85. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 23.01.2017.godine

20 Feb 2017
2454 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Zapisnik sa 68. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 01.09.2016. godine;
 2. Zapisnik sa 69. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 08.09.2016. godine;
 3. Zapisnik sa 70. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 20.09.2016. godine;
 4. Zapisnik sa 71. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 29.09.2016. godine;
 5. Zapisnik sa 72. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 06.10.2016. godine;
 6. Prijedlog Odluke o unosu nedostajućih sredstava za stvorene obaveze u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2016. godine;
 7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice za obraćun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period januar-decembar 2017. godine;
 8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period januar-decembar 2017. godine;
 9. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija za period 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine;
 10. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-16615/16 od 29.09.2016. godine;
 11. Informacija Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona o realizaciji projekta „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“, sa Prijedlogom Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČCI 11-1 , 11-2 , 11-3)
 12. Informacija o neizvršavanju uplate tekućih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje rudnika mrkog uglja Zenica, Breza i Kakanj, broj: 11-37-464-1/16 od 16.01.2017. godine, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona kojom je prihvaćena ostavka direktora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja za potpisivanje Aneksa III Ugovora o dozvoljenom prekoračenju po transakcijskom računu;
 16. Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sa razdjela 11 – Ured Premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“;
 17. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka kojim je data prethodna saglasnost Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za učestvovanje u projektu „Energetska efikasnost u BiH“ za Federaciju BiH za 2017. godinu;
 18. Prijedlog Rješenja o izmjenama Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje, Visoko;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti resornom Ministarstvu za nabavku interventnih količina energenata od strane menadžmenta osnovnih i srednjih škola;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Osnovne škole „Huso Hodžić“ Tešanj;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Gimnazije „Visoko“, Visoko;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o radu Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma