okoliša. I treća faza je do početka sezone grijanja sanacija svih kotlovnica, odnosno sistema grijanja – navodi Trifunović.

Iako je situacija za stanovnike Željeznog Polja izuzetno teška, Trifunović ističe da Osnovna škola „Abdulvehab Ilhamija“ može raditi u postojećim kapacitetima.

- Putne komunikacije su veliki problem isto kao i u nemilskom kraju. A učenici zavise od toga jer putuju iz svojih mjesta stanovanja prema školama u Zenici i Žepču.  Jedan od važnih uslova je prohodnost komunikacija posebno Nemila – Šerići, Žepče – Željezno Polje – navodi Trifunović dodavši da su ove poplave poništile sve radove na putnim komunikacijama u protekla dva i po mjeseca.

Trifunović je naglasio da bez obzira što je sada pažnja usmjerena na centralne škole, učenici područnih škola bit će preraspoređeni u druge najbliže škole, ali postoji dogovor s UNDP-om da će i one biti uzete u obzir.

- Škole su još u junu napravile nekoliko opcija kako dočekati novu školsku godinu. Možemo očekivati da će u najvećem procentu u septembru školska godina početi u nešto izmijenjenom režimu s obzirom na prihvat učenika iz područnih škola. Ako dođe i do nekih kašnjenja, u školskom kalendaru imamo dovoljno vremena obzirom da iduća školska godina završava 12. juna što znači nekih 20-ak dana vremena koje možemo da upotrijebimo tamo gdje građevinski radovi ne budu gotovi – kaže Trifunović.

Obnova školskih objekata odvija se uz pomoć stranih donatora, organizacija, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

- UNICEF donira namještaj i to je već u toku i najveći dio je isporučen. Tu su još World Vision, Save the children, jedna italijanska organizacija koja pravi hemijski laboratorij u srednjoj školi u Maglaju. Puno je projekata i sve se radi da bi školska godina počela na vrijeme – zaključio je Trifunović.

Jučer (21. 07. 2014.) su u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona premijer Munib Husejnagić i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Mirko Trifunović održali sastanak sa pedstavnicima UNDP-a za Bosnu i Hercegovinu, na čelu sa Edisom Arifagićem, rukovodiocem UNDP-ovog programa za obnovu. Naime, Evropska komisija odlučila je da dodijeli 42,24 miliona eura pomoćI za kratkoročne i srednjoročne potrebe područja BiH pogođenih majskim poplavama.

S tim u vezi, predstavnici UNDP-a željeli su da u koordinaciji sa domaćim vlastima organiziraju način i vrstu pomoći koja će biti pružena ugroženim područjima. Uz pomenuto, na ovom sastanku razgovaralo se o indentifikaciji najugroženijih objekata, počev od privrednih preko infastrukturnih do školskih objekata. Kako je rečeno tokom sastanka dio pomoći bit će usmjeren za obnovu i opremanje predškolskih institucija, osnovnih i srednjih škola pogođenih poplavama na šta će biti usmjerene aktivnosti UNDP-a, dok će UNICEF preuzeti obavezu opremanja ovih objekata.

Premijer Husejnagić i ministar Trifunović složili su se sa prijedlogom UNDP-a da se određeni poslovi na obnovi škola moraju završiti prije početka nastave u septembru, a drugi dio poslova radit će se u skladu sa potrebama kako škola tako i ostalih ustanova koje su ušle u projekat obnove.

Prema zajedničkoj ocjeni UNDP-a i predstavnika Vlade Kantona obnova će se usmjeriti na obrazovne institucije u Maglaju: Dječiji vrtić, „Osnovna škola Maglaj“ i „Prva Osnovna škola Maglaj“, u Zenici: Osnovna škola „Ćamil Sijarić“ Nemila, Osnovna škola „Arnauti“, u Žepču: Osnovna škola „Abdulvehab Ilhamija“ Željezno polje i Osnovna škola Fra Grga Martić Ozimica i u Zavidovićima „Prva osnovna škola“. Od srednjih škola na području Kantona sredstvima UNDP-a bit će obnovljene: Gimazija Maglaj i Srednja mješovita škola Musa Ćazim Ćatić Olovo.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma