Dana 21. 02. 2017.godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport posjetili su predsjednik šahovskog saveza Zeničko-dobojskog kantona Vedad Šestić, te predstavnici šahovskog kluba „Čelik Zenica“ Goran Trkulja i Enver Muratović. U razgovoru sa ministrom Mensurom Sinanovićem prezentiran je projekt organizacije šahovskog turnira ekipnog natjecanja učenika osnovnih škola grada Zenice u šahu, koji će se održati 18. 03. 2017.godine.

Svrha ovog projekta je popularizacija šaha na području grada Zenice, ali i na područje cijelog Kantona. Stoga je u planu, u suradnji sa Savezom društvava/udruga pedagoga FK ZDK organizirati i ekipno natjecanje između škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Također je istaknuto da će u Zenici u periodu od 20.4. do 24. 4. 2017.godine biti održano i pojedinačno federalno prvenstvo kadeta i juniora.

Nakon prezentiranog projekta ministar Sinanović je izrazio svoje zadovoljstvo projektom, naglasivši da će resorno ministarstvo podržati planirane aktivnosti, te da očekuje da se i druge nadležne institucije aktivno uključe i podrže ovaj projekat.

 

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Dana 20. 02. 2017. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport posjetio je Haris Ćatić, predsjednik streljačkog kluba „Zavidovići“ koji je ujedno bio ovlašteni predstavnik straljačkih kljubova sa područja općina Zavidovići, Maglaj, Doboj-Jug i Tešanj.

U razgovoru sa resornim ministrom Mensurom Sinanovićem i pomoćnikom za kulturu i sport Marinkom Tokićem, gospodin Ćatić je prezentirao zajedničku odluku predstavnika streljačkih klubova sa navedenih područja, da formiraju „međuopćinsku ligu“ u streljaštvu serijskom zračnom puškom.

Liga bi trajala 2 mjeseca, a u nju bi bilo uključeno oko 100 sudionika , od kojih su većina  djeca školskog uzrasta, čime se nastoji popularizirati ovaj sport među mlađim generacijama.

Gospodin Ćatić naglasio je da su u projekt „međuopćinska liga“ trenutno uvrštene općine koje se gravitacijski naslanjaju jedna na drugu, ali da u narednom periodu namjeravaju ligu proširivati i na druge općine Zeničko-dobojskog kantona. Također je istakao da je ovaj projekat i svojevrsna priprema za formiranje kantonalnog streljačkug saveza.

Nakon prezentiranog projekta ministar Sinanović je izrazio svoje zadovoljstvo projektom, naglasiviši da će resorno ministarstvo podržati planirane aktivnosti, te da očekuje da se i općine aktivno uključe i podrže ovaj projekat.

 

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, danas je donijela Zakjučak o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za 2017. godinu, kojim su odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 KM, namjenjena za izgradnju novog školskog objekta OŠ "Hasan Kikić" Tetovo, Grad Zenica.

OŠ "Hasan Kikić" Tetovo osnovana je prije 78 godina i trenutno centralnu školu pohađa ukupno 343 učenika.

S obzirom na starost i dotrajalost školskog objekta i procjenu o neisplativosti ulaganja u njegovu rekonstrukciju, kao i činjenicu da se dugi niz godina na području Zeničko-dobojskog kantona nije izgradio nijedan novi školski objekat,  Vlada Kantona se odlučila da u 2017. godini izdvoji sredstva za izgradnju novog školskog objekta pomenute škole.

Planska vrijednost novoizgrađenog objeta je cca.1.500.000,00 KM. Novi objekat bi trebao da sadrži osam učionica sa pratećim prostorijama i urađen po svim standardima i normativima. Njegovu realizaciju očekujemo u toku 2017. – 2018. godine.

Planirane su aktivnosti koje se odnose na pripremu potrebne projektne dokumentacije te obezbjeđenja potrebnih saglasnosti za građenje i realizaciju projekta.

U tom smislu očekujemo i saradnju Grada Zenica, naročito kod izdavanja potrebnih dozvola za gradnju.

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Nakon otklanjanja kvara na postrojenjima za proizvodnju toplinske energije za daljinsko zagrijavanje školskih objekata u Gradu Zenica i početka isporuke toplinske energije, resorno ministarstvo je razmotrilo sve relevantne okolnosti za nesmetani nastavak planirane nastave, te Vas  postupajući u skladu sa članom 32. stav 1., Zakona o osnovnoj školi,(“Službene novine ZDK-a”, broj: 5/04, 20/07, 19/09, i 4/14), kao i članom 33. stav 1., Zakona o srednjoj školi, (“Službene novine ZDK-a”, broj: 5/04, 20/07, 19/09, 9/11 i 4/14), ovim putem obavještava da se početak nastave, za sve osnovne i srednje škole na području Grada Zenice koje koriste usluge gradskog daljinskog grijanja, planira u ponedjeljak, 06.02.2017. godine. 

S tim u vezi neophodno je obavijestiti sve učenike i roditelje kao i nastavno osoblje, kako bi se blagovremeno postupilo po ovoj instrukciji.

Zbog nastalog kvara na postrojenjima za proizvodnju toplinske energije za daljinsko zagrijavanje školskih objekata u Gradu Zenica, resorno ministarstvo, postupajući u skladu sa članom 31. stav 3., Zakona o osnovnoj školi,(“Službene novine ZDK-a”, broj: 5/04, 20/07, 19/09, i 4/14), kao i članom 34. stav 2., Zakona o srednjoj školi, (“Službene novine ZDK-a”, broj: 5/04, 20/07, 19/09, 9/11 i 4/14), ovim putem Vas obavještava da se početak nastave, za sve osnovne i srednje škole na području Grada Zenice koje koriste usluge gradskog daljinskog grijanja, odgađa do srijede, 01.02.2017. godine, kada će se ponovo razmotriti sve relevantne okolnosti za eventualni nastavak planirane nastave. S tim u vezi neophodno je obavijestiti sve učenike i roditelje kao i nastavno osoblje, (a posebno učenike u drugoj smjeni), kako bi se blagovremeno postupilo po ovoj instrukciji.

Povodom aktuelne meteorološke situacije na području našeg kantona izazavane nastalim klimatskim zahlađenjem i pratećim obilnim snježnim padavinama, kao i aktuelnim stanjem energetske infrastukture i otežanim snabdijevanjem energentima, te pristiglim izvještajima od strane škola kao i zahtjevima i inicijativama školskog menadžmenta u općinama Kantona o produženju zimskog raspusta za još jednu sedmicu, resorno ministarstvo, postupajući u skladu sa članom 31. stav 3., Zakona o osnovnoj školi,(“Službene novine ZDK-a”, broj: 5/04, 20/07, 19/09, i 4/14), kao i članom 34. stav 2., Zakona o srednjoj školi, (“Službene novine ZDK-a”, broj: 5/04, 20/07, 19/09, 9/11 i 4/14), a na osnovu izvršene procjene ukupnih aktuelnih klimatskih prilika na području Zeničko-dobojskog kantona, ovim putem obavještava javnost kao i učenike, roditelje/staratelje i nastavno osoblje, da se zimski raspust produžava za još jednu radnu sedmicu, tako da nastava u drugom polugodištu počinje 30.01.2017. godine.

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Svečanim prijemom i prigodnom priredbom koju su izveli učenici i nastavnici Osnovne škole „Hamdija Kreševljaković“ u Kaknju zvanično je završen projekat rekonstrukcije i utopljavanja objekta Škole. Projekat u vrijednosti od 340.000,00 KM realizirala je Vlada Zeničko-dobojskog kantona preko resornog ministarstva. Radovi su obuhvatali toplotnu izolaciju zidova, toplotnu izolaciju kosog krova, zamjenu stolarije na objektu škole i poboljšanje centralnog sistema za grijanje.

Ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mensur Sinanović je istakao značaj ovakvih projekata na području Zeničko-dobojskog kantona, ali i naglasio da se projekat energetske efikasnosti nastavlja i u 2017. i 2018. godini.

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, Mensur Sinanović sa saradnicima je u utorak, 10.01.2017. godine bio u  radnoj posjeti Općini Tešanj, načelniku Općine Tešanj i Srednjim školama na području Općine Tešanj.

Na sastanku se razgovaralo o planovima u oblasti obrazovanja, ali i kulture i sporta na području Općine Tešanj, koje će zajednički provoditi Vlada Zeničko-dobojskog kantona i Općina. Okvirno su dogovoreni datumi početka aktivnosti za nastavak saradnje na izgradnji četiri školske sportske dvorane, podrška projektu stipendiranja studenata, projekti energetske efikasnosti za školske objekte u Općini Tešanj planirani za 2017.godinu, podrška sportskim kolektivima i kulturnim manifestacijama. Dogovoreni su I uslovi za korištenje sportske dvorane Tešanj za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja za učenike Gimnazije „Musa Ćazim Ćatić“, Tehničke škole i Mješovite srednje škole u Tešnju, kao i prostora u zgradi Obdaništa Tešanj za potrebe Ekonomske škole. Inače, u školskoj 2016/2017. godini srednje škole u ovoj općini pohađa  1978 učenika.

Ministar je održao konstruktivan sastanak sa direktorima ove tri navedene srednje škole i obišao prostorije škola u svrhu sagledavanja postojećeg stanja.

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Koristimo ovu priliku da vam, sasvim otvoreno, damo nekoliko informacija i upozorenja s ciljem vaše zaštite u procesu polaganja ispita za vozača motornih vozila, kako ne biste podlegli raznim pritiscima i eventualno postali saučesnici u vršenja krivičnih djela davanja, odnosno uzimanja mita.

Od 01. novembra 2007. godine polaganje ispita za vozače motornih vozila na području Zeničko – dobojskog kantona je u nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. S tim u vezi preduzeli smo opsežne aktivnosti na planu što bolje organizacije provođenja ispita, te u ovaj posao uključili moralne, visokoobrazovane, stručne i korektne kadrove, kako bismo preduprijedili sve dosadašnje negativne aktivnosti pojedinaca usmjerene na mito i korupciju u ovoj oblasti. U ovim aktivnostima smo dosta uspjeli, jer smatramo da ispit položi onaj kandidat koji pokaže dovoljno znanja, bez ikakve pomoći i intervencije, ali postoje i dalje određene naznake da nekim licima to ne ide u prilog.

Moramo posebno naglasiti da smo sa većinom autoškola i instruktora vožnje uspostavili korektnu saradnju, ali nažalost ima i negativnih izuzetaka. To potvrđuju i dalje neke naznake da određena lica od kandidata, potpuno nelegalno, traže i možda uzimaju novac da ga „uruče ispitivaču“, kako bi im oni, navodno, „pomogli“ da polože ispit. Novac po svemu sudeći zadržavaju za sebe, te iako kandidat legalno bez problema položi ispit, kandidatu kažu da je novac uručen ispitivaču. Sa druge strane, ako kandidat ne položi ispit, onda je izgovor da „ispitivač nije njegov čovjek“ i da će to pokušati realizirati na narednom ispitu. Zato Vas molimo i upozoravamo da ne nasjedate na ovakve i slične ponude, jer one imaju obilježje krivičnog djela za koje ste i Vi odgovorni. Napokon, činimo sve da ispit položi samo onaj ko pokaže dovoljno znanja da može sigurno upravljati motornim vozilom. Odlučni smo da s naše strane poduzmemo sve mjere da naši ispitivači svoj posao radi visoko profesionalno i moralno, a u slučaju da ustanovimo da neko od njih taj posao ne radi profesionalno i časno, prema istim ćemo poduzeti odgovarajuće mjere. S tim u vezi pozivamo Vas da sva saznanja o mitu i korupciji u ovoj oblasti prijavite na naš telefon broj: 032/460-840, i/ili putem e-maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili na adresu: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport,  Kučukovići broj: 2., Zenica.

Na kraju, ne zaboravite da neosposobljen vozač, ukoliko upravlja motornim vozilom, dovodi u životnu opasnost prvenstveno sebe, a potom i sve druge učesnike u saobraćaju.

Želimo vam uspješno polaganje ispita za vozače motornih vozila.

                                          

M I N I S T A R
Mensur Sinanović

Dana 29.11.2016. godine, u prostorijama Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, održan je sastanak predstavnika Mreže Vijeća učenika Zeničko-dobojskog kantona i Ministra Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sportZeničko-dobojskog kantona, Mensura Sinanovića, u sklopu aktivnosti Mreže Vijeća učenika Kantona, pod nazivom „Kafa sa ministrom“. Cilj ove, već tradicionalne akcije, je iznaći mogućnosti za poboljšanje uslova života i rada učenika srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona.

Delegaciju Mreže Vijeća učenika su činili:

Zlatko Hodžić – predsjednik Mreže Vijeća učenika Zeničko-dobojskog kantona,

Ajša Luković – trener i

Samir Purić – trener.

Prilikom ovog sastanka predstavljen je plan aktivnosti Mreže Vijeća učenika za školsku 2016/2017. godinu, koji je donesen na sastanku Mreže Vijeća učenika Zeničko-dobojskog kantona, 18.11. do 20.11.2016. godine, u Visokom.

Predstavnici Mreže Vijeća učenika su pohvalili spremnost Ministra Sinanovića i resornog Ministarstvaza podršku u njihovom djelovanju. Dogovorena je podrška trinaest aktivnosti i prezentirani budući koraci Mreže Vijeća učenika Zeničko-dobojskog kantona.

 

 

Ministarstvo za obrazovanje,nauku,kulturu i sport

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma