90. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

07 Mar 2017
2352 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 90. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 09.03.2017. godine (četvrtak) u 1000 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Zapisnik sa 85. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 23.01.2017. godine;
 2. Zapisnik sa 86. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 01.02.2017. godine;
 3. Zapisnik sa 87. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 10.02.2017. godine;
 4. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o javnom redu i miru, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 5. Prijedlog Zakona o uvjetima koje treba ispunjavati Kantonalna bolnica, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 6. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o implementaciji Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu;
 7. Prijedlog Odluke o usvajanju Akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2017.-2019. godina;
 8. Prijedlog Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekta javno-privatnog partnerstva;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH za I kvartal 2017. godine;
 10. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima, za period I – XII  godine, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 11. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava od koncesija Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona, za period I – XII  godine, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu- sredstva od donacija;
 13. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvo za pravosuđe i upravu;
 14. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koaliciju političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec FEBRUAR 2017. godine;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja ministru Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona da potpiše Interni finansijski memorandum o razumijevanju o zajedničkim aktivnostima u cilju realizacije odredbi Grant sporazuma „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“;
 16. Program utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2017. godinu sa pozicije „Nabavka građevina“, Ministarstva za pravosuđe i upravu;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku građevina;
 18. Program utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2017. godinu sa pozicije „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, Ministarstva za pravosuđe i upravu;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje;
 20. Program utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2017. godinu – Nabavka opreme, Ministarstva za pravosuđe i upravu;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku opreme;
 22. Program utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 206 Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, pozicija „Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje“;
 23. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta za zdravstvenu zaštitu životinja za 2016. godinu,
 24. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta za projekte u oblasti veterinarstva za 2016. godinu,
 25. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava budžeta za rekonstrukciju, osposobljavanje i nabavku nedostajuće opreme veterinarskih laboratorija Instituta za zdravlje i sigurnost hrane u 2016. godini;
 26. Program utroška sredstava vodnih naknada za 2017. godinu, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, pozicija „Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada“;
 27. Program utroška sredstava od koncesija za 2017. godinu u razdjelu 23, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, pozicija „Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija“;
 28. Izvještaj o utrošku sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2016. godinu, Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona;
 29. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Drugostepene komisije Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava JU Opća biblioteka „Narodna biblioteka“ Maglaj na ime finansijske pomoći za reprint izdanja romana Edhema Mulabdića „Nova vremena“;
 31. Izvještaj o utrošku sredstava po „Programu nabavke opreme“ Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2016. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 32. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka broj 02-14-21432/16 od 29.12.2016. godine koji se odnosi na nabavku opreme za video nadzor u objektu RMK promet-aneks zgrade;

 

PREMIJER
Miralem Galijašević

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma